•  
  •  
  •  

Kalendár zvozu odpadu

Faktúry


Predmet Zmluvná strana Cena celkom (s DPH)
potraviny školská jedáleň Odb.: Obec Štós
Dod.: Anakonda s.r.o.
142.57 €
potraviny školská jedáleň Odb.: Obec Štós
Dod.: Anakonda s.r.o.
68.72 €
potraviny školská jedáleň Odb.: Obec Štós
Dod.: Anakonda s.r.o.
50.47 €
potraviny školská jedáleň Odb.: Obec Štós
Dod.: Anakonda s.r.o.
133.21 €
potraviny školská jedáleň Odb.: Obec Štós
Dod.: Anakonda s.r.o.
271.86 €
potraviny školská jedáleň Odb.: Obec Štós
Dod.: Anakonda s.r.o.
72.45 €
potraviny školská jedáleň Odb.: Obec Štós
Dod.: Anakonda s.r.o.
199.12 €
potraviny školská jedáleň Odb.: Obec Štós
Dod.: Anakonda s.r.o.
182.33 €
Vystúpenie Maroša Banga v rámci mesiaca úcty k starším Odb.: Obec Štós
Dod.: Ambrelo, občianske združenie
600.00 €
multicar Odb.: Obec Štós
Dod.: Obecný podnik,lesov,služieb a remesiel, s.r.o.
498.66 €
úrazové poistenie Odb.: Obec Štós
Dod.: Allianz - Slovenská poisťovňa, a.s.
87.20 €
poplatky za telekomunikačné služby Odb.: Obec Štós
Dod.: Slovak Telekom, a.s.
106.38 €
eŠkola Odb.: Obec Štós
Dod.: ŠEVT a.s.
62.00 €
poplatky za telekomunikačné služby Odb.: Obec Štós
Dod.: Slovak Telekom, a.s.
29.99 €
vyúčtovanie spotreby elektriny Odb.: Obec Štós
Dod.: Slovakia Energy s.r.o.
115.64 €
hnedé uhlie Odb.: Obec Štós
Dod.: Palivá a stavebniny a.s.
613.46 €
OPP a BOZP Odb.: Obec Štós
Dod.: POLC - Ladislav Cehelník
50.00 €
potraviny školská jedáleň Odb.: Obec Štós
Dod.: Ryba spol. s.r.o.
83.76 €
odvoz komunálneho odpadu Odb.: Obec Štós
Dod.: KOSIT a.s.
1666.80 €
komisionánlne zneškodnenie dokumentov Odb.: Obec Štós
Dod.: KOSIT a.s.
339.02 €
poplatky za telekomunikačné služby Odb.: Obec Štós
Dod.: Slovak Telekom, a.s.
74.39 €
vyúčtovanie spotreby elektriny Odb.: Obec Štós
Dod.: Slovakia Energy s.r.o.
11.76 €
vyúčtovanie spotreby elektriny Odb.: Obec Štós
Dod.: Slovakia Energy s.r.o.
9.09 €
vyúčtovanie spotreby elektriny Odb.: Obec Štós
Dod.: Slovakia Energy s.r.o.
298.45 €
vyúčtovanie spotreby elektriny Odb.: Obec Štós
Dod.: Slovakia Energy s.r.o.
-349.90 €
vyúčtovanie spotreby elektriny Odb.: Obec Štós
Dod.: Slovakia Energy s.r.o.
-126.72 €
dokumentácia ZŠ Odb.: Obec Štós
Dod.: Raabe s.r.o.
45.35 €
hnedé uhlie Odb.: Obec Štós
Dod.: Palivá a stavebniny a.s.
676.82 €
chod spoločného úradu Odb.: Obec Štós
Dod.: Mesto Medzev
91.62 €
potraviny školská jedáleň Odb.: Obec Štós
Dod.: Anakonda s.r.o.
213.96 €
potraviny školská jedáleň Odb.: Obec Štós
Dod.: Anakonda s.r.o.
117.12 €
odpad - cintorín Odb.: Obec Štós
Dod.: KOSIT a.s.
617.76 €
potraviny školská jedáleň Odb.: Obec Štós
Dod.: Ryba spol. s.r.o.
15.95 €
potraviny školská jedáleň Odb.: Obec Štós
Dod.: Ryba spol. s.r.o.
90.57 €
potraviny školská jedáleň Odb.: Obec Štós
Dod.: Mäso-Hydina
279.23 €
potraviny školská jedáleň Odb.: Obec Štós
Dod.: Mäso-Hydina
247.83 €
zemný plyn Odb.: Obec Štós
Dod.: Slovenský plynárenský priemysel a.s.
50.00 €
prevádzkovanie verejnej kanalizácie Odb.: Obec Štós
Dod.: W-Control s.r.o.
591.90 €
prevádzkovanie verejného vodovdu Odb.: Obec Štós
Dod.: W-Control s.r.o.
390.31 €
direktor premium Odb.: Obec Štós
Dod.: Wolters Kluwer s.r.o.
0.00 €
výkon zodpovednej osoby Odb.: Obec Štós
Dod.: osobnyudaj.sk, s.r.o.
36.00 €
stravné lístky Odb.: Obec Štós
Dod.: Up Slovensko s.r.o.
1302.50 €
potraviny školská jedáleň Odb.: Obec Štós
Dod.: Anakonda s.r.o.
312.00 €
potraviny školská jedáleň Odb.: Obec Štós
Dod.: Anakonda s.r.o.
177.35 €
telesná a športová výchova Odb.: Obec Štós
Dod.: Raabe s.r.o.
0.00 €
zákony v školskej praxi Odb.: Obec Štós
Dod.: Raabe s.r.o.
47.45 €
poplatky za telekomunikačné služby Odb.: Obec Štós
Dod.: Slovak Telekom, a.s.
20.11 €
mobilné dopravné ihrisko Odb.: Obec Štós
Dod.: Otvorená občianska spoločnosť
50.00 €
meranie Odb.: Obec Štós
Dod.: Slovenská legálna metrológia, n.o.
801.60 €
školské pomôcky do MŠ Odb.: Obec Štós
Dod.: NOMiland, s.r.o.
49.40 €
kancelárske potreby Odb.: Obec Štós
Dod.: Office DEPOT s.r.o.
163.55 €
toaletný papier a utierky do Kultúrno-spoločenskej budovy Odb.: Obec Štós
Dod.: ROIN, s.r.o.
99.59 €
potraviny školská jedáleň Odb.: Obec Štós
Dod.: Ryba spol. s.r.o.
153.65 €
potraviny školská jedáleň Odb.: Obec Štós
Dod.: Ryba spol. s.r.o.
13.53 €
bábkové predstavenie Odb.: Obec Štós
Dod.: Lenka Pánisová-Bábkové divadlo LIENKA
78.00 €
direktor premium Odb.: Obec Štós
Dod.: Wolters Kluwer s.r.o.
132.00 €
manažment školy Odb.: Obec Štós
Dod.: Raabe s.r.o.
41.75 €
telesná a športová výchova Odb.: Obec Štós
Dod.: Raabe s.r.o.
79.35 €
školské pomôcky Odb.: Obec Štós
Dod.: TAKTIK vydavateľstvo s.r.o.
89.60 €
kontrola a čistenie komínov Odb.: Obec Štós
Dod.: KOMINEX-IMPEX-STAV, Miroslav Guman
150.00 €
kontrola a čistenie komínov Odb.: Obec Štós
Dod.: KOMINEX-IMPEX-STAV, Miroslav Guman
230.00 €
rozbory vody Odb.: Obec Štós
Dod.: EKOLAB s.r.o.
867.84 €
prehliadky rozvodu pynu Odb.: Obec Štós
Dod.: Gabriel Volozsnai
100.00 €
poplatky za telekomunikačné služby Odb.: Obec Štós
Dod.: Slovak Telekom, a.s.
104.78 €
poistenie majetku Odb.: Obec Štós
Dod.: Prvá Komunálna Finančná a.s.
300.17 €
PE vrecia 100l odpad/zelené Odb.: Obec Štós
Dod.: KOSIT a.s.
162.00 €
poplatky za telekomunikačné služby Odb.: Obec Štós
Dod.: Slovak Telekom, a.s.
6.71 €
poplatky za telekomunikačné služby Odb.: Obec Štós
Dod.: Slovak Telekom, a.s.
83.42 €
školské pomôcky Odb.: Obec Štós
Dod.: Orbis Pictus Istropolitana spol.s.r.o.
40.50 €
právny kuriér pre školy Odb.: Obec Štós
Dod.: Raabe s.r.o.
119.00 €
poplatky za telekomunikačné služby Odb.: Obec Štós
Dod.: Slovak Telekom, a.s.
27.08 €
audit Odb.: Obec Štós
Dod.: GemerAudit , spol. s.r.o.
492.00 €
potraviny školská jedáleň Odb.: Obec Štós
Dod.: Anakonda s.r.o.
398.05 €
potraviny školská jedáleň Odb.: Obec Štós
Dod.: Anakonda s.r.o.
91.98 €
filtračná vložka Odb.: Obec Štós
Dod.: EZV spol. s.r.o.
270.00 €
multicar Odb.: Obec Štós
Dod.: Obecný podnik,lesov,služieb a remesiel, s.r.o.
400.44 €
multicar Odb.: Obec Štós
Dod.: Obecný podnik,lesov,služieb a remesiel, s.r.o.
33.42 €
vyúčtovanie spotreby elektriny Odb.: Obec Štós
Dod.: Slovakia Energy s.r.o.
141.58 €
vyúčtovanie spotreby elektriny Odb.: Obec Štós
Dod.: Slovakia Energy s.r.o.
357.18 €
vyúčtovanie spotreby elektriny Odb.: Obec Štós
Dod.: Slovakia Energy s.r.o.
-77.19 €
vyúčtovanie spotreby elektriny Odb.: Obec Štós
Dod.: Slovakia Energy s.r.o.
-0.74 €
odvoz komunálneho odpadu Odb.: Obec Štós
Dod.: KOSIT a.s.
1453.92 €
dodávka chlórnanu sodného Odb.: Obec Štós
Dod.: W-Control s.r.o.
102.00 €
potraviny školská jedáleň Odb.: Obec Štós
Dod.: Ryba spol. s.r.o.
107.18 €
potraviny školská jedáleň Odb.: Obec Štós
Dod.: Mäso-Hydina
332.93 €
kosenie trávnatých plôch Odb.: Obec Štós
Dod.: Marek Cipcer
617.95 €
OPP a BOZP Odb.: Obec Štós
Dod.: POLC - Ladislav Cehelník
200.00 €
poplatky za telekomunikačné služby Odb.: Obec Štós
Dod.: Slovak Telekom, a.s.
64.39 €
zodpovednosť za škodu spôsobenú prevádzkou motorového vozidla Odb.: Obec Štós
Dod.: Komunálna poisťovňa a.s.
197.69 €
oprava notebooku Odb.: Obec Štós
Dod.: LLORANT, spol. s.r.o.
87.00 €
kariéra v školstve Odb.: Obec Štós
Dod.: Raabe s.r.o.
33.10 €
personálne riadenie Odb.: Obec Štós
Dod.: Raabe s.r.o.
42.95 €
chod spoločného úradu Odb.: Obec Štós
Dod.: Mesto Medzev
91.62 €
verejná správa SR - ročný prístup Odb.: Obec Štós
Dod.: Poradca podnikateľa, spo. s.r.o.
117.00 €
vypracovanie PD Odb.: Obec Štós
Dod.: UDI Košice s.r.o.
180.00 €
zemný plyn Odb.: Obec Štós
Dod.: Slovenský plynárenský priemysel a.s.
50.00 €
potraviny školská jedáleň Odb.: Obec Štós
Dod.: Anakonda s.r.o.
352.21 €
potraviny školská jedáleň Odb.: Obec Štós
Dod.: Anakonda s.r.o.
220.84 €
školské pomôcky Odb.: Obec Štós
Dod.: Aitec, s.r.o.
0.00 €
školské pomôcky Odb.: Obec Štós
Dod.: TAKTIK vydavateľstvo s.r.o.
94.30 €
školské pomôcky Odb.: Obec Štós
Dod.: Martinus, s.r.o.
0.00 €
výkon zodpovednej osoby Odb.: Obec Štós
Dod.: osobnyudaj.sk, s.r.o.
36.00 €
struna do kosčky Odb.: Obec Štós
Dod.: Viktória-Hámor s.r.o.
87.00 €
odstránenie škôd spôsobených povodňami Odb.: Obec Štós
Dod.: KISS stavebné práce, s.r.o.
337.33 €
veterná smršť Odb.: Obec Štós
Dod.: GAJVOZ s.r.o.
1280.12 €
veterná smršť Odb.: Obec Štós
Dod.: Mestský podnik služieb mesta Medzev
1407.55 €
kosenie Odb.: Obec Štós
Dod.: Marek Cipcer
263.50 €
stravné lístky Odb.: Obec Štós
Dod.: Up Slovensko s.r.o.
1626.34 €
školské pomôcky Odb.: Obec Štós
Dod.: CEWE a.s.
13.47 €
školské pomôcky Odb.: Obec Štós
Dod.: CEWE a.s.
5.01 €
školské pomôcky Odb.: Obec Štós
Dod.: CEWE a.s.
40.83 €
mesačný poplatok Odb.: Obec Štós
Dod.: Orange Slovensko a.s.
0.00 €
poplatky za telekomunikačné služby Odb.: Obec Štós
Dod.: Slovak Telekom, a.s.
17.50 €
školské pomôcky Odb.: Obec Štós
Dod.: Martinus, s.r.o.
505.12 €
odstraňovanie následkov povodne Odb.: Obec Štós
Dod.: Obecný podnik,lesov,služieb a remesiel, s.r.o.
1936.84 €
čistenie kanalizácie Odb.: Obec Štós
Dod.: SCARABEUS Košice s.r.o.
494.04 €
vytýčenie telekomunikačného vedenia Odb.: Obec Štós
Dod.: Slovak Telekom, a.s.
74.40 €
multicar Odb.: Obec Štós
Dod.: Obecný podnik,lesov,služieb a remesiel, s.r.o.
1017.72 €
odstraňovanie následkov povodne Odb.: Obec Štós
Dod.: HOLZKNECHT, spol.s.r.o.
1296.00 €
vodné a stočné ZŠ Štós Odb.: Obec Štós
Dod.: Obec Štós
158.00 €
fórum pre riaditeľov ZŠ Odb.: Obec Štós
Dod.: Periskop s.r.o. - člen Komensky Group
0.00 €
poplatky za telekomunikačné služby Odb.: Obec Štós
Dod.: Slovak Telekom, a.s.
24.98 €
poplatky za telekomunikačné služby Odb.: Obec Štós
Dod.: Slovak Telekom, a.s.
17.50 €
poplatky za telekomunikačné služby Odb.: Obec Štós
Dod.: Slovak Telekom, a.s.
6.71 €
poplatky za telekomunikačné služby Odb.: Obec Štós
Dod.: Slovak Telekom, a.s.
106.39 €
poplatky za telekomunikačné služby Odb.: Obec Štós
Dod.: Slovak Telekom, a.s.
83.06 €
odvoz komunálneho odpadu Odb.: Obec Štós
Dod.: KOSIT a.s.
1469.76 €
vápenná drva Odb.: Obec Štós
Dod.: Štrkopiesky - Tomáš Juhász
689.20 €
Dni obce Štós 2019 Odb.: Obec Štós
Dod.: ROLLO s.r.o.
6524.90 €
odvoz naplaveného dreva a raždia po povodni Odb.: Obec Štós
Dod.: GAJVOZ s.r.o.
180.00 €
vyúčtovanie spotreby elektriny Odb.: Obec Štós
Dod.: Slovakia Energy s.r.o.
138.79 €
vyúčtovanie spotreby elektriny Odb.: Obec Štós
Dod.: Slovakia Energy s.r.o.
-134.21 €
vyúčtovanie spotreby elektriny Odb.: Obec Štós
Dod.: Slovakia Energy s.r.o.
134.17 €
vyúčtovanie spotreby elektriny Odb.: Obec Štós
Dod.: Slovakia Energy s.r.o.
297.54 €
inštalácia programových verzií Odb.: Obec Štós
Dod.: LLORANT, spol. s.r.o.
158.00 €
poplatky za telekomunikačné služby Odb.: Obec Štós
Dod.: Slovak Telekom, a.s.
64.39 €
potraviny školská jedáleň Odb.: Obec Štós
Dod.: Mäso-Hydina
238.07 €
elektrina Odb.: Obec Štós
Dod.: Východoslovenská energetika a.s.
79.00 €
johnny WC a sanitárna technika Odb.: Obec Štós
Dod.: Johnny sesrvis s.r.o.
96.00 €
chod spoločného úradu Odb.: Obec Štós
Dod.: Mesto Medzev
91.62 €
školská agenda Odb.: Obec Štós
Dod.: ŠEVT a.s.
125.66 €
zemný plyn Odb.: Obec Štós
Dod.: Slovenský plynárenský priemysel a.s.
50.00 €
fekál Odb.: Obec Štós
Dod.: Mestský podnik služieb mesta Medzev
49.23 €
výkon zodpovednej osoby Odb.: Obec Štós
Dod.: osobnyudaj.sk, s.r.o.
36.00 €
stravné lístky Odb.: Obec Štós
Dod.: Up Slovensko s.r.o.
1626.34 €
denný internet Odb.: Obec Štós
Dod.: Orange Slovensko a.s.
0.00 €
kosenie trávnatých plôch Odb.: Obec Štós
Dod.: Marek Cipcer
359.04 €
elektroinštalačné práce Odb.: Obec Štós
Dod.: Ján Berník
517.58 €
tlačivá pre Základnú školu Odb.: Obec Štós
Dod.: ŠEVT a.s.
0.00 €
poplatky za telekomunikačné služby Odb.: Obec Štós
Dod.: Slovak Telekom, a.s.
17.50 €
poplatky za telekomunikačné služby Odb.: Obec Štós
Dod.: Slovak Telekom, a.s.
24.98 €
vyjadrenie Odb.: Obec Štós
Dod.: Slovak Telekom, a.s.
16.99 €
kancelárske potreby Odb.: Obec Štós
Dod.: Office DEPOT s.r.o.
131.09 €
odvoz komunálneho odpadu Odb.: Obec Štós
Dod.: KOSIT a.s.
1306.32 €
potraviny školská jedáleň Odb.: Obec Štós
Dod.: Anakonda s.r.o.
282.59 €
Deň obce Štós 2019 Odb.: Obec Štós
Dod.: MOLDOM
299.90 €
multicar Odb.: Obec Štós
Dod.: Obecný podnik,lesov,služieb a remesiel, s.r.o.
13.80 €
multicar Odb.: Obec Štós
Dod.: Obecný podnik,lesov,služieb a remesiel, s.r.o.
510.00 €
poplatky za telekomunikačné služby Odb.: Obec Štós
Dod.: Slovak Telekom, a.s.
84.47 €
poplatky za telekomunikačné služby Odb.: Obec Štós
Dod.: Slovak Telekom, a.s.
105.28 €
poplatky za telekomunikačné služby Odb.: Obec Štós
Dod.: Slovak Telekom, a.s.
6.71 €
vyúčtovanie elektriny Odb.: Obec Štós
Dod.: Slovakia Energy s.r.o.
-39.56 €
vyúčtovanie elektriny Odb.: Obec Štós
Dod.: Slovakia Energy s.r.o.
108.56 €
vyúčtovanie elektriny Odb.: Obec Štós
Dod.: Slovakia Energy s.r.o.
233.82 €
spotrebný tovar na Dni obce Štós Odb.: Obec Štós
Dod.: Hedonia, s.r.o.
46.86 €
poistenie majetku Odb.: Obec Štós
Dod.: Prvá Komunálna Finančná a.s.
300.17 €
výkon zodpovednej osoby Odb.: Obec Štós
Dod.: osobnyudaj.sk, s.r.o.
36.00 €
poplatky za telekomunikačné služby Odb.: Obec Štós
Dod.: Slovak Telekom, a.s.
64.84 €
toner Odb.: Obec Štós
Dod.: Soft-Tech s.r.o.
106.67 €
personálne riadenie Odb.: Obec Štós
Dod.: Raabe s.r.o.
42.65 €
administratívny poplatok Odb.: Obec Štós
Dod.: Periskop s.r.o. - člen Komensky Group
6.00 €
chod spoločného úradu Odb.: Obec Štós
Dod.: Mesto Medzev
91.62 €
potraviny školská jedáleň Odb.: Obec Štós
Dod.: Anakonda s.r.o.
248.63 €
potraviny školská jedáleň Odb.: Obec Štós
Dod.: Anakonda s.r.o.
399.20 €
prepravné služby osôb Odb.: Obec Štós
Dod.: Minibuseuropa s.r.o.
360.00 €
oprava hasičského čerpadla PPS 12 Odb.: Obec Štós
Dod.: HATI SERVIS s.r.o.
582.90 €
zákony v školskej praxi Odb.: Obec Štós
Dod.: Raabe s.r.o.
45.05 €
deratizácia a dezinsekcia KSB Odb.: Obec Štós
Dod.: Asanarates s.r.o.
53.05 €
časopisy MŠ Odb.: Obec Štós
Dod.: Slovenská pošta a.s.
0.00 €
motorové nožnice STIHL HS Odb.: Obec Štós
Dod.: Vavrinec Tomasch HENRIET
249.00 €
kosenie trávnatých plôch Odb.: Obec Štós
Dod.: Marek Cipcer
263.50 €
kosenie trávnatých plôch Odb.: Obec Štós
Dod.: Marek Cipcer
465.29 €
všeobecný materiál pre DHZ Odb.: Obec Štós
Dod.: Florian s.r.o.
