•  
  •  
  •  

Kalendár zvozu odpadu

Faktúry


Predmet Zmluvná strana Cena celkom (s DPH)
Multicar Odb.: Obec Štós
Dod.: Obecný podnik,lesov,služieb a remesiel, s.r.o.
442.56 €
potraviny školská jedáleň Odb.: Obec Štós
Dod.: Anakonda s.r.o.
236.00 €
licencia Odb.: Obec Štós
Dod.: ŠEVT a.s.
62.00 €
virtuálne knižnica Odb.: Obec Štós
Dod.: Komensky, s.r.o.
39.89 €
elektrika Odb.: Obec Štós
Dod.: Slovakia Energy s.r.o.
24.27 €
elektrika Odb.: Obec Štós
Dod.: Slovakia Energy s.r.o.
-175.77 €
elektrika Odb.: Obec Štós
Dod.: Slovakia Energy s.r.o.
28.87 €
pitná voda Odb.: Obec Štós
Dod.: Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
470.93 €
potraviny školská jedáleň Odb.: Obec Štós
Dod.: Mäso-Hydina
266.15 €
potraviny školská jedáleň Odb.: Obec Štós
Dod.: Anakonda s.r.o.
243.73 €
elektrika Odb.: Obec Štós
Dod.: Východoslovenská energetika a.s.
75.00 €
potraviny školská jedáleň Odb.: Obec Štós
Dod.: KOMA TRADE s.r.o.
142.76 €
potraviny školská jedáleň Odb.: Obec Štós
Dod.: HOLZKNECHT, spol.s.r.o.
15.65 €
kariéra v školstve Odb.: Obec Štós
Dod.: Raabe s.r.o.
89.80 €
školské pomôcky pre ZŠ Odb.: Obec Štós
Dod.: zabavne uceni s.r.o.
199.00 €
poplatky za telekomunikačné služby Odb.: Obec Štós
Dod.: Slovak Telekom, a.s.
70.08 €
OPP a BOZP Odb.: Obec Štós
Dod.: POLC - Ladislav Cehelník
50.00 €
tlačivá Odb.: Obec Štós
Dod.: SEKOB s.r.o.
62.00 €
prevádzkovanie verejného vodovodu Odb.: Obec Štós
Dod.: W-Control s.r.o.
260.21 €
zemný plyn Odb.: Obec Štós
Dod.: Slovenský plynárenský priemysel a.s.
34.00 €
chod Spoločného obecného úradu Odb.: Obec Štós
Dod.: Mesto Medzev
91.26 €
rozbor odpadovej vody Odb.: Obec Štós
Dod.: EKOLAB s.r.o.
95.40 €
výkon zodpovednej osoby Odb.: Obec Štós
Dod.: osobnyudaj.sk, s.r.o.
36.00 €
školské pomôcky pre MŠ Odb.: Obec Štós
Dod.: Pán UČITEĽ, s.r.o.
40.50 €
stravné lístky Odb.: Obec Štós
Dod.: Up Slovensko s.r.o.
978.66 €
telekomunikačné služby Odb.: Obec Štós
Dod.: Slovak Telekom, a.s.
17.50 €
hnedé uhlie Odb.: Obec Štós
Dod.: Palivá a stavebniny a.s.
704.54 €
škola a stravovanie Odb.: Obec Štós
Dod.: Raabe s.r.o.
98.00 €
personálne riadenie Odb.: Obec Štós
Dod.: Raabe s.r.o.
42.65 €
dodávka pitnej vody Odb.: Obec Štós
Dod.: Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
518.92 €
finančná gramotnosť I. stupeň ZŠ Odb.: Obec Štós
Dod.: LittieLane a.s.
130.79 €
školské pomôcky pre ZŠ Odb.: Obec Štós
Dod.: Martinus, s.r.o.
10.82 €
poistenie majetku Odb.: Obec Štós
Dod.: Komunálna poisťovňa a.s.
324.19 €
virtuálna knižnica Odb.: Obec Štós
Dod.: Komensky, s.r.o.
12.00 €
hnedé uhlie Odb.: Obec Štós
Dod.: Palivá a stavebniny a.s.
668.71 €
školské pomôcky pre ZŠ Odb.: Obec Štós
Dod.: MEGABOOKS SK
28.49 €
školské pomôcky pre MŠ Odb.: Obec Štós
Dod.: Milan Garčár
16.51 €
kosenie trávnatých plôch Odb.: Obec Štós
Dod.: Marek Cipcer
396.70 €
školské pomôcky pre MŠ Odb.: Obec Štós
Dod.: JUDr. Martin Fabián
300.00 €
školské pomôcky pre MŠ Odb.: Obec Štós
Dod.: NOMiland, s.r.o.
19.10 €
odvoz komunálneho odpadu Odb.: Obec Štós
Dod.: KOSIT a.s.
1502.88 €
potraviny školská jedáleň Odb.: Obec Štós
Dod.: Anakonda s.r.o.
211.65 €
potraviny školská jedáleň Odb.: Obec Štós
Dod.: Anakonda s.r.o.
266.26 €
školské pomôcky pre ZŠ Odb.: Obec Štós
Dod.: Tibor Pačay
94.00 €
multicar Odb.: Obec Štós
Dod.: Obecný podnik,lesov,služieb a remesiel, s.r.o.
327.72 €
poplatky za telekomunikačné služby Odb.: Obec Štós
Dod.: Slovak Telekom, a.s.
24.98 €
poplatky za telekomunikačné služby Odb.: Obec Štós
Dod.: Slovak Telekom, a.s.
67.67 €
poplatky za telekomunikačné služby Odb.: Obec Štós
Dod.: Slovak Telekom, a.s.
8.71 €
poplatky za telekomunikačné služby Odb.: Obec Štós
Dod.: Slovak Telekom, a.s.
126.28 €
vyúčtovanie elektriny Odb.: Obec Štós
Dod.: Slovakia Energy s.r.o.
-91.68 €
vyúčtovanie elektriny Odb.: Obec Štós
Dod.: Slovakia Energy s.r.o.
-14.86 €
vyúčtovanie elektriny Odb.: Obec Štós
Dod.: Slovakia Energy s.r.o.
17.46 €
uzamykatelný BOX na odpad Odb.: Obec Štós
Dod.: Gemer-servis s.r.o.
4656.00 €
potraviny školská jedáleň Odb.: Obec Štós
Dod.: Anakonda s.r.o.
324.57 €
potraviny školská jedáleň Odb.: Obec Štós
Dod.: KOMA TRADE s.r.o.
36.89 €
vyúčtovanie elektriny Odb.: Obec Štós
Dod.: Slovakia Energy s.r.o.
-8.01 €
telekomunikačné služby Odb.: Obec Štós
Dod.: Slovak Telekom, a.s.
68.54 €
školské pomôcky pre ZŠ Odb.: Obec Štós
Dod.: Martinus, s.r.o.
0.00 €
potraviny školská jedáleň Odb.: Obec Štós
Dod.: HOLZKNECHT, spol.s.r.o.
51.68 €
potraviny školská jedáleň Odb.: Obec Štós
Dod.: Mäso-Hydina
253.65 €
potraviny školská jedáleň Odb.: Obec Štós
Dod.: Mäso-Hydina
196.69 €
potraviny školská jedáleň Odb.: Obec Štós
Dod.: Anakonda s.r.o.
311.71 €
OPP a BOZP Odb.: Obec Štós
Dod.: POLC - Ladislav Cehelník
50.00 €
vyúčtovanie elektriny Odb.: Obec Štós
Dod.: Slovakia Energy s.r.o.
-9.53 €
chod Spoločného obecného úradu Odb.: Obec Štós
Dod.: Mesto Medzev
91.26 €
potraviny ŠJ Odb.: Obec Štós
Dod.: Anakonda s.r.o.
311.71 €
zemný plyn Odb.: Obec Štós
Dod.: Slovenský plynárenský priemysel a.s.
34.00 €
výkon zodpovednej osoby Odb.: Obec Štós
Dod.: osobnyudaj.sk, s.r.o.
36.00 €
oprava rozvádzača Odb.: Obec Štós
Dod.: Bari Electronic s.r.o.
227.77 €
vlajka SR a EU Odb.: Obec Štós
Dod.: Signo, s.r.o.
33.60 €
školské pomôcky Odb.: Obec Štós
Dod.: TAKTIK vydavateľstvo s.r.o.
6.00 €
telekomunikačné služby Odb.: Obec Štós
Dod.: Slovak Telekom, a.s.
17.50 €
školské pomôcky pre ZŠ Odb.: Obec Štós
Dod.: Martinus, s.r.o.
58.98 €
stravné lístky Odb.: Obec Štós
Dod.: Up Slovensko s.r.o.
1059.62 €
mesačný poplatok - denný internet Odb.: Obec Štós
Dod.: Orange Slovensko a.s.
0.00 €
mesačný poplatok SFK Odb.: Obec Štós
Dod.: Orange Slovensko a.s.
0.00 €
stavebné úpravy na ČOV Odb.: Obec Štós
Dod.: Atila Dobos
1740.00 €
maliarske práce v interiéry Základnej školy - práca Odb.: Obec Štós
Dod.: Atila Dobos
672.00 €
práce naviac v Materskej škole Odb.: Obec Štós
Dod.: Atila Dobos
11310.00 €
práce naviac v Materskej škole Odb.: Obec Štós
Dod.: Atila Dobos
6824.40 €
kontrola bezpečnosti náradia ZŠ Odb.: Obec Štós
Dod.: EKOTEC spol.s.r.o.
138.00 €
odvoz komunálneho odpadu Odb.: Obec Štós
Dod.: KOSIT a.s.
1433.76 €
zemné práce na ČOV Odb.: Obec Štós
Dod.: HOLZKNECHT, spol.s.r.o.
792.00 €
školské pomôcky pre ZŠ Odb.: Obec Štós
Dod.: AITEC s.r.o.
0.00 €
kontrola hasiacich prístrojov Odb.: Obec Štós
Dod.: Vojtech Petrík
143.88 €
rekonštrukcia Materskej školy Odb.: Obec Štós
Dod.: Dobos Atila
6444.00 €
vodovodnú rúry a príslušenstvo Odb.: Obec Štós
Dod.: ASUAN s.r.o.
413.20 €
tabuľa Hasičská zbrojnica Odb.: Obec Štós
Dod.: OLYMP-Jozef Šmrhola
132.38 €
telekomunikačné služby Odb.: Obec Štós
Dod.: Slovak Telekom, a.s.
127.88 €
poplatky za telekomunikačné služby Odb.: Obec Štós
Dod.: Slovak Telekom, a.s.
24.98 €
manažment školy Odb.: Obec Štós
Dod.: Raabe s.r.o.
86.55 €
poistenie majetku Odb.: Obec Štós
Dod.: Prvá Komunálna Finančná a.s.
300.17 €
poplatky za telekomunikačné služby Odb.: Obec Štós
Dod.: Slovak Telekom, a.s.
8.71 €
poplatky za telekomunikačné služby Odb.: Obec Štós
Dod.: Slovak Telekom, a.s.
67.46 €
potraviny školská jedáleň Odb.: Obec Štós
Dod.: HOLZKNECHT, spol.s.r.o.
58.74 €
školské pomôcky pre ZŠ Odb.: Obec Štós
Dod.: Aitec, s.r.o.
12.54 €
personálne riadenie ZŠ Odb.: Obec Štós
Dod.: Raabe s.r.o.
42.65 €
vzdelávanie detí ZŠ Odb.: Obec Štós
Dod.: Raabe s.r.o.
43.66 €
právny kuriér pre školy Odb.: Obec Štós
Dod.: Raabe s.r.o.
119.00 €
maliarske práce Odb.: Obec Štós
Dod.: Ľuboš Šteller
136.00 €
elektroinštalačné práce a materiál Odb.: Obec Štós
Dod.: Mikuláš Fazekas-Fazy
989.94 €
elektroinštalačné práce a materiál Odb.: Obec Štós
Dod.: Mikuláš Fazekas-Fazy
2803.93 €
Multicar Odb.: Obec Štós
Dod.: Obecný podnik,lesov,služieb a remesiel, s.r.o.
626.46 €
poistenie motorových vozidiel Odb.: Obec Štós
Dod.: Komunálna poisťovňa a.s.
197.69 €
vyúčtovanie elektriny Odb.: Obec Štós
Dod.: Slovakia Energy s.r.o.
-128.78 €
vyúčtovanie elektriny Odb.: Obec Štós
Dod.: Slovakia Energy s.r.o.
-161.36 €
vyúčtovanie elektriny Odb.: Obec Štós
Dod.: Slovakia Energy s.r.o.
50.48 €
rozbory Odb.: Obec Štós
Dod.: EKOLAB s.r.o.
1055.76 €
čistiace prostriedky Odb.: Obec Štós
Dod.: Betrix, s.r.o.
73.22 €
chod Spoločného obecného úradu Odb.: Obec Štós
Dod.: Mesto Medzev
91.26 €
telekomunikačné služby Odb.: Obec Štós
Dod.: Slovak Telekom, a.s.
75.32 €
OPP a BOZP Odb.: Obec Štós
Dod.: POLC - Ladislav Cehelník
50.00 €
zemný plyn Odb.: Obec Štós
Dod.: Slovenský plynárenský priemysel a.s.
34.00 €
vypracovanie žiadosti o dotáciu Odb.: Obec Štós
Dod.: EUBICO s.r.o.
300.00 €
výkon zodpovednej osoby Odb.: Obec Štós
Dod.: osobnyudaj.sk, s.r.o.
36.00 €
inštalácia programových verzií Odb.: Obec Štós
Dod.: LLORANT, spol. s.r.o.
88.50 €
reinštalácia Odb.: Obec Štós
Dod.: LLORANT, spol. s.r.o.
30.00 €
telekomunikačné služby Odb.: Obec Štós
Dod.: Slovak Telekom, a.s.
17.50 €
mesačný poplatok SFK Odb.: Obec Štós
Dod.: Orange Slovensko a.s.
0.08 €
telekomunikačné služby Odb.: Obec Štós
Dod.: Slovak Telekom, a.s.
150.32 €
telekomunikačné služby Odb.: Obec Štós
Dod.: Slovak Telekom, a.s.
24.98 €
školské pomôcky pre ZŠ Odb.: Obec Štós
Dod.: Martinus, s.r.o.
471.45 €
Odvoz TKO Odb.: Obec Štós
Dod.: KOSIT a.s.
1487.52 €
telekomunikačné služby Odb.: Obec Štós
Dod.: Slovak Telekom, a.s.
68.46 €
telekomunikačné služby Odb.: Obec Štós
Dod.: Slovak Telekom, a.s.
8.71 €
verejná správa SR - ročný prístup Odb.: Obec Štós
Dod.: Poradca podnikateľa, spo. s.r.o.
117.00 €
audit za 1. polrok 2018 Odb.: Obec Štós
Dod.: GemerAudit , spol. s.r.o.
432.00 €
DHZ Štós Odb.: Obec Štós
Dod.: Florian s.r.o.
486.40 €
betonárske práce Odb.: Obec Štós
Dod.: Tramonto s.r.o.
1784.00 €
multicar Odb.: Obec Štós
Dod.: Obecný podnik,lesov,služieb a remesiel, s.r.o.
1109.04 €
Dni Obce Štós 2018 Odb.: Obec Štós
Dod.: ROLLO s.r.o.
5997.90 €
realizované práce na požiarnej zbrojnici Odb.: Obec Štós
Dod.: Dobos Atila
39692.62 €
kosenie trávnatých plôch Odb.: Obec Štós
Dod.: Marek Cipcer
178.00 €
vyúčtovanie elektriny Odb.: Obec Štós
Dod.: Slovakia Energy s.r.o.
-149.98 €
vyúčtovanie elektriny Odb.: Obec Štós
Dod.: Slovakia Energy s.r.o.
43.46 €
vyúčtovanie elektriny Odb.: Obec Štós
Dod.: Slovakia Energy s.r.o.
-165.08 €
CAT S31 Odb.: Obec Štós
Dod.: Slovak Telekom, a.s.
0.00 €
elektrina Odb.: Obec Štós
Dod.: Východoslovenská energetika a.s.
75.00 €
prenájom zariadenia Odb.: Obec Štós
Dod.: Johnny sesrvis s.r.o.
96.00 €
telekomunikačné služby Odb.: Obec Štós
Dod.: Slovak Telekom, a.s.
64.39 €
služby OPP a BOZP Odb.: Obec Štós
Dod.: POLC - Ladislav Cehelník
50.00 €
chod Spoločného obecného úradu Odb.: Obec Štós
Dod.: Mesto Medzev
91.26 €
potraviny školská jedáleň Odb.: Obec Štós
Dod.: Mäso-Hydina
132.78 €
potraviny školská jedáleň Odb.: Obec Štós
Dod.: Anakonda s.r.o.
279.43 €
potraviny školská jedáleň Odb.: Obec Štós
Dod.: Anakonda s.r.o.
261.88 €
prevádzkovanie verejného vodovodu a verejnej kanalizácie Odb.: Obec Štós
Dod.: Aquaspiš spol. s.r.o.
336.00 €
personálne riadenie ZŠ Odb.: Obec Štós
Dod.: Raabe s.r.o.
31.05 €
telekomunikačné služby Odb.: Obec Štós
Dod.: Slovak Telekom, a.s.
17.50 €
školská agenda pre ZŠ Odb.: Obec Štós
Dod.: ŠEVT a.s.
125.66 €
zemný plyn Odb.: Obec Štós
Dod.: Slovenský plynárenský priemysel a.s.
34.00 €
ochrana osobných údajov Odb.: Obec Štós
Dod.: osobnyudaj.sk, s.r.o.
36.00 €
stravné lístky Odb.: Obec Štós
Dod.: Up Slovensko s.r.o.
978.66 €
mesačný poplatok SFK Odb.: Obec Štós
Dod.: Orange Slovensko a.s.
0.08 €
struna do kosačky Odb.: Obec Štós
Dod.: Viktória-Hámor s.r.o.
87.00 €
CD príručka Odb.: Obec Štós
Dod.: Ing. Martina Ďurišová
10.00 €
Deň Obce Štós 2018 Odb.: Obec Štós
Dod.: MOLDOM
92.23 €
Deň Obce Štós 2018 Odb.: Obec Štós
Dod.: JES SK, s.r.o.
555.23 €
CD príručka Odb.: Obec Štós
Dod.: Ing. Martina Ďurišová
10.00 €
vybrané slová - ZŠ Odb.: Obec Štós
Dod.: MediaDIDA s.r.o.
220.00 €
telekomunikačné služby Odb.: Obec Štós
Dod.: Slovak Telekom, a.s.
144.14 €
kancelársky nábytok OcÚ Odb.: Obec Štós
Dod.: E-team, s.r.o.
2491.00 €
telekomunikačné služby Odb.: Obec Štós
Dod.: Slovak Telekom, a.s.
8.71 €
telekomunikačné služby Odb.: Obec Štós
Dod.: Slovak Telekom, a.s.
68.36 €
telekomunikačné služby Odb.: Obec Štós
Dod.: Slovak Telekom, a.s.
24.98 €
telekomunikačné služby Odb.: Obec Štós
Dod.: Slovak Telekom, a.s.
17.50 €
kancelárske potreby ZŠ Odb.: Obec Štós
Dod.: ŠEVT a.s.
128.56 €
vyúčtovanie spotreby elektriny Odb.: Obec Štós
Dod.: Slovakia Energy s.r.o.
-122.46 €
vyúčtovanie spotreby elektriny Odb.: Obec Štós
Dod.: Slovakia Energy s.r.o.
-37.40 €
vyúčtovanie spotreby elektriny Odb.: Obec Štós
Dod.: Slovakia Energy s.r.o.
31.54 €
prekladka o Kosit Jasov Odb.: Obec Štós
Dod.: KOSIT a.s.
26.90 €
odvoz komunálneho odpadu Odb.: Obec Štós
Dod.: KOSIT a.s.
1362.96 €
multicar Odb.: Obec Štós
Dod.: Obecný podnik,lesov,služieb a remesiel, s.r.o.
287.04 €
telekomunikačné služby Odb.: Obec Štós
Dod.: Slovak Telekom, a.s.
64.39 €
vodné + stočné ZŠ Odb.: Obec Štós
Dod.: Obec Štós
180.00 €
prevádzkovanie verejného vodovodu a verejnej kanalizácie Odb.: Obec Štós
Dod.: Aquaspiš spol. s.r.o.
336.00 €
rozbor potnej vody Odb.: Obec Štós
Dod.: EKOLAB s.r.o.
349.08 €
chod Spoločného obecného úradu Odb.: Obec Štós
Dod.: Mesto Medzev
91.26 €
školské pomôcky pre ZŠ Odb.: Obec Štós
Dod.: AITEC s.r.o.
0.00 €
OPP a BOZP Odb.: Obec Štós
Dod.: POLC - Ladislav Cehelník
50.00 €
rekonštrukcia Materskej školy Odb.: Obec Štós
Dod.: Atila Dobos
14146.80 €
zemný plyn Odb.: Obec Štós
Dod.: Slovenský plynárenský priemysel a.s.
34.00 €
potraviny školská jedáleň Odb.: Obec Štós
Dod.: Anakonda s.r.o.
219.00 €
potraviny školská jedáleň Odb.: Obec Štós
Dod.: Anakonda s.r.o.
319.75 €
výkon zodpovednej osoby Odb.: Obec Štós
Dod.: osobnyudaj.sk, s.r.o.
36.00 €
repasovanie prevodovky Odb.: Obec Štós
Dod.: DEXTTER s.r.o.
1262.00 €
školské pomôcky pre MŠ Odb.: Obec Štós
Dod.: NOMiland, s.r.o.
496.62 €
kancelárske potreby MŠ Odb.: Obec Štós
Dod.: ŠEVT a.s.
18.36 €
stravné lístky Odb.: Obec Štós
Dod.: Up Slovensko s.r.o.
