•  
  •  
  •  

Kalendár zvozu odpadu

Úradná tabuľa

Pozvánka na 3. zasadnutie obecného zastupiteľstva

 26.02.2019

Starosta Obce    Štós      Anton   I M L I N G

P O Z V Á N K A

       

             Podľa s § 12  ods. 1 zák. SNR č.369/2002 Z.z. o obecnom zriadení v znení následných zmien a predpisov

z  v o l á v a m

3. zasadnutie Obecného zastupiteľstva Obce Štós,

ktoré sa uskutoční 

dňa 04.marca 2019  (pondelok) o 10:00 hod.

v zasadačke Obecného úradu Štós

Program:

  1. Otvorenie zasadnutia

       a) voľba návrhovej komisie a overovateľov zápisnice

       b) kontrola plnenia uznesenia

  2. Úprava rozpočtu Obce Štós na rok 2019

  3. Čerpanie rezervného fondu - schválenie

  4. Schválenie rokovacieho poriadku obecného zastupiteľstva

  6. Schválenie veliteľa Dobrovoľného hasičského zboru

 7. Rôzne

 8. Schválenie uznesenia

 9. Záver

                                                                                                          Anton    I M L I N G

                                                                                  starosta obce

1 2 3

Úradné hodiny

Pondelok: 07:00 - 12:00 12:30 - 15:00
Utorok: 07:00 - 12:00 12:30 - 15:00
Streda: 07:00 - 12:00 12:30 - 16:30
Štvrtok: 07:00 - 12:00 12:30 - 15:00
Piatok: 07:00 - 12:00 12:30 - 13:30

Fotogaléria

Kalendár