6469.79 €
poistenie motorového vozidla Odb.: Obec Štós
Dod.: Komunálna poisťovňa a.s.
197.69 €
vyúčtovanie elektriny Odb.: Obec Štós
Dod.: Slovakia Energy s.r.o.
7.76 €
vyúčtovanie elektriny Odb.: Obec Štós
Dod.: Slovakia Energy s.r.o.
107.16 €
vyúčtovanie elektriny Odb.: Obec Štós
Dod.: Slovakia Energy s.r.o.
202.48 €
odvoz komunálneho odpadu Odb.: Obec Štós
Dod.: KOSIT a.s.
2615.68 €
nábytok do koncelárie OcÚ Odb.: Obec Štós
Dod.: E-team, s.r.o.
1036.32 €
licencia Odb.: Obec Štós
Dod.: ESET, spol. s.r.o.
55.94 €
tlač poštového peňažného poukazu Odb.: Obec Štós
Dod.: Slovenská pošta a.s.
5.51 €
časopisy MŠ Odb.: Obec Štós
Dod.: Slovenská pošta a.s.
7.00 €
poplatky za telekomunikačné služby Odb.: Obec Štós
Dod.: Slovak Telekom, a.s.
64.39 €
multicar Odb.: Obec Štós
Dod.: Obecný podnik,lesov,služieb a remesiel, s.r.o.
363.84 €
chod spoločného úradu Odb.: Obec Štós
Dod.: Mesto Medzev
91.62 €
školské pomôcky Odb.: Obec Štós
Dod.: EcoGate s.r.o.
57.82 €
zemný plyn Odb.: Obec Štós
Dod.: Slovenský plynárenský priemysel a.s.
50.00 €
výkon zodpovednej osoby Odb.: Obec Štós
Dod.: osobnyudaj.sk, s.r.o.
36.00 €
oprava zábradlia Odb.: Obec Štós
Dod.: osobnyudaj.sk, s.r.o.
144.00 €
stravné lístky Odb.: Obec Štós
Dod.: Up Slovensko s.r.o.
1059.62 €
telekomunikačné služby Odb.: Obec Štós
Dod.: Slovak Telekom, a.s.
17.50 €
WINIBEU Odb.: Obec Štós
Dod.: IVES Košice
0.00 €
čistenie kanalizácie Odb.: Obec Štós
Dod.: SCARABEUS Košice s.r.o.
927.82 €
základná odborná príprava členov hasičských jednotiek Odb.: Obec Štós
Dod.: Jaroslav Kačmár - Haspo
195.98 €
čistenie kanalizácie Odb.: Obec Štós
Dod.: SCARABEUS Košice s.r.o.
476.21 €
predaj nádoby 120l Odb.: Obec Štós
Dod.: KOSIT a.s.
31.20 €
prepravné služby osôb Odb.: Obec Štós
Dod.: Minibuseuropa s.r.o.
240.00 €
poplatok Odb.: Obec Štós
Dod.: Orange Slovensko a.s.
0.00 €
poistenie vozidla Odb.: Obec Štós
Dod.: Union poisťovňa a.s.
132.00 €
IVES Odb.: Obec Štós
Dod.: IVES Košice
221.32 €
fekál Odb.: Obec Štós
Dod.: Mestský podnik služieb mesta Medzev
99.17 €
odvoz komunálneho odpadu Odb.: Obec Štós
Dod.: KOSIT a.s.
1439.76 €
multifunkčné ihrisko Odb.: Obec Štós
Dod.: PLYN-UK-VODA s.r.o., František Manko
150.00 €
potraviny školská jedáleň Odb.: Obec Štós
Dod.: Anakonda s.r.o.
503.50 €
potraviny školská jedáleň Odb.: Obec Štós
Dod.: Anakonda s.r.o.
166.44 €
potraviny školská jedáleň Odb.: Obec Štós
Dod.: Ryba spol. s.r.o.
80.84 €
multicar Odb.: Obec Štós
Dod.: Obecný podnik,lesov,služieb a remesiel, s.r.o.
314.40 €
inštalácia programových verzií Odb.: Obec Štós
Dod.: LLORANT, spol. s.r.o.
189.60 €
poplatky za telekomunikačné služby Odb.: Obec Štós
Dod.: Slovak Telekom, a.s.
87.98 €
poplatky za telekomunikačné služby Odb.: Obec Štós
Dod.: Slovak Telekom, a.s.
6.71 €
poplatky za telekomunikačné služby Odb.: Obec Štós
Dod.: Slovak Telekom, a.s.
112.24 €
tlačivá pre Základnú školu Odb.: Obec Štós
Dod.: ŠEVT a.s.
63.42 €
poplatky za telekomunikačné služby Odb.: Obec Štós
Dod.: Slovak Telekom, a.s.
24.98 €
vyúčtovanie elektriny Odb.: Obec Štós
Dod.: Slovakia Energy s.r.o.
288.07 €
vyúčtovanie elektriny Odb.: Obec Štós
Dod.: Slovakia Energy s.r.o.
-1.67 €
vyúčtovanie elektriny Odb.: Obec Štós
Dod.: Slovakia Energy s.r.o.
66.34 €
rozbory odpadovej a vody a pitnej vody Odb.: Obec Štós
Dod.: EKOLAB s.r.o.
210.84 €
elektrina Odb.: Obec Štós
Dod.: Východoslovenská energetika a.s.
79.00 €
poplatky za telekomunikačné služby Odb.: Obec Štós
Dod.: Slovak Telekom, a.s.
64.39 €
školské pomôcky Odb.: Obec Štós
Dod.: JUDr. Martin Fabián
636.90 €
manažment školy Odb.: Obec Štós
Dod.: Raabe s.r.o.
84.80 €
zákony v školskej praxi Odb.: Obec Štós
Dod.: Raabe s.r.o.
47.85 €
dokumentácia ZŠ Odb.: Obec Štós
Dod.: Raabe s.r.o.
45.05 €
chod spoločného úradu Odb.: Obec Štós
Dod.: Mesto Medzev
921.62 €
zemný plyn Odb.: Obec Štós
Dod.: Slovenský plynárenský priemysel a.s.
50.00 €
licencia Odb.: Obec Štós
Dod.: ESET, spol. s.r.o.
59.93 €
poplatky za telekomunikačné služby Odb.: Obec Štós
Dod.: Slovak Telekom, a.s.
17.50 €
výkon zodpovednej osoby Odb.: Obec Štós
Dod.: osobnyudaj.sk, s.r.o.
36.00 €
mikrofón Odb.: Obec Štós
Dod.: ShowMedia s.r.o.
103.00 €
mesačný poplatok Odb.: Obec Štós
Dod.: Orange Slovensko a.s.
0.00 €
potraviny školská jedáleň Odb.: Obec Štós
Dod.: Anakonda s.r.o.
549.07 €
potraviny školská jedáleň Odb.: Obec Štós
Dod.: Anakonda s.r.o.
207.29 €
odvoz komunálneho odpadu Odb.: Obec Štós
Dod.: KOSIT a.s.
2041.20 €
inštalácia programových verzií Odb.: Obec Štós
Dod.: LLORANT, spol. s.r.o.
86.40 €
oprava PC Odb.: Obec Štós
Dod.: LLORANT, spol. s.r.o.
86.40 €
počítač OcÚ Odb.: Obec Štós
Dod.: Datacom s.r.o.
1134.80 €
vyúčtovanie elektriny Odb.: Obec Štós
Dod.: Slovakia Energy s.r.o.
109.81 €
vyúčtovanie elektriny Odb.: Obec Štós
Dod.: Slovakia Energy s.r.o.
-24.01 €
vyúčtovanie elektriny Odb.: Obec Štós
Dod.: Slovakia Energy s.r.o.
24.13 €
zákony v školskej praxi Odb.: Obec Štós
Dod.: Raabe s.r.o.
0.00 €
telekomunikačné služby Odb.: Obec Štós
Dod.: Slovak Telekom, a.s.
66.84 €
inštalácia a školenie k programu Odb.: Obec Štós
Dod.: TOPSET Solutions s.r.o.
72.00 €
Multicar Odb.: Obec Štós
Dod.: Obecný podnik,lesov,služieb a remesiel, s.r.o.
617.40 €
Multicar Odb.: Obec Štós
Dod.: Obecný podnik,lesov,služieb a remesiel, s.r.o.
29.76 €
čistiace prostriedky Odb.: Obec Štós
Dod.: Betrix, s.r.o.
64.42 €
chod Spoločného obecného úradu Odb.: Obec Štós
Dod.: Mesto Medzev
91.26 €
zemný plyn Odb.: Obec Štós
Dod.: Slovenský plynárenský priemysel a.s.
50.00 €
zverejňovanie cintorínov na rok 2019 Odb.: Obec Štós
Dod.: TOPSET Solutions s.r.o.
56.78 €
aktualizácia programov na rok 2019 Odb.: Obec Štós
Dod.: TOPSET Solutions s.r.o.
536.40 €
výkon zodpovednej osoby Odb.: Obec Štós
Dod.: osobnyudaj.sk, s.r.o.
36.00 €
prevádzkovanie verejnej kanalizácie Odb.: Obec Štós
Dod.: W-Control s.r.o.
591.90 €
prevádzkovanie verejného vodovodu Odb.: Obec Štós
Dod.: W-Control s.r.o.
390.31 €
oprava rádiostanice Odb.: Obec Štós
Dod.: MÚRCASS s.r.o.
73.00 €
potraviny školská jedáleň Odb.: Obec Štós
Dod.: Anakonda s.r.o.
606.03 €
potraviny školská jedáleň Odb.: Obec Štós
Dod.: Anakonda s.r.o.
215.07 €
školské pomôcky pre ZŠ Odb.: Obec Štós
Dod.: ELEKTROSPED, a.s.
142.40 €
školské pomôcky pre ZŠ Odb.: Obec Štós
Dod.: ELEKTROSPED, a.s.
167.20 €
knihy pre deti doZŠ Odb.: Obec Štós
Dod.: Vítězslav Fischer
61.00 €
školské pomôcky pre ZŠ Odb.: Obec Štós
Dod.: E.N.E.S., spol.s.r.o.
65.56 €
školské pomôcky pre ZŠ Odb.: Obec Štós
Dod.: JUDr. Martin Fabián
636.90 €
knihy pre deti do MŠ Odb.: Obec Štós
Dod.: Vítězslav Fischer
55.00 €
stravné lístky Odb.: Obec Štós
Dod.: Up Slovensko s.r.o.
978.66 €
školské pomôcky pre MŠ Odb.: Obec Štós
Dod.: Milan Garčár
11.40 €
školské pomôcky pre MŠ Odb.: Obec Štós
Dod.: zabavne uceni s.r.o.
296.15 €
školské pomôcky pre MŠ Odb.: Obec Štós
Dod.: JUDr. Martin Fabián
191.15 €
školské pomôcky pre MŠ Odb.: Obec Štós
Dod.: E-GO s.r.o.
101.99 €
mesačný poplatok Odb.: Obec Štós
Dod.: Orange Slovensko a.s.
0.00 €
poplatky za telekomunikačné služby Odb.: Obec Štós
Dod.: Slovak Telekom, a.s.
17.50 €
program Registratúra Odb.: Obec Štós
Dod.: TOPSET Solutions s.r.o.
145.20 €
kreslenie obrázkov - propagácia obce Odb.: Obec Štós
Dod.: Samuel Kaščák
370.00 €
hnedé uhlie Odb.: Obec Štós
Dod.: Palivá a stavebniny a.s.
1247.75 €
spotrebný materiál OcÚ Odb.: Obec Štós
Dod.: 4Home, a.s.
44.35 €
potraviny školská jedáleň Odb.: Obec Štós
Dod.: Ryba spol. s.r.o.
82.37 €
zábradlie pre budovou Zoltána Fábryho Odb.: Obec Štós
Dod.: ZAMRE spol.s.r.o.
8501.76 €
školské pomôcky pre ZŠ Odb.: Obec Štós
Dod.: zabavne uceni s.r.o.
125.95 €
školské pomôcky pre ZŠ Odb.: Obec Štós
Dod.: Martinus, s.r.o.
0.00 €
oprava a rekonštruckia oporného múrika v ZŠ Odb.: Obec Štós
Dod.: Loli Garden s.r.o.
3643.32 €
členský príspevok Rudohoria na rok 2019 Odb.: Obec Štós
Dod.: Regionálne združenie miest a obcí Rudohorie
974.60 €
školské pomôcky pre ZŠ Odb.: Obec Štós
Dod.: Tibor Pačay
315.40 €
vyúčtovanie elektriny Odb.: Obec Štós
Dod.: Slovakia Energy s.r.o.
10.01 €
poplatky za telekomunikačné služby Odb.: Obec Štós
Dod.: Slovak Telekom, a.s.
6.71 €
poplatky za telekomunikačné služby Odb.: Obec Štós
Dod.: Slovak Telekom, a.s.
83.48 €
multicar Odb.: Obec Štós
Dod.: Obecný podnik,lesov,služieb a remesiel, s.r.o.
428.93 €
poplatky za telekomunikačné služby Odb.: Obec Štós
Dod.: Slovak Telekom, a.s.
141.30 €
poplatky za telekomunikačné služby Odb.: Obec Štós
Dod.: Slovak Telekom, a.s.
24.98 €
zákony v školskej praxi Odb.: Obec Štós
Dod.: Raabe s.r.o.
73.45 €
školské pomôcky pre ZŠ Odb.: Obec Štós
Dod.: Martinus, s.r.o.
29.26 €
potraviny školská jedáleň Odb.: Obec Štós
Dod.: Anakonda s.r.o.
217.76 €
potraviny školská jedáleň Odb.: Obec Štós
Dod.: Anakonda s.r.o.
343.13 €
potraviny školská jedáleň Odb.: Obec Štós
Dod.: Anakonda s.r.o.
218.30 €
potraviny školská jedáleň Odb.: Obec Štós
Dod.: Anakonda s.r.o.
546.38 €
odvoz smetia Odb.: Obec Štós
Dod.: KOSIT a.s.
1344.00 €
poistenie motorových vozidiel Odb.: Obec Štós
Dod.: Komunálna poisťovňa a.s.
197.69 €
rozbor vody Odb.: Obec Štós
Dod.: EKOLAB s.r.o.
210.84 €
vyúčtovanie spotreby elektriny 2/2019 Odb.: Obec Štós
Dod.: Slovakia Energy s.r.o.
29.62 €
poistenie majetku Odb.: Obec Štós
Dod.: Prvá Komunálna Finančná a.s.
300.17 €
vyúčtovanie spotreby elektriny 2/2019 Odb.: Obec Štós
Dod.: Slovakia Energy s.r.o.
-25.36 €
terénne úpravy a zemné práce v školskej záhrade Odb.: Obec Štós
Dod.: HOLZKNECHT, spol.s.r.o.
201.60 €
prírodoveda 1. stupeň Odb.: Obec Štós
Dod.: INFRA, s.r.o.
26.87 €
chod Spoločného obecného úradu Odb.: Obec Štós
Dod.: Mesto Medzev
91.62 €
poplatky za telekomunikačné služby Odb.: Obec Štós
Dod.: Slovak Telekom, a.s.
64.39 €
materiál pre DHZ Odb.: Obec Štós
Dod.: HANSA-FLEX Hydraulik s.r.o.
117.77 €
zemné práce a terénne úprave na ČOV Odb.: Obec Štós
Dod.: HOLZKNECHT, spol.s.r.o.
2688.00 €
servis programu ŠJ4 Odb.: Obec Štós
Dod.: SOFT-GL s.r.o.
78.48 €
manažment školy Odb.: Obec Štós
Dod.: Raabe s.r.o.
41.45 €
zemný plyn Odb.: Obec Štós
Dod.: Slovenský plynárenský priemysel a.s.
50.00 €
filtračná vložka Odb.: Obec Štós
Dod.: EZV spol. s.r.o.
882.00 €
výkon zodpovednej osoby Odb.: Obec Štós
Dod.: osobnyudaj.sk, s.r.o.
36.00 €
Delonghi - kávovar OcÚ Odb.: Obec Štós
Dod.: Dušan Valentovič
529.52 €
tonery do tlačiarne Odb.: Obec Štós
Dod.: Soft-Tech s.r.o.
66.01 €
stravné lístky Odb.: Obec Štós
Dod.: Up Slovensko s.r.o.
978.66 €
denný internet Odb.: Obec Štós
Dod.: Orange Slovensko a.s.
0.00 €
rádiostanice Motorola Odb.: Obec Štós
Dod.: MÚRCASS s.r.o.
341.23 €
splátka za nájom 01.03.2019 Odb.: Obec Štós
Dod.: Slovenský pozemkový fond
7.64 €
rekonštrukcia kancelérie OcÚ Odb.: Obec Štós
Dod.: KISS stavebné práce, s.r.o.
1996.34 €
plavák spínač Odb.: Obec Štós
Dod.: PUMPS - Ing. Daniel Bakalár
1203.36 €
úpravy na čističke odpadových vôd Odb.: Obec Štós
Dod.: Ján Berník
3320.52 €
Multicar Odb.: Obec Štós
Dod.: Obecný podnik,lesov,služieb a remesiel, s.r.o.
307.98 €
inštalácia programových verzií Odb.: Obec Štós
Dod.: LLORANT, spol. s.r.o.
150.00 €
vytvorenie webovej stránky pre ZŠ Odb.: Obec Štós
Dod.: LLORANT, spol. s.r.o.
530.00 €
telekomunikačné služby Odb.: Obec Štós
Dod.: Slovak Telekom, a.s.
6.84 €
telekomunikačné služby Odb.: Obec Štós
Dod.: Slovak Telekom, a.s.
72.34 €
telekomunikačné služby Odb.: Obec Štós
Dod.: Slovak Telekom, a.s.
135.18 €
odvoz komunálneho odpadu Odb.: Obec Štós
Dod.: KOSIT a.s.
1325.28 €
materiál Odb.: Obec Štós
Dod.: PUMPS - Ing. Daniel Bakalár
1203.36 €
personálna riadenie Odb.: Obec Štós
Dod.: Raabe s.r.o.
42.65 €
telekomunikačné služby Odb.: Obec Štós
Dod.: Slovak Telekom, a.s.
24.98 €
vyúčtovanie elektriny Odb.: Obec Štós
Dod.: Slovakia Energy s.r.o.
25.61 €
vyúčtovanie elektriny Odb.: Obec Štós
Dod.: Slovakia Energy s.r.o.
53.75 €
vyúčtovanie elektriny Odb.: Obec Štós
Dod.: Slovakia Energy s.r.o.
-40.32 €
elektrina Odb.: Obec Štós
Dod.: Východoslovenská energetika a.s.
79.00 €
chod Spoločného obecného úradu Odb.: Obec Štós
Dod.: Mesto Medzev
91.63 €
Huawei P Smart 2019 Odb.: Obec Štós
Dod.: Slovak Telekom, a.s.
1.00 €
Huawei P Smart 2019 Odb.: Obec Štós
Dod.: Slovak Telekom, a.s.
1.00 €
telekomunikačné služby Odb.: Obec Štós
Dod.: Slovak Telekom, a.s.
67.81 €
zemný plyn Odb.: Obec Štós
Dod.: Slovenský plynárenský priemysel a.s.
50.00 €
služby OPP a BOZP Odb.: Obec Štós
Dod.: POLC - Ladislav Cehelník
50.00 €
odborný seminár Odb.: Obec Štós
Dod.: Ballux, spol.s.r.o.
20.00 €
výkon zodpovednej osoby Odb.: Obec Štós
Dod.: osobnyudaj.sk, s.r.o.
36.00 €
autorská podmena za licenciu na verejné použitie hudobných diel Odb.: Obec Štós
Dod.: SOZA
14.28 €
telekomunikačné služby Odb.: Obec Štós
Dod.: Slovak Telekom, a.s.
17.50 €
stravné lístky Odb.: Obec Štós
Dod.: Up Slovensko s.r.o.
978.66 €
všeobecný materiál Odb.: Obec Štós
Dod.: ASUAN s.r.o.
356.88 €
denný internet Odb.: Obec Štós
Dod.: Orange Slovensko a.s.
0.00 €
odmeny výkonným umelcom Odb.: Obec Štós
Dod.: Slovgram
38.40 €
potraviny školská jedáleň Odb.: Obec Štós
Dod.: Anakonda s.r.o.
527.36 €
potraviny školská jedáleň Odb.: Obec Štós
Dod.: Anakonda s.r.o.
361.90 €
Retigo Active Cleaner Odb.: Obec Štós
Dod.: Gastma s.r.o.
68.40 €
poskytnutie práva používať aktuálne verzie vema Odb.: Obec Štós
Dod.: Vema s.r.o.
318.12 €
audit za 4 štvrťrok 2018 Odb.: Obec Štós
Dod.: GemerAudit , spol. s.r.o.
432.00 €
vedenie účtu majiteľa Odb.: Obec Štós
Dod.: Centrálny depozitár cenných papierov SR, a.s.
432.00 €
pracovná zdravotná služba Odb.: Obec Štós
Dod.: Medison, s.r.o.
276.00 €
aktualizácia webstránky v roku 2018 Odb.: Obec Štós
Dod.: wbx, s.r.o.
36.00 €
potraviny školská jedáleň Odb.: Obec Štós
Dod.: Ryba spol. s.r.o.