987.77 €
nábytok ZŠ Odb.: Obec Štós
Dod.: Ing. Milan Kellner
243.24 €
školské pomôcky pre MŠ Odb.: Obec Štós
Dod.: Arkus vydavteľstvo s.r.o.
33.05 €
vzdelávanie detí Odb.: Obec Štós
Dod.: Raabe s.r.o.
43.66 €
manažment školy Odb.: Obec Štós
Dod.: Raabe s.r.o.
41.45 €
poplatok SFK Odb.: Obec Štós
Dod.: OLYMP-Jozef Šmrhola
0.08 €
mobilný telefón Odb.: Obec Štós
Dod.: Orange Slovensko a.s.
9.95 €
materiál pre DHZ Odb.: Obec Štós
Dod.: Florian s.r.o.
5442.45 €
dokumentácia ZŠ Odb.: Obec Štós
Dod.: Raabe s.r.o.
45.05 €
školské pomôcky pre ZŠ Odb.: Obec Štós
Dod.: Orbis Pictus Istropolitana spol.s.r.o.
54.60 €
kosenie trávnatých plôch Odb.: Obec Štós
Dod.: Marek Cipcer
911.20 €
prepravné služby Odb.: Obec Štós
Dod.: Minibuseuropa s.r.o.
315.54 €
odvoz komunálneho odpadu Odb.: Obec Štós
Dod.: KOSIT a.s.
2068.56 €
Deň detí 06.06.2018 Odb.: Obec Štós
Dod.: Ľuboš Zahradníček
250.00 €
telekomunikačné služby Odb.: Obec Štós
Dod.: Slovak Telekom, a.s.
77.46 €
telekomunikačné služby Odb.: Obec Štós
Dod.: Slovak Telekom, a.s.
8.71 €
multicar Odb.: Obec Štós
Dod.: Obecný podnik,lesov,služieb a remesiel, s.r.o.
496.26 €
telekomunikačné služby Odb.: Obec Štós
Dod.: Slovak Telekom, a.s.
129.56 €
oprava vežových hodín Odb.: Obec Štós
Dod.: Elekon s.r.o.
272.28 €
rozbor odpadovej vody Odb.: Obec Štós
Dod.: EKOLAB s.r.o.
131.40 €
potraviny ŠJ Odb.: Obec Štós
Dod.: HOLZKNECHT, spol.s.r.o.
204.48 €
školské pomôcky pre MŠ Odb.: Obec Štós
Dod.: NOMiland, s.r.o.
335.80 €
časopisy MŠ Odb.: Obec Štós
Dod.: Slovenská pošta a.s.
0.00 €
poistenie majetku Odb.: Obec Štós
Dod.: Prvá Komunálna Finančná a.s.
300.17 €
poistenie motorových vozidiel Odb.: Obec Štós
Dod.: Komunálna poisťovňa a.s.
197.69 €
vyúčtovanie elektriny Odb.: Obec Štós
Dod.: Slovakia Energy s.r.o.
89.88 €
vyúčtovanie elektriny Odb.: Obec Štós
Dod.: Slovakia Energy s.r.o.
-15.58 €
vyúčtovanie elektriny Odb.: Obec Štós
Dod.: Slovakia Energy s.r.o.
-1.24 €
OPP a BOZP Odb.: Obec Štós
Dod.: POLC - Ladislav Cehelník
50.00 €
školské pomôcky pre MŠ Odb.: Obec Štós
Dod.: TAKTIK vydavateľstvo s.r.o.
33.89 €
Logopedárium Odb.: Obec Štós
Dod.: Nakladatelství FORUM s.r.o., organizačná zložka
77.82 €
kosenie trávnatých plôch Odb.: Obec Štós
Dod.: Marek Cipcer
155.00 €
kosenie trávnatých plôch Odb.: Obec Štós
Dod.: Marek Cipcer
417.50 €
prevádzkovanie verejného vodovodu a verejnej kanalizácie Odb.: Obec Štós
Dod.: Aquaspiš spol. s.r.o.
336.00 €
potraviny školská jedáleň Odb.: Obec Štós
Dod.: Anakonda s.r.o.
204.67 €
potraviny školská jedáleň Odb.: Obec Štós
Dod.: HOLZKNECHT, spol.s.r.o.
205.18 €
vyúčtovanie elektriny Odb.: Obec Štós
Dod.: Slovakia Energy s.r.o.
-440.84 €
vyúčtovanie elektriny Odb.: Obec Štós
Dod.: Slovakia Energy s.r.o.
-277.42 €
telekomunikačné služby Odb.: Obec Štós
Dod.: Slovak Telekom, a.s.
17.50 €
stravné lístky Odb.: Obec Štós
Dod.: Up Slovensko s.r.o.
645.54 €
poplatok SFK Odb.: Obec Štós
Dod.: Orange Slovensko a.s.
0.08 €
mobilný telefón Odb.: Obec Štós
Dod.: Orange Slovensko a.s.
9.95 €
personálne riadenie ZŠ Odb.: Obec Štós
Dod.: Raabe s.r.o.
42.65 €
kariéra v školstve Odb.: Obec Štós
Dod.: Raabe s.r.o.
46.80 €
služby STP APV Odb.: Obec Štós
Dod.: IVES Košice
0.00 €
služby STP APV Odb.: Obec Štós
Dod.: IVES Košice
221.32 €
poistenie vozidla Odb.: Obec Štós
Dod.: Union poisťovňa a.s.
132.00 €
verejné obstarávanie Odb.: Obec Štós
Dod.: TENDER-KONZULT s.r.o.
300.00 €
telekomunikačné služby Odb.: Obec Štós
Dod.: Slovak Telekom, a.s.
132.61 €
telekomunikačné služby Odb.: Obec Štós
Dod.: Slovak Telekom, a.s.
8.71 €
telekomunikačné služby Odb.: Obec Štós
Dod.: Slovak Telekom, a.s.
67.46 €
učebné pomôcky do MŠ Odb.: Obec Štós
Dod.: E-GO s.r.o.
106.63 €
vyúčtovanie elektriny Odb.: Obec Štós
Dod.: Slovakia Energy s.r.o.
36.25 €
vyúčtovanie elektriny Odb.: Obec Štós
Dod.: Slovakia Energy s.r.o.
-16.10 €
vyúčtovanie elektriny Odb.: Obec Štós
Dod.: Slovakia Energy s.r.o.
4.15 €
elektrina Odb.: Obec Štós
Dod.: Východoslovenská energetika a.s.
75.00 €
chod Spoločného obecného úradu Odb.: Obec Štós
Dod.: Mesto Medzev
91.26 €
dekorácia Odb.: Obec Štós
Dod.: Tripton s.r.o.
18.44 €
prevádzkovanie verejného vodovodu a verejnej kanalizácie Odb.: Obec Štós
Dod.: Aquaspiš spol. s.r.o.
336.00 €
potraviny školská jedáleň Odb.: Obec Štós
Dod.: Mäso-Hydina
351.45 €
potraviny školská jedáleň Odb.: Obec Štós
Dod.: Anakonda s.r.o.
257.71 €
písanie textov do knihy Štós Odb.: Obec Štós
Dod.: JES SK, s.r.o.
1850.00 €
služby OPP a BOZP Odb.: Obec Štós
Dod.: POLC - Ladislav Cehelník
50.00 €
zemný plyn Odb.: Obec Štós
Dod.: Slovenský plynárenský priemysel a.s.
34.00 €
inštalácia programových verzií Odb.: Obec Štós
Dod.: LLORANT, spol. s.r.o.
144.00 €
telekomunikačné služby Odb.: Obec Štós
Dod.: Slovak Telekom, a.s.
17.50 €
stravné lístky Odb.: Obec Štós
Dod.: Up Slovensko s.r.o.
857.22 €
dopravné úkony Odb.: Obec Štós
Dod.: Mestský podnik služieb mesta Medzev
41.90 €
známky pre psov Odb.: Obec Štós
Dod.: OLYMP-Jozef Šmrhola
211.08 €
školské pomôcky pre ZŠ Odb.: Obec Štós
Dod.: Malunet s.r.o.
64.42 €
manažment školy Odb.: Obec Štós
Dod.: Raabe s.r.o.
41.45 €
vzdelávanie detí ZŠ Odb.: Obec Štós
Dod.: Raabe s.r.o.
43.66 €
mobilné služby Odb.: Obec Štós
Dod.: Orange Slovensko a.s.
0.08 €
mobilné služby Odb.: Obec Štós
Dod.: Orange Slovensko a.s.
9.95 €
oprava vozidla AVIA ev. č. KS 223 BG Odb.: Obec Štós
Dod.: Autostarko s.r.o.
1912.92 €
potraviny školská jedáleň Odb.: Obec Štós
Dod.: HOLZKNECHT, spol.s.r.o.
239.84 €
potraviny školská jedáleň Odb.: Obec Štós
Dod.: Ryba spol. s.r.o.
58.94 €
tlač poštového poukazu Odb.: Obec Štós
Dod.: Slovenská pošta a.s.
5.51 €
audit za rok 2017 Odb.: Obec Štós
Dod.: GemerAudit , spol. s.r.o.
888.00 €
telekomunikačné služby Odb.: Obec Štós
Dod.: Slovak Telekom, a.s.
8.71 €
telekomunikačné služby Odb.: Obec Štós
Dod.: Slovak Telekom, a.s.
140.71 €
telekomunikačné služby Odb.: Obec Štós
Dod.: Slovak Telekom, a.s.
64.66 €
Multicar Odb.: Obec Štós
Dod.: Obecný podnik,lesov,služieb a remesiel, s.r.o.
1143.84 €
nábytok do Kultúrno-spoločenskej budovy Odb.: Obec Štós
Dod.: E-team, s.r.o.
920.00 €
potraviny školská jedáleň Odb.: Obec Štós
Dod.: Anakonda s.r.o.
272.04 €
potraviny školská jedáleň Odb.: Obec Štós
Dod.: Ryba spol. s.r.o.
72.25 €
potraviny školská jedáleň Odb.: Obec Štós
Dod.: HOLZKNECHT, spol.s.r.o.
136.27 €
telekomunikačné služby Odb.: Obec Štós
Dod.: Slovak Telekom, a.s.
24.98 €
stavebné práce v Kultúrnom dome Odb.: Obec Štós
Dod.: Dobos Atila
2350.00 €
vyúčtovanie elektriny Odb.: Obec Štós
Dod.: Slovakia Energy s.r.o.
245.73 €
vyúčtovanie elektriny Odb.: Obec Štós
Dod.: Slovakia Energy s.r.o.
-57.22 €
vyúčtovanie elektriny Odb.: Obec Štós
Dod.: Slovakia Energy s.r.o.
41.60 €
OPP a BOZP Odb.: Obec Štós
Dod.: POLC - Ladislav Cehelník
50.00 €
telekomunikačné služby Odb.: Obec Štós
Dod.: Slovak Telekom, a.s.
70.88 €
kariéra v školstve Odb.: Obec Štós
Dod.: Raabe s.r.o.
45.05 €
chod Spoločného obecného úradu Odb.: Obec Štós
Dod.: Mesto Medzev
91.26 €
školské pomôcky pre MŠ Odb.: Obec Štós
Dod.: Albatros Media Slovakia s.r.o.
52.42 €
prevádzkovanie verejného vodovodu a verejnej kanalizácie Odb.: Obec Štós
Dod.: Aquaspiš spol. s.r.o.
336.00 €
zemný plyn Odb.: Obec Štós
Dod.: Slovenský plynárenský priemysel a.s.
34.00 €
potraviny školská jedáleň Odb.: Obec Štós
Dod.: Anakonda s.r.o.
287.20 €
stravné lístky Odb.: Obec Štós
Dod.: Up Slovensko s.r.o.
928.06 €
personálne riadenie ZŠ Odb.: Obec Štós
Dod.: Raabe s.r.o.
42.65 €
telekomunikačné služby Odb.: Obec Štós
Dod.: Slovak Telekom, a.s.
17.50 €
verejný rozhlas Odb.: Obec Štós
Dod.: Slovgram
38.50 €
potraviny školská jedáleň Odb.: Obec Štós
Dod.: Ryba spol. s.r.o.
99.60 €
potraviny školská jedáleň Odb.: Obec Štós
Dod.: HOLZKNECHT, spol.s.r.o.
224.87 €
školské pomôcky pre MŠ Odb.: Obec Štós
Dod.: Hobla s.r.o.
24.00 €
školské pomôcky pre MŠ Odb.: Obec Štós
Dod.: Fortuna Libri a.s.
18.90 €
mobilné služby Odb.: Obec Štós
Dod.: Orange Slovensko a.s.
0.08 €
mobilné služby Odb.: Obec Štós
Dod.: Orange Slovensko a.s.
9.95 €
školské pomôcky pre MŠ Odb.: Obec Štós
Dod.: TAKTIK vydavateľstvo s.r.o.
8.90 €
hnedé ulie Odb.: Obec Štós
Dod.: Palivá a stavebniny a.s.
1551.22 €
vzdelávacia aktivita Odb.: Obec Štós
Dod.: SKA-vzdelávací servis, Mgr. Iveta Janska
49.00 €
zameranie pozemku p.č. 665/1 Odb.: Obec Štós
Dod.: GEOPRO Ing. Roman Žihlavník
230.00 €
školské pomôcky pre MŠ Odb.: Obec Štós
Dod.: Slovenské pedagogické nakladateľstvo - Mladé letá, s.r.o.
28.40 €
spracovanie posudku na rodinný dom číslo súpisné 1 Odb.: Obec Štós
Dod.: Ján Bugata
272.18 €
školské pomôcky pre MŠ Odb.: Obec Štós
Dod.: Fortuna Libri a.s.
18.90 €
školské pomôcky pre MŠ Odb.: Obec Štós
Dod.: JUDr. Martin Fabián
28.00 €
telekomunikačné služby Odb.: Obec Štós
Dod.: Slovak Telekom, a.s.
79.31 €
telekomunikačné služby Odb.: Obec Štós
Dod.: Slovak Telekom, a.s.
8.71 €
telekomunikačné služby Odb.: Obec Štós
Dod.: Slovak Telekom, a.s.
173.47 €
potlač na tričká Odb.: Obec Štós
Dod.: JES SK, s.r.o.
33.60 €
odvoz komunálneho odpadu Odb.: Obec Štós
Dod.: KOSIT a.s.
1206.72 €
potraviny školská jedáleň Odb.: Obec Štós
Dod.: Anakonda s.r.o.
323.02 €
telekomunikačné služby Odb.: Obec Štós
Dod.: Slovak Telekom, a.s.
24.98 €
hmotná núdza pre deti ZŠ Odb.: Obec Štós
Dod.: Tibor Pačay
381.80 €
školské pomôcky pre ZŠ Odb.: Obec Štós
Dod.: CEWE a.s.
11.95 €
právne služby Odb.: Obec Štós
Dod.: IURISTICO s.r.o.
240.00 €
vyúčtovanie elektriky Odb.: Obec Štós
Dod.: Slovakia Energy s.r.o.
-40.37 €
vyúčtovanie elektriny Odb.: Obec Štós
Dod.: Slovakia Energy s.r.o.
19.26 €
inštalácia programových verzií Odb.: Obec Štós
Dod.: LLORANT, spol. s.r.o.
132.00 €
školenie obsluhy krovinorezu Odb.: Obec Štós
Dod.: Vzdelávacie stredisko, s.r.o.
45.00 €
vyúčtovanie elektriny Odb.: Obec Štós
Dod.: Slovakia Energy s.r.o.
217.26 €
poistenie vozidiel Odb.: Obec Štós
Dod.: Komunálna poisťovňa a.s.
197.69 €
poistenie majetku Odb.: Obec Štós
Dod.: Prvá Komunálna Finančná a.s.
300.17 €
školské pomôcky pre ZŠ Odb.: Obec Štós
Dod.: topgarden Ladislav Farmadin
282.79 €
školské pomôcky pre ZŠ Odb.: Obec Štós
Dod.: TOP OFFICE s.r.o.
0.00 €
chod Spoločného obecného úradu Odb.: Obec Štós
Dod.: Mesto Medzev
91.38 €
DHZ Štós Odb.: Obec Štós
Dod.: Florian s.r.o.
394.13 €
potraviny školská jedáleň Odb.: Obec Štós
Dod.: Mäso-Hydina
199.71 €
potraviny školská jedáleň Odb.: Obec Štós
Dod.: HOLZKNECHT, spol.s.r.o.
135.82 €
multicar Odb.: Obec Štós
Dod.: Obecný podnik,lesov,služieb a remesiel, s.r.o.
171.24 €
OPP a BOZP Odb.: Obec Štós
Dod.: POLC - Ladislav Cehelník
50.00 €
prevádzkovanie verejného vodovodu a verejnej kanalizácie Odb.: Obec Štós
Dod.: Aquaspiš spol. s.r.o.
336.00 €
zemný plyn Odb.: Obec Štós
Dod.: Slovenský plynárenský priemysel a.s.
34.00 €
účtovné súvsťažnosti v samospráve Odb.: Obec Štós
Dod.: Regionálne vzdelávacie centrum
29.50 €
stravné lístky Odb.: Obec Štós
Dod.: Up Slovensko s.r.o.
928.06 €
potraviny školská jedáleň Odb.: Obec Štós
Dod.: Anakonda s.r.o.
160.15 €
potraviny školská jedáleň Odb.: Obec Štós
Dod.: Ryba spol. s.r.o.
24.54 €
potraviny školská jedáleň Odb.: Obec Štós
Dod.: HOLZKNECHT, spol.s.r.o.
125.32 €
telekomunikačné služby Odb.: Obec Štós
Dod.: Slovak Telekom, a.s.
17.50 €
manažment školy Odb.: Obec Štós
Dod.: Raabe s.r.o.
85.01 €
mobilné služby Odb.: Obec Štós
Dod.: Orange Slovensko a.s.
0.08 €
mobilné služby Odb.: Obec Štós
Dod.: Orange Slovensko a.s.
9.95 €
montáž rádiostanice do hasičského vozidla Odb.: Obec Štós
Dod.: MÚRCASS s.r.o.
139.20 €
školské pomôcky pre MŠ Odb.: Obec Štós
Dod.: Hobla s.r.o.
161.29 €
tlačivá MŠ Odb.: Obec Štós
Dod.: ŠEVT a.s.
0.00 €
nábytok ZŠ Odb.: Obec Štós
Dod.: Ing. Milan Kellner
1083.60 €
nábytok ZŠ Odb.: Obec Štós
Dod.: Ing. Milan Kellner
537.60 €
nábytok ZŠ Odb.: Obec Štós
Dod.: Ing. Milan Kellner
963.60 €
nábytok ZŠ Odb.: Obec Štós
Dod.: Ing. Milan Kellner
2160.00 €
montáž plyn. sporák, vrátane materiálu - ZŠ Štós Odb.: Obec Štós
Dod.: PLYN-UK-VODA s.r.o., František Manko
88.40 €
cintorín na rok 2018 Odb.: Obec Štós
Dod.: TOPSET Solutions s.r.o.
56.78 €
aktualizácia programov na rok 2018 Odb.: Obec Štós
Dod.: TOPSET Solutions s.r.o.
536.40 €
splátka za nájom k 01.03.2018 Odb.: Obec Štós
Dod.: Slovenský pozemkový fond
16.60 €
právne služby Odb.: Obec Štós
Dod.: IURISTICO s.r.o.
180.00 €
školské pomôcky pre ZŠ Odb.: Obec Štós
Dod.: Nakladatelství FORUM s.r.o., organizačná zložka
188.22 €
kancelárske potreby ZŠ Odb.: Obec Štós
Dod.: Ledum Kamara SK s.r.o.
277.76 €
rozbor vody Odb.: Obec Štós
Dod.: EKOLAB s.r.o.
185.64 €
odvoz a likvidácia odpadu Odb.: Obec Štós
Dod.: KOSIT a.s.
1276.32 €
poplatky za telekomunikačné služby Odb.: Obec Štós
Dod.: Slovak Telekom, a.s.
8.71 €
autorská podmena za licenciu na verejné použitie hudobných diel Odb.: Obec Štós
Dod.: SOZA
14.28 €
poplatky za telekomunikačné služby Odb.: Obec Štós
Dod.: Slovak Telekom, a.s.
67.45 €
tonery do tlačiarne Odb.: Obec Štós
Dod.: Soft-Tech s.r.o.
24.98 €
potraviny ŠJ Odb.: Obec Štós
Dod.: Anakonda s.r.o.
143.21 €
vyúčtovanie spotreby elektriny 1/2018 Odb.: Obec Štós
Dod.: Slovakia Energy s.r.o.
225.24 €
vyúčtovanie spotreby elektriny 1/2018 Odb.: Obec Štós
Dod.: Slovakia Energy s.r.o.
-43.45 €
prenájom zariadenia Odb.: Obec Štós
Dod.: Trixnet s.r.o.
124.00 €
poplatok Odb.: Obec Štós
Dod.: Prima banka Slovensko a.s.
60.00 €
kancelárske potreby ZŠ Odb.: Obec Štós
Dod.: Ledum Kamara SK s.r.o.
277.76 €
telekomunikačné služby Odb.: Obec Štós
Dod.: Slovak Telekom, a.s.
25.63 €
kancelárske potreby ZŠ Odb.: Obec Štós
Dod.: Office DEPOT s.r.o.
78.84 €
vyúčtovanie elektriny Odb.: Obec Štós
Dod.: Slovakia Energy s.r.o.
12.80 €
tlačivá MŠ Odb.: Obec Štós
Dod.: ŠEVT a.s.
6.10 €
fekál Odb.: Obec Štós
Dod.: Mestský podnik služieb mesta Medzev
39.02 €
elektrina Odb.: Obec Štós
Dod.: Východoslovenská energetika a.s.
75.00 €
webová stránka obce Odb.: Obec Štós
Dod.: wbx, s.r.o.
144.00 €
Multicar + posypový materiál Odb.: Obec Štós
Dod.: Obecný podnik,lesov,služieb a remesiel, s.r.o.