59.36 €
pracovné pomôcky Odb.: Obec Štós
Dod.: CANIS SLOVAKIA s.r.o.
161.88 €
posypová soľ Odb.: Obec Štós
Dod.: CANIS SLOVAKIA s.r.o.
2.22 €
zemný plyn Odb.: Obec Štós
Dod.: Slovenský plynárenský priemysel a.s.
50.00 €
vyúčtovanie zemného plynu za rok 2018 Odb.: Obec Štós
Dod.: Slovenský plynárenský priemysel a.s.
-17.64 €
vyúčtovanie spotreby el. energie za rok 2018 Odb.: Obec Štós
Dod.: Slovakia Energy s.r.o.
-18.71 €
vyúčtovanie spotreby el. energie za rok 2018 Odb.: Obec Štós
Dod.: Východoslovenská energetika a.s.
12.10 €
školské pomôcky pre ZŠ Odb.: Obec Štós
Dod.: Wolters Kluwer, s.r.o.
149.00 €
poplatky za telekomunikačné služby Odb.: Obec Štós
Dod.: Slovak Telekom, a.s.
131.28 €
poplatky za telekomunikačné služby Odb.: Obec Štós
Dod.: Slovak Telekom, a.s.
68.46 €
poplatky za telekomunikačné služby Odb.: Obec Štós
Dod.: Slovak Telekom, a.s.
8.71 €
odvoz komunálneho odpadu Odb.: Obec Štós
Dod.: KOSIT a.s.
1296.96 €
poplatok za telekomunikačné služby Odb.: Obec Štós
Dod.: Slovak Telekom, a.s.
17.50 €
poplatky za telekomunikačné služby Odb.: Obec Štós
Dod.: Slovak Telekom, a.s.
24.98 €
elektronika do ZŠ Odb.: Obec Štós
Dod.: NAY a.s.
386.97 €
vyúčtovanie spotreby el. energie za rok 2018 Odb.: Obec Štós
Dod.: Slovakia Energy s.r.o.
-7.37 €
vyúčtovanie spotreby el. energie za rok 2018 Odb.: Obec Štós
Dod.: Slovakia Energy s.r.o.
-32.22 €
vyúčtovanie spotreby el. energie za rok 2018 Odb.: Obec Štós
Dod.: Slovakia Energy s.r.o.
49.30 €
webhosting Odb.: Obec Štós
Dod.: wbx, s.r.o.
144.00 €
pitná voda Odb.: Obec Štós
Dod.: Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
1546.75 €
vyúčtovanie spotreby el. energie za rok 2018 Odb.: Obec Štós
Dod.: Slovakia Energy s.r.o.
-80.80 €
vyúčtovanie spotreby el. energie za rok 2018 Odb.: Obec Štós
Dod.: Slovakia Energy s.r.o.
-33.54 €
vyúčtovanie spotreby el. energie za rok 2018 Odb.: Obec Štós
Dod.: Slovakia Energy s.r.o.
-12.84 €
vyúčtovanie spotreby el. energie za rok 2018 Odb.: Obec Štós
Dod.: Slovakia Energy s.r.o.
601.58 €
vyúčtovanie spotreby el. energie za rok 2018 Odb.: Obec Štós
Dod.: Slovakia Energy s.r.o.
-169.63 €
vyúčtovanie spotreby el. energie za rok 2018 Odb.: Obec Štós
Dod.: Slovakia Energy s.r.o.
-73.66 €
vyúčtovanie spotreby el. energie za rok 2018 Odb.: Obec Štós
Dod.: Slovakia Energy s.r.o.
-16.54 €
vyúčtovanie spotreby el. energie za rok 2018 Odb.: Obec Štós
Dod.: Slovakia Energy s.r.o.
-51.20 €
vyúčtovanie spotreby el. energie za rok 2018 Odb.: Obec Štós
Dod.: Slovakia Energy s.r.o.
-29.08 €
telekomunikačné služby Odb.: Obec Štós
Dod.: Slovak Telekom, a.s.
67.74 €
oprava elektrickej pece Odb.: Obec Štós
Dod.: Bari Electronic s.r.o.
304.60 €
manažment školy Odb.: Obec Štós
Dod.: Raabe s.r.o.
41.45 €
OPP a BOZP Odb.: Obec Štós
Dod.: POLC - Ladislav Cehelník
50.00 €
pitná voda Odb.: Obec Štós
Dod.: Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
472.12 €
aktualizácia programov Odb.: Obec Štós
Dod.: TOPSET Solutions s.r.o.
21.00 €
diár samosprávy 2019 Odb.: Obec Štós
Dod.: Regionálne vzdelávacie centrum
13.30 €
školské pomôcky pre ZŠ Odb.: Obec Štós
Dod.: Wolters Kluwer s.r.o.
109.00 €
školské pomôcky pre ZŠ Odb.: Obec Štós
Dod.: Wolters Kluwer, s.r.o.
37.25 €
prevádzkovanie verejnej kanalizácie Odb.: Obec Štós
Dod.: W-Control s.r.o.
591.90 €
prevádzkovanie verejného vodovodu Odb.: Obec Štós
Dod.: W-Control s.r.o.
390.31 €
výkon zodpovednej osoby Odb.: Obec Štós
Dod.: osobnyudaj.sk, s.r.o.
36.00 €
vedenie účtu majiteľa CP Odb.: Obec Štós
Dod.: Prima banka Slovensko a.s.
49.31 €
potraviny školská jedáleň Odb.: Obec Štós
Dod.: Anakonda s.r.o.
165.90 €
potraviny školská jedáleň Odb.: Obec Štós
Dod.: Anakonda s.r.o.
469.48 €
pitná voda Odb.: Obec Štós
Dod.: Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
931.03 €
chod Spoločného obecného úradu Odb.: Obec Štós
Dod.: Mesto Medzev
91.02 €
filt. vložka Odb.: Obec Štós
Dod.: EZV spol. s.r.o.
216.00 €
Filtr. vložka Odb.: Obec Štós
Dod.: EZV spol. s.r.o.
96.00 €
chránená dielňa - prac. ošatenie Odb.: Obec Štós
Dod.: G66 s.r.o.
1023.23 €
vzdelávanie detí ZŠ Odb.: Obec Štós
Dod.: Raabe s.r.o.
43.66 €
dokumentácia ZŠ Odb.: Obec Štós
Dod.: Raabe s.r.o.
45.05 €
poistenie majetku Odb.: Obec Štós
Dod.: Komunálna poisťovňa a.s.
300.17 €
čistenie nádrže na ČOV od kalu Odb.: Obec Štós
Dod.: Mestský podnik služieb mesta Medzev
83.81 €
nábytok do kancelárie OcÚ Odb.: Obec Štós
Dod.: E-team, s.r.o.
855.99 €
obecné noviny 2018 Odb.: Obec Štós
Dod.: Multiprinit s.r.o.
1175.04 €
Multicar Odb.: Obec Štós
Dod.: Obecný podnik,lesov,služieb a remesiel, s.r.o.
756.12 €
potraviny školská jedáleň Odb.: Obec Štós
Dod.: KOMA TRADE s.r.o.
103.03 €
rekonštrukcia a modernizácia kancelárie Odb.: Obec Štós
Dod.: KISS stavebné práce, s.r.o.
5966.64 €
prepravné služby ZŠ Odb.: Obec Štós
Dod.: Minibuseuropa s.r.o.
216.00 €
stravné lístky Odb.: Obec Štós
Dod.: Up Slovensko s.r.o.
735.78 €
telekomunikačné služby Odb.: Obec Štós
Dod.: Slovak Telekom, a.s.
69.50 €
telekomunikačné služby Odb.: Obec Štós
Dod.: Slovak Telekom, a.s.
8.71 €
telekomunikačné služby Odb.: Obec Štós
Dod.: Slovak Telekom, a.s.
127.24 €
dodávka chlóranu sodného Odb.: Obec Štós
Dod.: W-Control s.r.o.
102.00 €
personálne riadenie ZŠ Odb.: Obec Štós
Dod.: Raabe s.r.o.
42.65 €
učebné pomôcky ZŠ Odb.: Obec Štós
Dod.: Nakladatelství FORUM s.r.o., organizačná zložka
77.82 €
učebné pomôcky ZŠ Odb.: Obec Štós
Dod.: ELARIN, s.r.o.
788.00 €
odborné prehliadky technických zariadení Odb.: Obec Štós
Dod.: D.S.Group s.r.o.
120.00 €
odborné prehliadky technických zariadení Odb.: Obec Štós
Dod.: D.S.Group s.r.o.
130.00 €
potraviny školská jedáleň Odb.: Obec Štós
Dod.: HOLZKNECHT, spol.s.r.o.
155.08 €
vyúčtovanie elektriny Odb.: Obec Štós
Dod.: Slovakia Energy s.r.o.
-238.96 €
vyúčtovanie elektriny Odb.: Obec Štós
Dod.: Slovakia Energy s.r.o.
10.51 €
časopisy MŠ Odb.: Obec Štós
Dod.: Slovenská pošta a.s.
0.00 €
odvoz komunálneho odpadu Odb.: Obec Štós
Dod.: KOSIT a.s.
2008.08 €
vyúčtovanie elektriny Odb.: Obec Štós
Dod.: Slovakia Energy s.r.o.
15.55 €
potraviny školská jedáleň Odb.: Obec Štós
Dod.: KOMA TRADE s.r.o.
110.93 €
telekomunikačné služby Odb.: Obec Štós
Dod.: Slovak Telekom, a.s.
24.98 €
IKT učebňa pre ZŠ Odb.: Obec Štós
Dod.: SINO s.r.o.
5292.00 €
jedálenský set do ZŠ Odb.: Obec Štós
Dod.: K-Ten KOVO s.r.o.
2715.00 €
pitná voda Odb.: Obec Štós
Dod.: Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
480.50 €
pitná voda Odb.: Obec Štós
Dod.: Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
638.90 €
kalendáre na rok 2018 Odb.: Obec Štós
Dod.: JES SK, s.r.o.
63.72 €
potraviny školská jedáleň Odb.: Obec Štós
Dod.: Anakonda s.r.o.
223.03 €
telekomunikačné služby Odb.: Obec Štós
Dod.: Slovak Telekom, a.s.
66.56 €
školské pomôcky pre MŠ Odb.: Obec Štós
Dod.: InsGraf s.r.o.
188.90 €
OPP a BOZP Odb.: Obec Štós
Dod.: POLC - Ladislav Cehelník
50.00 €
chod Spoločného obecného úradu Odb.: Obec Štós
Dod.: Mesto Medzev
91.26 €
zemný plyn Odb.: Obec Štós
Dod.: Slovenský plynárenský priemysel a.s.
34.00 €
pitná voda Odb.: Obec Štós
Dod.: Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
517.29 €
manažment školy Odb.: Obec Štós
Dod.: Raabe s.r.o.
41.45 €
telekomunikačné služby Odb.: Obec Štós
Dod.: Slovak Telekom, a.s.
17.50 €
potraviny školská jedáleň Odb.: Obec Štós
Dod.: Ryba spol. s.r.o.
-29.08 €
fekál Odb.: Obec Štós
Dod.: Mestský podnik služieb mesta Medzev
81.52 €
poistenie - zodpovednosť za škodu spôsobenú prevádzkou motorového vozidla Odb.: Obec Štós
Dod.: Komunálna poisťovňa a.s.
197.69 €
výkon zodpovednej osoby Odb.: Obec Štós
Dod.: osobnyudaj.sk, s.r.o.
36.00 €
stravné lístky Odb.: Obec Štós
Dod.: Up Slovensko s.r.o.
978.66 €
školské pomôcky pre MŠ Odb.: Obec Štós
Dod.: TERRA GRATA, n.o.
10.50 €
školské pomôcky pre MŠ Odb.: Obec Štós
Dod.: zabavne uceni s.r.o.
304.79 €
potraviny školská jedáleň Odb.: Obec Štós
Dod.: Ryba spol. s.r.o.
25.14 €
poistenie majetku Odb.: Obec Štós
Dod.: Prvá Komunálna Finančná a.s.
300.17 €
prehliadka elektrickej inštalácie Odb.: Obec Štós
Dod.: Bari Electronic s.r.o.
973.86 €
školské pomôcky pre ZŠ Odb.: Obec Štós
Dod.: zabavne uceni s.r.o.
556.93 €
školské pomôcky pre ZŠ Odb.: Obec Štós
Dod.: zabavne uceni s.r.o.
0.00 €
školské pomôcky pre MŠ Odb.: Obec Štós
Dod.: EDUCAPLAY s.r.o.
208.17 €
časopisy MŠ Odb.: Obec Štós
Dod.: Slovenská pošta a.s.
22.00 €
inštalácia programových verzií Odb.: Obec Štós
Dod.: LLORANT, spol. s.r.o.
88.50 €
denný internet Odb.: Obec Štós
Dod.: Orange Slovensko a.s.
0.00 €
pitná voda Odb.: Obec Štós
Dod.: Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
450.52 €
pitná voda Odb.: Obec Štós
Dod.: Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
401.09 €
potraviny školská jedáleň Odb.: Obec Štós
Dod.: Ryba spol. s.r.o.
-58.15 €
virtuálna knižnica Odb.: Obec Štós
Dod.: Komensky, s.r.o.
0.00 €
ceninové poukážky Odb.: Obec Štós
Dod.: DOXX - Stravné lístky
2388.00 €
rozbor vody Odb.: Obec Štós
Dod.: EKOLAB s.r.o.
119.40 €
ochrana života a zdravia pre učiteľov ZŠ Odb.: Obec Štós
Dod.: Raabe s.r.o.
105.00 €
odvoz komunálneho odpadu Odb.: Obec Štós
Dod.: KOSIT a.s.
1429.68 €
dodávka pitnej vody Odb.: Obec Štós
Dod.: Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
585.73 €
potraviny školská jedáleň Odb.: Obec Štós
Dod.: Anakonda s.r.o.
222.74 €
školské pomôcky pre MŠ Odb.: Obec Štós
Dod.: Datalan, a.s.
165.60 €
potraviny školská jedáleň Odb.: Obec Štós
Dod.: Hobla s.r.o.
137.38 €
potraviny školská jedáleň Odb.: Obec Štós
Dod.: Ryba spol. s.r.o.
66.22 €
odborné prehliadky technických zariadení Odb.: Obec Štós
Dod.: Ing. Peter Toronský
350.40 €
odborné prehliadky technických zariadení Odb.: Obec Štós
Dod.: Ing. Peter Toronský
100.80 €
školské pomôcky pre ZŠ Odb.: Obec Štós
Dod.: Slovenská pošta a.s.
130.00 €
telekomunikačné služby Odb.: Obec Štós
Dod.: Slovak Telekom, a.s.
24.98 €
školské pomôcky pre ZŠ Odb.: Obec Štós
Dod.: Jaroslav Adamec - Phobosstudio
167.60 €
odborná prehliadka VTZ plynových Odb.: Obec Štós
Dod.: Ing. Mária Hanzelová
70.00 €
telekomunikačné služby Odb.: Obec Štós
Dod.: Slovak Telekom, a.s.
128.08 €
telekomunikačné služby Odb.: Obec Štós
Dod.: Slovak Telekom, a.s.
8.71 €
telekomunikačné služby Odb.: Obec Štós
Dod.: Slovak Telekom, a.s.
67.46 €
Multicar Odb.: Obec Štós
Dod.: Obecný podnik,lesov,služieb a remesiel, s.r.o.
442.56 €
potraviny školská jedáleň Odb.: Obec Štós
Dod.: Anakonda s.r.o.
236.00 €
licencia Odb.: Obec Štós
Dod.: ŠEVT a.s.
62.00 €
virtuálne knižnica Odb.: Obec Štós
Dod.: Komensky, s.r.o.
39.89 €
elektrika Odb.: Obec Štós
Dod.: Slovakia Energy s.r.o.
24.27 €
elektrika Odb.: Obec Štós
Dod.: Slovakia Energy s.r.o.
-175.77 €
elektrika Odb.: Obec Štós
Dod.: Slovakia Energy s.r.o.
28.87 €
pitná voda Odb.: Obec Štós
Dod.: Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
470.93 €
potraviny školská jedáleň Odb.: Obec Štós
Dod.: Mäso-Hydina
266.15 €
potraviny školská jedáleň Odb.: Obec Štós
Dod.: Anakonda s.r.o.
243.73 €
elektrika Odb.: Obec Štós
Dod.: Východoslovenská energetika a.s.
75.00 €
potraviny školská jedáleň Odb.: Obec Štós
Dod.: KOMA TRADE s.r.o.
142.76 €
potraviny školská jedáleň Odb.: Obec Štós
Dod.: HOLZKNECHT, spol.s.r.o.
15.65 €
kariéra v školstve Odb.: Obec Štós
Dod.: Raabe s.r.o.
89.80 €
školské pomôcky pre ZŠ Odb.: Obec Štós
Dod.: zabavne uceni s.r.o.
199.00 €
poplatky za telekomunikačné služby Odb.: Obec Štós
Dod.: Slovak Telekom, a.s.
70.08 €
OPP a BOZP Odb.: Obec Štós
Dod.: POLC - Ladislav Cehelník
50.00 €
tlačivá Odb.: Obec Štós
Dod.: SEKOB s.r.o.
62.00 €
prevádzkovanie verejného vodovodu Odb.: Obec Štós
Dod.: W-Control s.r.o.
260.21 €
zemný plyn Odb.: Obec Štós
Dod.: Slovenský plynárenský priemysel a.s.
34.00 €
chod Spoločného obecného úradu Odb.: Obec Štós
Dod.: Mesto Medzev
91.26 €
rozbor odpadovej vody Odb.: Obec Štós
Dod.: EKOLAB s.r.o.
95.40 €
výkon zodpovednej osoby Odb.: Obec Štós
Dod.: osobnyudaj.sk, s.r.o.
36.00 €
školské pomôcky pre MŠ Odb.: Obec Štós
Dod.: Pán UČITEĽ, s.r.o.
40.50 €
stravné lístky Odb.: Obec Štós
Dod.: Up Slovensko s.r.o.
978.66 €
telekomunikačné služby Odb.: Obec Štós
Dod.: Slovak Telekom, a.s.
17.50 €
hnedé uhlie Odb.: Obec Štós
Dod.: Palivá a stavebniny a.s.
704.54 €
škola a stravovanie Odb.: Obec Štós
Dod.: Raabe s.r.o.
98.00 €
personálne riadenie Odb.: Obec Štós
Dod.: Raabe s.r.o.
42.65 €
dodávka pitnej vody Odb.: Obec Štós
Dod.: Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
518.92 €
finančná gramotnosť I. stupeň ZŠ Odb.: Obec Štós
Dod.: LittieLane a.s.
130.79 €
školské pomôcky pre ZŠ Odb.: Obec Štós
Dod.: Martinus, s.r.o.
10.82 €
poistenie majetku Odb.: Obec Štós
Dod.: Komunálna poisťovňa a.s.
324.19 €
virtuálna knižnica Odb.: Obec Štós
Dod.: Komensky, s.r.o.
12.00 €
hnedé uhlie Odb.: Obec Štós
Dod.: Palivá a stavebniny a.s.
668.71 €
školské pomôcky pre ZŠ Odb.: Obec Štós
Dod.: MEGABOOKS SK
28.49 €
školské pomôcky pre MŠ Odb.: Obec Štós
Dod.: Milan Garčár
16.51 €
kosenie trávnatých plôch Odb.: Obec Štós
Dod.: Marek Cipcer
396.70 €
školské pomôcky pre MŠ Odb.: Obec Štós
Dod.: JUDr. Martin Fabián
300.00 €
školské pomôcky pre MŠ Odb.: Obec Štós
Dod.: NOMiland, s.r.o.
19.10 €
odvoz komunálneho odpadu Odb.: Obec Štós
Dod.: KOSIT a.s.
1502.88 €
potraviny školská jedáleň Odb.: Obec Štós
Dod.: Anakonda s.r.o.
211.65 €
potraviny školská jedáleň Odb.: Obec Štós
Dod.: Anakonda s.r.o.
266.26 €
školské pomôcky pre ZŠ Odb.: Obec Štós
Dod.: Tibor Pačay
94.00 €
multicar Odb.: Obec Štós
Dod.: Obecný podnik,lesov,služieb a remesiel, s.r.o.
327.72 €
poplatky za telekomunikačné služby Odb.: Obec Štós
Dod.: Slovak Telekom, a.s.
24.98 €
poplatky za telekomunikačné služby Odb.: Obec Štós
Dod.: Slovak Telekom, a.s.
67.67 €
poplatky za telekomunikačné služby Odb.: Obec Štós
Dod.: Slovak Telekom, a.s.
8.71 €
poplatky za telekomunikačné služby Odb.: Obec Štós
Dod.: Slovak Telekom, a.s.
126.28 €
vyúčtovanie elektriny Odb.: Obec Štós
Dod.: Slovakia Energy s.r.o.
-91.68 €
vyúčtovanie elektriny Odb.: Obec Štós
Dod.: Slovakia Energy s.r.o.
-14.86 €
vyúčtovanie elektriny Odb.: Obec Štós
Dod.: Slovakia Energy s.r.o.
17.46 €
uzamykatelný BOX na odpad Odb.: Obec Štós
Dod.: Gemer-servis s.r.o.
4656.00 €
potraviny školská jedáleň Odb.: Obec Štós
Dod.: Anakonda s.r.o.
324.57 €
potraviny školská jedáleň Odb.: Obec Štós
Dod.: KOMA TRADE s.r.o.