314.28 €
OPP a BOZP Odb.: Obec Štós
Dod.: POLC - Ladislav Cehelník
50.00 €
autobatéria - hasičské auto Odb.: Obec Štós
Dod.: PREMEKO
222.29 €
poplatky za telekomunikačné služby Odb.: Obec Štós
Dod.: Slovak Telekom, a.s.
67.09 €
potraviny - fašiangy 2018 Odb.: Obec Štós
Dod.: Metro Cash Carry SR s.r.o.
280.84 €
akumulátor Odb.: Obec Štós
Dod.: Autostarko s.r.o.
364.32 €
potraviny školská jedáleň Odb.: Obec Štós
Dod.: Ryba spol. s.r.o.
88.43 €
potraviny ŠJ Odb.: Obec Štós
Dod.: Anakonda s.r.o.
291.37 €
aktualizácia programov Odb.: Obec Štós
Dod.: TOPSET Solutions s.r.o.
4.20 €
vedenie účtu majiteľa CP Odb.: Obec Štós
Dod.: Centrálny depozitár cenných papierov SR, a.s.
432.00 €
audit za 4. štvrťrok 2017 Odb.: Obec Štós
Dod.: GemerAudit , spol. s.r.o.
396.00 €
poistenie majetku Odb.: Obec Štós
Dod.: Prvá Komunálna Finančná a.s.
300.17 €
poskytnutie práva používať aktuálne verzie vema Odb.: Obec Štós
Dod.: Vema s.r.o.
309.72 €
čistiace potreby do kultúrno-spoločenskej budovy Odb.: Obec Štós
Dod.: Gastma s.r.o.
78.00 €
kancelárske potreby OcÚ Odb.: Obec Štós
Dod.: Office DEPOT s.r.o.
83.00 €
hlásič na obecný rozhlas Odb.: Obec Štós
Dod.: City Sound, s.r.o.
550.00 €
zemný plyn Odb.: Obec Štós
Dod.: Slovenský plynárenský priemysel a.s.
34.00 €
potraviny ŠJ Odb.: Obec Štós
Dod.: Anakonda s.r.o.
159.39 €
prenájom zariadenia Odb.: Obec Štós
Dod.: Trixnet s.r.o.
124.00 €
vyúčtovanie spotreby plynu za rok 2017 Odb.: Obec Štós
Dod.: Slovenský plynárenský priemysel a.s.
-0.88 €
pracovná zdravotná služba Odb.: Obec Štós
Dod.: Medison, s.r.o.
276.00 €
telekomunikačné služby Odb.: Obec Štós
Dod.: Slovak Telekom, a.s.
77.45 €
telekomunikačné služby Odb.: Obec Štós
Dod.: Slovak Telekom, a.s.
150.73 €
telekomunikačné služby Odb.: Obec Štós
Dod.: Slovak Telekom, a.s.
8.71 €
vyúčtovanie spotreby elektriny za rok 2017 Odb.: Obec Štós
Dod.: Slovakia Energy s.r.o.
-24.39 €
poistenie majetku Odb.: Obec Štós
Dod.: Komunálna poisťovňa a.s.
300.17 €
poradenské služby Odb.: Obec Štós
Dod.: Centrum regionálneho rozvoja Košického kraja n.o.
1900.00 €
vyúčtovanie spotreby elektriny za rok 2017 Odb.: Obec Štós
Dod.: Slovakia Energy s.r.o.
-37.28 €
vyúčtovanie spotreby elektriny za rok 2017 Odb.: Obec Štós
Dod.: Slovakia Energy s.r.o.
15.32 €
OPP a BOZP Odb.: Obec Štós
Dod.: POLC - Ladislav Cehelník
50.00 €
členský príspevok Rudohoria na rok 2018 Odb.: Obec Štós
Dod.: Regionálne združenie miest a obcí Rudohorie
673.90 €
vývoz komunálneho odpadu Odb.: Obec Štós
Dod.: Marius Pedersen a.s.
908.45 €
vyúčtovanie spotreby elektriny za rok 2017 Odb.: Obec Štós
Dod.: Slovakia Energy s.r.o.
-85.14 €
vyúčtovanie spotreby elektriny za rok 2017 Odb.: Obec Štós
Dod.: Slovakia Energy s.r.o.
19.12 €
metodické orgány školy Odb.: Obec Štós
Dod.: Raabe s.r.o.
11.70 €
členský príspevok na rok 2018 Odb.: Obec Štós
Dod.: Miestna akčná skupina Rudohorie, o.z.
473.90 €
vyúčtovanie spotreby elektriny za rok 2017 Odb.: Obec Štós
Dod.: Slovakia Energy s.r.o.
-354.92 €
vyúčtovanie spotreby elektriny za rok 2017 Odb.: Obec Štós
Dod.: Slovakia Energy s.r.o.
-174.80 €
vyúčtovanie spotreby elektriny za rok 2017 Odb.: Obec Štós
Dod.: Slovakia Energy s.r.o.
-21.46 €
vyúčtovanie spotreby elektriny za rok 2017 Odb.: Obec Štós
Dod.: Slovakia Energy s.r.o.
-124.88 €
vyúčtovanie spotreby elektriny za rok 2017 Odb.: Obec Štós
Dod.: Slovakia Energy s.r.o.
-400.24 €
vyúčtovanie spotreby elektriny za rok 2017 Odb.: Obec Štós
Dod.: Slovakia Energy s.r.o.
-284.70 €
vyúčtovanie spotreby elektriny za rok 2017 Odb.: Obec Štós
Dod.: Slovakia Energy s.r.o.
-105.78 €
vyúčtovanie spotreby elektriny za rok 2017 Odb.: Obec Štós
Dod.: Slovakia Energy s.r.o.
-281.04 €
prevádzkovanie verejného vodovodu a verejnej kanalizácie Odb.: Obec Štós
Dod.: Aquaspiš spol. s.r.o.
336.00 €
inštalácia programových verzií Odb.: Obec Štós
Dod.: LLORANT, spol. s.r.o.
180.00 €
stravné lístky Odb.: Obec Štós
Dod.: Up Slovensko s.r.o.
857.22 €
turnodúchadlo Odb.: Obec Štós
Dod.: LUTOS Atlas Copco s.r.o.
3751.00 €
vzdelávanie detí ZŠ Odb.: Obec Štós
Dod.: Raabe s.r.o.
43.66 €
Multicar Odb.: Obec Štós
Dod.: Obecný podnik,lesov,služieb a remesiel, s.r.o.
649.62 €
školské pomôcky pre MŠ Odb.: Obec Štós
Dod.: Arkus vydavteľstvo s.r.o.
16.28 €
potraviny školská jedáleň Odb.: Obec Štós
Dod.: Anakonda s.r.o.
225.57 €
školská jedáleň Odb.: Obec Štós
Dod.: Anakonda s.r.o.
274.30 €
potraviny školská jedáleň Odb.: Obec Štós
Dod.: Anakonda s.r.o.
200.76 €
telekomunikačné služby Odb.: Obec Štós
Dod.: Slovak Telekom, a.s.
136.34 €
časopis Manažment školy v praxi Odb.: Obec Štós
Dod.: Wolters Kluwer s.r.o.
0.00 €
vyúčtovanie elektriny Odb.: Obec Štós
Dod.: Slovakia Energy s.r.o.
-129.54 €
vyúčtovanie elektriny Odb.: Obec Štós
Dod.: Slovakia Energy s.r.o.
-40.40 €
vyúčtovanie elektriny Odb.: Obec Štós
Dod.: Slovakia Energy s.r.o.
12.24 €
telekomunikačné služby Odb.: Obec Štós
Dod.: Slovak Telekom, a.s.
8.71 €
telekomunikačné služby Odb.: Obec Štós
Dod.: Slovak Telekom, a.s.
67.45 €
školské pomôcky pre MŠ Odb.: Obec Štós
Dod.: JUDr. Martin Fabián
121.90 €
Manažment školy v praxi Odb.: Obec Štós
Dod.: Wolters Kluwer s.r.o.
126.48 €
rozbor odpadovej vody Odb.: Obec Štós
Dod.: EKOLAB s.r.o.
92.64 €
Konvektomat SJ Odb.: Obec Štós
Dod.: Gastma s.r.o.
7180.75 €
Montáž Konvektomatu ŠJ Odb.: Obec Štós
Dod.: Gastma s.r.o.
384.00 €
telekomunikačné služby Odb.: Obec Štós
Dod.: Slovak Telekom, a.s.
14.99 €
telekomunikačné služby Odb.: Obec Štós
Dod.: Slovak Telekom, a.s.
24.98 €
laserová tlačiareň Odb.: Obec Štós
Dod.: alza.sk
1050.92 €
potraviny školská jedáleň Odb.: Obec Štós
Dod.: Anakonda s.r.o.
239.47 €
foršne + práca Odb.: Obec Štós
Dod.: Obecný podnik,lesov,služieb a remesiel, s.r.o.
77.64 €
Multicar Odb.: Obec Štós
Dod.: Obecný podnik,lesov,služieb a remesiel, s.r.o.
207.60 €
školské pomôcky pre ZŠ Odb.: Obec Štós
Dod.: ELARIN, s.r.o.
306.00 €
školské pomôcky pre ZŠ Odb.: Obec Štós
Dod.: ELARIN, s.r.o.
731.00 €
časopis Manažment školy v praxi Odb.: Obec Štós
Dod.: Wolters Kluwer s.r.o.
126.48 €
prepravné služby ZŠ Odb.: Obec Štós
Dod.: Minibuseuropa s.r.o.
216.00 €
rýchlokurz dobrého riaditeľa ZŠ Odb.: Obec Štós
Dod.: Raabe s.r.o.
11.70 €
personálne riadenie ZŠ Odb.: Obec Štós
Dod.: Raabe s.r.o.
42.98 €
odborné prehliadky technických zariadení Odb.: Obec Štós
Dod.: D.S.Group s.r.o.
260.00 €
kontrola hasiacich prístrojov Odb.: Obec Štós
Dod.: Vojtech Petrík
156.60 €
školské pomôcky pre MŠ Odb.: Obec Štós
Dod.: Arkus vydavteľstvo s.r.o.
16.28 €
odvoz komunálneho odpadu Odb.: Obec Štós
Dod.: Marius Pedersen a.s.
1359.08 €
potraviny školská jedáleň Odb.: Obec Štós
Dod.: Anakonda s.r.o.
275.77 €
služby OPP a BOZP Odb.: Obec Štós
Dod.: POLC - Ladislav Cehelník
50.00 €
spoločný obecný úrad Odb.: Obec Štós
Dod.: Mesto Medzev
181.31 €
prenájom zariadenia Odb.: Obec Štós
Dod.: Trixnet s.r.o.
124.00 €
rozbor vody Odb.: Obec Štós
Dod.: EKOLAB s.r.o.
248.64 €
potraviny školská jedáleň Odb.: Obec Štós
Dod.: Mäso-Hydina
331.96 €
virtuálna knižnica Odb.: Obec Štós
Dod.: Komensky, s.r.o.
0.00 €
školské potreby ZŠ Odb.: Obec Štós
Dod.: zabavne uceni s.r.o.
1009.24 €
telekomunikačné služby Odb.: Obec Štós
Dod.: Slovak Telekom, a.s.
70.03 €
utierky do KSB Odb.: Obec Štós
Dod.: ROIN, s.r.o.
96.46 €
kalendáre na rok 2018 Odb.: Obec Štós
Dod.: JES SK, s.r.o.
34.97 €
výmena okna Odb.: Obec Štós
Dod.: KISS stavebné práce, s.r.o.
473.00 €
kariéra v školstve Odb.: Obec Štós
Dod.: Raabe s.r.o.
45.95 €
Výzva 22/PRV/2017 Odb.: Obec Štós
Dod.: Premier Consulting, spol.s.r.o.
1195.20 €
uhlie Odb.: Obec Štós
Dod.: Palivá a stavebniny a.s.
717.44 €
prevádzkovanie verejného vodovodu a verejnej kanalizácie Odb.: Obec Štós
Dod.: Aquaspiš spol. s.r.o.
336.00 €
poistenie motorových vozidiel Odb.: Obec Štós
Dod.: Komunálna poisťovňa a.s.
197.69 €
zemný plyn Odb.: Obec Štós
Dod.: Slovenský plynárenský priemysel a.s.
34.00 €
potraviny školská jedáleň Odb.: Obec Štós
Dod.: HOLZKNECHT, spol.s.r.o.
147.25 €
potraviny školská jedáleň Odb.: Obec Štós
Dod.: Ryba spol. s.r.o.
69.13 €
školské pomôcky pre MŠ Odb.: Obec Štós
Dod.: NOMiland, s.r.o.
301.05 €
školské pomôcky pre MŠ Odb.: Obec Štós
Dod.: zabavne uceni s.r.o.
117.95 €
časopisy MŠ Odb.: Obec Štós
Dod.: Slovenská pošta a.s.
22.00 €
stravné lístky Odb.: Obec Štós
Dod.: Up Slovensko s.r.o.
857.22 €
mobilné telefóny Odb.: Obec Štós
Dod.: Orange Slovensko a.s.
0.08 €
mobilné služby Odb.: Obec Štós
Dod.: Orange Slovensko a.s.
9.95 €
poukážky Odb.: Obec Štós
Dod.: DOXX - Stravné lístky
2251.00 €
inštalácia programových verzií Odb.: Obec Štós
Dod.: LLORANT, spol. s.r.o.
117.60 €
dokumentácia ZŠ Odb.: Obec Štós
Dod.: Raabe s.r.o.
45.05 €
manažment školy Odb.: Obec Štós
Dod.: Raabe s.r.o.
41.45 €
účastnícky poplatok na konferenciu Odb.: Obec Štós
Dod.: Raabe s.r.o.
0.00 €
kontrola bezpečnosti náradia ZŠ Odb.: Obec Štós
Dod.: EKOTEC spol.s.r.o.
138.00 €
poplatky za telekomunikačné služby Odb.: Obec Štós
Dod.: Slovak Telekom, a.s.
24.98 €
poplatky za telekomunikačné služby Odb.: Obec Štós
Dod.: Slovak Telekom, a.s.
64.95 €
poplatky za telekomunikačné služby Odb.: Obec Štós
Dod.: Slovak Telekom, a.s.
15.38 €
spotrebný tovar do KSB Odb.: Obec Štós
Dod.: Vetráková-Kňazíková Jana
38.10 €
poplatky za telekomunikačné služby Odb.: Obec Štós
Dod.: Slovak Telekom, a.s.
133.67 €
turbodúchadlo Odb.: Obec Štós
Dod.: LUTOS Atlas Copco s.r.o.
3100.00 €
Multicar Odb.: Obec Štós
Dod.: Obecný podnik,lesov,služieb a remesiel, s.r.o.
353.10 €
odvoz komunálneho odpadu Odb.: Obec Štós
Dod.: Marius Pedersen a.s.
952.37 €
virtuálna knižnica Odb.: Obec Štós
Dod.: Komensky, s.r.o.
39.89 €
potraviny školská jedáleň Odb.: Obec Štós
Dod.: Anakonda s.r.o.
276.19 €
vyúčtovanie elektriny Odb.: Obec Štós
Dod.: Slovakia Energy s.r.o.
-173.78 €
vyúčtovanie elektriny Odb.: Obec Štós
Dod.: Slovakia Energy s.r.o.
17.21 €
elektrická energia Odb.: Obec Štós
Dod.: Slovakia Energy s.r.o.
31.26 €
prenájom zariadenia Odb.: Obec Štós
Dod.: Trixnet s.r.o.
124.00 €
elektrina Odb.: Obec Štós
Dod.: Východoslovenská energetika a.s.
62.00 €
telekomunikačné služby Odb.: Obec Štós
Dod.: Slovak Telekom, a.s.
65.02 €
stavebné a montážne práce Odb.: Obec Štós
Dod.: EHCA s.r.o.
650.00 €
materiál pre stredisko ČOV Odb.: Obec Štós
Dod.: EHCA s.r.o.
425.71 €
chod Spoločného obecného úradu Odb.: Obec Štós
Dod.: Mesto Medzev
90.14 €
služby OPP a BOZP Odb.: Obec Štós
Dod.: POLC - Ladislav Cehelník
50.00 €
školské pomôcky pre MŠ Odb.: Obec Štós
Dod.: Accusage s.r.o.
63.33 €
servírovací vozík trojpolicový Odb.: Obec Štós
Dod.: Eurogastrop s.r.o.
178.80 €
prevádzkovanie verejného vodovodu a verejnej kanalizácie Odb.: Obec Štós
Dod.: Aquaspiš spol. s.r.o.
336.00 €
zemný plyn Odb.: Obec Štós
Dod.: Slovenský plynárenský priemysel a.s.
34.00 €
potraviny školská jedáleň Odb.: Obec Štós
Dod.: HOLZKNECHT, spol.s.r.o.
120.10 €
úcta k starším Odb.: Obec Štós
Dod.: ROLLO s.r.o.
900.00 €
poplatok SFK Odb.: Obec Štós
Dod.: Orange Slovensko a.s.
0.08 €
mobilný telefón Odb.: Obec Štós
Dod.: Orange Slovensko a.s.
9.95 €
časopis pre ZŠ Odb.: Obec Štós
Dod.: Nakladatelství FORUM s.r.o., organizačná zložka
64.62 €
poplatok za konferenciu Odb.: Obec Štós
Dod.: Raabe s.r.o.
50.00 €
poplatky za telekomunikačné služby Odb.: Obec Štós
Dod.: Slovak Telekom, a.s.
14.99 €
školské pomôcky pre ZŠ Odb.: Obec Štós
Dod.: Tibor Pačay
46.25 €
školské pomôcky pre MŠ Odb.: Obec Štós
Dod.: TAKTIK vydavateľstvo s.r.o.
101.66 €
dúchalo ČOV Odb.: Obec Štós
Dod.: LUTOS Atlas Copco s.r.o.
3100.00 €
Novo aktivované OPM Odb.: Obec Štós
Dod.: Slovakia Energy s.r.o.
50.00 €
strecha - OcÚ Odb.: Obec Štós
Dod.: EURO-PLECH, s.r.o.
16431.57 €
telekomunikačné služby Odb.: Obec Štós
Dod.: Slovak Telekom, a.s.
29.97 €
potraviny školská jedáleň Odb.: Obec Štós
Dod.: HOLZKNECHT, spol.s.r.o.
151.63 €
potraviny školská jedáleň Odb.: Obec Štós
Dod.: Ryba spol. s.r.o.
67.80 €
poplatok za telekomunikačné služby Odb.: Obec Štós
Dod.: Slovak Telekom, a.s.
137.04 €
poplatky za telekomunikačné služby Odb.: Obec Štós
Dod.: Slovak Telekom, a.s.
78.93 €
poplatky za telekomunikačné služby Odb.: Obec Štós
Dod.: Slovak Telekom, a.s.
12.08 €
uhlie Odb.: Obec Štós
Dod.: Palivá a stavebniny a.s.
1378.88 €
Mikuláš set 5-dielny Odb.: Obec Štós
Dod.: Party Time Agency spol. s.r.o.
45.45 €
vlajka EÚ a SR Odb.: Obec Štós
Dod.: LIM PO s.r.o.
34.50 €
školské pomôcky ZŠ Odb.: Obec Štós
Dod.: Tibor Pačay
134.40 €
predplatné časopisov ZŠ Odb.: Obec Štós
Dod.: Slovenská pošta a.s.
240.41 €
škola a stravovanie Odb.: Obec Štós
Dod.: Raabe s.r.o.
98.00 €
rozbor surovej vody Odb.: Obec Štós
Dod.: EKOLAB s.r.o.
685.32 €
predplatné časopisov MŠ Odb.: Obec Štós
Dod.: Slovenská pošta a.s.
240.41 €
potraviny školská jedáleň Odb.: Obec Štós
Dod.: Rozličný tovar - Mária Cipcerová
254.14 €
reklamné služby Odb.: Obec Štós
Dod.: Profesionálny register
240.00 €
výroba a montáž vertikálnych žalúzií v KSB Odb.: Obec Štós
Dod.: Rolux-Ing. Juraj Szilvássy
4736.10 €
nálepky do MŠ Odb.: Obec Štós
Dod.: NOMiland, s.r.o.
5.00 €
kultúrne podujatie Odb.: Obec Štós
Dod.: Alexander Vigh - Cirkus - varieté
150.00 €
odvoz komunálneho odpadu Odb.: Obec Štós
Dod.: Marius Pedersen a.s.
979.38 €
vyúčtovanie elektriny Odb.: Obec Štós
Dod.: Slovakia Energy s.r.o.
6.62 €
vyúčtovanie elektriny Odb.: Obec Štós
Dod.: Slovakia Energy s.r.o.
-151.14 €
vyúčtovanie elektriny Odb.: Obec Štós
Dod.: Slovak Telekom, a.s.
-0.83 €
telekomunikačné služby Odb.: Obec Štós
Dod.: Slovak Telekom, a.s.
67.19 €
služby mobilnej siete Odb.: Obec Štós
Dod.: Slovak Telekom, a.s.
14.99 €
služby mobilnej siete Odb.: Obec Štós
Dod.: Slovak Telekom, a.s.
14.99 €
potraviny školská jedáleň Odb.: Obec Štós
Dod.: Mäso-Hydina
277.71 €
materiál Odb.: Obec Štós
Dod.: ASUAN s.r.o.
338.09 €
chod Spoločného obecného úradu Odb.: Obec Štós
Dod.: Mesto Medzev
90.14 €
reklamné služby Odb.: Obec Štós
Dod.: Profesionálny register
240.00 €
Multicar Odb.: Obec Štós
Dod.: Obecný podnik,lesov,služieb a remesiel, s.r.o.
525.54 €
výroba a montáž zariadenia do školskej jedálne Odb.: Obec Štós
Dod.: Obecný podnik,lesov,služieb a remesiel, s.r.o.
246.64 €
prenájom zariadenia Odb.: Obec Štós
Dod.: Trixnet s.r.o.
124.00 €
OPP a BOZP Odb.: Obec Štós
Dod.: POLC - Ladislav Cehelník
50.00 €
prevádzkovanie verejného vodovodu a verejnej kanalizácie Odb.: Obec Štós
Dod.: Aquaspiš spol. s.r.o.