36.89 €
vyúčtovanie elektriny Odb.: Obec Štós
Dod.: Slovakia Energy s.r.o.
-8.01 €
telekomunikačné služby Odb.: Obec Štós
Dod.: Slovak Telekom, a.s.
68.54 €
školské pomôcky pre ZŠ Odb.: Obec Štós
Dod.: Martinus, s.r.o.
0.00 €
potraviny školská jedáleň Odb.: Obec Štós
Dod.: HOLZKNECHT, spol.s.r.o.
51.68 €
potraviny školská jedáleň Odb.: Obec Štós
Dod.: Mäso-Hydina
253.65 €
potraviny školská jedáleň Odb.: Obec Štós
Dod.: Mäso-Hydina
196.69 €
potraviny školská jedáleň Odb.: Obec Štós
Dod.: Anakonda s.r.o.
311.71 €
OPP a BOZP Odb.: Obec Štós
Dod.: POLC - Ladislav Cehelník
50.00 €
vyúčtovanie elektriny Odb.: Obec Štós
Dod.: Slovakia Energy s.r.o.
-9.53 €
chod Spoločného obecného úradu Odb.: Obec Štós
Dod.: Mesto Medzev
91.26 €
potraviny ŠJ Odb.: Obec Štós
Dod.: Anakonda s.r.o.
311.71 €
zemný plyn Odb.: Obec Štós
Dod.: Slovenský plynárenský priemysel a.s.
34.00 €
výkon zodpovednej osoby Odb.: Obec Štós
Dod.: osobnyudaj.sk, s.r.o.
36.00 €
oprava rozvádzača Odb.: Obec Štós
Dod.: Bari Electronic s.r.o.
227.77 €
vlajka SR a EU Odb.: Obec Štós
Dod.: Signo, s.r.o.
33.60 €
školské pomôcky Odb.: Obec Štós
Dod.: TAKTIK vydavateľstvo s.r.o.
6.00 €
telekomunikačné služby Odb.: Obec Štós
Dod.: Slovak Telekom, a.s.
17.50 €
školské pomôcky pre ZŠ Odb.: Obec Štós
Dod.: Martinus, s.r.o.
58.98 €
stravné lístky Odb.: Obec Štós
Dod.: Up Slovensko s.r.o.
1059.62 €
mesačný poplatok - denný internet Odb.: Obec Štós
Dod.: Orange Slovensko a.s.
0.00 €
mesačný poplatok SFK Odb.: Obec Štós
Dod.: Orange Slovensko a.s.
0.00 €
stavebné úpravy na ČOV Odb.: Obec Štós
Dod.: Atila Dobos
1740.00 €
maliarske práce v interiéry Základnej školy - práca Odb.: Obec Štós
Dod.: Atila Dobos
672.00 €
práce naviac v Materskej škole Odb.: Obec Štós
Dod.: Atila Dobos
11310.00 €
práce naviac v Materskej škole Odb.: Obec Štós
Dod.: Atila Dobos
6824.40 €
kontrola bezpečnosti náradia ZŠ Odb.: Obec Štós
Dod.: EKOTEC spol.s.r.o.
138.00 €
odvoz komunálneho odpadu Odb.: Obec Štós
Dod.: KOSIT a.s.
1433.76 €
zemné práce na ČOV Odb.: Obec Štós
Dod.: HOLZKNECHT, spol.s.r.o.
792.00 €
školské pomôcky pre ZŠ Odb.: Obec Štós
Dod.: AITEC s.r.o.
0.00 €
kontrola hasiacich prístrojov Odb.: Obec Štós
Dod.: Vojtech Petrík
143.88 €
rekonštrukcia Materskej školy Odb.: Obec Štós
Dod.: Dobos Atila
6444.00 €
vodovodnú rúry a príslušenstvo Odb.: Obec Štós
Dod.: ASUAN s.r.o.
413.20 €
tabuľa Hasičská zbrojnica Odb.: Obec Štós
Dod.: OLYMP-Jozef Šmrhola
132.38 €
telekomunikačné služby Odb.: Obec Štós
Dod.: Slovak Telekom, a.s.
127.88 €
poplatky za telekomunikačné služby Odb.: Obec Štós
Dod.: Slovak Telekom, a.s.
24.98 €
manažment školy Odb.: Obec Štós
Dod.: Raabe s.r.o.
86.55 €
poistenie majetku Odb.: Obec Štós
Dod.: Prvá Komunálna Finančná a.s.
300.17 €
poplatky za telekomunikačné služby Odb.: Obec Štós
Dod.: Slovak Telekom, a.s.
8.71 €
poplatky za telekomunikačné služby Odb.: Obec Štós
Dod.: Slovak Telekom, a.s.
67.46 €
potraviny školská jedáleň Odb.: Obec Štós
Dod.: HOLZKNECHT, spol.s.r.o.
58.74 €
školské pomôcky pre ZŠ Odb.: Obec Štós
Dod.: Aitec, s.r.o.
12.54 €
personálne riadenie ZŠ Odb.: Obec Štós
Dod.: Raabe s.r.o.
42.65 €
vzdelávanie detí ZŠ Odb.: Obec Štós
Dod.: Raabe s.r.o.
43.66 €
právny kuriér pre školy Odb.: Obec Štós
Dod.: Raabe s.r.o.
119.00 €
maliarske práce Odb.: Obec Štós
Dod.: Ľuboš Šteller
136.00 €
elektroinštalačné práce a materiál Odb.: Obec Štós
Dod.: Mikuláš Fazekas-Fazy
989.94 €
elektroinštalačné práce a materiál Odb.: Obec Štós
Dod.: Mikuláš Fazekas-Fazy
2803.93 €
Multicar Odb.: Obec Štós
Dod.: Obecný podnik,lesov,služieb a remesiel, s.r.o.
626.46 €
poistenie motorových vozidiel Odb.: Obec Štós
Dod.: Komunálna poisťovňa a.s.
197.69 €
vyúčtovanie elektriny Odb.: Obec Štós
Dod.: Slovakia Energy s.r.o.
-128.78 €
vyúčtovanie elektriny Odb.: Obec Štós
Dod.: Slovakia Energy s.r.o.
-161.36 €
vyúčtovanie elektriny Odb.: Obec Štós
Dod.: Slovakia Energy s.r.o.
50.48 €
rozbory Odb.: Obec Štós
Dod.: EKOLAB s.r.o.
1055.76 €
čistiace prostriedky Odb.: Obec Štós
Dod.: Betrix, s.r.o.
73.22 €
chod Spoločného obecného úradu Odb.: Obec Štós
Dod.: Mesto Medzev
91.26 €
telekomunikačné služby Odb.: Obec Štós
Dod.: Slovak Telekom, a.s.
75.32 €
OPP a BOZP Odb.: Obec Štós
Dod.: POLC - Ladislav Cehelník
50.00 €
zemný plyn Odb.: Obec Štós
Dod.: Slovenský plynárenský priemysel a.s.
34.00 €
vypracovanie žiadosti o dotáciu Odb.: Obec Štós
Dod.: EUBICO s.r.o.
300.00 €
výkon zodpovednej osoby Odb.: Obec Štós
Dod.: osobnyudaj.sk, s.r.o.
36.00 €
inštalácia programových verzií Odb.: Obec Štós
Dod.: LLORANT, spol. s.r.o.
88.50 €
reinštalácia Odb.: Obec Štós
Dod.: LLORANT, spol. s.r.o.
30.00 €
telekomunikačné služby Odb.: Obec Štós
Dod.: Slovak Telekom, a.s.
17.50 €
mesačný poplatok SFK Odb.: Obec Štós
Dod.: Orange Slovensko a.s.
0.08 €
telekomunikačné služby Odb.: Obec Štós
Dod.: Slovak Telekom, a.s.
150.32 €
telekomunikačné služby Odb.: Obec Štós
Dod.: Slovak Telekom, a.s.
24.98 €
školské pomôcky pre ZŠ Odb.: Obec Štós
Dod.: Martinus, s.r.o.
471.45 €
Odvoz TKO Odb.: Obec Štós
Dod.: KOSIT a.s.
1487.52 €
telekomunikačné služby Odb.: Obec Štós
Dod.: Slovak Telekom, a.s.
68.46 €
telekomunikačné služby Odb.: Obec Štós
Dod.: Slovak Telekom, a.s.
8.71 €
verejná správa SR - ročný prístup Odb.: Obec Štós
Dod.: Poradca podnikateľa, spo. s.r.o.
117.00 €
audit za 1. polrok 2018 Odb.: Obec Štós
Dod.: GemerAudit , spol. s.r.o.
432.00 €
DHZ Štós Odb.: Obec Štós
Dod.: Florian s.r.o.
486.40 €
betonárske práce Odb.: Obec Štós
Dod.: Tramonto s.r.o.
1784.00 €
multicar Odb.: Obec Štós
Dod.: Obecný podnik,lesov,služieb a remesiel, s.r.o.
1109.04 €
Dni Obce Štós 2018 Odb.: Obec Štós
Dod.: ROLLO s.r.o.
5997.90 €
realizované práce na požiarnej zbrojnici Odb.: Obec Štós
Dod.: Dobos Atila
39692.62 €
kosenie trávnatých plôch Odb.: Obec Štós
Dod.: Marek Cipcer
178.00 €
vyúčtovanie elektriny Odb.: Obec Štós
Dod.: Slovakia Energy s.r.o.
-149.98 €
vyúčtovanie elektriny Odb.: Obec Štós
Dod.: Slovakia Energy s.r.o.
43.46 €
vyúčtovanie elektriny Odb.: Obec Štós
Dod.: Slovakia Energy s.r.o.
-165.08 €
CAT S31 Odb.: Obec Štós
Dod.: Slovak Telekom, a.s.
0.00 €
elektrina Odb.: Obec Štós
Dod.: Východoslovenská energetika a.s.
75.00 €
prenájom zariadenia Odb.: Obec Štós
Dod.: Johnny sesrvis s.r.o.
96.00 €
telekomunikačné služby Odb.: Obec Štós
Dod.: Slovak Telekom, a.s.
64.39 €
služby OPP a BOZP Odb.: Obec Štós
Dod.: POLC - Ladislav Cehelník
50.00 €
chod Spoločného obecného úradu Odb.: Obec Štós
Dod.: Mesto Medzev
91.26 €
potraviny školská jedáleň Odb.: Obec Štós
Dod.: Mäso-Hydina
132.78 €
potraviny školská jedáleň Odb.: Obec Štós
Dod.: Anakonda s.r.o.
279.43 €
potraviny školská jedáleň Odb.: Obec Štós
Dod.: Anakonda s.r.o.
261.88 €
prevádzkovanie verejného vodovodu a verejnej kanalizácie Odb.: Obec Štós
Dod.: Aquaspiš spol. s.r.o.
336.00 €
personálne riadenie ZŠ Odb.: Obec Štós
Dod.: Raabe s.r.o.
31.05 €
telekomunikačné služby Odb.: Obec Štós
Dod.: Slovak Telekom, a.s.
17.50 €
školská agenda pre ZŠ Odb.: Obec Štós
Dod.: ŠEVT a.s.
125.66 €
zemný plyn Odb.: Obec Štós
Dod.: Slovenský plynárenský priemysel a.s.
34.00 €
ochrana osobných údajov Odb.: Obec Štós
Dod.: osobnyudaj.sk, s.r.o.
36.00 €
stravné lístky Odb.: Obec Štós
Dod.: Up Slovensko s.r.o.
978.66 €
mesačný poplatok SFK Odb.: Obec Štós
Dod.: Orange Slovensko a.s.
0.08 €
struna do kosačky Odb.: Obec Štós
Dod.: Viktória-Hámor s.r.o.
87.00 €
CD príručka Odb.: Obec Štós
Dod.: Ing. Martina Ďurišová
10.00 €
Deň Obce Štós 2018 Odb.: Obec Štós
Dod.: MOLDOM
92.23 €
Deň Obce Štós 2018 Odb.: Obec Štós
Dod.: JES SK, s.r.o.
555.23 €
CD príručka Odb.: Obec Štós
Dod.: Ing. Martina Ďurišová
10.00 €
vybrané slová - ZŠ Odb.: Obec Štós
Dod.: MediaDIDA s.r.o.
220.00 €
telekomunikačné služby Odb.: Obec Štós
Dod.: Slovak Telekom, a.s.
144.14 €
kancelársky nábytok OcÚ Odb.: Obec Štós
Dod.: E-team, s.r.o.
2491.00 €
telekomunikačné služby Odb.: Obec Štós
Dod.: Slovak Telekom, a.s.
8.71 €
telekomunikačné služby Odb.: Obec Štós
Dod.: Slovak Telekom, a.s.
68.36 €
telekomunikačné služby Odb.: Obec Štós
Dod.: Slovak Telekom, a.s.
24.98 €
telekomunikačné služby Odb.: Obec Štós
Dod.: Slovak Telekom, a.s.
17.50 €
kancelárske potreby ZŠ Odb.: Obec Štós
Dod.: ŠEVT a.s.
128.56 €
vyúčtovanie spotreby elektriny Odb.: Obec Štós
Dod.: Slovakia Energy s.r.o.
-122.46 €
vyúčtovanie spotreby elektriny Odb.: Obec Štós
Dod.: Slovakia Energy s.r.o.
-37.40 €
vyúčtovanie spotreby elektriny Odb.: Obec Štós
Dod.: Slovakia Energy s.r.o.
31.54 €
prekladka o Kosit Jasov Odb.: Obec Štós
Dod.: KOSIT a.s.
26.90 €
odvoz komunálneho odpadu Odb.: Obec Štós
Dod.: KOSIT a.s.
1362.96 €
multicar Odb.: Obec Štós
Dod.: Obecný podnik,lesov,služieb a remesiel, s.r.o.
287.04 €
telekomunikačné služby Odb.: Obec Štós
Dod.: Slovak Telekom, a.s.
64.39 €
vodné + stočné ZŠ Odb.: Obec Štós
Dod.: Obec Štós
180.00 €
prevádzkovanie verejného vodovodu a verejnej kanalizácie Odb.: Obec Štós
Dod.: Aquaspiš spol. s.r.o.
336.00 €
rozbor potnej vody Odb.: Obec Štós
Dod.: EKOLAB s.r.o.
349.08 €
chod Spoločného obecného úradu Odb.: Obec Štós
Dod.: Mesto Medzev
91.26 €
školské pomôcky pre ZŠ Odb.: Obec Štós
Dod.: AITEC s.r.o.
0.00 €
OPP a BOZP Odb.: Obec Štós
Dod.: POLC - Ladislav Cehelník
50.00 €
rekonštrukcia Materskej školy Odb.: Obec Štós
Dod.: Atila Dobos
14146.80 €
zemný plyn Odb.: Obec Štós
Dod.: Slovenský plynárenský priemysel a.s.
34.00 €
potraviny školská jedáleň Odb.: Obec Štós
Dod.: Anakonda s.r.o.
219.00 €
potraviny školská jedáleň Odb.: Obec Štós
Dod.: Anakonda s.r.o.
319.75 €
výkon zodpovednej osoby Odb.: Obec Štós
Dod.: osobnyudaj.sk, s.r.o.
36.00 €
repasovanie prevodovky Odb.: Obec Štós
Dod.: DEXTTER s.r.o.
1262.00 €
školské pomôcky pre MŠ Odb.: Obec Štós
Dod.: NOMiland, s.r.o.
496.62 €
kancelárske potreby MŠ Odb.: Obec Štós
Dod.: ŠEVT a.s.
18.36 €
stravné lístky Odb.: Obec Štós
Dod.: Up Slovensko s.r.o.
987.77 €
nábytok ZŠ Odb.: Obec Štós
Dod.: Ing. Milan Kellner
243.24 €
školské pomôcky pre MŠ Odb.: Obec Štós
Dod.: Arkus vydavteľstvo s.r.o.
33.05 €
vzdelávanie detí Odb.: Obec Štós
Dod.: Raabe s.r.o.
43.66 €
manažment školy Odb.: Obec Štós
Dod.: Raabe s.r.o.
41.45 €
poplatok SFK Odb.: Obec Štós
Dod.: OLYMP-Jozef Šmrhola
0.08 €
mobilný telefón Odb.: Obec Štós
Dod.: Orange Slovensko a.s.
9.95 €
materiál pre DHZ Odb.: Obec Štós
Dod.: Florian s.r.o.
5442.45 €
dokumentácia ZŠ Odb.: Obec Štós
Dod.: Raabe s.r.o.
45.05 €
školské pomôcky pre ZŠ Odb.: Obec Štós
Dod.: Orbis Pictus Istropolitana spol.s.r.o.
54.60 €
kosenie trávnatých plôch Odb.: Obec Štós
Dod.: Marek Cipcer
911.20 €
prepravné služby Odb.: Obec Štós
Dod.: Minibuseuropa s.r.o.
315.54 €
odvoz komunálneho odpadu Odb.: Obec Štós
Dod.: KOSIT a.s.
2068.56 €
Deň detí 06.06.2018 Odb.: Obec Štós
Dod.: Ľuboš Zahradníček
250.00 €
telekomunikačné služby Odb.: Obec Štós
Dod.: Slovak Telekom, a.s.
77.46 €
telekomunikačné služby Odb.: Obec Štós
Dod.: Slovak Telekom, a.s.
8.71 €
multicar Odb.: Obec Štós
Dod.: Obecný podnik,lesov,služieb a remesiel, s.r.o.
496.26 €
telekomunikačné služby Odb.: Obec Štós
Dod.: Slovak Telekom, a.s.
129.56 €
oprava vežových hodín Odb.: Obec Štós
Dod.: Elekon s.r.o.
272.28 €
rozbor odpadovej vody Odb.: Obec Štós
Dod.: EKOLAB s.r.o.
131.40 €
potraviny ŠJ Odb.: Obec Štós
Dod.: HOLZKNECHT, spol.s.r.o.
204.48 €
školské pomôcky pre MŠ Odb.: Obec Štós
Dod.: NOMiland, s.r.o.
335.80 €
časopisy MŠ Odb.: Obec Štós
Dod.: Slovenská pošta a.s.
0.00 €
poistenie majetku Odb.: Obec Štós
Dod.: Prvá Komunálna Finančná a.s.
300.17 €
poistenie motorových vozidiel Odb.: Obec Štós
Dod.: Komunálna poisťovňa a.s.
197.69 €
vyúčtovanie elektriny Odb.: Obec Štós
Dod.: Slovakia Energy s.r.o.
89.88 €
vyúčtovanie elektriny Odb.: Obec Štós
Dod.: Slovakia Energy s.r.o.
-15.58 €
vyúčtovanie elektriny Odb.: Obec Štós
Dod.: Slovakia Energy s.r.o.
-1.24 €
OPP a BOZP Odb.: Obec Štós
Dod.: POLC - Ladislav Cehelník
50.00 €
školské pomôcky pre MŠ Odb.: Obec Štós
Dod.: TAKTIK vydavateľstvo s.r.o.
33.89 €
Logopedárium Odb.: Obec Štós
Dod.: Nakladatelství FORUM s.r.o., organizačná zložka
77.82 €
kosenie trávnatých plôch Odb.: Obec Štós
Dod.: Marek Cipcer
155.00 €
kosenie trávnatých plôch Odb.: Obec Štós
Dod.: Marek Cipcer
417.50 €
prevádzkovanie verejného vodovodu a verejnej kanalizácie Odb.: Obec Štós
Dod.: Aquaspiš spol. s.r.o.
336.00 €
potraviny školská jedáleň Odb.: Obec Štós
Dod.: Anakonda s.r.o.
204.67 €
potraviny školská jedáleň Odb.: Obec Štós
Dod.: HOLZKNECHT, spol.s.r.o.
205.18 €
vyúčtovanie elektriny Odb.: Obec Štós
Dod.: Slovakia Energy s.r.o.
-440.84 €
vyúčtovanie elektriny Odb.: Obec Štós
Dod.: Slovakia Energy s.r.o.
-277.42 €
telekomunikačné služby Odb.: Obec Štós
Dod.: Slovak Telekom, a.s.
17.50 €
stravné lístky Odb.: Obec Štós
Dod.: Up Slovensko s.r.o.
645.54 €
poplatok SFK Odb.: Obec Štós
Dod.: Orange Slovensko a.s.
0.08 €
mobilný telefón Odb.: Obec Štós
Dod.: Orange Slovensko a.s.
9.95 €
personálne riadenie ZŠ Odb.: Obec Štós
Dod.: Raabe s.r.o.
42.65 €
kariéra v školstve Odb.: Obec Štós
Dod.: Raabe s.r.o.
46.80 €
služby STP APV Odb.: Obec Štós
Dod.: IVES Košice
0.00 €
služby STP APV Odb.: Obec Štós
Dod.: IVES Košice
221.32 €
poistenie vozidla Odb.: Obec Štós
Dod.: Union poisťovňa a.s.
132.00 €
verejné obstarávanie Odb.: Obec Štós
Dod.: TENDER-KONZULT s.r.o.
300.00 €
telekomunikačné služby Odb.: Obec Štós
Dod.: Slovak Telekom, a.s.
132.61 €
telekomunikačné služby Odb.: Obec Štós
Dod.: Slovak Telekom, a.s.
8.71 €
telekomunikačné služby Odb.: Obec Štós
Dod.: Slovak Telekom, a.s.
67.46 €
učebné pomôcky do MŠ Odb.: Obec Štós
Dod.: E-GO s.r.o.
106.63 €
vyúčtovanie elektriny Odb.: Obec Štós
Dod.: Slovakia Energy s.r.o.
36.25 €
vyúčtovanie elektriny Odb.: Obec Štós
Dod.: Slovakia Energy s.r.o.