336.00 €
potraviny ŠJ Odb.: Obec Štós
Dod.: Rozličný tovar - Mária Cipcerová
178.44 €
školské pomôcky pre ZŠ Odb.: Obec Štós
Dod.: Soft-Tech s.r.o.
115.27 €
zemný plyn Odb.: Obec Štós
Dod.: Slovenský plynárenský priemysel a.s.
34.00 €
poplatok SFK Odb.: Obec Štós
Dod.: Orange Slovensko a.s.
0.08 €
mobilný telefón Odb.: Obec Štós
Dod.: Orange Slovensko a.s.
9.95 €
potraviny školská jedáleň Odb.: Obec Štós
Dod.: Rozličný tovar - Mária Cipcerová
316.31 €
audit za I. polrok 2017 Odb.: Obec Štós
Dod.: GemerAudit , spol. s.r.o.
396.00 €
certifikát o overené (meranie čov) Odb.: Obec Štós
Dod.: Slovenská metrológia, n.o.
804.00 €
personálne riadenie ZŠ Odb.: Obec Štós
Dod.: Raabe s.r.o.
42.65 €
dokumentácia ZŠ Odb.: Obec Štós
Dod.: Raabe s.r.o.
46.10 €
potraviny ŠJ Odb.: Obec Štós
Dod.: Rozličný tovar - Mária Cipcerová
449.55 €
právne služby Odb.: Obec Štós
Dod.: IURISTICO s.r.o.
120.00 €
mobilné služby Odb.: Obec Štós
Dod.: Slovak Telekom, a.s.
297.44 €
poistenie majetku Odb.: Obec Štós
Dod.: Prvá Komunálna Finančná a.s.
300.17 €
mobilné služby Odb.: Obec Štós
Dod.: Slovak Telekom, a.s.
13.12 €
služby mobilnej siete Odb.: Obec Štós
Dod.: Slovak Telekom, a.s.
114.87 €
tlačivá - knižnica Odb.: Obec Štós
Dod.: CONNECT-Marczibál Zsolt
13.50 €
školská agenda pre ZŠ Odb.: Obec Štós
Dod.: ŠEVT a.s.
125.66 €
služby mobilnej siete Odb.: Obec Štós
Dod.: Slovak Telekom, a.s.
10.64 €
odvoz komunálneho odpadu Odb.: Obec Štós
Dod.: Marius Pedersen a.s.
969.30 €
poistenie motorových vozidiel Odb.: Obec Štós
Dod.: Komunálna poisťovňa a.s.
197.69 €
vyúčtovanie elektriny Odb.: Obec Štós
Dod.: Slovakia Energy s.r.o.
3.68 €
vyúčtovanie elektriny Odb.: Obec Štós
Dod.: Slovakia Energy s.r.o.
-162.82 €
vyúčtovanie elektriny Odb.: Obec Štós
Dod.: Slovakia Energy s.r.o.
-97.79 €
Multicar Odb.: Obec Štós
Dod.: Obecný podnik,lesov,služieb a remesiel, s.r.o.
1277.94 €
knihy do obecnej knižnice Odb.: Obec Štós
Dod.: IKAR, a.s.
53.60 €
prenájom zariadenia Odb.: Obec Štós
Dod.: Trixnet s.r.o.
124.00 €
potraviny školská jedáleň Odb.: Obec Štós
Dod.: HOLZKNECHT, spol.s.r.o.
188.43 €
potraviny školská jedáleň Odb.: Obec Štós
Dod.: Ryba spol. s.r.o.
57.41 €
služby OPP a BOZP Odb.: Obec Štós
Dod.: POLC - Ladislav Cehelník
50.00 €
chod Spoločného obecného úradu Odb.: Obec Štós
Dod.: Mesto Medzev
90.14 €
služby pevnej siete Odb.: Obec Štós
Dod.: Slovak Telekom, a.s.
64.39 €
verejná správa SR - ročný prístup Odb.: Obec Štós
Dod.: Poradca podnikateľa, spo. s.r.o.
0.00 €
školské pomôcky pre ZŠ Odb.: Obec Štós
Dod.: AITEC s.r.o.
0.00 €
školské pomôcky pre ZŠ Odb.: Obec Štós
Dod.: Orbis Pictus Istropolitana spol.s.r.o.
91.80 €
olejová lazúra Odb.: Obec Štós
Dod.: ARCHYS, s.r.o.
180.24 €
zemný plyn Odb.: Obec Štós
Dod.: Slovenský plynárenský priemysel a.s.
34.00 €
mobilné služby Odb.: Obec Štós
Dod.: Orange Slovensko a.s.
0.08 €
mobilné služby Odb.: Obec Štós
Dod.: Orange Slovensko a.s.
9.95 €
rozbor pitnej vody Odb.: Obec Štós
Dod.: EKOLAB s.r.o.
170.64 €
inštalácia programových verzií Odb.: Obec Štós
Dod.: LLORANT, spol. s.r.o.
97.50 €
tlačivá ZŠ Odb.: Obec Štós
Dod.: ŠEVT a.s.
0.00 €
žalúzie ZŠ Odb.: Obec Štós
Dod.: M&P&G STEEL
0.00 €
manažment školy Odb.: Obec Štós
Dod.: Raabe s.r.o.
41.45 €
vzdelávanie detí ZŠ Odb.: Obec Štós
Dod.: Raabe s.r.o.
43.66 €
služby mobilnej siete Odb.: Obec Štós
Dod.: Slovak Telekom, a.s.
25.36 €
štartovacie batérie Odb.: Obec Štós
Dod.: DEXTTER s.r.o.
208.00 €
verejná správa SR - ročný prístup Odb.: Obec Štós
Dod.: Poradca podnikateľa, spo. s.r.o.
96.00 €
nabíjačka Odb.: Obec Štós
Dod.: MÚRCASS s.r.o.
33.00 €
DHZ Štós Odb.: Obec Štós
Dod.: Florian s.r.o.
2927.96 €
Multicar Odb.: Obec Štós
Dod.: Obecný podnik,lesov,služieb a remesiel, s.r.o.
1136.88 €
vyúčtovanie elektriny Odb.: Obec Štós
Dod.: Slovakia Energy s.r.o.
-182.66 €
vyúčtovanie elektriny Odb.: Obec Štós
Dod.: Slovakia Energy s.r.o.
-138.88 €
vyúčtovanie elektriny Odb.: Obec Štós
Dod.: Slovakia Energy s.r.o.
40.12 €
odvoz komunálneho odpadu Odb.: Obec Štós
Dod.: Marius Pedersen a.s.
976.56 €
telekomunikačné služby Odb.: Obec Štós
Dod.: Slovak Telekom, a.s.
64.39 €
elektrina Odb.: Obec Štós
Dod.: Východoslovenská energetika a.s.
62.00 €
chod Spoločného obecného úradu Odb.: Obec Štós
Dod.: Mesto Medzev
90.14 €
Modernizácia miestneho rozhlasu Odb.: Obec Štós
Dod.: EMPEMONT Slovakia s.r.o.
15379.00 €
prenájom mobilných WC - Dni obce Odb.: Obec Štós
Dod.: Johnny Servis s.r.o.
93.60 €
prenájom zariadenia Odb.: Obec Štós
Dod.: Trixnet s.r.o.
124.00 €
BIO3000 Odb.: Obec Štós
Dod.: FINECON s.r.o.
477.00 €
OPP a BOZP Odb.: Obec Štós
Dod.: POLC - Ladislav Cehelník
50.00 €
nástrek do základnej farby Odb.: Obec Štós
Dod.: DEXTTER s.r.o.
1100.00 €
odstránenie starých náterov - opieskovanie vozidla Odb.: Obec Štós
Dod.: DEXTTER s.r.o.
1500.00 €
výmena hydraulických a vzduchových hadíc Odb.: Obec Štós
Dod.: DEXTTER s.r.o.
1480.00 €
školské pomôcky pre MŠ Odb.: Obec Štós
Dod.: ŠEVT a.s.
0.00 €
Dni obce Štós 2017 Odb.: Obec Štós
Dod.: ROLLO s.r.o.
5198.00 €
zemný plyn Odb.: Obec Štós
Dod.: Slovenský plynárenský priemysel a.s.
34.00 €
olejová glazúra Odb.: Obec Štós
Dod.: ARCHYS, s.r.o.
225.30 €
revízia elektroinštalácie Slovenská škola Odb.: Obec Štós
Dod.: Ján Berník
428.98 €
Plán HACCP Odb.: Obec Štós
Dod.: Endorf s.r.o.
0.00 €
prevádzkovanie verejného vodovodu a verejnej kanalizácie Odb.: Obec Štós
Dod.: Aquaspiš spol. s.r.o.
336.00 €
kancelárske potreby OcÚ Odb.: Obec Štós
Dod.: Office DEPOT s.r.o.
86.21 €
mobilný telefón Odb.: Obec Štós
Dod.: Orange Slovensko a.s.
10.03 €
služby mobilnej siete Odb.: Obec Štós
Dod.: Slovak Telekom, a.s.
25.99 €
služby mobilnej siete Odb.: Obec Štós
Dod.: Slovak Telekom, a.s.
17.99 €
reklamné predmety Odb.: Obec Štós
Dod.: JES SK, s.r.o.
823.33 €
farba Odb.: Obec Štós
Dod.: ARCHYS, s.r.o.
17.95 €
olejová lazúra Odb.: Obec Štós
Dod.: ARCHYS, s.r.o.
225.30 €
stravné lístky Odb.: Obec Štós
Dod.: Up Slovensko s.r.o.
857.22 €
oprava elektroinštalácie v Slovenskej škole Odb.: Obec Štós
Dod.: Ján Berník
373.92 €
gola sada Odb.: Obec Štós
Dod.: PREMEKO
135.00 €
Plán HACCP Odb.: Obec Štós
Dod.: Endorf s.r.o.
300.00 €
výroba a montáž zábradlia na most v časti Peklisko Odb.: Obec Štós
Dod.: KOV TVAR, s.r.o.
3445.98 €
mobilné služby Odb.: Obec Štós
Dod.: Slovak Telekom, a.s.
134.30 €
služby mobilnej siete Odb.: Obec Štós
Dod.: Slovak Telekom, a.s.
74.91 €
mobilné služby Odb.: Obec Štós
Dod.: Slovak Telekom, a.s.
11.76 €
chladnička a bojler OcÚ Odb.: Obec Štós
Dod.: Spektron HK s.r.o.
468.00 €
prenájom zariadenia Odb.: Obec Štós
Dod.: Trixnet s.r.o.
248.00 €
potraviny ŠJ Odb.: Obec Štós
Dod.: Rozličný tovar - Mária Cipcerová
176.49 €
školské pomôcky pre ZŠ Odb.: Obec Štós
Dod.: kupka nakladateľstvo
166.00 €
školské pomôcky pre ZŠ Odb.: Obec Štós
Dod.: AJTEC s.r.o.
653.91 €
tlačivá Odb.: Obec Štós
Dod.: ŠEVT a.s.
87.14 €
vyúčtovanie elektriny Odb.: Obec Štós
Dod.: Slovakia Energy s.r.o.
-215.00 €
vyúčtovanie elektriky Odb.: Obec Štós
Dod.: Slovakia Energy s.r.o.
-27.96 €
vyúčtovanie elektriny Odb.: Obec Štós
Dod.: Slovakia Energy s.r.o.
-28.40 €
Deň obce 2017 Odb.: Obec Štós
Dod.: MOLDOM
149.20 €
multicar Odb.: Obec Štós
Dod.: Obecný podnik,lesov,služieb a remesiel, s.r.o.
513.54 €
odvoz komunálneho odpadu Odb.: Obec Štós
Dod.: Marius Pedersen a.s.
1378.43 €
kancelárske potreby ZŠ Odb.: Obec Štós
Dod.: Lyreco CE
275.08 €
telefóny Odb.: Obec Štós
Dod.: Slovak Telekom, a.s.
67.00 €
potraviny školská jedáleň Odb.: Obec Štós
Dod.: Mäso-Hydina
310.09 €
OPP a BOZP Odb.: Obec Štós
Dod.: POLC - Ladislav Cehelník
50.00 €
chod Spoločného obecného úradu Odb.: Obec Štós
Dod.: Mesto Medzev
90.14 €
montáž okapových žľabov na KSB Odb.: Obec Štós
Dod.: EURO-PLECH, s.r.o.
832.17 €
výmena drevných dielcov v objekte ZŠ Štós Odb.: Obec Štós
Dod.: KOV TVAR, s.r.o.
513.36 €
potraviny ŠJ Odb.: Obec Štós
Dod.: Rozličný tovar - Mária Cipcerová
280.95 €
školské pomôcky pre MŠ Odb.: Obec Štós
Dod.: Milan Garčár
15.71 €
potraviny školská jedáleň Odb.: Obec Štós
Dod.: Rozličný tovar - Mária Cipcerová
319.46 €
služby mobilnej siete Odb.: Obec Štós
Dod.: Slovak Telekom, a.s.
25.99 €
prepravné služby ZŠ Odb.: Obec Štós
Dod.: Minibuseuropa s.r.o.
444.00 €
časopisy MŠ Odb.: Obec Štós
Dod.: Slovenská pošta a.s.
0.00 €
mobilné služby Odb.: Obec Štós
Dod.: Slovak Telekom, a.s.
134.69 €
služby mobilnej siete Odb.: Obec Štós
Dod.: Slovak Telekom, a.s.
81.90 €
mobilné služby Odb.: Obec Štós
Dod.: Slovak Telekom, a.s.
12.72 €
Multicar Odb.: Obec Štós
Dod.: Obecný podnik,lesov,služieb a remesiel, s.r.o.
568.92 €
učebné pomôcky do MŠ Odb.: Obec Štós
Dod.: zabavne uceni s.r.o.
306.73 €
potraviny ŠJ Odb.: Obec Štós
Dod.: Rozličný tovar - Mária Cipcerová
367.62 €
poplatok SFK Odb.: Obec Štós
Dod.: Orange Slovensko a.s.
0.08 €
mobilné služby Odb.: Obec Štós
Dod.: Orange Slovensko a.s.
9.95 €
vzdelávanie detí ZŠ Odb.: Obec Štós
Dod.: Raabe s.r.o.
43.66 €
tonery Odb.: Obec Štós
Dod.: Ledum Kamara SK s.r.o.
78.84 €
vývoz komunálneho odpadu Odb.: Obec Štós
Dod.: Marius Pedersen a.s.
985.02 €
audit konsolidovanej účtovnej uzávierky za rok 2016 Odb.: Obec Štós
Dod.: GemerAudit , spol. s.r.o.
360.00 €
audit účtovnej uzávierky II. časť za rok 2016 Odb.: Obec Štós
Dod.: GemerAudit , spol. s.r.o.
144.00 €
potraviny školská jedáleň Odb.: Obec Štós
Dod.: Ryba spol. s.r.o.
64.49 €
potraviny ŠJ Odb.: Obec Štós
Dod.: HOLZKNECHT, spol.s.r.o.
189.42 €
vyúčtovanie faktúry Odb.: Obec Štós
Dod.: Slovakia Energy s.r.o.
3.84 €
vyúčtovanie elektriny Odb.: Obec Štós
Dod.: Slovakia Energy s.r.o.
-179.36 €
vyúčtovanie elektriny Odb.: Obec Štós
Dod.: Slovakia Energy s.r.o.
-7.48 €
antivirusový program Odb.: Obec Štós
Dod.: ESET, spol. s.r.o.
100.10 €
poistenie - zodpovednosť za škodu spôsobenú prevádzkou motorového vozidla Odb.: Obec Štós
Dod.: Komunálna poisťovňa a.s.
197.69 €
poplatky za telekomunikačné služby Odb.: Obec Štós
Dod.: Slovak Telekom, a.s.
70.42 €
chod Spoločného obecného úradu Odb.: Obec Štós
Dod.: Mesto Medzev
90.14 €
predplatné časopisov MŠ Odb.: Obec Štós
Dod.: Slovenská pošta a.s.
10.80 €
potraviny ŠJ Odb.: Obec Štós
Dod.: Rozličný tovar - Mária Cipcerová
128.57 €
kovový regál Odb.: Obec Štós
Dod.: MANUTAN Slovakia s.r.o.
225.12 €
zemný plyn Odb.: Obec Štós
Dod.: Slovenský plynárenský priemysel a.s.
34.00 €
vyúčtovanie spotreby plynu Odb.: Obec Štós
Dod.: Slovakia Energy s.r.o.
535.33 €
prevádzkovanie verejného vodovodu a verejnej kanalizácie Odb.: Obec Štós
Dod.: Aquaspiš spol. s.r.o.
336.00 €
služby mobilnej siete Odb.: Obec Štós
Dod.: Slovak Telekom, a.s.
17.99 €
prepravné služby Odb.: Obec Štós
Dod.: Minibuseuropa s.r.o.
252.00 €
stravné lístky Odb.: Obec Štós
Dod.: Up Slovensko s.r.o.
857.22 €
potraviny školská jedáleň Odb.: Obec Štós
Dod.: Rozličný tovar - Mária Cipcerová
349.95 €
audit za rok 2016 Odb.: Obec Štós
Dod.: GemerAudit , spol. s.r.o.
180.00 €
inštalácia programových verzií Odb.: Obec Štós
Dod.: LLORANT, spol. s.r.o.
132.00 €
potraviny ŠJ Odb.: Obec Štós
Dod.: Rozličný tovar - Mária Cipcerová
372.91 €
poistenie vozidla Odb.: Obec Štós
Dod.: Union poisťovňa a.s.
132.00 €
služby STP APV Odb.: Obec Štós
Dod.: IVES Košice
0.00 €
mobilné služby Odb.: Obec Štós
Dod.: Slovak Telekom, a.s.
133.72 €
služby mobilnej siete Odb.: Obec Štós
Dod.: Slovak Telekom, a.s.
25.99 €
milticar Odb.: Obec Štós
Dod.: Obecný podnik,lesov,služieb a remesiel, s.r.o.
307.92 €
služby mobilnej siete Odb.: Obec Štós
Dod.: Slovak Telekom, a.s.
48.16 €
mobilné služby Odb.: Obec Štós
Dod.: Slovak Telekom, a.s.
22.95 €
elektrina Odb.: Obec Štós
Dod.: Východoslovenská energetika a.s.
10.00 €
potraviny školská jedáleň Odb.: Obec Štós
Dod.: Rozličný tovar - Mária Cipcerová
321.99 €
odvoz komunálneho odpadu Odb.: Obec Štós
Dod.: Marius Pedersen a.s.
926.19 €
podkládka dlažby v KD Odb.: Obec Štós
Dod.: KISS stavebné práce, s.r.o.
1243.70 €
chod Spoločného obecného úradu Odb.: Obec Štós
Dod.: Mesto Medzev
90.14 €
služby STP APV Odb.: Obec Štós
Dod.: IVES Košice
221.32 €
poplatky za telekomunikačné služby Odb.: Obec Štós
Dod.: Slovak Telekom, a.s.
87.18 €
potraviny školská jedáleň Odb.: Obec Štós
Dod.: Rozličný tovar - Mária Cipcerová
404.94 €
služby OPP a BOZP Odb.: Obec Štós
Dod.: POLC - Ladislav Cehelník
50.00 €
spracovanie projektovej dokumentácie Odb.: Obec Štós
Dod.: Ing. Rastislav Žigraj - ELIPRO
100.00 €
drevené dvere Odb.: Obec Štós
Dod.: Papcun, spol.s.r.o.
450.00 €
zemný plyn Odb.: Obec Štós
Dod.: Slovenský plynárenský priemysel a.s.
34.00 €
aktualizácia programov Odb.: Obec Štós
Dod.: TOPSET Solutions s.r.o.
536.40 €
zverejňovanie cintorínov na rok 2017 Odb.: Obec Štós
Dod.: TOPSET Solutions s.r.o.
56.78 €
potraviny školská jedáleň Odb.: Obec Štós
Dod.: Rozličný tovar - Mária Cipcerová
472.02 €
služby mobilnej siete Odb.: Obec Štós
Dod.: Slovak Telekom, a.s.
25.98 €
mobilné služby Odb.: Obec Štós
Dod.: Slovak Telekom, a.s.
172.20 €
výmena batérie UPS Odb.: Obec Štós
Dod.: LLORANT, spol. s.r.o.
33.60 €
prenájom zariadenia Odb.: Obec Štós
Dod.: Trixnet s.r.o.
124.00 €
mobilné služby Odb.: Obec Štós
Dod.: Slovak Telekom, a.s.
9.96 €
zvoz komunálneho odpadu Odb.: Obec Štós
Dod.: Marius Pedersen a.s.
1763.37 €
vyúčtovanie elektriny Odb.: Obec Štós
Dod.: Slovakia Energy s.r.o.
-82.38 €
vyúčtovanie elektriny Odb.: Obec Štós
Dod.: Slovakia Energy s.r.o.
-31.89 €
vyúčtovanie elektriny Odb.: Obec Štós
Dod.: Slovakia Energy s.r.o.
-158.50 €
náter fasády ZŠ Odb.: Obec Štós
Dod.: Ľuboš Šteller
198.00 €
vodovodná šachta Odb.: Obec Štós
Dod.: Plastmajo Sačuri Marian
840.00 €
zariadenie pre MŠ Odb.: Obec Štós
Dod.: DEMA a.s.
449.75 €
spoločný obecný úrad Odb.: Obec Štós
Dod.: Mesto Medzev
90.14 €
telefóny Odb.: Obec Štós
Dod.: Slovak Telekom, a.s.
82.36 €
Multicar Odb.: Obec Štós
Dod.: Obecný podnik,lesov,služieb a remesiel, s.r.o.
420.54 €
potraviny školská jedáleň Odb.: Obec Štós
Dod.: Mäso-Hydina
233.78 €
potraviny školská jedáleň Odb.: Obec Štós
Dod.: HOLZKNECHT, spol.s.r.o.
199.37 €
potraviny školská jedáleň Odb.: Obec Štós
Dod.: Ryba spol. s.r.o.
45.92 €
potraviny ŠJ Odb.: Obec Štós
Dod.: Rozličný tovar - Mária Cipcerová
317.23 €
súčiastky ČOV Odb.: Obec Štós
Dod.: Florian s.r.o.
66.04 €
prevádzkovanie verejného vodovodu a verejnej kanalizácie Odb.: Obec Štós
Dod.: Aquaspiš spol. s.r.o.
336.00 €
stravné lístky Odb.: Obec Štós
Dod.: Up Slovensko s.r.o.
857.22 €
potraviny ŠJ Odb.: Obec Štós
Dod.: Rozličný tovar - Mária Cipcerová
249.43 €
služby mobilnej siete Odb.: Obec Štós
Dod.: Slovak Telekom, a.s.
17.99 €
personálne riadenie ZŠ Odb.: Obec Štós
Dod.: Raabe s.r.o.
42.65 €
mesačný poplatok SFK Odb.: Obec Štós
Dod.: Orange Slovensko a.s.
0.01 €
mobilný telefóny Odb.: Obec Štós
Dod.: Orange Slovensko a.s.
9.95 €
oprava plota ZŠ Odb.: Obec Štós
Dod.: Profil Invest s.r.o.
3851.68 €
verejný prenos prostredníctvom rozhlasu Odb.: Obec Štós
Dod.: Slovgram
38.50 €
vyúčtovanie elektriny Odb.: Obec Štós
Dod.: Slovakia Energy s.r.o.
-28.43 €
vyúčtovanie elektriny Odb.: Obec Štós
Dod.: Slovakia Energy s.r.o.
205.12 €
hnedé uhlie a koks Odb.: Obec Štós
Dod.: Palivá a stavebniny a.s.
1550.12 €
rozbory odpadovej vody Odb.: Obec Štós
Dod.: EKOLAB s.r.o.
92.88 €
vyúčtovanie elektriny Odb.: Obec Štós
Dod.: Slovakia Energy s.r.o.
3.78 €
školské pomôcky pre MŠ Odb.: Obec Štós
Dod.: JUDr. Martin Fabián
226.68 €
potraviny ŠJ Odb.: Obec Štós
Dod.: Rozličný tovar - Mária Cipcerová
375.56 €
školské pomôcky MŠ Odb.: Obec Štós
Dod.: Fortuna Libri a.s.
101.07 €
poistenie motorových vozidiel Odb.: Obec Štós
Dod.: Komunálna poisťovňa a.s.
197.69 €
služby mobilnej siete Odb.: Obec Štós
Dod.: Slovak Telekom, a.s.
25.98 €
mobilné služby Odb.: Obec Štós
Dod.: Slovak Telekom, a.s.
162.67 €
mobilné služby Odb.: Obec Štós
Dod.: Slovak Telekom, a.s.
9.01 €
odvoz komunálneho odpadu Odb.: Obec Štós
Dod.: Marius Pedersen a.s.
891.94 €
osvedčenie Odb.: Obec Štós
Dod.: ŠEVT a.s.
12.30 €
Multicar Odb.: Obec Štós
Dod.: Obecný podnik,lesov,služieb a remesiel, s.r.o.
186.72 €
právne služby Odb.: Obec Štós
Dod.: IURISTICO s.r.o.
92.50 €
OPP a BOZP Odb.: Obec Štós
Dod.: POLC - Ladislav Cehelník
50.00 €
poistenie majetku Odb.: Obec Štós
Dod.: Prvá Komunálna Finančná a.s.
300.17 €
služby pevnej siete Odb.: Obec Štós
Dod.: Slovak Telekom, a.s.
84.16 €
inštalácia programových verzií ZŠ Odb.: Obec Štós
Dod.: LLORANT, spol. s.r.o.
174.00 €
inštalácia programových verzií Odb.: Obec Štós
Dod.: LLORANT, spol. s.r.o.
117.60 €
chod Spoločného obecného úradu Odb.: Obec Štós
Dod.: Mesto Medzev
90.14 €
zdravotný dohľad Odb.: Obec Štós
Dod.: Medison, s.r.o.
37.80 €
potraviny ŠJ Odb.: Obec Štós
Dod.: Rozličný tovar - Mária Cipcerová
214.22 €
zemný plyn Odb.: Obec Štós
Dod.: Slovenský plynárenský priemysel a.s.
34.00 €
prevádzkovanie verejného vodovodu a verejnej kanalizácie Odb.: Obec Štós
Dod.: Aquaspiš spol. s.r.o.
336.00 €
stravné lístky Odb.: Obec Štós
Dod.: Up Slovensko s.r.o.
857.22 €
webhosting Odb.: Obec Štós
Dod.: wbx, s.r.o.
0.00 €
služby mobilnej siete Odb.: Obec Štós
Dod.: Slovak Telekom, a.s.
17.99 €
mobilný telefón Odb.: Obec Štós
Dod.: Orange Slovensko a.s.
10.03 €
Hasiči Odb.: Obec Štós
Dod.: Florian s.r.o.
29.92 €
potraviny ŠJ Odb.: Obec Štós
Dod.: Rozličný tovar - Mária Cipcerová
342.98 €
právne služby Odb.: Obec Štós
Dod.: IURISTICO s.r.o.
90.00 €
rozbor vody Odb.: Obec Štós
Dod.: EKOLAB s.r.o.
79.20 €
mobilné služby Odb.: Obec Štós
Dod.: Slovak Telekom, a.s.
12.91 €
služby mobilnej siete Odb.: Obec Štós
Dod.: Slovak Telekom, a.s.
25.98 €
mobilné služby Odb.: Obec Štós
Dod.: Slovak Telekom, a.s.
173.83 €
splátka za nájom Odb.: Obec Štós
Dod.: Slovenský pozemkový fond
16.60 €
poplatok Odb.: Obec Štós
Dod.: Prima banka Slovensko a.s.
60.00 €
odvoz komunálneho odpadu Odb.: Obec Štós
Dod.: Marius Pedersen a.s.
897.98 €
Obecný rozhlas Odb.: Obec Štós
Dod.: SOZA
14.28 €
platba za doménu www.stos.sk Odb.: Obec Štós
Dod.: wbx, s.r.o.
144.00 €
potraviny ŠJ Odb.: Obec Štós
Dod.: Rozličný tovar - Mária Cipcerová
412.87 €
služby mobilnej siete Odb.: Obec Štós
Dod.: Slovak Telekom, a.s.
25.99 €
vypracovanie projektu pre II. etapu KD Odb.: Obec Štós
Dod.: CMI Ing. arch. Miroslav Čech
240.00 €
tlačivá Odb.: Obec Štós
Dod.: CONNECT-Marczibál Zsolt
108.50 €
multicar Odb.: Obec Štós
Dod.: Obecný podnik,lesov,služieb a remesiel, s.r.o.
518.10 €
vyúčtovanie elektriny Odb.: Obec Štós
Dod.: Slovakia Energy s.r.o.
-12.64 €
vyúčtovanie elektriny Odb.: Obec Štós
Dod.: Slovakia Energy s.r.o.
271.09 €
elektrina Odb.: Obec Štós
Dod.: Východoslovenská energetika a.s.
159.00 €
telefňony Odb.: Obec Štós
Dod.: Slovak Telekom, a.s.
80.29 €
poplatok Odb.: Obec Štós
Dod.: Prima banka Slovensko a.s.
60.00 €
dokumentácia ZŠ Odb.: Obec Štós
Dod.: Raabe s.r.o.
87.73 €
prevádzkovanie verejného vodovodu a verejnej kanalizácie Odb.: Obec Štós
Dod.: Aquaspiš spol. s.r.o.
266.71 €
hry na podporu hry pre deti MŠ Odb.: Obec Štós
Dod.: PaedDr. Barbora Kováčová, PhD
3.50 €
služby mobilnej siete Odb.: Obec Štós
Dod.: Slovak Telekom, a.s.
17.99 €
školské pomôcky pre ZŠ Odb.: Obec Štós
Dod.: zabavne uceni s.r.o.
735.05 €
školské pomôcky pre ZŠ Odb.: Obec Štós
Dod.: EXPOL PEDAGOGIKA s.r.o.
45.00 €
potraviny ŠJ Odb.: Obec Štós
Dod.: Rozličný tovar - Mária Cipcerová
293.29 €
stravné lístky Odb.: Obec Štós
Dod.: Up Slovensko s.r.o.
928.06 €
seminár PAM Odb.: Obec Štós
Dod.: Vema s.r.o.
54.00 €
mobilný telefón Odb.: Obec Štós
Dod.: Orange Slovensko a.s.
9.95 €
mobilný telefón Odb.: Obec Štós
Dod.: Orange Slovensko a.s.
0.08 €
hnedé uhlie Odb.: Obec Štós
Dod.: Palivá a stavebniny a.s.
723.49 €
odborná asistencia Odb.: Obec Štós
Dod.: Centrum regionálneho rozvoja Košického kraja n.o.
1900.00 €
audit za rok 2016 Odb.: Obec Štós
Dod.: GemerAudit , spol. s.r.o.
360.00 €
zabezpečenie pracovnej zdravotnej služby za rok 2017 Odb.: Obec Štós
Dod.: Medison, s.r.o.
276.00 €
vyúčtovanie elektriny Odb.: Obec Štós
Dod.: Slovakia Energy s.r.o.
-190.60 €
ročné zúčtovanie za elektrinu Odb.: Obec Štós
Dod.: Východoslovenská energetika a.s.
-6.86 €
vedenie účtu majiteľa CP Odb.: Obec Štós
Dod.: Centrálny depozitár cenných papierov SR, a.s.
432.00 €
potraviny školská jedáleň Odb.: Obec Štós
Dod.: Rozličný tovar - Mária Cipcerová
439.67 €
poskytnutie práva používať aktuálne verzie vema Odb.: Obec Štós
Dod.: Vema s.r.o.
254.16 €
odvoz komunálneho odpadu Odb.: Obec Štós
Dod.: KOSIT a.s.
776.51 €
zemný plyn Odb.: Obec Štós
Dod.: Slovenský plynárenský priemysel a.s.
34.00 €
vyúčtovanie zemného plynu Odb.: Obec Štós
Dod.: Slovenský plynárenský priemysel a.s.
-27.06 €
vyúčtovanie elektriny Odb.: Obec Štós
Dod.: Slovakia Energy s.r.o.
-330.90 €
vyúčtovanie elektriny Odb.: Obec Štós
Dod.: Slovakia Energy s.r.o.
-327.61 €
vyúčtovanie elektriny Odb.: Obec Štós
Dod.: Slovakia Energy s.r.o.
-382.82 €
vyúčtovanie elektriny Odb.: Obec Štós
Dod.: Slovakia Energy s.r.o.
-298.74 €
vyúčtovanie elektriny Odb.: Obec Štós
Dod.: Slovakia Energy s.r.o.
-293.23 €
vyúčtovanie elektriny Odb.: Obec Štós
Dod.: Slovakia Energy s.r.o.
265.26 €
vyúčtovanie elektriny Odb.: Obec Štós
Dod.: Slovakia Energy s.r.o.
-177.49 €
vyúčtovanie elektriny Odb.: Obec Štós
Dod.: Slovakia Energy s.r.o.
-132.14 €
vyúčtovanie elektriny Odb.: Obec Štós
Dod.: Slovakia Energy s.r.o.
-194.01 €
mobilné služby Odb.: Obec Štós
Dod.: Slovak Telekom, a.s.
9.91 €
mobilné siete Odb.: Obec Štós
Dod.: Slovak Telekom, a.s.
25.98 €
mobilné služby Odb.: Obec Štós
Dod.: Slovak Telekom, a.s.
155.83 €
právne služby Odb.: Obec Štós
Dod.: IURISTICO s.r.o.
120.00 €
vyúčtovanie elektriny Odb.: Obec Štós
Dod.: Slovakia Energy s.r.o.
130.62 €
poradenské a konzultačné služby Odb.: Obec Štós
Dod.: mkbstav - Ing. Oľga Onderíková Mikulová
350.00 €
vyúčtovanie elektriny Odb.: Obec Štós
Dod.: Slovakia Energy s.r.o.
-19.07 €
vyúčtovanie elektriny Odb.: Obec Štós
Dod.: Slovakia Energy s.r.o.
-29.28 €
aktualizácia programov na rok 2016 Odb.: Obec Štós
Dod.: TOPSET Solutions s.r.o.
8.40 €
telefóny Odb.: Obec Štós
Dod.: Slovak Telekom, a.s.
83.39 €
odborné prehliadky technických zariadení Odb.: Obec Štós
Dod.: Ing. Peter Toronský
222.00 €
odborné prehliadky technických zariadení Odb.: Obec Štós
Dod.: Ing. Peter Toronský
100.80 €
vedenie účtu majiteľa CP Odb.: Obec Štós
Dod.: Prima banka Slovensko a.s.
49.31 €
oprava rádio staníc Odb.: Obec Štós
Dod.: MÚRCASS s.r.o.
980.58 €
potraviny ŠJ Odb.: Obec Štós
Dod.: HOLZKNECHT, spol.s.r.o.
151.59 €
potraviny ŠJ Odb.: Obec Štós
Dod.: Mäso-Hydina
213.43 €
obecné noviny Odb.: Obec Štós
Dod.: Multiprinit s.r.o.
864.00 €
potraviny školská jedáleň Odb.: Obec Štós
Dod.: Rozličný tovar - Mária Cipcerová
274.30 €
školské multilicencie pre ZŠ Odb.: Obec Štós
Dod.: SILCOM Multimedia SK, s.r..o.
99.95 €
CD pre ZŠ Odb.: Obec Štós
Dod.: Pavelčákovci s.r.o.
23.70 €
potraviny ŠJ Odb.: Obec Štós
Dod.: Rozličný tovar - Mária Cipcerová
300.57 €
školské pomôcky pre MŠ Odb.: Obec Štós
Dod.: Marta Gawronová
61.07 €
odvoz komunálneho odpadu Odb.: Obec Štós
Dod.: KOSIT a.s.
776.51 €
dostavba kultúrneho domu Odb.: Obec Štós
Dod.: KISS stavebné práce, s.r.o.
1970.11 €
dostavba kultúrneho domu Odb.: Obec Štós
Dod.: Obecný podnik,lesov,služieb a remesiel, s.r.o.
6823.56 €
rozbor odpadovej vody Odb.: Obec Štós
Dod.: EKOLAB s.r.o.
90.84 €
mobilné služby Odb.: Obec Štós
Dod.: Slovak Telekom, a.s.
149.53 €
mobilné služby Odb.: Obec Štós
Dod.: Slovak Telekom, a.s.
9.18 €
služby mobilnej siete Odb.: Obec Štós
Dod.: Slovak Telekom, a.s.
25.91 €
vyúčtovanie elektriny Odb.: Obec Štós
Dod.: Slovakia Energy s.r.o.
-202.19 €
vyúčtovanie elektriny Odb.: Obec Štós
Dod.: Slovakia Energy s.r.o.
1.25 €
vyúčtovanie elektriny Odb.: Obec Štós
Dod.: Slovakia Energy s.r.o.
-33.30 €
spotrebný tovar - KSB Odb.: Obec Štós
Dod.: Abtex s.r.o.
1218.00 €
odborná prehliadka VTZ plynových Odb.: Obec Štós
Dod.: Ing. Mária Hanzelová
50.00 €
spoločný obecný úrad Odb.: Obec Štós
Dod.: Mesto Medzev
181.31 €
multicar Odb.: Obec Štós
Dod.: Obecný podnik,lesov,služieb a remesiel, s.r.o.
173.52 €
telefóny Odb.: Obec Štós
Dod.: Slovak Telekom, a.s.
79.60 €
kalendára na rok 2017 Odb.: Obec Štós
Dod.: JES SK, s.r.o.
34.97 €
potraviny ŠJ Odb.: Obec Štós
Dod.: Rozličný tovar - Mária Cipcerová
167.84 €
elektronizácia územnej samosprávy Odb.: Obec Štós
Dod.: Disig, a.s.
103.20 €
poistenie motorových vozidiel Odb.: Obec Štós
Dod.: Komunálna poisťovňa a.s.
197.69 €
časopisy MŠ Odb.: Obec Štós
Dod.: Slovenská pošta a.s.
0.00 €
OPP a BOZP Odb.: Obec Štós
Dod.: POLC - Ladislav Cehelník
50.00 €
prevádzkovanie verejného vodovodu a verejnej kanalizácie Odb.: Obec Štós
Dod.: Aquaspiš spol. s.r.o.
266.71 €
zemný plyn Odb.: Obec Štós
Dod.: Slovenský plynárenský priemysel a.s.
36.00 €
stravné lístky Odb.: Obec Štós
Dod.: Up Slovensko s.r.o.
928.06 €
inštalácia programov Odb.: Obec Štós
Dod.: LLORANT, spol. s.r.o.
163.00 €
mobilný telefón Odb.: Obec Štós
Dod.: Orange Slovensko a.s.
0.08 €
mobilný telefón Odb.: Obec Štós
Dod.: Orange Slovensko a.s.
18.95 €
dokumentácie ZŠ Odb.: Obec Štós
Dod.: Raabe s.r.o.
45.75 €
odvoz komunálneho odpadu Odb.: Obec Štós
Dod.: KOSIT a.s.
775.51 €
virtuálna knižnica za obdobie 2017/1-2017/12 Odb.: Obec Štós
Dod.: Komensky, s.r.o.
39.89 €
potraviny ŠJ Odb.: Obec Štós
Dod.: Rozličný tovar - Mária Cipcerová
296.60 €
poukážky Odb.: Obec Štós
Dod.: DOXX - Stravné lístky
2173.00 €
mobilné služby Odb.: Obec Štós
Dod.: Slovak Telekom, a.s.
12.08 €
mobilné siete Odb.: Obec Štós
Dod.: Slovak Telekom, a.s.
22.48 €
mobilné telefóny Odb.: Obec Štós
Dod.: Slovak Telekom, a.s.
135.70 €
právne služby Odb.: Obec Štós
Dod.: IURISTICO s.r.o.
180.00 €
potraviny ŠJ Odb.: Obec Štós
Dod.: Rozličný tovar - Mária Cipcerová
341.68 €
poistnie Odb.: Obec Štós
Dod.: Prvá Komunálna Finančná a.s.
300.17 €
vyúčtovanie elektriny Odb.: Obec Štós
Dod.: Slovakia Energy s.r.o.
-253.48 €
vyúčtovanie elektriny Odb.: Obec Štós
Dod.: Slovakia Energy s.r.o.
-12.49 €
vyúčtovanie elektriny Odb.: Obec Štós
Dod.: Slovakia Energy s.r.o.
-108.58 €
milticar Odb.: Obec Štós
Dod.: Obecný podnik,lesov,služieb a remesiel, s.r.o.
586.44 €
služby pevnej siete Odb.: Obec Štós
Dod.: Slovak Telekom, a.s.
79.48 €
elektrina Odb.: Obec Štós
Dod.: Východoslovenská energetika a.s.
75.00 €
dávkovacia zostava Odb.: Obec Štós
Dod.: Chlormont s.r.o.
0.00 €
OPP a BOZP Odb.: Obec Štós
Dod.: POLC - Ladislav Cehelník
50.00 €
chod Spoločného obecného úradu Odb.: Obec Štós
Dod.: Mesto Medzev
90.76 €
publikácie Odb.: Obec Štós
Dod.: Raabe s.r.o.
50.00 €
zemný plyn Odb.: Obec Štós
Dod.: Slovenský plynárenský priemysel a.s.
36.00 €
prevádzkovanie verejného vodovodu a verejnej kanalizácie Odb.: Obec Štós
Dod.: Aquaspiš spol. s.r.o.
266.71 €
stravné lístky Odb.: Obec Štós
Dod.: Up Slovensko s.r.o.
786.38 €
potraviny ŠJ Odb.: Obec Štós
Dod.: Rozličný tovar - Mária Cipcerová
291.47 €
dávkovacia zostava Odb.: Obec Štós
Dod.: Chlormont s.r.o.
664.38 €
školské pomôcky pre ZŠ Odb.: Obec Štós
Dod.: ELARIN, s.r.o.
247.00 €
škola a stravovanie Odb.: Obec Štós
Dod.: Raabe s.r.o.
98.00 €
odborné publikácie pre ZŠ Odb.: Obec Štós
Dod.: Raabe s.r.o.
43.56 €
školské pomôcky pre ZŠ Odb.: Obec Štós
Dod.: AITEC s.r.o.
-21.60 €
časopisy MŠ Odb.: Obec Štós
Dod.: Slovenská pošta a.s.
0.00 €
rozbor pitnej vody Odb.: Obec Štós
Dod.: EKOLAB s.r.o.
168.84 €
odborné prehliadky blezkozvodov Odb.: Obec Štós
Dod.: D.S.Group s.r.o.
580.00 €
uhlie hnedé Odb.: Obec Štós
Dod.: Palivá a stavebniny a.s.
1545.36 €
školské pomôcky pre ZŠ Odb.: Obec Štós
Dod.: Wolters Kluwer s.r.o.
130.38 €
odvoz komunálneho odpadu Odb.: Obec Štós
Dod.: KOSIT a.s.
843.71 €
mobilné služby Odb.: Obec Štós
Dod.: Slovak Telekom, a.s.
22.48 €
mobilné služby Odb.: Obec Štós
Dod.: Slovak Telekom, a.s.
12.08 €
mobilné služby Odb.: Obec Štós
Dod.: Slovak Telekom, a.s.
134.68 €
potraviny ŠJ Odb.: Obec Štós
Dod.: Rozličný tovar - Mária Cipcerová
272.40 €
potraviny ŠJ Odb.: Obec Štós
Dod.: Rozličný tovar - Mária Cipcerová
244.33 €
vyúčtovanie elektriny Odb.: Obec Štós
Dod.: Slovakia Energy s.r.o.
-60.69 €
vyúčtovanie elektriny Odb.: Obec Štós
Dod.: Slovakia Energy s.r.o.