-16.10 €
vyúčtovanie elektriny Odb.: Obec Štós
Dod.: Slovakia Energy s.r.o.
4.15 €
elektrina Odb.: Obec Štós
Dod.: Východoslovenská energetika a.s.
75.00 €
chod Spoločného obecného úradu Odb.: Obec Štós
Dod.: Mesto Medzev
91.26 €
dekorácia Odb.: Obec Štós
Dod.: Tripton s.r.o.
18.44 €
prevádzkovanie verejného vodovodu a verejnej kanalizácie Odb.: Obec Štós
Dod.: Aquaspiš spol. s.r.o.
336.00 €
potraviny školská jedáleň Odb.: Obec Štós
Dod.: Mäso-Hydina
351.45 €
potraviny školská jedáleň Odb.: Obec Štós
Dod.: Anakonda s.r.o.
257.71 €
písanie textov do knihy Štós Odb.: Obec Štós
Dod.: JES SK, s.r.o.
1850.00 €
služby OPP a BOZP Odb.: Obec Štós
Dod.: POLC - Ladislav Cehelník
50.00 €
zemný plyn Odb.: Obec Štós
Dod.: Slovenský plynárenský priemysel a.s.
34.00 €
inštalácia programových verzií Odb.: Obec Štós
Dod.: LLORANT, spol. s.r.o.
144.00 €
telekomunikačné služby Odb.: Obec Štós
Dod.: Slovak Telekom, a.s.
17.50 €
stravné lístky Odb.: Obec Štós
Dod.: Up Slovensko s.r.o.
857.22 €
dopravné úkony Odb.: Obec Štós
Dod.: Mestský podnik služieb mesta Medzev
41.90 €
známky pre psov Odb.: Obec Štós
Dod.: OLYMP-Jozef Šmrhola
211.08 €
školské pomôcky pre ZŠ Odb.: Obec Štós
Dod.: Malunet s.r.o.
64.42 €
manažment školy Odb.: Obec Štós
Dod.: Raabe s.r.o.
41.45 €
vzdelávanie detí ZŠ Odb.: Obec Štós
Dod.: Raabe s.r.o.
43.66 €
mobilné služby Odb.: Obec Štós
Dod.: Orange Slovensko a.s.
0.08 €
mobilné služby Odb.: Obec Štós
Dod.: Orange Slovensko a.s.
9.95 €
oprava vozidla AVIA ev. č. KS 223 BG Odb.: Obec Štós
Dod.: Autostarko s.r.o.
1912.92 €
potraviny školská jedáleň Odb.: Obec Štós
Dod.: HOLZKNECHT, spol.s.r.o.
239.84 €
potraviny školská jedáleň Odb.: Obec Štós
Dod.: Ryba spol. s.r.o.
58.94 €
tlač poštového poukazu Odb.: Obec Štós
Dod.: Slovenská pošta a.s.
5.51 €
audit za rok 2017 Odb.: Obec Štós
Dod.: GemerAudit , spol. s.r.o.
888.00 €
telekomunikačné služby Odb.: Obec Štós
Dod.: Slovak Telekom, a.s.
8.71 €
telekomunikačné služby Odb.: Obec Štós
Dod.: Slovak Telekom, a.s.
140.71 €
telekomunikačné služby Odb.: Obec Štós
Dod.: Slovak Telekom, a.s.
64.66 €
Multicar Odb.: Obec Štós
Dod.: Obecný podnik,lesov,služieb a remesiel, s.r.o.
1143.84 €
nábytok do Kultúrno-spoločenskej budovy Odb.: Obec Štós
Dod.: E-team, s.r.o.
920.00 €
potraviny školská jedáleň Odb.: Obec Štós
Dod.: Anakonda s.r.o.
272.04 €
potraviny školská jedáleň Odb.: Obec Štós
Dod.: Ryba spol. s.r.o.
72.25 €
potraviny školská jedáleň Odb.: Obec Štós
Dod.: HOLZKNECHT, spol.s.r.o.
136.27 €
telekomunikačné služby Odb.: Obec Štós
Dod.: Slovak Telekom, a.s.
24.98 €
stavebné práce v Kultúrnom dome Odb.: Obec Štós
Dod.: Dobos Atila
2350.00 €
vyúčtovanie elektriny Odb.: Obec Štós
Dod.: Slovakia Energy s.r.o.
245.73 €
vyúčtovanie elektriny Odb.: Obec Štós
Dod.: Slovakia Energy s.r.o.
-57.22 €
vyúčtovanie elektriny Odb.: Obec Štós
Dod.: Slovakia Energy s.r.o.
41.60 €
OPP a BOZP Odb.: Obec Štós
Dod.: POLC - Ladislav Cehelník
50.00 €
telekomunikačné služby Odb.: Obec Štós
Dod.: Slovak Telekom, a.s.
70.88 €
kariéra v školstve Odb.: Obec Štós
Dod.: Raabe s.r.o.
45.05 €
chod Spoločného obecného úradu Odb.: Obec Štós
Dod.: Mesto Medzev
91.26 €
školské pomôcky pre MŠ Odb.: Obec Štós
Dod.: Albatros Media Slovakia s.r.o.
52.42 €
prevádzkovanie verejného vodovodu a verejnej kanalizácie Odb.: Obec Štós
Dod.: Aquaspiš spol. s.r.o.
336.00 €
zemný plyn Odb.: Obec Štós
Dod.: Slovenský plynárenský priemysel a.s.
34.00 €
potraviny školská jedáleň Odb.: Obec Štós
Dod.: Anakonda s.r.o.
287.20 €
stravné lístky Odb.: Obec Štós
Dod.: Up Slovensko s.r.o.
928.06 €
personálne riadenie ZŠ Odb.: Obec Štós
Dod.: Raabe s.r.o.
42.65 €
telekomunikačné služby Odb.: Obec Štós
Dod.: Slovak Telekom, a.s.
17.50 €
verejný rozhlas Odb.: Obec Štós
Dod.: Slovgram
38.50 €
potraviny školská jedáleň Odb.: Obec Štós
Dod.: Ryba spol. s.r.o.
99.60 €
potraviny školská jedáleň Odb.: Obec Štós
Dod.: HOLZKNECHT, spol.s.r.o.
224.87 €
školské pomôcky pre MŠ Odb.: Obec Štós
Dod.: Hobla s.r.o.
24.00 €
školské pomôcky pre MŠ Odb.: Obec Štós
Dod.: Fortuna Libri a.s.
18.90 €
mobilné služby Odb.: Obec Štós
Dod.: Orange Slovensko a.s.
0.08 €
mobilné služby Odb.: Obec Štós
Dod.: Orange Slovensko a.s.
9.95 €
školské pomôcky pre MŠ Odb.: Obec Štós
Dod.: TAKTIK vydavateľstvo s.r.o.
8.90 €
hnedé ulie Odb.: Obec Štós
Dod.: Palivá a stavebniny a.s.
1551.22 €
vzdelávacia aktivita Odb.: Obec Štós
Dod.: SKA-vzdelávací servis, Mgr. Iveta Janska
49.00 €
zameranie pozemku p.č. 665/1 Odb.: Obec Štós
Dod.: GEOPRO Ing. Roman Žihlavník
230.00 €
školské pomôcky pre MŠ Odb.: Obec Štós
Dod.: Slovenské pedagogické nakladateľstvo - Mladé letá, s.r.o.
28.40 €
spracovanie posudku na rodinný dom číslo súpisné 1 Odb.: Obec Štós
Dod.: Ján Bugata
272.18 €
školské pomôcky pre MŠ Odb.: Obec Štós
Dod.: Fortuna Libri a.s.
18.90 €
školské pomôcky pre MŠ Odb.: Obec Štós
Dod.: JUDr. Martin Fabián
28.00 €
telekomunikačné služby Odb.: Obec Štós
Dod.: Slovak Telekom, a.s.
79.31 €
telekomunikačné služby Odb.: Obec Štós
Dod.: Slovak Telekom, a.s.
8.71 €
telekomunikačné služby Odb.: Obec Štós
Dod.: Slovak Telekom, a.s.
173.47 €
potlač na tričká Odb.: Obec Štós
Dod.: JES SK, s.r.o.
33.60 €
odvoz komunálneho odpadu Odb.: Obec Štós
Dod.: KOSIT a.s.
1206.72 €
potraviny školská jedáleň Odb.: Obec Štós
Dod.: Anakonda s.r.o.
323.02 €
telekomunikačné služby Odb.: Obec Štós
Dod.: Slovak Telekom, a.s.
24.98 €
hmotná núdza pre deti ZŠ Odb.: Obec Štós
Dod.: Tibor Pačay
381.80 €
školské pomôcky pre ZŠ Odb.: Obec Štós
Dod.: CEWE a.s.
11.95 €
právne služby Odb.: Obec Štós
Dod.: IURISTICO s.r.o.
240.00 €
vyúčtovanie elektriky Odb.: Obec Štós
Dod.: Slovakia Energy s.r.o.
-40.37 €
vyúčtovanie elektriny Odb.: Obec Štós
Dod.: Slovakia Energy s.r.o.
19.26 €
inštalácia programových verzií Odb.: Obec Štós
Dod.: LLORANT, spol. s.r.o.
132.00 €
školenie obsluhy krovinorezu Odb.: Obec Štós
Dod.: Vzdelávacie stredisko, s.r.o.
45.00 €
vyúčtovanie elektriny Odb.: Obec Štós
Dod.: Slovakia Energy s.r.o.
217.26 €
poistenie vozidiel Odb.: Obec Štós
Dod.: Komunálna poisťovňa a.s.
197.69 €
poistenie majetku Odb.: Obec Štós
Dod.: Prvá Komunálna Finančná a.s.
300.17 €
školské pomôcky pre ZŠ Odb.: Obec Štós
Dod.: topgarden Ladislav Farmadin
282.79 €
školské pomôcky pre ZŠ Odb.: Obec Štós
Dod.: TOP OFFICE s.r.o.
0.00 €
chod Spoločného obecného úradu Odb.: Obec Štós
Dod.: Mesto Medzev
91.38 €
DHZ Štós Odb.: Obec Štós
Dod.: Florian s.r.o.
394.13 €
potraviny školská jedáleň Odb.: Obec Štós
Dod.: Mäso-Hydina
199.71 €
potraviny školská jedáleň Odb.: Obec Štós
Dod.: HOLZKNECHT, spol.s.r.o.
135.82 €
multicar Odb.: Obec Štós
Dod.: Obecný podnik,lesov,služieb a remesiel, s.r.o.
171.24 €
OPP a BOZP Odb.: Obec Štós
Dod.: POLC - Ladislav Cehelník
50.00 €
prevádzkovanie verejného vodovodu a verejnej kanalizácie Odb.: Obec Štós
Dod.: Aquaspiš spol. s.r.o.
336.00 €
zemný plyn Odb.: Obec Štós
Dod.: Slovenský plynárenský priemysel a.s.
34.00 €
účtovné súvsťažnosti v samospráve Odb.: Obec Štós
Dod.: Regionálne vzdelávacie centrum
29.50 €
stravné lístky Odb.: Obec Štós
Dod.: Up Slovensko s.r.o.
928.06 €
potraviny školská jedáleň Odb.: Obec Štós
Dod.: Anakonda s.r.o.
160.15 €
potraviny školská jedáleň Odb.: Obec Štós
Dod.: Ryba spol. s.r.o.
24.54 €
potraviny školská jedáleň Odb.: Obec Štós
Dod.: HOLZKNECHT, spol.s.r.o.
125.32 €
telekomunikačné služby Odb.: Obec Štós
Dod.: Slovak Telekom, a.s.
17.50 €
manažment školy Odb.: Obec Štós
Dod.: Raabe s.r.o.
85.01 €
mobilné služby Odb.: Obec Štós
Dod.: Orange Slovensko a.s.
0.08 €
mobilné služby Odb.: Obec Štós
Dod.: Orange Slovensko a.s.
9.95 €
montáž rádiostanice do hasičského vozidla Odb.: Obec Štós
Dod.: MÚRCASS s.r.o.
139.20 €
školské pomôcky pre MŠ Odb.: Obec Štós
Dod.: Hobla s.r.o.
161.29 €
tlačivá MŠ Odb.: Obec Štós
Dod.: ŠEVT a.s.
0.00 €
nábytok ZŠ Odb.: Obec Štós
Dod.: Ing. Milan Kellner
1083.60 €
nábytok ZŠ Odb.: Obec Štós
Dod.: Ing. Milan Kellner
537.60 €
nábytok ZŠ Odb.: Obec Štós
Dod.: Ing. Milan Kellner
963.60 €
nábytok ZŠ Odb.: Obec Štós
Dod.: Ing. Milan Kellner
2160.00 €
montáž plyn. sporák, vrátane materiálu - ZŠ Štós Odb.: Obec Štós
Dod.: PLYN-UK-VODA s.r.o., František Manko
88.40 €
cintorín na rok 2018 Odb.: Obec Štós
Dod.: TOPSET Solutions s.r.o.
56.78 €
aktualizácia programov na rok 2018 Odb.: Obec Štós
Dod.: TOPSET Solutions s.r.o.
536.40 €
splátka za nájom k 01.03.2018 Odb.: Obec Štós
Dod.: Slovenský pozemkový fond
16.60 €
právne služby Odb.: Obec Štós
Dod.: IURISTICO s.r.o.
180.00 €
školské pomôcky pre ZŠ Odb.: Obec Štós
Dod.: Nakladatelství FORUM s.r.o., organizačná zložka
188.22 €
kancelárske potreby ZŠ Odb.: Obec Štós
Dod.: Ledum Kamara SK s.r.o.
277.76 €
rozbor vody Odb.: Obec Štós
Dod.: EKOLAB s.r.o.
185.64 €
odvoz a likvidácia odpadu Odb.: Obec Štós
Dod.: KOSIT a.s.
1276.32 €
poplatky za telekomunikačné služby Odb.: Obec Štós
Dod.: Slovak Telekom, a.s.
8.71 €
autorská podmena za licenciu na verejné použitie hudobných diel Odb.: Obec Štós
Dod.: SOZA
14.28 €
poplatky za telekomunikačné služby Odb.: Obec Štós
Dod.: Slovak Telekom, a.s.
67.45 €
tonery do tlačiarne Odb.: Obec Štós
Dod.: Soft-Tech s.r.o.
24.98 €
potraviny ŠJ Odb.: Obec Štós
Dod.: Anakonda s.r.o.
143.21 €
vyúčtovanie spotreby elektriny 1/2018 Odb.: Obec Štós
Dod.: Slovakia Energy s.r.o.
225.24 €
vyúčtovanie spotreby elektriny 1/2018 Odb.: Obec Štós
Dod.: Slovakia Energy s.r.o.
-43.45 €
prenájom zariadenia Odb.: Obec Štós
Dod.: Trixnet s.r.o.
124.00 €
poplatok Odb.: Obec Štós
Dod.: Prima banka Slovensko a.s.
60.00 €
kancelárske potreby ZŠ Odb.: Obec Štós
Dod.: Ledum Kamara SK s.r.o.
277.76 €
telekomunikačné služby Odb.: Obec Štós
Dod.: Slovak Telekom, a.s.
25.63 €
kancelárske potreby ZŠ Odb.: Obec Štós
Dod.: Office DEPOT s.r.o.
78.84 €
vyúčtovanie elektriny Odb.: Obec Štós
Dod.: Slovakia Energy s.r.o.
12.80 €
tlačivá MŠ Odb.: Obec Štós
Dod.: ŠEVT a.s.
6.10 €
fekál Odb.: Obec Štós
Dod.: Mestský podnik služieb mesta Medzev
39.02 €
elektrina Odb.: Obec Štós
Dod.: Východoslovenská energetika a.s.
75.00 €
webová stránka obce Odb.: Obec Štós
Dod.: wbx, s.r.o.
144.00 €
Multicar + posypový materiál Odb.: Obec Štós
Dod.: Obecný podnik,lesov,služieb a remesiel, s.r.o.
314.28 €
OPP a BOZP Odb.: Obec Štós
Dod.: POLC - Ladislav Cehelník
50.00 €
autobatéria - hasičské auto Odb.: Obec Štós
Dod.: PREMEKO
222.29 €
poplatky za telekomunikačné služby Odb.: Obec Štós
Dod.: Slovak Telekom, a.s.
67.09 €
potraviny - fašiangy 2018 Odb.: Obec Štós
Dod.: Metro Cash Carry SR s.r.o.
280.84 €
akumulátor Odb.: Obec Štós
Dod.: Autostarko s.r.o.
364.32 €
potraviny školská jedáleň Odb.: Obec Štós
Dod.: Ryba spol. s.r.o.
88.43 €
potraviny ŠJ Odb.: Obec Štós
Dod.: Anakonda s.r.o.
291.37 €
aktualizácia programov Odb.: Obec Štós
Dod.: TOPSET Solutions s.r.o.
4.20 €
vedenie účtu majiteľa CP Odb.: Obec Štós
Dod.: Centrálny depozitár cenných papierov SR, a.s.
432.00 €
audit za 4. štvrťrok 2017 Odb.: Obec Štós
Dod.: GemerAudit , spol. s.r.o.
396.00 €
poistenie majetku Odb.: Obec Štós
Dod.: Prvá Komunálna Finančná a.s.
300.17 €
poskytnutie práva používať aktuálne verzie vema Odb.: Obec Štós
Dod.: Vema s.r.o.
309.72 €
čistiace potreby do kultúrno-spoločenskej budovy Odb.: Obec Štós
Dod.: Gastma s.r.o.
78.00 €
kancelárske potreby OcÚ Odb.: Obec Štós
Dod.: Office DEPOT s.r.o.
83.00 €
hlásič na obecný rozhlas Odb.: Obec Štós
Dod.: City Sound, s.r.o.
550.00 €
zemný plyn Odb.: Obec Štós
Dod.: Slovenský plynárenský priemysel a.s.
34.00 €
potraviny ŠJ Odb.: Obec Štós
Dod.: Anakonda s.r.o.
159.39 €
prenájom zariadenia Odb.: Obec Štós
Dod.: Trixnet s.r.o.
124.00 €
vyúčtovanie spotreby plynu za rok 2017 Odb.: Obec Štós
Dod.: Slovenský plynárenský priemysel a.s.
-0.88 €
pracovná zdravotná služba Odb.: Obec Štós
Dod.: Medison, s.r.o.
276.00 €
telekomunikačné služby Odb.: Obec Štós
Dod.: Slovak Telekom, a.s.
77.45 €
telekomunikačné služby Odb.: Obec Štós
Dod.: Slovak Telekom, a.s.
150.73 €
telekomunikačné služby Odb.: Obec Štós
Dod.: Slovak Telekom, a.s.
8.71 €
vyúčtovanie spotreby elektriny za rok 2017 Odb.: Obec Štós
Dod.: Slovakia Energy s.r.o.
-24.39 €
poistenie majetku Odb.: Obec Štós
Dod.: Komunálna poisťovňa a.s.
300.17 €
poradenské služby Odb.: Obec Štós
Dod.: Centrum regionálneho rozvoja Košického kraja n.o.
1900.00 €
vyúčtovanie spotreby elektriny za rok 2017 Odb.: Obec Štós
Dod.: Slovakia Energy s.r.o.
-37.28 €
vyúčtovanie spotreby elektriny za rok 2017 Odb.: Obec Štós
Dod.: Slovakia Energy s.r.o.
15.32 €
OPP a BOZP Odb.: Obec Štós
Dod.: POLC - Ladislav Cehelník
50.00 €
členský príspevok Rudohoria na rok 2018 Odb.: Obec Štós
Dod.: Regionálne združenie miest a obcí Rudohorie
673.90 €
vývoz komunálneho odpadu Odb.: Obec Štós
Dod.: Marius Pedersen a.s.
908.45 €
vyúčtovanie spotreby elektriny za rok 2017 Odb.: Obec Štós
Dod.: Slovakia Energy s.r.o.
-85.14 €
vyúčtovanie spotreby elektriny za rok 2017 Odb.: Obec Štós
Dod.: Slovakia Energy s.r.o.
19.12 €
metodické orgány školy Odb.: Obec Štós
Dod.: Raabe s.r.o.
11.70 €
členský príspevok na rok 2018 Odb.: Obec Štós
Dod.: Miestna akčná skupina Rudohorie, o.z.
473.90 €
vyúčtovanie spotreby elektriny za rok 2017 Odb.: Obec Štós
Dod.: Slovakia Energy s.r.o.
-354.92 €
vyúčtovanie spotreby elektriny za rok 2017 Odb.: Obec Štós
Dod.: Slovakia Energy s.r.o.
-174.80 €
vyúčtovanie spotreby elektriny za rok 2017 Odb.: Obec Štós
Dod.: Slovakia Energy s.r.o.
-21.46 €
vyúčtovanie spotreby elektriny za rok 2017 Odb.: Obec Štós
Dod.: Slovakia Energy s.r.o.
-124.88 €
vyúčtovanie spotreby elektriny za rok 2017 Odb.: Obec Štós
Dod.: Slovakia Energy s.r.o.
-400.24 €
vyúčtovanie spotreby elektriny za rok 2017 Odb.: Obec Štós
Dod.: Slovakia Energy s.r.o.
-284.70 €
vyúčtovanie spotreby elektriny za rok 2017 Odb.: Obec Štós
Dod.: Slovakia Energy s.r.o.
-105.78 €
vyúčtovanie spotreby elektriny za rok 2017 Odb.: Obec Štós
Dod.: Slovakia Energy s.r.o.