-180.30 €
reklamné služby Odb.: Obec Štós
Dod.: Profesionálny register
240.00 €
multicar Odb.: Obec Štós
Dod.: Obecný podnik,lesov,služieb a remesiel, s.r.o.
404.10 €
chod Spoločného obecného úradu Odb.: Obec Štós
Dod.: Mesto Medzev
90.76 €
fotografovanie obce Odb.: Obec Štós
Dod.: CBS spo.s.r.o.
250.80 €
telefóny Odb.: Obec Štós
Dod.: Slovak Telekom, a.s.
79.91 €
OPP a BOZP Odb.: Obec Štós
Dod.: POLC - Ladislav Cehelník
50.00 €
potraviny ŠJ Odb.: Obec Štós
Dod.: Rozličný tovar - Mária Cipcerová
247.42 €
zemný plyn Odb.: Obec Štós
Dod.: Slovenský plynárenský priemysel a.s.
36.00 €
prevádzkovanie verejného vodovodu a verejnej kanalizácie Odb.: Obec Štós
Dod.: Aquaspiš spol. s.r.o.
266.71 €
stravné lístky Odb.: Obec Štós
Dod.: Up Slovensko s.r.o.
1069.74 €
potraviny ŠJ Odb.: Obec Štós
Dod.: Rozličný tovar - Mária Cipcerová
289.37 €
mesačný poplatok SFK Odb.: Obec Štós
Dod.: Orange Slovensko a.s.
0.08 €
mobilný telefón Odb.: Obec Štós
Dod.: Orange Slovensko a.s.
14.99 €
14. výročia DHZ Štós - pozvánky + plakety Odb.: Obec Štós
Dod.: MOLDOM
347.45 €
zodpovednosť za škodu spôsobenú prevádzkou motorového vozidla Odb.: Obec Štós
Dod.: Komunálna poisťovňa a.s.
197.69 €
milticar Odb.: Obec Štós
Dod.: Obecný podnik,lesov,služieb a remesiel, s.r.o.
464.76 €
telefóny Odb.: Obec Štós
Dod.: Slovak Telekom, a.s.
87.49 €
chod Spoločného obecného úradu Odb.: Obec Štós
Dod.: Mesto Medzev
90.76 €
personálne riadenie ZŠ Odb.: Obec Štós
Dod.: Raabe s.r.o.
42.88 €
vzdelávanie detí ZŠ Odb.: Obec Štós
Dod.: Raabe s.r.o.
43.56 €
mobilný internet Odb.: Obec Štós
Dod.: Slovak Telekom, a.s.
17.99 €
školské pomôcky pre ZŠ Odb.: Obec Štós
Dod.: Orbis Pictus Istropolitana spol.s.r.o.
68.00 €
školské pomôcky pre MŠ Odb.: Obec Štós
Dod.: NOMiland, s.r.o.
51.75 €
OPP a BOZP Odb.: Obec Štós
Dod.: POLC - Ladislav Cehelník
50.00 €
rozbor vody Odb.: Obec Štós
Dod.: EKOLAB s.r.o.
168.84 €
prevádzkovanie verejného vodovodu a verejnej kanalizácie Odb.: Obec Štós
Dod.: Aquaspiš spol. s.r.o.
266.71 €
zemný plyn Odb.: Obec Štós
Dod.: Slovenský plynárenský priemysel a.s.
36.00 €
stravné lístky Odb.: Obec Štós
Dod.: Up Slovensko s.r.o.
928.06 €
mobilný telefón Odb.: Obec Štós
Dod.: Orange Slovensko a.s.
10.22 €
mobilný telefón Odb.: Obec Štós
Dod.: Orange Slovensko a.s.
0.08 €
oprava zasklenenej steny Odb.: Obec Štós
Dod.: Papcun, spol.s.r.o.
1272.00 €
ročný prístup Odb.: Obec Štós
Dod.: Poradca podnikateľa, spo. s.r.o.
0.00 €
zriadenie webovej aplikácie Odb.: Obec Štós
Dod.: webex media s.r.o.
498.00 €
mobilné telefóny Odb.: Obec Štós
Dod.: Slovak Telekom, a.s.
129.95 €
mobilný internet Odb.: Obec Štós
Dod.: Slovak Telekom, a.s.
22.48 €
mobilné služby Odb.: Obec Štós
Dod.: Slovak Telekom, a.s.
12.08 €
prenájom zariadenia Odb.: Obec Štós
Dod.: Trixnet s.r.o.
124.00 €
prenájom zariadenia Odb.: Obec Štós
Dod.: Trixnet s.r.o.
124.00 €
odvoz komunálneho odpadu Odb.: Obec Štós
Dod.: KOSIT a.s.
776.51 €
Dni Obce Štós 2016 Odb.: Obec Štós
Dod.: ROLLO s.r.o.
4696.40 €
školská agenda ZŠ Odb.: Obec Štós
Dod.: ŠEVT a.s.
113.09 €
telefóny Odb.: Obec Štós
Dod.: Slovak Telekom, a.s.
80.84 €
mobilný telefón Odb.: Obec Štós
Dod.: Orange Slovensko a.s.
0.08 €
mobilný telefón Odb.: Obec Štós
Dod.: Orange Slovensko a.s.
9.95 €
vyúčtovanie elektriny Odb.: Obec Štós
Dod.: Slovakia Energy s.r.o.
-168.76 €
vyúčtovanie elektriny Odb.: Obec Štós
Dod.: Slovakia Energy s.r.o.
-40.02 €
vyúčtovanie elektriny Odb.: Obec Štós
Dod.: Slovakia Energy s.r.o.
-187.03 €
mobilné WC - Dni obce Odb.: Obec Štós
Dod.: Johnny sesrvis s.r.o.
93.60 €
elektrina Odb.: Obec Štós
Dod.: Východoslovenská energetika a.s.
75.00 €
chod Spoločného obecného úradu Odb.: Obec Štós
Dod.: Mesto Medzev
90.76 €
Multicar Odb.: Obec Štós
Dod.: Obecný podnik,lesov,služieb a remesiel, s.r.o.
914.88 €
OPP a BOZP Odb.: Obec Štós
Dod.: POLC - Ladislav Cehelník
50.00 €
členský príspevok na rok 2016 Odb.: Obec Štós
Dod.: Regionálne združenie miest a obcí Rudohorie
474.20 €
stravné lístky Odb.: Obec Štós
Dod.: Up Slovensko s.r.o.
928.06 €
zemný plyn Odb.: Obec Štós
Dod.: Slovenský plynárenský priemysel a.s.
36.00 €
prevádzkovanie verejného vodovodu a verejnej kanalizácie Odb.: Obec Štós
Dod.: Aquaspiš spol. s.r.o.
266.71 €
vodomery Odb.: Obec Štós
Dod.: HUMIN s.r.o.
310.92 €
jednorázový mimoriadny vklad na spolu financovanie činnosti MAS Rudohorie, o.z. Odb.: Obec Štós
Dod.: Miestna akčná skupina Rudohorie, o.z.
2800.00 €
oprava vodomeru Odb.: Obec Štós
Dod.: Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
354.34 €
odvoz komunálneho odpadu Odb.: Obec Štós
Dod.: KOSIT a.s.
776.51 €
Dni Obce Štós Odb.: Obec Štós
Dod.: Kultúrne centrum údolia Bodvy a Rudohoria
50.00 €
vyúčtovanie elektriky Odb.: Obec Štós
Dod.: Slovakia Energy s.r.o.
-52.27 €
mobilné služby Odb.: Obec Štós
Dod.: Slovak Telekom, a.s.
12.08 €
mobilné telefóny Odb.: Obec Štós
Dod.: Slovak Telekom, a.s.
130.99 €
mobilný internet Odb.: Obec Štós
Dod.: Slovak Telekom, a.s.
22.48 €
vyúčtovanie elektriny Odb.: Obec Štós
Dod.: Slovakia Energy s.r.o.
-280.94 €
vyúčtovanie elektriny Odb.: Obec Štós
Dod.: Slovakia Energy s.r.o.
-90.53 €
multicar Odb.: Obec Štós
Dod.: Obecný podnik,lesov,služieb a remesiel, s.r.o.
615.48 €
reklamné predmety Odb.: Obec Štós
Dod.: JES SK, s.r.o.
253.57 €
školské pomôcky pre ZŠ Odb.: Obec Štós
Dod.: Aitec, s.r.o.
523.20 €
školské pomôcky pre ZŠ Odb.: Obec Štós
Dod.: AITEC s.r.o.
211.40 €
potraviny školská jedáleň Odb.: Obec Štós
Dod.: Rozličný tovar - Mária Cipcerová
287.37 €
vzorky vody Odb.: Obec Štós
Dod.: EKOLAB s.r.o.
168.84 €
chod Spoločného obecného úradu Odb.: Obec Štós
Dod.: Mesto Medzev
90.76 €
telefóny Odb.: Obec Štós
Dod.: Slovak Telekom, a.s.
79.45 €
prevádzkovanie verejného vodovodu a verejnej kanalizácie Odb.: Obec Štós
Dod.: Aquaspiš spol. s.r.o.
266.71 €
OPP a BOZP Odb.: Obec Štós
Dod.: POLC - Ladislav Cehelník
50.00 €
zemný plyn Odb.: Obec Štós
Dod.: Slovenský plynárenský priemysel a.s.
36.00 €
školské pomôcky pre MŠ Odb.: Obec Štós
Dod.: Raabe s.r.o.
47.00 €
zneškodnenie odpadu 200307 Odb.: Obec Štós
Dod.: AVE Košice s.r.o.
136.14 €
školské pomôcky pre MŠ Odb.: Obec Štós
Dod.: NOMiland, s.r.o.
370.85 €
stravné lístky Odb.: Obec Štós
Dod.: Up Slovensko s.r.o.
1069.74 €
potraviny ŠJ Odb.: Obec Štós
Dod.: Rozličný tovar - Mária Cipcerová
246.60 €
potraviny ŠJ Odb.: Obec Štós
Dod.: Rozličný tovar - Mária Cipcerová
214.50 €
DHZ Štós Odb.: Obec Štós
Dod.: Florian s.r.o.
4999.19 €
potraviny ŠJ Odb.: Obec Štós
Dod.: HOLZKNECHT, spol.s.r.o.
191.49 €
potraviny ŠJ Odb.: Obec Štós
Dod.: Ryba spol. s.r.o.
47.54 €
publikácia Odb.: Obec Štós
Dod.: Raabe s.r.o.
45.65 €
školské pomôcky pre ZŠ Odb.: Obec Štós
Dod.: AD REM
218.73 €
školské pomôcky pre MŠ Odb.: Obec Štós
Dod.: JUDr. Martin Fabián
580.90 €
tlačivá MŠ Odb.: Obec Štós
Dod.: ŠEVT a.s.
14.38 €
preprava autobusom Odb.: Obec Štós
Dod.: Jan Cirner
320.00 €
mobilné služby Odb.: Obec Štós
Dod.: Slovak Telekom, a.s.
12.08 €
mobilné služby Odb.: Obec Štós
Dod.: Slovak Telekom, a.s.
28.08 €
potraviny ŠJ Odb.: Obec Štós
Dod.: Rozličný tovar - Mária Cipcerová
296.67 €
potraviny ŠJ Odb.: Obec Štós
Dod.: Rozličný tovar - Mária Cipcerová
203.21 €
mobilné telefóny Odb.: Obec Štós
Dod.: Slovak Telekom, a.s.
128.02 €
PHSR Odb.: Obec Štós
Dod.: Centrum regionálneho rozvoja Košického kraja n.o.
495.00 €
struna do kosačky Odb.: Obec Štós
Dod.: Viktória-Hámor s.r.o.
87.00 €
odvoz komunálneho odpadu Odb.: Obec Štós
Dod.: KOSIT a.s.
776.51 €
časopisy MŠ Odb.: Obec Štós
Dod.: Slovenská pošta a.s.
0.00 €
poistenie majetku Odb.: Obec Štós
Dod.: Prvá Komunálna Finančná a.s.
300.17 €
modul pre DDS Odb.: Obec Štós
Dod.: Vema s.r.o.
25.20 €
kuzelnícka komediálna show - Deň detí Odb.: Obec Štós
Dod.: Pegas Magic s.r.o.
270.00 €
prevádzkový poriadok Odb.: Obec Štós
Dod.: Aquaspiš spol. s.r.o.
120.00 €
prenájom zariadenia Odb.: Obec Štós
Dod.: Trixnet s.r.o.
124.00 €
prenájom zariadenia Odb.: Obec Štós
Dod.: Trixnet s.r.o.
124.00 €
telefóny Odb.: Obec Štós
Dod.: Slovak Telekom, a.s.
84.24 €
multicar Odb.: Obec Štós
Dod.: Obecný podnik,lesov,služieb a remesiel, s.r.o.
599.64 €
časopisy MŠ Odb.: Obec Štós
Dod.: Slovenská pošta a.s.
10.80 €
chod Spoločného obecného úradu Odb.: Obec Štós
Dod.: Mesto Medzev
90.76 €
OPP a BOZP Odb.: Obec Štós
Dod.: POLC - Ladislav Cehelník
60.00 €
potraviny ŠJ Odb.: Obec Štós
Dod.: HOLZKNECHT, spol.s.r.o.
239.14 €
potraviny ŠJ Odb.: Obec Štós
Dod.: Ryba spol. s.r.o.
61.88 €
potraviny ŠJ Odb.: Obec Štós
Dod.: Rozličný tovar - Mária Cipcerová
211.74 €
zemný plyn Odb.: Obec Štós
Dod.: Slovenský plynárenský priemysel a.s.
36.00 €
prevádzkovanie verejného vodovodu a verejnej kanalizácie Odb.: Obec Štós
Dod.: Aquaspiš spol. s.r.o.
266.71 €
antivirusový program Odb.: Obec Štós
Dod.: ESET, spol. s.r.o.
44.40 €
potraviny ŠJ Odb.: Obec Štós
Dod.: Rozličný tovar - Mária Cipcerová
425.32 €
služby STP APV Odb.: Obec Štós
Dod.: IVES Košice
0.00 €
stravné lístky Odb.: Obec Štós
Dod.: Up Slovensko s.r.o.
1069.74 €
prepravné služby Odb.: Obec Štós
Dod.: Minibuseuropa s.r.o.
218.40 €
knihy do obecnej knižnice Odb.: Obec Štós
Dod.: IKAR, a.s.
101.90 €
vyúčtovanie elektriny Odb.: Obec Štós
Dod.: Slovakia Energy s.r.o.
-401.20 €
potraviny ŠJ Odb.: Obec Štós
Dod.: Rozličný tovar - Mária Cipcerová
272.72 €
obnovenie služieb k APV Odb.: Obec Štós
Dod.: IVES Košice
221.32 €
zneškodnenie objemového odpadu Odb.: Obec Štós
Dod.: AVE Košice s.r.o.
49.13 €
odvoz komunálneho odpadu Odb.: Obec Štós
Dod.: KOSIT a.s.
776.51 €
potraviny školská jedáleň Odb.: Obec Štós
Dod.: HOLZKNECHT, spol.s.r.o.
207.58 €
potraviny školská jedáleň Odb.: Obec Štós
Dod.: Ryba spol. s.r.o.
19.36 €
potraviny školská jedáleň Odb.: Obec Štós
Dod.: Ryba spol. s.r.o.
85.85 €
inštalácia programu Odb.: Obec Štós
Dod.: LLORANT, spol. s.r.o.
94.80 €
poistenie vozidla Odb.: Obec Štós
Dod.: Union poisťovňa a.s.
132.00 €
elektrická energie Odb.: Obec Štós
Dod.: Slovakia Energy s.r.o.
-210.82 €
potraviny ŠJ Odb.: Obec Štós
Dod.: Rozličný tovar - Mária Cipcerová
450.98 €
profesijný rozvoj zam. školy Odb.: Obec Štós
Dod.: Raabe s.r.o.
44.95 €
služby mobilnej siete Odb.: Obec Štós
Dod.: Slovak Telekom, a.s.
25.99 €
mobilný internet Odb.: Obec Štós
Dod.: Slovak Telekom, a.s.
12.08 €
mobilné telefóny Odb.: Obec Štós
Dod.: Slovak Telekom, a.s.
127.52 €
mobilné telefóny Odb.: Obec Štós
Dod.: Slovak Telekom, a.s.
33.69 €
potraviny ŠJ Odb.: Obec Štós
Dod.: Rozličný tovar - Mária Cipcerová
199.17 €
telefóny Odb.: Obec Štós
Dod.: Slovak Telekom, a.s.
80.40 €
zdravotný dohľad Odb.: Obec Štós
Dod.: Medison, s.r.o.
37.80 €
elektrická energia Odb.: Obec Štós
Dod.: Slovakia Energy s.r.o.
-5.34 €
elektrická energia Odb.: Obec Štós
Dod.: Slovakia Energy s.r.o.
-80.92 €
elektrická energia Odb.: Obec Štós
Dod.: Východoslovenská energetika a.s.
75.00 €
rozbor vody Odb.: Obec Štós
Dod.: EKOLAB s.r.o.
687.24 €
chod Spoločného obecného úradu Odb.: Obec Štós
Dod.: Mesto Medzev
90.76 €
multicar Odb.: Obec Štós
Dod.: Obecný podnik,lesov,služieb a remesiel, s.r.o.
787.74 €
zemný plyn Odb.: Obec Štós
Dod.: Slovenský plynárenský priemysel a.s.
36.00 €
prevádzkovanie verejného vodovodu a verejnej kanalizácie Odb.: Obec Štós
Dod.: Aquaspiš spol. s.r.o.
266.71 €
spracovanie tabuliek a vizitky Odb.: Obec Štós
Dod.: MOLDOM
64.60 €
45 hier na podporu pravo - ľavej orientácie Odb.: Obec Štós
Dod.: PaedDr. Barbora Kováčová, PhD
3.00 €
potraviny ŠJ Odb.: Obec Štós
Dod.: Rozličný tovar - Mária Cipcerová
302.12 €
elektrická energia Odb.: Obec Štós
Dod.: Slovakia Energy s.r.o.
-82.83 €
elektrická energia Odb.: Obec Štós
Dod.: Slovakia Energy s.r.o.
-18.92 €
odborné prehliadky Odb.: Obec Štós
Dod.: D.S.Group s.r.o.
200.00 €
odvoz komunálneho odpadu Odb.: Obec Štós
Dod.: KOSIT a.s.
776.51 €
školské pomôcky pre MŠ Odb.: Obec Štós
Dod.: MUSICA LITURGIA , s.r.o.
12.10 €
mobilný internet Odb.: Obec Štós
Dod.: Slovak Telekom, a.s.
12.08 €
internet Odb.: Obec Štós
Dod.: Slovak Telekom, a.s.
22.48 €
mobilné telefóny Odb.: Obec Štós
Dod.: Slovak Telekom, a.s.
157.14 €
potraviny ŠJ Odb.: Obec Štós
Dod.: Rozličný tovar - Mária Cipcerová
285.31 €
kontrola hasiacich prístrojov Odb.: Obec Štós
Dod.: Vojtech Petrík
161.76 €
odmena - modernizácia verejného osvetlenia Odb.: Obec Štós
Dod.: STUDNICA, n.o.
500.00 €
verejný rozhlas Odb.: Obec Štós
Dod.: Slovgram
38.50 €
prenájom zariadenia Odb.: Obec Štós
Dod.: Trixnet s.r.o.
124.00 €
vyúčtovanie elektriny Odb.: Obec Štós
Dod.: Slovakia Energy s.r.o.
31.79 €
stavebné práce Odb.: Obec Štós
Dod.: KISS stavebné práce, s.r.o.
3700.00 €
telefóny Odb.: Obec Štós
Dod.: Slovak Telekom, a.s.
89.41 €
OPP a BOZP Odb.: Obec Štós
Dod.: POLC - Ladislav Cehelník
50.00 €
spoločný obecný úrad Odb.: Obec Štós
Dod.: Mesto Medzev
90.76 €
prevádzkovanie verejného vodovodu a verejnej kanalizácie Odb.: Obec Štós
Dod.: Aquaspiš spol. s.r.o.
266.71 €
zemný plyn Odb.: Obec Štós
Dod.: Slovenský plynárenský priemysel a.s.
36.00 €
audit za rok 2015 Odb.: Obec Štós
Dod.: GemerAudit , spol. s.r.o.
288.00 €
mesačný poplatok SFK Odb.: Obec Štós
Dod.: Orange Slovensko a.s.
0.08 €
denný internet Odb.: Obec Štós
Dod.: Orange Slovensko a.s.
0.00 €
mobilný telefón Odb.: Obec Štós
Dod.: Orange Slovensko a.s.
9.95 €
potraviny ŠJ Odb.: Obec Štós
Dod.: Rozličný tovar - Mária Cipcerová
335.41 €
verejný prenos prostredníctvom rozhlasu Odb.: Obec Štós
Dod.: Slovgram
38.50 €
servis auta AVIA A30 Odb.: Obec Štós
Dod.: DEXTTER s.r.o.
227.47 €
notebook ZŠ Odb.: Obec Štós
Dod.: eVector s.r.o.
2245.00 €
poistenie majetku Odb.: Obec Štós
Dod.: Prvá Komunálna Finančná a.s.
300.17 €
telefón Odb.: Obec Štós
Dod.: Slovak Telekom, a.s.
12.19 €
telefóny Odb.: Obec Štós
Dod.: Slovak Telekom, a.s.
50.44 €
mobilné telefóny Odb.: Obec Štós
Dod.: Slovak Telekom, a.s.
206.56 €
školské pomôcky pre MŠ Odb.: Obec Štós
Dod.: Milan Garčár
23.80 €
poistenie motorového voyidla Odb.: Obec Štós
Dod.: Komunálna poisťovňa a.s.
197.69 €
vyúčtovanie elektriny Odb.: Obec Štós
Dod.: Slovakia Energy s.r.o.
-57.11 €
vyúčtovanie elektriny Odb.: Obec Štós
Dod.: Slovakia Energy s.r.o.
269.80 €
vyúčtovanie elektriky Odb.: Obec Štós
Dod.: Slovakia Energy s.r.o.
-15.07 €
dobropis Odb.: Obec Štós
Dod.: KONEX elektro, spol.s.r.o.
-252.00 €
potraviny ŠJ Odb.: Obec Štós
Dod.: Rozličný tovar - Mária Cipcerová
252.16 €
prenájom Odb.: Obec Štós
Dod.: Trixnet s.r.o.
372.00 €
elektrická energia Odb.: Obec Štós
Dod.: Slovakia Energy s.r.o.
2367.00 €
telefóny Odb.: Obec Štós
Dod.: Slovak Telekom, a.s.
80.08 €
pomôcky MŠ Odb.: Obec Štós
Dod.: zabavne uceni s.r.o.
363.17 €
plynofikácia Kultúrneho domu Odb.: Obec Štós
Dod.: V.R.T. spol.s.r.o.
2601.32 €
OPP a BOZP Odb.: Obec Štós
Dod.: POLC - Ladislav Cehelník
50.00 €
oprava 12 ks rádiostaníc Odb.: Obec Štós
Dod.: MÚRCASS s.r.o.
501.96 €
zverejňovanie cintorínov na rok 2016 Odb.: Obec Štós
Dod.: TOPSET Solutions s.r.o.
56.78 €
aktualizácia programov na rok 2016 Odb.: Obec Štós
Dod.: TOPSET Solutions s.r.o.
422.40 €
spoločný obecný úrad Odb.: Obec Štós
Dod.: Mesto Medzev
90.76 €
pätkový motor Odb.: Obec Štós
Dod.: KONEX elektro, spol.s.r.o.
333.58 €
stravné lístky Odb.: Obec Štós
Dod.: Up Slovensko s.r.o.
928.06 €
mobilný telefón Odb.: Obec Štós
Dod.: Orange Slovensko a.s.
0.08 €
mobilný telefón Odb.: Obec Štós
Dod.: Orange Slovensko a.s.
9.95 €
multicar Odb.: Obec Štós
Dod.: Obecný podnik,lesov,služieb a remesiel, s.r.o.
569.52 €
zemný plyn Odb.: Obec Štós
Dod.: Slovenský plynárenský priemysel a.s.
36.00 €
prevádzkovanie verejného vodovodu a verejnej kanalizácie Odb.: Obec Štós
Dod.: Aquaspiš spol. s.r.o.
266.71 €
vlajky SR a EU Odb.: Obec Štós
Dod.: Obchod - SVK, s.r.o.
54.72 €
potraviny ŠJ Odb.: Obec Štós
Dod.: Rozličný tovar - Mária Cipcerová
102.11 €
potraviny ŠJ Odb.: Obec Štós
Dod.: Rozličný tovar - Mária Cipcerová
294.24 €
štúdia uskutočniteľnosti Odb.: Obec Štós
Dod.: Premier Consulting, spol.s.r.o.
0.00 €
Vypracovanie ŽoNFP Odb.: Obec Štós
Dod.: Premier Consulting, spol.s.r.o.
0.00 €
elektrická energia Odb.: Obec Štós
Dod.: Slovakia Energy s.r.o.
219.76 €
reprodukovaná hudba v obecnom rozhlase Odb.: Obec Štós
Dod.: SOZA
14.28 €
potraviny ŠJ Odb.: Obec Štós
Dod.: Rozličný tovar - Mária Cipcerová
284.25 €
mobilné telefóny Odb.: Obec Štós
Dod.: Slovak Telekom, a.s.
176.39 €
rozbor vody Odb.: Obec Štós
Dod.: EKOLAB s.r.o.
168.84 €
odvoz komunálneho odpadu Odb.: Obec Štós
Dod.: KOSIT a.s.
742.91 €
dane a odpady CD Odb.: Obec Štós
Dod.: TOPSET Solutions s.r.o.
4.20 €
internet Odb.: Obec Štós
Dod.: Slovak Telekom, a.s.
12.49 €
internet Odb.: Obec Štós
Dod.: Slovak Telekom, a.s.
12.08 €
potraviny ŠJ Odb.: Obec Štós
Dod.: Rozličný tovar - Mária Cipcerová
349.88 €
telefóny Odb.: Obec Štós
Dod.: Slovak Telekom, a.s.
84.79 €
elektrina Odb.: Obec Štós
Dod.: Východoslovenská energetika a.s.
75.00 €
multicar Odb.: Obec Štós
Dod.: Obecný podnik,lesov,služieb a remesiel, s.r.o.
896.62 €
spoločný obecný úrad Odb.: Obec Štós
Dod.: Mesto Medzev
90.76 €
OPP a BOZP Odb.: Obec Štós
Dod.: POLC - Ladislav Cehelník
50.00 €
šeky Odb.: Obec Štós
Dod.: Slovenská pošta a.s.
8.39 €
pečať Rozvoja obcí a miest 2015 Odb.: Obec Štós
Dod.: Národné informačné stredisko Slovenskej republiky a.s.
0.00 €
potraviny ŠJ Odb.: Obec Štós
Dod.: Rozličný tovar - Mária Cipcerová
200.11 €
zemný plyn Odb.: Obec Štós
Dod.: Slovenský plynárenský priemysel a.s.
36.00 €
seminár PAM Odb.: Obec Štós
Dod.: Vema s.r.o.
54.00 €
prevádzkovanie verejného vodovodu a verejnej kanalizácie Odb.: Obec Štós
Dod.: Aquaspiš spol. s.r.o.
266.71 €
poskytnutie informácie audítorovi Odb.: Obec Štós
Dod.: Prima banka Slovensko a.s.
60.00 €
potraviny ŠJ Odb.: Obec Štós
Dod.: Rozličný tovar - Mária Cipcerová
329.40 €
poistenie majetku Odb.: Obec Štós
Dod.: Prvá Komunálna Finančná a.s.
300.17 €
stravné lístky Odb.: Obec Štós
Dod.: Up Slovensko s.r.o.
786.38 €
mobilný telefón Odb.: Obec Štós
Dod.: Orange Slovensko a.s.
0.08 €
mobilný telefón Odb.: Obec Štós
Dod.: Orange Slovensko a.s.
9.95 €
poskytovanie poradenských služieb Odb.: Obec Štós
Dod.: Centrum regionálneho rozvoja Košického kraja n.o.
1900.00 €
motor pätkový Odb.: Obec Štós
Dod.: KONEX elektro, spol.s.r.o.
599.81 €
vyúčtovanie elektriny Odb.: Obec Štós
Dod.: Východoslovenská energetika a.s.
-46.61 €
vedenie účtu majiteľa CP Odb.: Obec Štós
Dod.: Centrálny depozitár cenných papierov SR, a.s.
230.76 €
uhlie Odb.: Obec Štós
Dod.: Palivá a stavebniny a.s.
1468.24 €
potraviny ŠJ Odb.: Obec Štós
Dod.: Rozličný tovar - Mária Cipcerová
220.75 €
odvoz komunálneho odpadu Odb.: Obec Štós
Dod.: KOSIT a.s.
742.91 €
mobilné telefóny Odb.: Obec Štós
Dod.: Slovak Telekom, a.s.
166.58 €
zemný plyn Odb.: Obec Štós
Dod.: Slovenský plynárenský priemysel a.s.
30.54 €
zdravotná služba Odb.: Obec Štós
Dod.: Medison, s.r.o.
276.00 €
internet Odb.: Obec Štós
Dod.: Slovak Telekom, a.s.
12.08 €
zemný plyn Odb.: Obec Štós
Dod.: Slovenský plynárenský priemysel a.s.
36.00 €
internet Odb.: Obec Štós
Dod.: Slovak Telekom, a.s.
12.49 €
vyúčtovanie elektriny Odb.: Obec Štós
Dod.: Slovakia Energy s.r.o.
-228.75 €
vyúčtovanie elektriny Odb.: Obec Štós
Dod.: Slovakia Energy s.r.o.
249.11 €
vyúčtovanie elektriny Odb.: Obec Štós
Dod.: Slovakia Energy s.r.o.
-67.00 €
vyúčtovanie elektriny Odb.: Obec Štós
Dod.: Slovakia Energy s.r.o.
-60.72 €
vyúčtovanie elektriny Odb.: Obec Štós
Dod.: Slovakia Energy s.r.o.
-145.09 €
vyúčtovanie elektriny Odb.: Obec Štós
Dod.: Slovakia Energy s.r.o.
-554.27 €
vyúčtovanie elektriny Odb.: Obec Štós
Dod.: Slovakia Energy s.r.o.
3.06 €
vyúčtovanie elektriny Odb.: Obec Štós
Dod.: Slovakia Energy s.r.o.
-371.96 €
vyúčtovanie elektriky Odb.: Obec Štós
Dod.: Slovakia Energy s.r.o.
-89.21 €
vyúčtovanie elektriny Odb.: Obec Štós
Dod.: Slovakia Energy s.r.o.
-74.80 €
vyúčtovanie elektriny Odb.: Obec Štós
Dod.: Slovakia Energy s.r.o.
-102.47 €
vyúčtovanie elektriky Odb.: Obec Štós
Dod.: Slovakia Energy s.r.o.
124.22 €
vyúčtovanie elektriky Odb.: Obec Štós
Dod.: Slovakia Energy s.r.o.
191.69 €
Opr. strm. VJ Odb.: Obec Štós
Dod.: ASUAN s.r.o.
393.38 €
odmena po podpise zmluvy Odb.: Obec Štós
Dod.: Premier Consulting, spol.s.r.o.
120.00 €
odmena po podpise zmluvy Odb.: Obec Štós
Dod.: Premier Consulting, spol.s.r.o.
1075.20 €
rozbor pitnej vody Odb.: Obec Štós
Dod.: EKOLAB s.r.o.
168.84 €
OPP a BOZP Odb.: Obec Štós
Dod.: POLC - Ladislav Cehelník
50.00 €
HB0063 Odb.: Obec Štós
Dod.: Vema s.r.o.
15.60 €
elektrická energia Odb.: Obec Štós
Dod.: Slovakia Energy s.r.o.
2286.00 €
webstránka Odb.: Obec Štós
Dod.: webex media s.r.o.
24.00 €
telefóny Odb.: Obec Štós
Dod.: Slovak Telekom, a.s.
84.25 €
poskytnutie práva používať aktuálne verzie vema Odb.: Obec Štós
Dod.: Vema s.r.o.
191.64 €
mobilný telefón Odb.: Obec Štós
Dod.: Orange Slovensko a.s.
10.03 €
multicae Odb.: Obec Štós
Dod.: Obecný podnik,lesov,služieb a remesiel, s.r.o.
650.94 €
výkopové práce Odb.: Obec Štós
Dod.: HOLZKNECHT, spol.s.r.o.
218.40 €
práce na požiarnej zbrojnici Odb.: Obec Štós
Dod.: KISS stavebné práce, s.r.o.
2310.00 €
oprava vodojemu Odb.: Obec Štós
Dod.: KISS stavebné práce, s.r.o.
1800.00 €
potraviny ŠJ Odb.: Obec Štós
Dod.: Rozličný tovar - Mária Cipcerová
168.85 €
tlačivá Odb.: Obec Štós
Dod.: CONNECT-Marczibál Zsolt
40.50 €
odborné prehliadky el. zariadení ZŠ Odb.: Obec Štós
Dod.: Vidas s.r.o.
100.00 €
odborné prehliadky el. zariadení Odb.: Obec Štós
Dod.: Vidas s.r.o.
340.00 €
cenné papiere Odb.: Obec Štós
Dod.: Prima banka Slovensko a.s.
44.63 €
prevádzkovanie verejného vodovodu a verejnej kanalizácie Odb.: Obec Štós
Dod.: Aquaspiš spol. s.r.o.
266.71 €
štóske noviny Odb.: Obec Štós
Dod.: Multiprinit s.r.o.
940.80 €
stravné lístky Odb.: Obec Štós
Dod.: Up Slovensko s.r.o.
928.06 €
telefóny Odb.: Obec Štós
Dod.: Slovak Telekom, a.s.
147.26 €
potraviny ŠJ Odb.: Obec Štós
Dod.: Rozličný tovar - Mária Cipcerová
209.65 €
prepravné služby Odb.: Obec Štós
Dod.: Minibuseuropa s.r.o.
174.12 €
potraviny ŠJ Odb.: Obec Štós
Dod.: Rozličný tovar - Mária Cipcerová
269.10 €
elektrická energia Odb.: Obec Štós
Dod.: Slovakia Energy s.r.o.
2324.00 €
telefóny Odb.: Obec Štós
Dod.: Slovak Telekom, a.s.
84.72 €
potraviny ŠJ Odb.: Obec Štós
Dod.: Ryba spol. s.r.o.
22.14 €
potraviny ŠJ Odb.: Obec Štós
Dod.: Mäso-Hydina
327.85 €
školské pomôcky pre ZŠ Odb.: Obec Štós
Dod.: Hobla s.r.o.
47.40 €
montáž a dodávka projektora pre ZŠ Odb.: Obec Štós
Dod.: eVector s.r.o.
609.00 €
odborné prehliadky technických zariadení Odb.: Obec Štós
Dod.: VIPE - Ing. Peter Toronský
242.40 €
odborné prehliadky technických zariadení Odb.: Obec Štós
Dod.: VIPE - Ing. Peter Toronský
100.80 €
Plagáty, pozvánka - silvester Odb.: Obec Štós
Dod.: MOLDOM
49.04 €
Dôveryhodná firma Odb.: Obec Štós
Dod.: CVNZ s.r.o.
63.80 €
pracovné pomôcky Odb.: Obec Štós
Dod.: Abtex s.r.o.
906.60 €
poistenie motorových vozidiel Odb.: Obec Štós
Dod.: Komunálna poisťovňa a.s.
197.69 €
elektrická energia Odb.: Obec Štós
Dod.: Slovakia Energy s.r.o.
-156.46 €
chod Spoločného obecného úradu Odb.: Obec Štós
Dod.: Mesto Medzev
178.57 €
OPP a BOZP Odb.: Obec Štós
Dod.: POLC - Ladislav Cehelník
50.00 €
virtuálna knižnica Odb.: Obec Štós
Dod.: Komensky, s.r.o.
0.00 €
poistenie majetku Odb.: Obec Štós
Dod.: Prvá Komunálna Finančná a.s.
254.05 €
potraviny ŠJ Odb.: Obec Štós
Dod.: Rozličný tovar - Mária Cipcerová
294.56 €
inventár do ŠJ Odb.: Obec Štós
Dod.: GASTRO-GALAXI, Branislav Dvoriščák
42.12 €
školské pomôcky pre MŠ Odb.: Obec Štós
Dod.: REVO hřiště s.r.o.
60.08 €
multicar Odb.: Obec Štós
Dod.: Obecný podnik,lesov,služieb a remesiel, s.r.o.
748.44 €
prevádzkovanie verejného vodovodu a verejnej kanalizácie Odb.: Obec Štós
Dod.: Aquaspiš spol. s.r.o.
266.71 €
potraviny ŠJ Odb.: Obec Štós
Dod.: Rozličný tovar - Mária Cipcerová
234.48 €
stravné lístky Odb.: Obec Štós
Dod.: Up Slovensko s.r.o.
857.22 €
školské pomôcky pre ZŠ Odb.: Obec Štós
Dod.: ELARIN, s.r.o.
261.00 €
mobilný telefón Odb.: Obec Štós
Dod.: Orange Slovensko a.s.
10.03 €
odvoz 1100 l Odb.: Obec Štós
Dod.: KOSIT a.s.
33.60 €
školské pomôcky pre MŠ Odb.: Obec Štós
Dod.: Gorila.sk
107.09 €
odborná prehliadka VTZ plynových Odb.: Obec Štós
Dod.: Ing. Mária Hanzelová
50.00 €
odvoz komunálneho odpadu Odb.: Obec Štós
Dod.: KOSIT a.s.
709.31 €
internet Odb.: Obec Štós
Dod.: Slovak Telekom, a.s.
12.08 €
mobilné telefóny Odb.: Obec Štós
Dod.: Slovak Telekom, a.s.
138.52 €
vzorky vody Odb.: Obec Štós
Dod.: EKOLAB s.r.o.
168.84 €
telefón Odb.: Obec Štós
Dod.: Slovak Telekom, a.s.
18.83 €
potraviny ŠJ Odb.: Obec Štós
Dod.: Rozličný tovar - Mária Cipcerová
311.08 €
elektrina Odb.: Obec Štós
Dod.: Východoslovenská energetika a.s.
89.00 €
elektrická energia Odb.: Obec Štós
Dod.: Slovakia Energy s.r.o.
2370.00 €
telefóny Odb.: Obec Štós
Dod.: Slovak Telekom, a.s.
87.60 €
vyúčtovanie elektriny Odb.: Obec Štós
Dod.: Slovakia Energy s.r.o.
231.34 €
chod Spoločného obecného úradu Odb.: Obec Štós
Dod.: Mesto Medzev
89.39 €
Multicar Odb.: Obec Štós
Dod.: Obecný podnik,lesov,služieb a remesiel, s.r.o.
445.38 €
potraviny ŠJ Odb.: Obec Štós
Dod.: Rozličný tovar - Mária Cipcerová
258.64 €
potraviny ŠJ Odb.: Obec Štós
Dod.: Rozličný tovar - Mária Cipcerová
310.20 €
OPP a BOZP Odb.: Obec Štós
Dod.: POLC - Ladislav Cehelník
50.00 €
prevádzkovanie verejného vodovodu a verejnej kanalizácie Odb.: Obec Štós
Dod.: Aquaspiš spol. s.r.o.
266.71 €
predaj vrece Odb.: Obec Štós
Dod.: KOSIT a.s.
72.00 €
stravné lístky Odb.: Obec Štós
Dod.: Up Slovensko s.r.o.
998.90 €
mobilný telefón Odb.: Obec Štós
Dod.: Orange Slovensko a.s.
10.03 €
overenie Odb.: Obec Štós
Dod.: Slovenská metrológia, n.o.
786.00 €
časopisy MŠ Odb.: Obec Štós
Dod.: Slovenská pošta a.s.
0.00 €
potraviny ŠJ Odb.: Obec Štós
Dod.: Rozličný tovar - Mária Cipcerová
285.37 €
odvoz komunálneho odpadu Odb.: Obec Štós
Dod.: KOSIT a.s.
709.31 €
časopisy Odb.: Obec Štós
Dod.: Slovenská pošta a.s.
153.99 €
školské pomôcky pre MŠ Odb.: Obec Štós
Dod.: NOMiland, s.r.o.
24.04 €
telefóny Odb.: Obec Štós
Dod.: Slovak Telekom, a.s.
90.42 €
chod Spoločného obecného úradu Odb.: Obec Štós
Dod.: Mesto Medzev
89.39 €
elektrická energia Odb.: Obec Štós
Dod.: Slovakia Energy s.r.o.
-334.18 €
potraviny ŠJ Odb.: Obec Štós
Dod.: Rozličný tovar - Mária Cipcerová
153.50 €
multicar Odb.: Obec Štós
Dod.: Obecný podnik,lesov,služieb a remesiel, s.r.o.
723.54 €
prevádzkovanie verejného vodovodu a verejnej kanalizácie Odb.: Obec Štós
Dod.: Aquaspiš spol. s.r.o.
266.71 €
elektrická energia Odb.: Obec Štós
Dod.: Slovakia Energy s.r.o.
2461.00 €
OPP a BOZP Odb.: Obec Štós
Dod.: POLC - Ladislav Cehelník
50.00 €
stravné lístky Odb.: Obec Štós
Dod.: Up Slovensko s.r.o.
715.54 €
mobilný telefón Odb.: Obec Štós
Dod.: Orange Slovensko a.s.
10.07 €
vodomery Odb.: Obec Štós
Dod.: HUMIN s.r.o.
179.40 €
konzultačné a poradenské služby Odb.: Obec Štós
Dod.: STUDNICA, n.o.
2000.00 €
kompletná sada knih Odb.: Obec Štós
Dod.: ABC Music v.o.s.
72.20 €
potraviny školská jedáleň Odb.: Obec Štós
Dod.: HOLZKNECHT, spol.s.r.o.
138.17 €
hnedé uhlie Odb.: Obec Štós
Dod.: Palivá a stavebniny a.s.
2386.31 €
právny kuriér pre školy Odb.: Obec Štós
Dod.: Raabe s.r.o.
119.00 €
chod Spoločného obecného úradu Odb.: Obec Štós
Dod.: Mesto Medzev
89.39 €
OPP a BOZP Odb.: Obec Štós
Dod.: POLC - Ladislav Cehelník
50.00 €
predaj chaty Porča Odb.: Obec Štós
Dod.: Lesy SR, š.p., OZ Košice
0.00 €
elektrická energia Odb.: Obec Štós
Dod.: Slovakia Energy s.r.o.
2485.00 €
prevádzkovanie verejného vodovodu a verejnej kanalizácie 8/2015 Odb.: Obec Štós
Dod.: Aquaspiš spol. s.r.o.
266.71 €
struna do kosačky Odb.: Obec Štós
Dod.: Viktória-Hámor s.r.o.
87.00 €
multicar Odb.: Obec Štós
Dod.: Obecný podnik,lesov,služieb a remesiel, s.r.o.
502.68 €
prenájom kamerového systému Odb.: Obec Štós
Dod.: Trixnet s.r.o.
124.00 €
audit za 1. polrok 2015 Odb.: Obec Štós
Dod.: GemerAudit , spol. s.r.o.
396.00 €
rozbor vody Odb.: Obec Štós
Dod.: EKOLAB s.r.o.
150.12 €
reinštalácia systému Odb.: Obec Štós
Dod.: Delsol, s.r.o.
118.14 €
mobilný internet Odb.: Obec Štós
Dod.: Slovak Telekom, a.s.
21.84 €
mobilný internet Odb.: Obec Štós
Dod.: Slovak Telekom, a.s.
12.08 €
poskytnutie právnych služieb Odb.: Obec Štós
Dod.: IURISTICO s.r.o.