-281.04 €
prevádzkovanie verejného vodovodu a verejnej kanalizácie Odb.: Obec Štós
Dod.: Aquaspiš spol. s.r.o.
336.00 €
inštalácia programových verzií Odb.: Obec Štós
Dod.: LLORANT, spol. s.r.o.
180.00 €
stravné lístky Odb.: Obec Štós
Dod.: Up Slovensko s.r.o.
857.22 €
turnodúchadlo Odb.: Obec Štós
Dod.: LUTOS Atlas Copco s.r.o.
3751.00 €
vzdelávanie detí ZŠ Odb.: Obec Štós
Dod.: Raabe s.r.o.
43.66 €
Multicar Odb.: Obec Štós
Dod.: Obecný podnik,lesov,služieb a remesiel, s.r.o.
649.62 €
školské pomôcky pre MŠ Odb.: Obec Štós
Dod.: Arkus vydavteľstvo s.r.o.
16.28 €
potraviny školská jedáleň Odb.: Obec Štós
Dod.: Anakonda s.r.o.
225.57 €
školská jedáleň Odb.: Obec Štós
Dod.: Anakonda s.r.o.
274.30 €
potraviny školská jedáleň Odb.: Obec Štós
Dod.: Anakonda s.r.o.
200.76 €
telekomunikačné služby Odb.: Obec Štós
Dod.: Slovak Telekom, a.s.
136.34 €
časopis Manažment školy v praxi Odb.: Obec Štós
Dod.: Wolters Kluwer s.r.o.
0.00 €
vyúčtovanie elektriny Odb.: Obec Štós
Dod.: Slovakia Energy s.r.o.
-129.54 €
vyúčtovanie elektriny Odb.: Obec Štós
Dod.: Slovakia Energy s.r.o.
-40.40 €
vyúčtovanie elektriny Odb.: Obec Štós
Dod.: Slovakia Energy s.r.o.
12.24 €
telekomunikačné služby Odb.: Obec Štós
Dod.: Slovak Telekom, a.s.
8.71 €
telekomunikačné služby Odb.: Obec Štós
Dod.: Slovak Telekom, a.s.
67.45 €
školské pomôcky pre MŠ Odb.: Obec Štós
Dod.: JUDr. Martin Fabián
121.90 €
Manažment školy v praxi Odb.: Obec Štós
Dod.: Wolters Kluwer s.r.o.
126.48 €
rozbor odpadovej vody Odb.: Obec Štós
Dod.: EKOLAB s.r.o.
92.64 €
Konvektomat SJ Odb.: Obec Štós
Dod.: Gastma s.r.o.
7180.75 €
Montáž Konvektomatu ŠJ Odb.: Obec Štós
Dod.: Gastma s.r.o.
384.00 €
telekomunikačné služby Odb.: Obec Štós
Dod.: Slovak Telekom, a.s.
14.99 €
telekomunikačné služby Odb.: Obec Štós
Dod.: Slovak Telekom, a.s.
24.98 €
laserová tlačiareň Odb.: Obec Štós
Dod.: alza.sk
1050.92 €
potraviny školská jedáleň Odb.: Obec Štós
Dod.: Anakonda s.r.o.
239.47 €
foršne + práca Odb.: Obec Štós
Dod.: Obecný podnik,lesov,služieb a remesiel, s.r.o.
77.64 €
Multicar Odb.: Obec Štós
Dod.: Obecný podnik,lesov,služieb a remesiel, s.r.o.
207.60 €
školské pomôcky pre ZŠ Odb.: Obec Štós
Dod.: ELARIN, s.r.o.
306.00 €
školské pomôcky pre ZŠ Odb.: Obec Štós
Dod.: ELARIN, s.r.o.
731.00 €
časopis Manažment školy v praxi Odb.: Obec Štós
Dod.: Wolters Kluwer s.r.o.
126.48 €
prepravné služby ZŠ Odb.: Obec Štós
Dod.: Minibuseuropa s.r.o.
216.00 €
rýchlokurz dobrého riaditeľa ZŠ Odb.: Obec Štós
Dod.: Raabe s.r.o.
11.70 €
personálne riadenie ZŠ Odb.: Obec Štós
Dod.: Raabe s.r.o.
42.98 €
odborné prehliadky technických zariadení Odb.: Obec Štós
Dod.: D.S.Group s.r.o.
260.00 €
kontrola hasiacich prístrojov Odb.: Obec Štós
Dod.: Vojtech Petrík
156.60 €
školské pomôcky pre MŠ Odb.: Obec Štós
Dod.: Arkus vydavteľstvo s.r.o.
16.28 €
odvoz komunálneho odpadu Odb.: Obec Štós
Dod.: Marius Pedersen a.s.
1359.08 €
potraviny školská jedáleň Odb.: Obec Štós
Dod.: Anakonda s.r.o.
275.77 €
služby OPP a BOZP Odb.: Obec Štós
Dod.: POLC - Ladislav Cehelník
50.00 €
spoločný obecný úrad Odb.: Obec Štós
Dod.: Mesto Medzev
181.31 €
prenájom zariadenia Odb.: Obec Štós
Dod.: Trixnet s.r.o.
124.00 €
rozbor vody Odb.: Obec Štós
Dod.: EKOLAB s.r.o.
248.64 €
potraviny školská jedáleň Odb.: Obec Štós
Dod.: Mäso-Hydina
331.96 €
virtuálna knižnica Odb.: Obec Štós
Dod.: Komensky, s.r.o.
0.00 €
školské potreby ZŠ Odb.: Obec Štós
Dod.: zabavne uceni s.r.o.
1009.24 €
telekomunikačné služby Odb.: Obec Štós
Dod.: Slovak Telekom, a.s.
70.03 €
utierky do KSB Odb.: Obec Štós
Dod.: ROIN, s.r.o.
96.46 €
kalendáre na rok 2018 Odb.: Obec Štós
Dod.: JES SK, s.r.o.
34.97 €
výmena okna Odb.: Obec Štós
Dod.: KISS stavebné práce, s.r.o.
473.00 €
kariéra v školstve Odb.: Obec Štós
Dod.: Raabe s.r.o.
45.95 €
Výzva 22/PRV/2017 Odb.: Obec Štós
Dod.: Premier Consulting, spol.s.r.o.
1195.20 €
uhlie Odb.: Obec Štós
Dod.: Palivá a stavebniny a.s.
717.44 €
prevádzkovanie verejného vodovodu a verejnej kanalizácie Odb.: Obec Štós
Dod.: Aquaspiš spol. s.r.o.
336.00 €
poistenie motorových vozidiel Odb.: Obec Štós
Dod.: Komunálna poisťovňa a.s.
197.69 €
zemný plyn Odb.: Obec Štós
Dod.: Slovenský plynárenský priemysel a.s.
34.00 €
potraviny školská jedáleň Odb.: Obec Štós
Dod.: HOLZKNECHT, spol.s.r.o.
147.25 €
potraviny školská jedáleň Odb.: Obec Štós
Dod.: Ryba spol. s.r.o.
69.13 €
školské pomôcky pre MŠ Odb.: Obec Štós
Dod.: NOMiland, s.r.o.
301.05 €
školské pomôcky pre MŠ Odb.: Obec Štós
Dod.: zabavne uceni s.r.o.
117.95 €
časopisy MŠ Odb.: Obec Štós
Dod.: Slovenská pošta a.s.
22.00 €
stravné lístky Odb.: Obec Štós
Dod.: Up Slovensko s.r.o.
857.22 €
mobilné telefóny Odb.: Obec Štós
Dod.: Orange Slovensko a.s.
0.08 €
mobilné služby Odb.: Obec Štós
Dod.: Orange Slovensko a.s.
9.95 €
poukážky Odb.: Obec Štós
Dod.: DOXX - Stravné lístky
2251.00 €
inštalácia programových verzií Odb.: Obec Štós
Dod.: LLORANT, spol. s.r.o.
117.60 €
dokumentácia ZŠ Odb.: Obec Štós
Dod.: Raabe s.r.o.
45.05 €
manažment školy Odb.: Obec Štós
Dod.: Raabe s.r.o.
41.45 €
účastnícky poplatok na konferenciu Odb.: Obec Štós
Dod.: Raabe s.r.o.
0.00 €
kontrola bezpečnosti náradia ZŠ Odb.: Obec Štós
Dod.: EKOTEC spol.s.r.o.
138.00 €
poplatky za telekomunikačné služby Odb.: Obec Štós
Dod.: Slovak Telekom, a.s.
24.98 €
poplatky za telekomunikačné služby Odb.: Obec Štós
Dod.: Slovak Telekom, a.s.
64.95 €
poplatky za telekomunikačné služby Odb.: Obec Štós
Dod.: Slovak Telekom, a.s.
15.38 €
spotrebný tovar do KSB Odb.: Obec Štós
Dod.: Vetráková-Kňazíková Jana
38.10 €
poplatky za telekomunikačné služby Odb.: Obec Štós
Dod.: Slovak Telekom, a.s.
133.67 €
turbodúchadlo Odb.: Obec Štós
Dod.: LUTOS Atlas Copco s.r.o.
3100.00 €
Multicar Odb.: Obec Štós
Dod.: Obecný podnik,lesov,služieb a remesiel, s.r.o.
353.10 €
odvoz komunálneho odpadu Odb.: Obec Štós
Dod.: Marius Pedersen a.s.
952.37 €
virtuálna knižnica Odb.: Obec Štós
Dod.: Komensky, s.r.o.
39.89 €
potraviny školská jedáleň Odb.: Obec Štós
Dod.: Anakonda s.r.o.
276.19 €
vyúčtovanie elektriny Odb.: Obec Štós
Dod.: Slovakia Energy s.r.o.
-173.78 €
vyúčtovanie elektriny Odb.: Obec Štós
Dod.: Slovakia Energy s.r.o.
17.21 €
elektrická energia Odb.: Obec Štós
Dod.: Slovakia Energy s.r.o.
31.26 €
prenájom zariadenia Odb.: Obec Štós
Dod.: Trixnet s.r.o.
124.00 €
elektrina Odb.: Obec Štós
Dod.: Východoslovenská energetika a.s.
62.00 €
telekomunikačné služby Odb.: Obec Štós
Dod.: Slovak Telekom, a.s.
65.02 €
stavebné a montážne práce Odb.: Obec Štós
Dod.: EHCA s.r.o.
650.00 €
materiál pre stredisko ČOV Odb.: Obec Štós
Dod.: EHCA s.r.o.
425.71 €
chod Spoločného obecného úradu Odb.: Obec Štós
Dod.: Mesto Medzev
90.14 €
služby OPP a BOZP Odb.: Obec Štós
Dod.: POLC - Ladislav Cehelník
50.00 €
školské pomôcky pre MŠ Odb.: Obec Štós
Dod.: Accusage s.r.o.
63.33 €
servírovací vozík trojpolicový Odb.: Obec Štós
Dod.: Eurogastrop s.r.o.
178.80 €
prevádzkovanie verejného vodovodu a verejnej kanalizácie Odb.: Obec Štós
Dod.: Aquaspiš spol. s.r.o.
336.00 €
zemný plyn Odb.: Obec Štós
Dod.: Slovenský plynárenský priemysel a.s.
34.00 €
potraviny školská jedáleň Odb.: Obec Štós
Dod.: HOLZKNECHT, spol.s.r.o.
120.10 €
úcta k starším Odb.: Obec Štós
Dod.: ROLLO s.r.o.
900.00 €
poplatok SFK Odb.: Obec Štós
Dod.: Orange Slovensko a.s.
0.08 €
mobilný telefón Odb.: Obec Štós
Dod.: Orange Slovensko a.s.
9.95 €
časopis pre ZŠ Odb.: Obec Štós
Dod.: Nakladatelství FORUM s.r.o., organizačná zložka
64.62 €
poplatok za konferenciu Odb.: Obec Štós
Dod.: Raabe s.r.o.
50.00 €
poplatky za telekomunikačné služby Odb.: Obec Štós
Dod.: Slovak Telekom, a.s.
14.99 €
školské pomôcky pre ZŠ Odb.: Obec Štós
Dod.: Tibor Pačay
46.25 €
školské pomôcky pre MŠ Odb.: Obec Štós
Dod.: TAKTIK vydavateľstvo s.r.o.
101.66 €
dúchalo ČOV Odb.: Obec Štós
Dod.: LUTOS Atlas Copco s.r.o.
3100.00 €
Novo aktivované OPM Odb.: Obec Štós
Dod.: Slovakia Energy s.r.o.
50.00 €
strecha - OcÚ Odb.: Obec Štós
Dod.: EURO-PLECH, s.r.o.
16431.57 €
telekomunikačné služby Odb.: Obec Štós
Dod.: Slovak Telekom, a.s.
29.97 €
potraviny školská jedáleň Odb.: Obec Štós
Dod.: HOLZKNECHT, spol.s.r.o.
151.63 €
potraviny školská jedáleň Odb.: Obec Štós
Dod.: Ryba spol. s.r.o.
67.80 €
poplatok za telekomunikačné služby Odb.: Obec Štós
Dod.: Slovak Telekom, a.s.
137.04 €
poplatky za telekomunikačné služby Odb.: Obec Štós
Dod.: Slovak Telekom, a.s.
78.93 €
poplatky za telekomunikačné služby Odb.: Obec Štós
Dod.: Slovak Telekom, a.s.
12.08 €
uhlie Odb.: Obec Štós
Dod.: Palivá a stavebniny a.s.
1378.88 €
Mikuláš set 5-dielny Odb.: Obec Štós
Dod.: Party Time Agency spol. s.r.o.
45.45 €
vlajka EÚ a SR Odb.: Obec Štós
Dod.: LIM PO s.r.o.
34.50 €
školské pomôcky ZŠ Odb.: Obec Štós
Dod.: Tibor Pačay
134.40 €
predplatné časopisov ZŠ Odb.: Obec Štós
Dod.: Slovenská pošta a.s.
240.41 €
škola a stravovanie Odb.: Obec Štós
Dod.: Raabe s.r.o.
98.00 €
rozbor surovej vody Odb.: Obec Štós
Dod.: EKOLAB s.r.o.
685.32 €
predplatné časopisov MŠ Odb.: Obec Štós
Dod.: Slovenská pošta a.s.
240.41 €
potraviny školská jedáleň Odb.: Obec Štós
Dod.: Rozličný tovar - Mária Cipcerová
254.14 €
reklamné služby Odb.: Obec Štós
Dod.: Profesionálny register
240.00 €
výroba a montáž vertikálnych žalúzií v KSB Odb.: Obec Štós
Dod.: Rolux-Ing. Juraj Szilvássy
4736.10 €
nálepky do MŠ Odb.: Obec Štós
Dod.: NOMiland, s.r.o.
5.00 €
kultúrne podujatie Odb.: Obec Štós
Dod.: Alexander Vigh - Cirkus - varieté
150.00 €
odvoz komunálneho odpadu Odb.: Obec Štós
Dod.: Marius Pedersen a.s.
979.38 €
vyúčtovanie elektriny Odb.: Obec Štós
Dod.: Slovakia Energy s.r.o.
6.62 €
vyúčtovanie elektriny Odb.: Obec Štós
Dod.: Slovakia Energy s.r.o.
-151.14 €
vyúčtovanie elektriny Odb.: Obec Štós
Dod.: Slovak Telekom, a.s.
-0.83 €
telekomunikačné služby Odb.: Obec Štós
Dod.: Slovak Telekom, a.s.
67.19 €
služby mobilnej siete Odb.: Obec Štós
Dod.: Slovak Telekom, a.s.
14.99 €
služby mobilnej siete Odb.: Obec Štós
Dod.: Slovak Telekom, a.s.
14.99 €
potraviny školská jedáleň Odb.: Obec Štós
Dod.: Mäso-Hydina
277.71 €
materiál Odb.: Obec Štós
Dod.: ASUAN s.r.o.
338.09 €
chod Spoločného obecného úradu Odb.: Obec Štós
Dod.: Mesto Medzev
90.14 €
reklamné služby Odb.: Obec Štós
Dod.: Profesionálny register
240.00 €
Multicar Odb.: Obec Štós
Dod.: Obecný podnik,lesov,služieb a remesiel, s.r.o.
525.54 €
výroba a montáž zariadenia do školskej jedálne Odb.: Obec Štós
Dod.: Obecný podnik,lesov,služieb a remesiel, s.r.o.
246.64 €
prenájom zariadenia Odb.: Obec Štós
Dod.: Trixnet s.r.o.
124.00 €
OPP a BOZP Odb.: Obec Štós
Dod.: POLC - Ladislav Cehelník
50.00 €
prevádzkovanie verejného vodovodu a verejnej kanalizácie Odb.: Obec Štós
Dod.: Aquaspiš spol. s.r.o.
336.00 €
potraviny ŠJ Odb.: Obec Štós
Dod.: Rozličný tovar - Mária Cipcerová
178.44 €
školské pomôcky pre ZŠ Odb.: Obec Štós
Dod.: Soft-Tech s.r.o.
115.27 €
zemný plyn Odb.: Obec Štós
Dod.: Slovenský plynárenský priemysel a.s.
34.00 €
poplatok SFK Odb.: Obec Štós
Dod.: Orange Slovensko a.s.
0.08 €
mobilný telefón Odb.: Obec Štós
Dod.: Orange Slovensko a.s.
9.95 €
potraviny školská jedáleň Odb.: Obec Štós
Dod.: Rozličný tovar - Mária Cipcerová
316.31 €
audit za I. polrok 2017 Odb.: Obec Štós
Dod.: GemerAudit , spol. s.r.o.
396.00 €
certifikát o overené (meranie čov) Odb.: Obec Štós
Dod.: Slovenská metrológia, n.o.
804.00 €
personálne riadenie ZŠ Odb.: Obec Štós
Dod.: Raabe s.r.o.
42.65 €
dokumentácia ZŠ Odb.: Obec Štós
Dod.: Raabe s.r.o.
46.10 €
potraviny ŠJ Odb.: Obec Štós
Dod.: Rozličný tovar - Mária Cipcerová
449.55 €
právne služby Odb.: Obec Štós
Dod.: IURISTICO s.r.o.
120.00 €
mobilné služby Odb.: Obec Štós
Dod.: Slovak Telekom, a.s.
297.44 €
poistenie majetku Odb.: Obec Štós
Dod.: Prvá Komunálna Finančná a.s.
300.17 €
mobilné služby Odb.: Obec Štós
Dod.: Slovak Telekom, a.s.
13.12 €
služby mobilnej siete Odb.: Obec Štós
Dod.: Slovak Telekom, a.s.
114.87 €
tlačivá - knižnica Odb.: Obec Štós
Dod.: CONNECT-Marczibál Zsolt
13.50 €
školská agenda pre ZŠ Odb.: Obec Štós
Dod.: ŠEVT a.s.
125.66 €
služby mobilnej siete Odb.: Obec Štós
Dod.: Slovak Telekom, a.s.
10.64 €
odvoz komunálneho odpadu Odb.: Obec Štós
Dod.: Marius Pedersen a.s.
969.30 €
poistenie motorových vozidiel Odb.: Obec Štós
Dod.: Komunálna poisťovňa a.s.
197.69 €
vyúčtovanie elektriny Odb.: Obec Štós
Dod.: Slovakia Energy s.r.o.
3.68 €
vyúčtovanie elektriny Odb.: Obec Štós
Dod.: Slovakia Energy s.r.o.
-162.82 €
vyúčtovanie elektriny Odb.: Obec Štós
Dod.: Slovakia Energy s.r.o.
-97.79 €
Multicar Odb.: Obec Štós
Dod.: Obecný podnik,lesov,služieb a remesiel, s.r.o.
1277.94 €
knihy do obecnej knižnice Odb.: Obec Štós
Dod.: IKAR, a.s.
53.60 €
prenájom zariadenia Odb.: Obec Štós
Dod.: Trixnet s.r.o.
124.00 €
potraviny školská jedáleň Odb.: Obec Štós
Dod.: HOLZKNECHT, spol.s.r.o.
188.43 €
potraviny školská jedáleň Odb.: Obec Štós
Dod.: Ryba spol. s.r.o.
57.41 €
služby OPP a BOZP Odb.: Obec Štós
Dod.: POLC - Ladislav Cehelník
50.00 €
chod Spoločného obecného úradu Odb.: Obec Štós
Dod.: Mesto Medzev
90.14 €
služby pevnej siete Odb.: Obec Štós
Dod.: Slovak Telekom, a.s.
64.39 €
verejná správa SR - ročný prístup Odb.: Obec Štós
Dod.: Poradca podnikateľa, spo. s.r.o.
0.00 €
školské pomôcky pre ZŠ Odb.: Obec Štós
Dod.: AITEC s.r.o.
0.00 €
školské pomôcky pre ZŠ Odb.: Obec Štós
Dod.: Orbis Pictus Istropolitana spol.s.r.o.
91.80 €
olejová lazúra Odb.: Obec Štós
Dod.: ARCHYS, s.r.o.
180.24 €
zemný plyn Odb.: Obec Štós
Dod.: Slovenský plynárenský priemysel a.s.
34.00 €
mobilné služby Odb.: Obec Štós
Dod.: Orange Slovensko a.s.
0.08 €
mobilné služby Odb.: Obec Štós
Dod.: Orange Slovensko a.s.
9.95 €
rozbor pitnej vody Odb.: Obec Štós
Dod.: EKOLAB s.r.o.
170.64 €
inštalácia programových verzií Odb.: Obec Štós
Dod.: LLORANT, spol. s.r.o.