360.00 €
mobilné telefóny Odb.: Obec Štós
Dod.: Slovak Telekom, a.s.
187.79 €
tonery Odb.: Obec Štós
Dod.: Soft-Tech s.r.o.
127.00 €
multicar Odb.: Obec Štós
Dod.: Obecný podnik,lesov,služieb a remesiel, s.r.o.
839.58 €
Johny WC Odb.: Obec Štós
Dod.: Johnny sesrvis s.r.o.
144.00 €
elektrika - vyúčtovanie Odb.: Obec Štós
Dod.: Slovakia Energy s.r.o.
-338.59 €
Dni obce Štós Odb.: Obec Štós
Dod.: Rollo production s.r.o.
4523.00 €
ocenenie Odb.: Obec Štós
Dod.: OLYMP-Jozef Šmrhola
238.19 €
mobilné telefóny Odb.: Obec Štós
Dod.: Orange Slovensko a.s.
10.41 €
propagačný materiál - Dni obce Štós Odb.: Obec Štós
Dod.: MOLDOM
89.54 €
polokošele Odb.: Obec Štós
Dod.: Repre, s.r.o.
450.60 €
ocenenie Odb.: Obec Štós
Dod.: OLYMP-Jozef Šmrhola
27.05 €
tlačivá Odb.: Obec Štós
Dod.: ŠEVT a.s.
134.99 €
mobilné telefóny Odb.: Obec Štós
Dod.: Slovak Telekom, a.s.
144.60 €
mobilný internet Odb.: Obec Štós
Dod.: Slovak Telekom, a.s.
21.84 €
mobilný internet Odb.: Obec Štós
Dod.: Slovak Telekom, a.s.
12.08 €
služby v odpadovom hospodárstve Odb.: Obec Štós
Dod.: AVE Košice s.r.o.
986.04 €
elektrická energia Odb.: Obec Štós
Dod.: Slovakia Energy s.r.o.
2512.00 €
chod Spoločného obecného úradu Odb.: Obec Štós
Dod.: Mesto Medzev
89.39 €
služby OPP a BOZP Odb.: Obec Štós
Dod.: POLC - Ladislav Cehelník
50.00 €
Multicar Odb.: Obec Štós
Dod.: Obecný podnik,lesov,služieb a remesiel, s.r.o.
824.58 €
prevádzkovanie verejného vodovodu a kanalizácie Odb.: Obec Štós
Dod.: Aquaspiš spol. s.r.o.
266.71 €
poistenie Odb.: Obec Štós
Dod.: Prvá Komunálna Finančná a.s.
17.55 €
poistenie Odb.: Obec Štós
Dod.: Prvá Komunálna Finančná a.s.
6.06 €
stravné lístky Odb.: Obec Štós
Dod.: Up Slovensko s.r.o.
857.22 €
potraviny ŠJ Odb.: Obec Štós
Dod.: Rozličný tovar - Mária Cipcerová
302.75 €
potraviny ŠJ Odb.: Obec Štós
Dod.: Rozličný tovar - Mária Cipcerová
180.00 €
časopisy ZŠ Odb.: Obec Štós
Dod.: Slovenská pošta a.s.
0.00 €
mobilný telefón Odb.: Obec Štós
Dod.: Orange Slovensko a.s.
10.03 €
potraviny ŠJ Odb.: Obec Štós
Dod.: Ryba spol. s.r.o.
28.74 €
rozbor vody Odb.: Obec Štós
Dod.: EKOLAB s.r.o.
168.84 €
odpadové hospodárstvo Odb.: Obec Štós
Dod.: AVE Košice s.r.o.
970.90 €
právne služby Odb.: Obec Štós
Dod.: IURISTICO s.r.o.
870.00 €
telefóny Odb.: Obec Štós
Dod.: Slovak Telekom, a.s.
88.64 €
členský poplatok za rok 2015 Odb.: Obec Štós
Dod.: Regionálne združenie miest a obcí Rudohorie
100.00 €
prenájom kamerového systému Odb.: Obec Štós
Dod.: Trixnet s.r.o.
124.00 €
prepravné služby osôb ZŠ Odb.: Obec Štós
Dod.: Minibuseuropa s.r.o.
255.60 €
OPP a BOZP Odb.: Obec Štós
Dod.: POLC - Ladislav Cehelník
50.00 €
časopisy MŠ Odb.: Obec Štós
Dod.: Slovenská pošta a.s.
10.80 €
elektrika Odb.: Obec Štós
Dod.: Slovakia Energy s.r.o.
-231.72 €
predaj chaty Peklisko Odb.: Obec Štós
Dod.: Lesy SR, š.p., OZ Košice
0.00 €
kurz obsluhy krovinorezu Odb.: Obec Štós
Dod.: Vzdelávacie stredisko, s.r.o.
60.00 €
stravné lístky Odb.: Obec Štós
Dod.: Up Slovensko s.r.o.
786.38 €
elektrika Odb.: Obec Štós
Dod.: Slovakia Energy s.r.o.
-668.05 €
mobilný telefón Odb.: Obec Štós
Dod.: Orange Slovensko a.s.
10.03 €
struna do kosačky Odb.: Obec Štós
Dod.: Viktória-Hámor s.r.o.
87.00 €
odvoz smetia Odb.: Obec Štós
Dod.: AVE Košice s.r.o.
927.14 €
vzorky vody Odb.: Obec Štós
Dod.: EKOLAB s.r.o.
684.84 €
inštalácia programových verzií Odb.: Obec Štós
Dod.: LLORANT, spol. s.r.o.
148.80 €
inštalácia programových verzií Odb.: Obec Štós
Dod.: LLORANT, spol. s.r.o.
73.20 €
potraviny ŠJ Odb.: Obec Štós
Dod.: Rozličný tovar - Mária Cipcerová
209.32 €
kontrola hydrantov Odb.: Obec Štós
Dod.: Vojtech Petrík
78.96 €
internet Odb.: Obec Štós
Dod.: Slovak Telekom, a.s.
12.08 €
mobilné telefóny Odb.: Obec Štós
Dod.: Slovak Telekom, a.s.
140.38 €
internet Odb.: Obec Štós
Dod.: Slovak Telekom, a.s.
21.84 €
elektrina Odb.: Obec Štós
Dod.: Slovakia Energy s.r.o.
-122.51 €
poskytnutie právnych služieb Odb.: Obec Štós
Dod.: IURISTICO s.r.o.
540.00 €
multicar Odb.: Obec Štós
Dod.: Obecný podnik,lesov,služieb a remesiel, s.r.o.
318.42 €
prenájom kamerového systému Odb.: Obec Štós
Dod.: Trixnet s.r.o.
124.00 €
telefóny Odb.: Obec Štós
Dod.: Slovak Telekom, a.s.
88.46 €
služby APV Odb.: Obec Štós
Dod.: IVES Košice
0.00 €
potraviny ŠJ Odb.: Obec Štós
Dod.: Rozličný tovar - Mária Cipcerová
239.33 €
potraviny ŠJ Odb.: Obec Štós
Dod.: Rozličný tovar - Mária Cipcerová
187.38 €
chod Spoločného obecného úradu Odb.: Obec Štós
Dod.: Mesto Medzev
89.39 €
zdravotný dohľad Odb.: Obec Štós
Dod.: Medison, s.r.o.
37.80 €
prevádzkovanie verejného vodovodu a verejnej kanalizácie 5/2013 Odb.: Obec Štós
Dod.: Aquaspiš spol. s.r.o.
266.71 €
odborný seminár Odb.: Obec Štós
Dod.: Asociácia správcov registratúry
80.00 €
dokumentácia pre ZŠ Odb.: Obec Štós
Dod.: Raabe s.r.o.
44.95 €
manažment školy v praxi Odb.: Obec Štós
Dod.: Raabe s.r.o.
41.35 €
stravné lístky Odb.: Obec Štós
Dod.: Up Slovensko s.r.o.
786.38 €
mobilné telefóny Odb.: Obec Štós
Dod.: Orange Slovensko a.s.
10.03 €
služby STP APV Odb.: Obec Štós
Dod.: IVES Košice
221.32 €
zálohová platba za predaj chaty Peklisko Odb.: Obec Štós
Dod.: Lesy SR, š.p., OZ Košice
3504.00 €
poštové poukazy Odb.: Obec Štós
Dod.: Slovenská pošta a.s.
11.27 €
odborná konzultácia poslancov Odb.: Obec Štós
Dod.: SOTAC, s.r.o.
324.00 €
odvoz odpadu Odb.: Obec Štós
Dod.: AVE Košice s.r.o.
8936.84 €
almanach obce Odb.: Obec Štós
Dod.: Datatrade s.r.o.
55.00 €
internet Odb.: Obec Štós
Dod.: Slovak Telekom, a.s.
12.08 €
internet Odb.: Obec Štós
Dod.: Slovak Telekom, a.s.
21.84 €
mobilné telefóny Odb.: Obec Štós
Dod.: Slovak Telekom, a.s.
147.40 €
potraviny ŠJ Odb.: Obec Štós
Dod.: HOLZKNECHT, spol.s.r.o.
139.38 €
potraviny ŠJ Odb.: Obec Štós
Dod.: Sniežik s.r.o.
70.02 €
potraviny ŠJ Odb.: Obec Štós
Dod.: Ryba spol. s.r.o.
39.60 €
audit za rok 2014 Odb.: Obec Štós
Dod.: GemerAudit , spol. s.r.o.
360.00 €
právne služby Odb.: Obec Štós
Dod.: IURISTICO s.r.o.
271.15 €
elektrina Odb.: Obec Štós
Dod.: Slovakia Energy s.r.o.
128.20 €
príručka Odb.: Obec Štós
Dod.: Venity s.r.o.
49.00 €
prenájom kamerového systému Odb.: Obec Štós
Dod.: Trixnet s.r.o.
124.00 €
potraviny ŠJ Odb.: Obec Štós
Dod.: Rozličný tovar - Mária Cipcerová
287.22 €
OPP a BOZP Odb.: Obec Štós
Dod.: POLC - Ladislav Cehelník
50.00 €
CD pre materské školy Odb.: Obec Štós
Dod.: Pavelčákovci s.r.o.
13.70 €
úprava uličných vpusti Odb.: Obec Štós
Dod.: E.T.K. s.r.o.
3443.04 €
prevádzkovanie verejného vodovodu a kanalizácie Odb.: Obec Štós
Dod.: Aquaspiš spol. s.r.o.
266.71 €
stravné lístky Odb.: Obec Štós
Dod.: Up Slovensko s.r.o.
857.22 €
pracovné pomôcky Odb.: Obec Štós
Dod.: CANIS SLOVAKIA s.r.o.
224.88 €
mobilný telefón Odb.: Obec Štós
Dod.: Orange Slovensko a.s.
10.04 €
potraviny ŠJ Odb.: Obec Štós
Dod.: Rozličný tovar - Mária Cipcerová
265.48 €
revízia dýchacích prístrojov Odb.: Obec Štós
Dod.: Livonec s.r.o.
296.96 €
mobilné služby Odb.: Obec Štós
Dod.: Slovak Telekom, a.s.
14.17 €
dopravné úkony Odb.: Obec Štós
Dod.: Mestský podnik služieb mesta Medzev
28.44 €
dvere Odb.: Obec Štós
Dod.: Papcun, spol.s.r.o.
1572.80 €
dvere drev. so sklom Odb.: Obec Štós
Dod.: Papcun, spol.s.r.o.
480.80 €
potraviny ŠJ Odb.: Obec Štós
Dod.: Rozličný tovar - Mária Cipcerová
314.40 €
služby v odpadovom hospodárstve Odb.: Obec Štós
Dod.: AVE Košice s.r.o.
885.57 €
mobilné telefóny Odb.: Obec Štós
Dod.: Slovak Telekom, a.s.
180.07 €
poistenie motorových vozidiel Odb.: Obec Štós
Dod.: Komunálna poisťovňa a.s.
197.69 €
internet Odb.: Obec Štós
Dod.: Slovak Telekom, a.s.
12.08 €
seminár Odb.: Obec Štós
Dod.: ZMOS
48.00 €
dostavba KD Odb.: Obec Štós
Dod.: KISS stavebné práce, s.r.o.
6808.13 €
poistenie majetku Odb.: Obec Štós
Dod.: Prvá Komunálna Finančná a.s.
236.50 €
OPP a BOZP Odb.: Obec Štós
Dod.: POLC - Ladislav Cehelník
50.00 €
elektrická energia Odb.: Obec Štós
Dod.: Slovakia Energy s.r.o.
2390.00 €
poskytovanie právnych služieb Odb.: Obec Štós
Dod.: IURISTICO s.r.o.
90.00 €
milticar Odb.: Obec Štós
Dod.: Obecný podnik,lesov,služieb a remesiel, s.r.o.
330.12 €
vzorky vody Odb.: Obec Štós
Dod.: EKOLAB s.r.o.
168.84 €
chod Spoločného obecného úradu Odb.: Obec Štós
Dod.: Mesto Medzev
89.39 €
inštalácia programových verzií Odb.: Obec Štós
Dod.: LLORANT, spol. s.r.o.
249.60 €
prenájom kamerového systému Odb.: Obec Štós
Dod.: Trixnet s.r.o.
124.00 €
prevádzkovanie verejného vodovodu a kanalizácie Odb.: Obec Štós
Dod.: Aquaspiš spol. s.r.o.
266.71 €
splátka za nájom k 01.03.2015 Odb.: Obec Štós
Dod.: Slovenský pozemkový fond
16.60 €
elektrická energia Odb.: Obec Štós
Dod.: Slovakia Energy s.r.o.
2.84 €
stravné lístky Odb.: Obec Štós
Dod.: Up Slovensko s.r.o.
857.22 €
mobilné telefóny Odb.: Obec Štós
Dod.: Orange Slovensko a.s.
10.03 €
komplet s nápisom Hasiči Odb.: Obec Štós
Dod.: Florian s.r.o.
107.30 €
zverejňovanie cintorínov Odb.: Obec Štós
Dod.: TOPSET Solutions s.r.o.
56.78 €
licencia na použitie hudobných diel Odb.: Obec Štós
Dod.: SOZA
14.28 €
aktualizácia programov za rok 2015 Odb.: Obec Štós
Dod.: TOPSET Solutions s.r.o.
422.40 €
stavebné práce Odb.: Obec Štós
Dod.: KISS stavebné práce, s.r.o.
6008.28 €
potraviny ŠJ Odb.: Obec Štós
Dod.: Rozličný tovar - Mária Cipcerová
293.15 €
odvoz odpadu Odb.: Obec Štós
Dod.: AVE Košice s.r.o.
1048.99 €
mobilné telefóny Odb.: Obec Štós
Dod.: Slovak Telekom, a.s.
152.97 €
internet Odb.: Obec Štós
Dod.: Slovak Telekom, a.s.
12.08 €
elektrina Odb.: Obec Štós
Dod.: Slovakia Energy s.r.o.
65.66 €
Profesionálny register Odb.: Obec Štós
Dod.: Profesionálny register
240.00 €
internet Odb.: Obec Štós
Dod.: Slovak Telekom, a.s.
9.35 €
právne služby Odb.: Obec Štós
Dod.: IURISTICO s.r.o.
122.30 €
telefóny Odb.: Obec Štós
Dod.: Slovak Telekom, a.s.
90.72 €
elektrina Odb.: Obec Štós
Dod.: Východoslovenská energetika a.s.
89.00 €
zimná údržba ciest Odb.: Obec Štós
Dod.: HOLZKNECHT, spol.s.r.o.
456.00 €
potraviny ŠJ Odb.: Obec Štós
Dod.: Rozličný tovar - Mária Cipcerová
233.84 €
profesionálny register Odb.: Obec Štós
Dod.: Profesionálny register
240.00 €
chod Spoločného obecného úradu Odb.: Obec Štós
Dod.: Mesto Medzev
89.39 €
prenájom kamerového systému Odb.: Obec Štós
Dod.: Trixnet s.r.o.
124.00 €
elektrická energia Odb.: Obec Štós
Dod.: Slovakia Energy s.r.o.
2293.00 €
Malotraktor Odb.: Obec Štós
Dod.: Obecný podnik,lesov,služieb a remesiel, s.r.o.
51.00 €
Tatra 815 S3 Odb.: Obec Štós
Dod.: Obecný podnik,lesov,služieb a remesiel, s.r.o.
73.10 €
multicar Odb.: Obec Štós
Dod.: Obecný podnik,lesov,služieb a remesiel, s.r.o.
973.92 €
OPP a BOZP Odb.: Obec Štós
Dod.: POLC - Ladislav Cehelník
50.00 €
baterky Odb.: Obec Štós
Dod.: Antalon s.r.o.
33.50 €
publikácia Odb.: Obec Štós
Dod.: Regionálne vzdelávacie centrum
10.60 €
prevádzkovanie verejného vodovodu a kanalizácie Odb.: Obec Štós
Dod.: Aquaspiš spol. s.r.o.
266.71 €
poplatok Odb.: Obec Štós
Dod.: Prima banka Slovensko a.s.
60.00 €
stravné lístky Odb.: Obec Štós
Dod.: Up Slovensko s.r.o.
715.54 €
Fašiangy 2015 Odb.: Obec Štós
Dod.: G.P.R. spol.s.r.o.
68.52 €
mobilný telefón Odb.: Obec Štós
Dod.: Orange Slovensko a.s.
10.03 €
pracovná zdravotná služba Odb.: Obec Štós
Dod.: Medison, s.r.o.
276.00 €
potraviny ŠJ Odb.: Obec Štós
Dod.: Rozličný tovar - Mária Cipcerová
234.92 €
vyúčtovanie el. energie Odb.: Obec Štós
Dod.: Východoslovenská energetika a.s.
221.59 €
prenájom nebytových priestorov Odb.: Obec Štós
Dod.: Lesy SR, š.p., OZ Košice
17.43 €
poistenie Odb.: Obec Štós
Dod.: Prvá Komunálna Finančná a.s.
120.00 €
audit Odb.: Obec Štós
Dod.: GemerAudit , spol. s.r.o.
360.00 €
potraviny ŠJ Odb.: Obec Štós
Dod.: HOLZKNECHT, spol.s.r.o.
145.70 €
potraviny ŠJ Odb.: Obec Štós
Dod.: Ryba spol. s.r.o.
38.39 €
potraviny ŠJ Odb.: Obec Štós
Dod.: Sniežik s.r.o.
36.38 €
preplatok za elektrickú energiu Odb.: Obec Štós
Dod.: Slovakia Energy s.r.o.
593.37 €
preplatok za elektrickú energiu Odb.: Obec Štós
Dod.: Slovakia Energy s.r.o.
118.02 €
preplatok za elektrickú energiu Odb.: Obec Štós
Dod.: Slovakia Energy s.r.o.
185.96 €
preplatok za elektrickú energiu Odb.: Obec Štós
Dod.: Slovakia Energy s.r.o.
452.12 €
nedoplatok za el. energiu Odb.: Obec Štós
Dod.: Slovakia Energy s.r.o.
1440.67 €
nedoplatok za el. energiu Odb.: Obec Štós
Dod.: Slovakia Energy s.r.o.
190.38 €
nedoplatok za el. energiu Odb.: Obec Štós
Dod.: Slovakia Energy s.r.o.
158.21 €
preplatok za elektrickú energiu Odb.: Obec Štós
Dod.: Slovakia Energy s.r.o.
136.05 €
preplatok za elektrickú energiu Odb.: Obec Štós
Dod.: Slovakia Energy s.r.o.
758.50 €
preplatok za elektrickú energiu Odb.: Obec Štós
Dod.: Slovakia Energy s.r.o.
320.85 €
preplatok za elektrickú energiu Odb.: Obec Štós
Dod.: Slovakia Energy s.r.o.
50.39 €
nedoplatok za el. energiu Odb.: Obec Štós
Dod.: Slovakia Energy s.r.o.
211.19 €
nedoplatok za el. energiu Odb.: Obec Štós
Dod.: Slovakia Energy s.r.o.
236.16 €
vedenie účtu majiteľa Odb.: Obec Štós
Dod.: Centrálny depozitár cenných papierov SR, a.s.
29.52 €
internet Odb.: Obec Štós
Dod.: Slovak Telekom, a.s.
12.60 €
dokumentácia ZŠ Odb.: Obec Štós
Dod.: Raabe s.r.o.
44.80 €
služby v odpadovom hospodárstve Odb.: Obec Štós
Dod.: AVE Košice s.r.o.
837.74 €
elektrická energia Odb.: Obec Štós
Dod.: Slovakia Energy s.r.o.
26.83 €
oprava dúchadla Odb.: Obec Štós
Dod.: W-Control s.r.o.
0.00 €
dokumentácia Odb.: Obec Štós
Dod.: CMI Ing. arch. Miroslav Čech
1440.00 €
web stránka Odb.: Obec Štós
Dod.: webex media s.r.o.
24.00 €
vzorky vody Odb.: Obec Štós
Dod.: EKOLAB s.r.o.
168.84 €
prevádzkovanie verejného vodovodu a kanalizácie Odb.: Obec Štós
Dod.: Aquaspiš spol. s.r.o.
266.71 €
Štóske noviny Odb.: Obec Štós
Dod.: Multiprinit s.r.o.
1108.80 €
stravné lístky Odb.: Obec Štós
Dod.: Up Slovensko s.r.o.
786.38 €
seminár Odb.: Obec Štós
Dod.: Vema s.r.o.
54.00 €
revízne správy Odb.: Obec Štós
Dod.: Ján Berník
978.00 €
oprava rootsového dúchala Odb.: Obec Štós
Dod.: W-Control s.r.o.
870.00 €
aktualizácia programov Odb.: Obec Štós
Dod.: TOPSET Solutions s.r.o.
25.20 €
potraviny ŠJ Odb.: Obec Štós
Dod.: Rozličný tovar - Mária Cipcerová
216.06 €
potraviny ŠJ Odb.: Obec Štós
Dod.: Rozličný tovar - Mária Cipcerová
253.45 €