97.50 €
tlačivá ZŠ Odb.: Obec Štós
Dod.: ŠEVT a.s.
0.00 €
žalúzie ZŠ Odb.: Obec Štós
Dod.: M&P&G STEEL
0.00 €
manažment školy Odb.: Obec Štós
Dod.: Raabe s.r.o.
41.45 €
vzdelávanie detí ZŠ Odb.: Obec Štós
Dod.: Raabe s.r.o.
43.66 €
služby mobilnej siete Odb.: Obec Štós
Dod.: Slovak Telekom, a.s.
25.36 €
štartovacie batérie Odb.: Obec Štós
Dod.: DEXTTER s.r.o.
208.00 €
verejná správa SR - ročný prístup Odb.: Obec Štós
Dod.: Poradca podnikateľa, spo. s.r.o.
96.00 €
nabíjačka Odb.: Obec Štós
Dod.: MÚRCASS s.r.o.
33.00 €
DHZ Štós Odb.: Obec Štós
Dod.: Florian s.r.o.
2927.96 €
Multicar Odb.: Obec Štós
Dod.: Obecný podnik,lesov,služieb a remesiel, s.r.o.
1136.88 €
vyúčtovanie elektriny Odb.: Obec Štós
Dod.: Slovakia Energy s.r.o.
-182.66 €
vyúčtovanie elektriny Odb.: Obec Štós
Dod.: Slovakia Energy s.r.o.
-138.88 €
vyúčtovanie elektriny Odb.: Obec Štós
Dod.: Slovakia Energy s.r.o.
40.12 €
odvoz komunálneho odpadu Odb.: Obec Štós
Dod.: Marius Pedersen a.s.
976.56 €
telekomunikačné služby Odb.: Obec Štós
Dod.: Slovak Telekom, a.s.
64.39 €
elektrina Odb.: Obec Štós
Dod.: Východoslovenská energetika a.s.
62.00 €
chod Spoločného obecného úradu Odb.: Obec Štós
Dod.: Mesto Medzev
90.14 €
Modernizácia miestneho rozhlasu Odb.: Obec Štós
Dod.: EMPEMONT Slovakia s.r.o.
15379.00 €
prenájom mobilných WC - Dni obce Odb.: Obec Štós
Dod.: Johnny Servis s.r.o.
93.60 €
prenájom zariadenia Odb.: Obec Štós
Dod.: Trixnet s.r.o.
124.00 €
BIO3000 Odb.: Obec Štós
Dod.: FINECON s.r.o.
477.00 €
OPP a BOZP Odb.: Obec Štós
Dod.: POLC - Ladislav Cehelník
50.00 €
nástrek do základnej farby Odb.: Obec Štós
Dod.: DEXTTER s.r.o.
1100.00 €
odstránenie starých náterov - opieskovanie vozidla Odb.: Obec Štós
Dod.: DEXTTER s.r.o.
1500.00 €
výmena hydraulických a vzduchových hadíc Odb.: Obec Štós
Dod.: DEXTTER s.r.o.
1480.00 €
školské pomôcky pre MŠ Odb.: Obec Štós
Dod.: ŠEVT a.s.
0.00 €
Dni obce Štós 2017 Odb.: Obec Štós
Dod.: ROLLO s.r.o.
5198.00 €
zemný plyn Odb.: Obec Štós
Dod.: Slovenský plynárenský priemysel a.s.
34.00 €
olejová glazúra Odb.: Obec Štós
Dod.: ARCHYS, s.r.o.
225.30 €
revízia elektroinštalácie Slovenská škola Odb.: Obec Štós
Dod.: Ján Berník
428.98 €
Plán HACCP Odb.: Obec Štós
Dod.: Endorf s.r.o.
0.00 €
prevádzkovanie verejného vodovodu a verejnej kanalizácie Odb.: Obec Štós
Dod.: Aquaspiš spol. s.r.o.
336.00 €
kancelárske potreby OcÚ Odb.: Obec Štós
Dod.: Office DEPOT s.r.o.
86.21 €
mobilný telefón Odb.: Obec Štós
Dod.: Orange Slovensko a.s.
10.03 €
služby mobilnej siete Odb.: Obec Štós
Dod.: Slovak Telekom, a.s.
25.99 €
služby mobilnej siete Odb.: Obec Štós
Dod.: Slovak Telekom, a.s.
17.99 €
reklamné predmety Odb.: Obec Štós
Dod.: JES SK, s.r.o.
823.33 €
farba Odb.: Obec Štós
Dod.: ARCHYS, s.r.o.
17.95 €
olejová lazúra Odb.: Obec Štós
Dod.: ARCHYS, s.r.o.
225.30 €
stravné lístky Odb.: Obec Štós
Dod.: Up Slovensko s.r.o.
857.22 €
oprava elektroinštalácie v Slovenskej škole Odb.: Obec Štós
Dod.: Ján Berník
373.92 €
gola sada Odb.: Obec Štós
Dod.: PREMEKO
135.00 €
Plán HACCP Odb.: Obec Štós
Dod.: Endorf s.r.o.
300.00 €
výroba a montáž zábradlia na most v časti Peklisko Odb.: Obec Štós
Dod.: KOV TVAR, s.r.o.
3445.98 €
mobilné služby Odb.: Obec Štós
Dod.: Slovak Telekom, a.s.
134.30 €
služby mobilnej siete Odb.: Obec Štós
Dod.: Slovak Telekom, a.s.
74.91 €
mobilné služby Odb.: Obec Štós
Dod.: Slovak Telekom, a.s.
11.76 €
chladnička a bojler OcÚ Odb.: Obec Štós
Dod.: Spektron HK s.r.o.
468.00 €
prenájom zariadenia Odb.: Obec Štós
Dod.: Trixnet s.r.o.
248.00 €
potraviny ŠJ Odb.: Obec Štós
Dod.: Rozličný tovar - Mária Cipcerová
176.49 €
školské pomôcky pre ZŠ Odb.: Obec Štós
Dod.: kupka nakladateľstvo
166.00 €
školské pomôcky pre ZŠ Odb.: Obec Štós
Dod.: AJTEC s.r.o.
653.91 €
tlačivá Odb.: Obec Štós
Dod.: ŠEVT a.s.
87.14 €
vyúčtovanie elektriny Odb.: Obec Štós
Dod.: Slovakia Energy s.r.o.
-215.00 €
vyúčtovanie elektriky Odb.: Obec Štós
Dod.: Slovakia Energy s.r.o.
-27.96 €
vyúčtovanie elektriny Odb.: Obec Štós
Dod.: Slovakia Energy s.r.o.
-28.40 €
Deň obce 2017 Odb.: Obec Štós
Dod.: MOLDOM
149.20 €
multicar Odb.: Obec Štós
Dod.: Obecný podnik,lesov,služieb a remesiel, s.r.o.
513.54 €
odvoz komunálneho odpadu Odb.: Obec Štós
Dod.: Marius Pedersen a.s.
1378.43 €
kancelárske potreby ZŠ Odb.: Obec Štós
Dod.: Lyreco CE
275.08 €
telefóny Odb.: Obec Štós
Dod.: Slovak Telekom, a.s.
67.00 €
potraviny školská jedáleň Odb.: Obec Štós
Dod.: Mäso-Hydina
310.09 €
OPP a BOZP Odb.: Obec Štós
Dod.: POLC - Ladislav Cehelník
50.00 €
chod Spoločného obecného úradu Odb.: Obec Štós
Dod.: Mesto Medzev
90.14 €
montáž okapových žľabov na KSB Odb.: Obec Štós
Dod.: EURO-PLECH, s.r.o.
832.17 €
výmena drevných dielcov v objekte ZŠ Štós Odb.: Obec Štós
Dod.: KOV TVAR, s.r.o.
513.36 €
potraviny ŠJ Odb.: Obec Štós
Dod.: Rozličný tovar - Mária Cipcerová
280.95 €
školské pomôcky pre MŠ Odb.: Obec Štós
Dod.: Milan Garčár
15.71 €
potraviny školská jedáleň Odb.: Obec Štós
Dod.: Rozličný tovar - Mária Cipcerová
319.46 €
služby mobilnej siete Odb.: Obec Štós
Dod.: Slovak Telekom, a.s.
25.99 €
prepravné služby ZŠ Odb.: Obec Štós
Dod.: Minibuseuropa s.r.o.
444.00 €
časopisy MŠ Odb.: Obec Štós
Dod.: Slovenská pošta a.s.
0.00 €
mobilné služby Odb.: Obec Štós
Dod.: Slovak Telekom, a.s.
134.69 €
služby mobilnej siete Odb.: Obec Štós
Dod.: Slovak Telekom, a.s.
81.90 €
mobilné služby Odb.: Obec Štós
Dod.: Slovak Telekom, a.s.
12.72 €
Multicar Odb.: Obec Štós
Dod.: Obecný podnik,lesov,služieb a remesiel, s.r.o.
568.92 €
učebné pomôcky do MŠ Odb.: Obec Štós
Dod.: zabavne uceni s.r.o.
306.73 €
potraviny ŠJ Odb.: Obec Štós
Dod.: Rozličný tovar - Mária Cipcerová
367.62 €
poplatok SFK Odb.: Obec Štós
Dod.: Orange Slovensko a.s.
0.08 €
mobilné služby Odb.: Obec Štós
Dod.: Orange Slovensko a.s.
9.95 €
vzdelávanie detí ZŠ Odb.: Obec Štós
Dod.: Raabe s.r.o.
43.66 €
tonery Odb.: Obec Štós
Dod.: Ledum Kamara SK s.r.o.
78.84 €
vývoz komunálneho odpadu Odb.: Obec Štós
Dod.: Marius Pedersen a.s.
985.02 €
audit konsolidovanej účtovnej uzávierky za rok 2016 Odb.: Obec Štós
Dod.: GemerAudit , spol. s.r.o.
360.00 €
audit účtovnej uzávierky II. časť za rok 2016 Odb.: Obec Štós
Dod.: GemerAudit , spol. s.r.o.
144.00 €
potraviny školská jedáleň Odb.: Obec Štós
Dod.: Ryba spol. s.r.o.
64.49 €
potraviny ŠJ Odb.: Obec Štós
Dod.: HOLZKNECHT, spol.s.r.o.
189.42 €
vyúčtovanie faktúry Odb.: Obec Štós
Dod.: Slovakia Energy s.r.o.
3.84 €
vyúčtovanie elektriny Odb.: Obec Štós
Dod.: Slovakia Energy s.r.o.
-179.36 €
vyúčtovanie elektriny Odb.: Obec Štós
Dod.: Slovakia Energy s.r.o.
-7.48 €
antivirusový program Odb.: Obec Štós
Dod.: ESET, spol. s.r.o.
100.10 €
poistenie - zodpovednosť za škodu spôsobenú prevádzkou motorového vozidla Odb.: Obec Štós
Dod.: Komunálna poisťovňa a.s.
197.69 €
poplatky za telekomunikačné služby Odb.: Obec Štós
Dod.: Slovak Telekom, a.s.
70.42 €
chod Spoločného obecného úradu Odb.: Obec Štós
Dod.: Mesto Medzev
90.14 €
predplatné časopisov MŠ Odb.: Obec Štós
Dod.: Slovenská pošta a.s.
10.80 €
potraviny ŠJ Odb.: Obec Štós
Dod.: Rozličný tovar - Mária Cipcerová
128.57 €
kovový regál Odb.: Obec Štós
Dod.: MANUTAN Slovakia s.r.o.
225.12 €
zemný plyn Odb.: Obec Štós
Dod.: Slovenský plynárenský priemysel a.s.
34.00 €
vyúčtovanie spotreby plynu Odb.: Obec Štós
Dod.: Slovakia Energy s.r.o.
535.33 €
prevádzkovanie verejného vodovodu a verejnej kanalizácie Odb.: Obec Štós
Dod.: Aquaspiš spol. s.r.o.
336.00 €
služby mobilnej siete Odb.: Obec Štós
Dod.: Slovak Telekom, a.s.
17.99 €
prepravné služby Odb.: Obec Štós
Dod.: Minibuseuropa s.r.o.
252.00 €
stravné lístky Odb.: Obec Štós
Dod.: Up Slovensko s.r.o.
857.22 €
potraviny školská jedáleň Odb.: Obec Štós
Dod.: Rozličný tovar - Mária Cipcerová
349.95 €
audit za rok 2016 Odb.: Obec Štós
Dod.: GemerAudit , spol. s.r.o.
180.00 €
inštalácia programových verzií Odb.: Obec Štós
Dod.: LLORANT, spol. s.r.o.
132.00 €
potraviny ŠJ Odb.: Obec Štós
Dod.: Rozličný tovar - Mária Cipcerová
372.91 €
poistenie vozidla Odb.: Obec Štós
Dod.: Union poisťovňa a.s.
132.00 €
služby STP APV Odb.: Obec Štós
Dod.: IVES Košice
0.00 €
mobilné služby Odb.: Obec Štós
Dod.: Slovak Telekom, a.s.
133.72 €
služby mobilnej siete Odb.: Obec Štós
Dod.: Slovak Telekom, a.s.
25.99 €
milticar Odb.: Obec Štós
Dod.: Obecný podnik,lesov,služieb a remesiel, s.r.o.
307.92 €
služby mobilnej siete Odb.: Obec Štós
Dod.: Slovak Telekom, a.s.
48.16 €
mobilné služby Odb.: Obec Štós
Dod.: Slovak Telekom, a.s.
22.95 €
elektrina Odb.: Obec Štós
Dod.: Východoslovenská energetika a.s.
10.00 €
potraviny školská jedáleň Odb.: Obec Štós
Dod.: Rozličný tovar - Mária Cipcerová
321.99 €
odvoz komunálneho odpadu Odb.: Obec Štós
Dod.: Marius Pedersen a.s.
926.19 €
podkládka dlažby v KD Odb.: Obec Štós
Dod.: KISS stavebné práce, s.r.o.
1243.70 €
chod Spoločného obecného úradu Odb.: Obec Štós
Dod.: Mesto Medzev
90.14 €
služby STP APV Odb.: Obec Štós
Dod.: IVES Košice
221.32 €
poplatky za telekomunikačné služby Odb.: Obec Štós
Dod.: Slovak Telekom, a.s.
87.18 €
potraviny školská jedáleň Odb.: Obec Štós
Dod.: Rozličný tovar - Mária Cipcerová
404.94 €
služby OPP a BOZP Odb.: Obec Štós
Dod.: POLC - Ladislav Cehelník
50.00 €
spracovanie projektovej dokumentácie Odb.: Obec Štós
Dod.: Ing. Rastislav Žigraj - ELIPRO
100.00 €
drevené dvere Odb.: Obec Štós
Dod.: Papcun, spol.s.r.o.
450.00 €
zemný plyn Odb.: Obec Štós
Dod.: Slovenský plynárenský priemysel a.s.
34.00 €
aktualizácia programov Odb.: Obec Štós
Dod.: TOPSET Solutions s.r.o.
536.40 €
zverejňovanie cintorínov na rok 2017 Odb.: Obec Štós
Dod.: TOPSET Solutions s.r.o.
56.78 €
potraviny školská jedáleň Odb.: Obec Štós
Dod.: Rozličný tovar - Mária Cipcerová
472.02 €
služby mobilnej siete Odb.: Obec Štós
Dod.: Slovak Telekom, a.s.
25.98 €
mobilné služby Odb.: Obec Štós
Dod.: Slovak Telekom, a.s.
172.20 €
výmena batérie UPS Odb.: Obec Štós
Dod.: LLORANT, spol. s.r.o.
33.60 €
prenájom zariadenia Odb.: Obec Štós
Dod.: Trixnet s.r.o.
124.00 €
mobilné služby Odb.: Obec Štós
Dod.: Slovak Telekom, a.s.
9.96 €
zvoz komunálneho odpadu Odb.: Obec Štós
Dod.: Marius Pedersen a.s.
1763.37 €
vyúčtovanie elektriny Odb.: Obec Štós
Dod.: Slovakia Energy s.r.o.
-82.38 €
vyúčtovanie elektriny Odb.: Obec Štós
Dod.: Slovakia Energy s.r.o.
-31.89 €
vyúčtovanie elektriny Odb.: Obec Štós
Dod.: Slovakia Energy s.r.o.
-158.50 €
náter fasády ZŠ Odb.: Obec Štós
Dod.: Ľuboš Šteller
198.00 €
vodovodná šachta Odb.: Obec Štós
Dod.: Plastmajo Sačuri Marian
840.00 €
zariadenie pre MŠ Odb.: Obec Štós
Dod.: DEMA a.s.
449.75 €
spoločný obecný úrad Odb.: Obec Štós
Dod.: Mesto Medzev
90.14 €
telefóny Odb.: Obec Štós
Dod.: Slovak Telekom, a.s.
82.36 €
Multicar Odb.: Obec Štós
Dod.: Obecný podnik,lesov,služieb a remesiel, s.r.o.
420.54 €
potraviny školská jedáleň Odb.: Obec Štós
Dod.: Mäso-Hydina
233.78 €
potraviny školská jedáleň Odb.: Obec Štós
Dod.: HOLZKNECHT, spol.s.r.o.
199.37 €
potraviny školská jedáleň Odb.: Obec Štós
Dod.: Ryba spol. s.r.o.
45.92 €
potraviny ŠJ Odb.: Obec Štós
Dod.: Rozličný tovar - Mária Cipcerová
317.23 €
súčiastky ČOV Odb.: Obec Štós
Dod.: Florian s.r.o.
66.04 €
prevádzkovanie verejného vodovodu a verejnej kanalizácie Odb.: Obec Štós
Dod.: Aquaspiš spol. s.r.o.
336.00 €
stravné lístky Odb.: Obec Štós
Dod.: Up Slovensko s.r.o.
857.22 €
potraviny ŠJ Odb.: Obec Štós
Dod.: Rozličný tovar - Mária Cipcerová
249.43 €
služby mobilnej siete Odb.: Obec Štós
Dod.: Slovak Telekom, a.s.
17.99 €
personálne riadenie ZŠ Odb.: Obec Štós
Dod.: Raabe s.r.o.
42.65 €
mesačný poplatok SFK Odb.: Obec Štós
Dod.: Orange Slovensko a.s.
0.01 €
mobilný telefóny Odb.: Obec Štós
Dod.: Orange Slovensko a.s.
9.95 €
oprava plota ZŠ Odb.: Obec Štós
Dod.: Profil Invest s.r.o.
3851.68 €
verejný prenos prostredníctvom rozhlasu Odb.: Obec Štós
Dod.: Slovgram
38.50 €
vyúčtovanie elektriny Odb.: Obec Štós
Dod.: Slovakia Energy s.r.o.
-28.43 €
vyúčtovanie elektriny Odb.: Obec Štós
Dod.: Slovakia Energy s.r.o.
205.12 €
hnedé uhlie a koks Odb.: Obec Štós
Dod.: Palivá a stavebniny a.s.
1550.12 €
rozbory odpadovej vody Odb.: Obec Štós
Dod.: EKOLAB s.r.o.
92.88 €
vyúčtovanie elektriny Odb.: Obec Štós
Dod.: Slovakia Energy s.r.o.
3.78 €
školské pomôcky pre MŠ Odb.: Obec Štós
Dod.: JUDr. Martin Fabián
226.68 €
potraviny ŠJ Odb.: Obec Štós
Dod.: Rozličný tovar - Mária Cipcerová
375.56 €
školské pomôcky MŠ Odb.: Obec Štós
Dod.: Fortuna Libri a.s.
101.07 €
poistenie motorových vozidiel Odb.: Obec Štós
Dod.: Komunálna poisťovňa a.s.
197.69 €
služby mobilnej siete Odb.: Obec Štós
Dod.: Slovak Telekom, a.s.
25.98 €
mobilné služby Odb.: Obec Štós
Dod.: Slovak Telekom, a.s.
162.67 €
mobilné služby Odb.: Obec Štós
Dod.: Slovak Telekom, a.s.
9.01 €
odvoz komunálneho odpadu Odb.: Obec Štós
Dod.: Marius Pedersen a.s.
891.94 €
osvedčenie Odb.: Obec Štós
Dod.: ŠEVT a.s.
12.30 €
Multicar Odb.: Obec Štós
Dod.: Obecný podnik,lesov,služieb a remesiel, s.r.o.
186.72 €
právne služby Odb.: Obec Štós
Dod.: IURISTICO s.r.o.
92.50 €
OPP a BOZP Odb.: Obec Štós
Dod.: POLC - Ladislav Cehelník
50.00 €
poistenie majetku Odb.: Obec Štós
Dod.: Prvá Komunálna Finančná a.s.
300.17 €
služby pevnej siete Odb.: Obec Štós
Dod.: Slovak Telekom, a.s.
84.16 €
inštalácia programových verzií ZŠ Odb.: Obec Štós
Dod.: LLORANT, spol. s.r.o.
174.00 €
inštalácia programových verzií Odb.: Obec Štós
Dod.: LLORANT, spol. s.r.o.
117.60 €
chod Spoločného obecného úradu Odb.: Obec Štós
Dod.: Mesto Medzev
90.14 €
zdravotný dohľad Odb.: Obec Štós
Dod.: Medison, s.r.o.
37.80 €
potraviny ŠJ Odb.: Obec Štós
Dod.: Rozličný tovar - Mária Cipcerová
214.22 €
zemný plyn Odb.: Obec Štós
Dod.: Slovenský plynárenský priemysel a.s.
34.00 €
prevádzkovanie verejného vodovodu a verejnej kanalizácie Odb.: Obec Štós
Dod.: Aquaspiš spol. s.r.o.
336.00 €
stravné lístky Odb.: Obec Štós
Dod.: Up Slovensko s.r.o.
857.22 €
webhosting Odb.: Obec Štós
Dod.: wbx, s.r.o.
0.00 €
služby mobilnej siete Odb.: Obec Štós
Dod.: Slovak Telekom, a.s.
17.99 €
mobilný telefón Odb.: Obec Štós
Dod.: Orange Slovensko a.s.
10.03 €
Hasiči Odb.: Obec Štós
Dod.: Florian s.r.o.
29.92 €
potraviny ŠJ Odb.: Obec Štós
Dod.: Rozličný tovar - Mária Cipcerová
342.98 €
právne služby Odb.: Obec Štós
Dod.: IURISTICO s.r.o.
90.00 €
rozbor vody Odb.: Obec Štós
Dod.: EKOLAB s.r.o.
79.20 €
mobilné služby Odb.: Obec Štós
Dod.: Slovak Telekom, a.s.
12.91 €
služby mobilnej siete Odb.: Obec Štós
Dod.: Slovak Telekom, a.s.
25.98 €
mobilné služby Odb.: Obec Štós
Dod.: Slovak Telekom, a.s.
173.83 €
splátka za nájom Odb.: Obec Štós
Dod.: Slovenský pozemkový fond
16.60 €
poplatok Odb.: Obec Štós
Dod.: Prima banka Slovensko a.s.
60.00 €
odvoz komunálneho odpadu Odb.: Obec Štós
Dod.: Marius Pedersen a.s.
897.98 €
Obecný rozhlas Odb.: Obec Štós
Dod.: SOZA
14.28 €
platba za doménu www.stos.sk Odb.: Obec Štós
Dod.: wbx, s.r.o.
144.00 €
potraviny ŠJ Odb.: Obec Štós
Dod.: Rozličný tovar - Mária Cipcerová
412.87 €
služby mobilnej siete Odb.: Obec Štós
Dod.: Slovak Telekom, a.s.
25.99 €
vypracovanie projektu pre II. etapu KD Odb.: Obec Štós
Dod.: CMI Ing. arch. Miroslav Čech
240.00 €
tlačivá Odb.: Obec Štós
Dod.: CONNECT-Marczibál Zsolt
108.50 €
multicar Odb.: Obec Štós
Dod.: Obecný podnik,lesov,služieb a remesiel, s.r.o.
518.10 €
vyúčtovanie elektriny Odb.: Obec Štós
Dod.: Slovakia Energy s.r.o.
-12.64 €
vyúčtovanie elektriny Odb.: Obec Štós
Dod.: Slovakia Energy s.r.o.
271.09 €
elektrina Odb.: Obec Štós
Dod.: Východoslovenská energetika a.s.
159.00 €
telefňony Odb.: Obec Štós
Dod.: Slovak Telekom, a.s.
80.29 €
poplatok Odb.: Obec Štós
Dod.: Prima banka Slovensko a.s.
60.00 €
dokumentácia ZŠ Odb.: Obec Štós
Dod.: Raabe s.r.o.
87.73 €
prevádzkovanie verejného vodovodu a verejnej kanalizácie Odb.: Obec Štós
Dod.: Aquaspiš spol. s.r.o.
266.71 €
hry na podporu hry pre deti MŠ Odb.: Obec Štós
Dod.: PaedDr. Barbora Kováčová, PhD
3.50 €
služby mobilnej siete Odb.: Obec Štós
Dod.: Slovak Telekom, a.s.
17.99 €
školské pomôcky pre ZŠ Odb.: Obec Štós
Dod.: zabavne uceni s.r.o.
735.05 €
školské pomôcky pre ZŠ Odb.: Obec Štós
Dod.: EXPOL PEDAGOGIKA s.r.o.
45.00 €
potraviny ŠJ Odb.: Obec Štós
Dod.: Rozličný tovar - Mária Cipcerová
293.29 €
stravné lístky Odb.: Obec Štós
Dod.: Up Slovensko s.r.o.
928.06 €
seminár PAM Odb.: Obec Štós
Dod.: Vema s.r.o.
54.00 €
mobilný telefón Odb.: Obec Štós
Dod.: Orange Slovensko a.s.
9.95 €
mobilný telefón Odb.: Obec Štós
Dod.: Orange Slovensko a.s.
0.08 €
hnedé uhlie Odb.: Obec Štós
Dod.: Palivá a stavebniny a.s.
723.49 €
odborná asistencia Odb.: Obec Štós
Dod.: Centrum regionálneho rozvoja Košického kraja n.o.
1900.00 €
audit za rok 2016 Odb.: Obec Štós
Dod.: GemerAudit , spol. s.r.o.
360.00 €
zabezpečenie pracovnej zdravotnej služby za rok 2017 Odb.: Obec Štós
Dod.: Medison, s.r.o.
276.00 €
vyúčtovanie elektriny Odb.: Obec Štós
Dod.: Slovakia Energy s.r.o.
-190.60 €
ročné zúčtovanie za elektrinu Odb.: Obec Štós
Dod.: Východoslovenská energetika a.s.
-6.86 €
vedenie účtu majiteľa CP Odb.: Obec Štós
Dod.: Centrálny depozitár cenných papierov SR, a.s.
432.00 €
potraviny školská jedáleň Odb.: Obec Štós
Dod.: Rozličný tovar - Mária Cipcerová
439.67 €
poskytnutie práva používať aktuálne verzie vema Odb.: Obec Štós
Dod.: Vema s.r.o.
254.16 €
odvoz komunálneho odpadu Odb.: Obec Štós
Dod.: KOSIT a.s.
776.51 €
zemný plyn Odb.: Obec Štós
Dod.: Slovenský plynárenský priemysel a.s.
34.00 €
vyúčtovanie zemného plynu Odb.: Obec Štós
Dod.: Slovenský plynárenský priemysel a.s.
-27.06 €
vyúčtovanie elektriny Odb.: Obec Štós
Dod.: Slovakia Energy s.r.o.
-330.90 €
vyúčtovanie elektriny Odb.: Obec Štós
Dod.: Slovakia Energy s.r.o.
-327.61 €
vyúčtovanie elektriny Odb.: Obec Štós
Dod.: Slovakia Energy s.r.o.
-382.82 €
vyúčtovanie elektriny Odb.: Obec Štós
Dod.: Slovakia Energy s.r.o.
-298.74 €
vyúčtovanie elektriny Odb.: Obec Štós
Dod.: Slovakia Energy s.r.o.
-293.23 €
vyúčtovanie elektriny Odb.: Obec Štós
Dod.: Slovakia Energy s.r.o.
265.26 €
vyúčtovanie elektriny Odb.: Obec Štós
Dod.: Slovakia Energy s.r.o.
-177.49 €
vyúčtovanie elektriny Odb.: Obec Štós
Dod.: Slovakia Energy s.r.o.
-132.14 €
vyúčtovanie elektriny Odb.: Obec Štós
Dod.: Slovakia Energy s.r.o.
-194.01 €
mobilné služby Odb.: Obec Štós
Dod.: Slovak Telekom, a.s.
9.91 €
mobilné siete Odb.: Obec Štós
Dod.: Slovak Telekom, a.s.
25.98 €
mobilné služby Odb.: Obec Štós
Dod.: Slovak Telekom, a.s.
155.83 €
právne služby Odb.: Obec Štós
Dod.: IURISTICO s.r.o.
120.00 €
vyúčtovanie elektriny Odb.: Obec Štós
Dod.: Slovakia Energy s.r.o.
130.62 €
poradenské a konzultačné služby Odb.: Obec Štós
Dod.: mkbstav - Ing. Oľga Onderíková Mikulová
350.00 €
vyúčtovanie elektriny Odb.: Obec Štós
Dod.: Slovakia Energy s.r.o.
-19.07 €
vyúčtovanie elektriny Odb.: Obec Štós
Dod.: Slovakia Energy s.r.o.
-29.28 €
aktualizácia programov na rok 2016 Odb.: Obec Štós
Dod.: TOPSET Solutions s.r.o.
8.40 €
telefóny Odb.: Obec Štós
Dod.: Slovak Telekom, a.s.
83.39 €
odborné prehliadky technických zariadení Odb.: Obec Štós
Dod.: Ing. Peter Toronský
222.00 €
odborné prehliadky technických zariadení Odb.: Obec Štós
Dod.: Ing. Peter Toronský
100.80 €
vedenie účtu majiteľa CP Odb.: Obec Štós
Dod.: Prima banka Slovensko a.s.
49.31 €
oprava rádio staníc Odb.: Obec Štós
Dod.: MÚRCASS s.r.o.
980.58 €
potraviny ŠJ Odb.: Obec Štós
Dod.: HOLZKNECHT, spol.s.r.o.
151.59 €
potraviny ŠJ Odb.: Obec Štós
Dod.: Mäso-Hydina
213.43 €
obecné noviny Odb.: Obec Štós
Dod.: Multiprinit s.r.o.
864.00 €
potraviny školská jedáleň Odb.: Obec Štós
Dod.: Rozličný tovar - Mária Cipcerová
274.30 €
školské multilicencie pre ZŠ Odb.: Obec Štós
Dod.: SILCOM Multimedia SK, s.r..o.
99.95 €
CD pre ZŠ Odb.: Obec Štós
Dod.: Pavelčákovci s.r.o.
23.70 €
potraviny ŠJ Odb.: Obec Štós
Dod.: Rozličný tovar - Mária Cipcerová
300.57 €
školské pomôcky pre MŠ Odb.: Obec Štós
Dod.: Marta Gawronová
61.07 €
odvoz komunálneho odpadu Odb.: Obec Štós
Dod.: KOSIT a.s.
776.51 €
dostavba kultúrneho domu Odb.: Obec Štós
Dod.: KISS stavebné práce, s.r.o.
1970.11 €
dostavba kultúrneho domu Odb.: Obec Štós
Dod.: Obecný podnik,lesov,služieb a remesiel, s.r.o.
6823.56 €
rozbor odpadovej vody Odb.: Obec Štós
Dod.: EKOLAB s.r.o.
90.84 €
mobilné služby Odb.: Obec Štós
Dod.: Slovak Telekom, a.s.
149.53 €
mobilné služby Odb.: Obec Štós
Dod.: Slovak Telekom, a.s.
9.18 €
služby mobilnej siete Odb.: Obec Štós
Dod.: Slovak Telekom, a.s.
25.91 €
vyúčtovanie elektriny Odb.: Obec Štós
Dod.: Slovakia Energy s.r.o.
-202.19 €
vyúčtovanie elektriny Odb.: Obec Štós
Dod.: Slovakia Energy s.r.o.
1.25 €
vyúčtovanie elektriny Odb.: Obec Štós
Dod.: Slovakia Energy s.r.o.
-33.30 €
spotrebný tovar - KSB Odb.: Obec Štós
Dod.: Abtex s.r.o.
1218.00 €
odborná prehliadka VTZ plynových Odb.: Obec Štós
Dod.: Ing. Mária Hanzelová
50.00 €
spoločný obecný úrad Odb.: Obec Štós
Dod.: Mesto Medzev
181.31 €
multicar Odb.: Obec Štós
Dod.: Obecný podnik,lesov,služieb a remesiel, s.r.o.
173.52 €
telefóny Odb.: Obec Štós
Dod.: Slovak Telekom, a.s.
79.60 €
kalendára na rok 2017 Odb.: Obec Štós
Dod.: JES SK, s.r.o.
34.97 €
potraviny ŠJ Odb.: Obec Štós
Dod.: Rozličný tovar - Mária Cipcerová
167.84 €
elektronizácia územnej samosprávy Odb.: Obec Štós
Dod.: Disig, a.s.
103.20 €
poistenie motorových vozidiel Odb.: Obec Štós
Dod.: Komunálna poisťovňa a.s.
197.69 €
časopisy MŠ Odb.: Obec Štós
Dod.: Slovenská pošta a.s.
0.00 €
OPP a BOZP Odb.: Obec Štós
Dod.: POLC - Ladislav Cehelník
50.00 €
prevádzkovanie verejného vodovodu a verejnej kanalizácie Odb.: Obec Štós
Dod.: Aquaspiš spol. s.r.o.
266.71 €
zemný plyn Odb.: Obec Štós
Dod.: Slovenský plynárenský priemysel a.s.
36.00 €
stravné lístky Odb.: Obec Štós
Dod.: Up Slovensko s.r.o.
928.06 €
inštalácia programov Odb.: Obec Štós
Dod.: LLORANT, spol. s.r.o.
163.00 €
mobilný telefón Odb.: Obec Štós
Dod.: Orange Slovensko a.s.
0.08 €
mobilný telefón Odb.: Obec Štós
Dod.: Orange Slovensko a.s.
18.95 €
dokumentácie ZŠ Odb.: Obec Štós
Dod.: Raabe s.r.o.
45.75 €
odvoz komunálneho odpadu Odb.: Obec Štós
Dod.: KOSIT a.s.
775.51 €
virtuálna knižnica za obdobie 2017/1-2017/12 Odb.: Obec Štós
Dod.: Komensky, s.r.o.
39.89 €
potraviny ŠJ Odb.: Obec Štós
Dod.: Rozličný tovar - Mária Cipcerová
296.60 €
poukážky Odb.: Obec Štós
Dod.: DOXX - Stravné lístky
2173.00 €
mobilné služby Odb.: Obec Štós
Dod.: Slovak Telekom, a.s.
12.08 €
mobilné siete Odb.: Obec Štós
Dod.: Slovak Telekom, a.s.
22.48 €
mobilné telefóny Odb.: Obec Štós
Dod.: Slovak Telekom, a.s.
135.70 €
právne služby Odb.: Obec Štós
Dod.: IURISTICO s.r.o.
180.00 €
potraviny ŠJ Odb.: Obec Štós
Dod.: Rozličný tovar - Mária Cipcerová
341.68 €
poistnie Odb.: Obec Štós
Dod.: Prvá Komunálna Finančná a.s.
300.17 €
vyúčtovanie elektriny Odb.: Obec Štós
Dod.: Slovakia Energy s.r.o.
-253.48 €
vyúčtovanie elektriny Odb.: Obec Štós
Dod.: Slovakia Energy s.r.o.
-12.49 €
vyúčtovanie elektriny Odb.: Obec Štós
Dod.: Slovakia Energy s.r.o.
-108.58 €
milticar Odb.: Obec Štós
Dod.: Obecný podnik,lesov,služieb a remesiel, s.r.o.
586.44 €
služby pevnej siete Odb.: Obec Štós
Dod.: Slovak Telekom, a.s.
79.48 €
elektrina Odb.: Obec Štós
Dod.: Východoslovenská energetika a.s.
75.00 €
dávkovacia zostava Odb.: Obec Štós
Dod.: Chlormont s.r.o.
0.00 €
OPP a BOZP Odb.: Obec Štós
Dod.: POLC - Ladislav Cehelník
50.00 €
chod Spoločného obecného úradu Odb.: Obec Štós
Dod.: Mesto Medzev
90.76 €
publikácie Odb.: Obec Štós
Dod.: Raabe s.r.o.
50.00 €
zemný plyn Odb.: Obec Štós
Dod.: Slovenský plynárenský priemysel a.s.
36.00 €
prevádzkovanie verejného vodovodu a verejnej kanalizácie Odb.: Obec Štós
Dod.: Aquaspiš spol. s.r.o.
266.71 €
stravné lístky Odb.: Obec Štós
Dod.: Up Slovensko s.r.o.
786.38 €
potraviny ŠJ Odb.: Obec Štós
Dod.: Rozličný tovar - Mária Cipcerová
291.47 €
dávkovacia zostava Odb.: Obec Štós
Dod.: Chlormont s.r.o.
664.38 €
školské pomôcky pre ZŠ Odb.: Obec Štós
Dod.: ELARIN, s.r.o.
247.00 €
škola a stravovanie Odb.: Obec Štós
Dod.: Raabe s.r.o.
98.00 €
odborné publikácie pre ZŠ Odb.: Obec Štós
Dod.: Raabe s.r.o.
43.56 €
školské pomôcky pre ZŠ Odb.: Obec Štós
Dod.: AITEC s.r.o.
-21.60 €
časopisy MŠ Odb.: Obec Štós
Dod.: Slovenská pošta a.s.
0.00 €
rozbor pitnej vody Odb.: Obec Štós
Dod.: EKOLAB s.r.o.
168.84 €
odborné prehliadky blezkozvodov Odb.: Obec Štós
Dod.: D.S.Group s.r.o.
580.00 €
uhlie hnedé Odb.: Obec Štós
Dod.: Palivá a stavebniny a.s.
1545.36 €
školské pomôcky pre ZŠ Odb.: Obec Štós
Dod.: Wolters Kluwer s.r.o.
130.38 €
odvoz komunálneho odpadu Odb.: Obec Štós
Dod.: KOSIT a.s.
843.71 €
mobilné služby Odb.: Obec Štós
Dod.: Slovak Telekom, a.s.
22.48 €
mobilné služby Odb.: Obec Štós
Dod.: Slovak Telekom, a.s.
12.08 €
mobilné služby Odb.: Obec Štós
Dod.: Slovak Telekom, a.s.
134.68 €
potraviny ŠJ Odb.: Obec Štós
Dod.: Rozličný tovar - Mária Cipcerová
272.40 €
potraviny ŠJ Odb.: Obec Štós
Dod.: Rozličný tovar - Mária Cipcerová
244.33 €
vyúčtovanie elektriny Odb.: Obec Štós
Dod.: Slovakia Energy s.r.o.
-60.69 €
vyúčtovanie elektriny Odb.: Obec Štós
Dod.: Slovakia Energy s.r.o.
-180.30 €
reklamné služby Odb.: Obec Štós
Dod.: Profesionálny register
240.00 €
multicar Odb.: Obec Štós
Dod.: Obecný podnik,lesov,služieb a remesiel, s.r.o.
404.10 €
chod Spoločného obecného úradu Odb.: Obec Štós
Dod.: Mesto Medzev
90.76 €
fotografovanie obce Odb.: Obec Štós
Dod.: CBS spo.s.r.o.
250.80 €
telefóny Odb.: Obec Štós
Dod.: Slovak Telekom, a.s.
79.91 €
OPP a BOZP Odb.: Obec Štós
Dod.: POLC - Ladislav Cehelník
50.00 €
potraviny ŠJ Odb.: Obec Štós
Dod.: Rozličný tovar - Mária Cipcerová
247.42 €
zemný plyn Odb.: Obec Štós
Dod.: Slovenský plynárenský priemysel a.s.
36.00 €
prevádzkovanie verejného vodovodu a verejnej kanalizácie Odb.: Obec Štós
Dod.: Aquaspiš spol. s.r.o.
266.71 €
stravné lístky Odb.: Obec Štós
Dod.: Up Slovensko s.r.o.
1069.74 €
potraviny ŠJ Odb.: Obec Štós
Dod.: Rozličný tovar - Mária Cipcerová
289.37 €
mesačný poplatok SFK Odb.: Obec Štós
Dod.: Orange Slovensko a.s.
0.08 €
mobilný telefón Odb.: Obec Štós
Dod.: Orange Slovensko a.s.
14.99 €
14. výročia DHZ Štós - pozvánky + plakety Odb.: Obec Štós
Dod.: MOLDOM
347.45 €
zodpovednosť za škodu spôsobenú prevádzkou motorového vozidla Odb.: Obec Štós
Dod.: Komunálna poisťovňa a.s.
197.69 €
milticar Odb.: Obec Štós
Dod.: Obecný podnik,lesov,služieb a remesiel, s.r.o.
464.76 €
telefóny Odb.: Obec Štós
Dod.: Slovak Telekom, a.s.
87.49 €
chod Spoločného obecného úradu Odb.: Obec Štós
Dod.: Mesto Medzev
90.76 €
personálne riadenie ZŠ Odb.: Obec Štós
Dod.: Raabe s.r.o.
42.88 €
vzdelávanie detí ZŠ Odb.: Obec Štós
Dod.: Raabe s.r.o.
43.56 €
mobilný internet Odb.: Obec Štós
Dod.: Slovak Telekom, a.s.
17.99 €
školské pomôcky pre ZŠ Odb.: Obec Štós
Dod.: Orbis Pictus Istropolitana spol.s.r.o.
68.00 €
školské pomôcky pre MŠ Odb.: Obec Štós
Dod.: NOMiland, s.r.o.
51.75 €
OPP a BOZP Odb.: Obec Štós
Dod.: POLC - Ladislav Cehelník
50.00 €
rozbor vody Odb.: Obec Štós
Dod.: EKOLAB s.r.o.
168.84 €
prevádzkovanie verejného vodovodu a verejnej kanalizácie Odb.: Obec Štós
Dod.: Aquaspiš spol. s.r.o.
266.71 €
zemný plyn Odb.: Obec Štós
Dod.: Slovenský plynárenský priemysel a.s.
36.00 €
stravné lístky Odb.: Obec Štós
Dod.: Up Slovensko s.r.o.
928.06 €
mobilný telefón Odb.: Obec Štós
Dod.: Orange Slovensko a.s.
10.22 €
mobilný telefón Odb.: Obec Štós
Dod.: Orange Slovensko a.s.
0.08 €
oprava zasklenenej steny Odb.: Obec Štós
Dod.: Papcun, spol.s.r.o.
1272.00 €
ročný prístup Odb.: Obec Štós
Dod.: Poradca podnikateľa, spo. s.r.o.
0.00 €
zriadenie webovej aplikácie Odb.: Obec Štós
Dod.: webex media s.r.o.
498.00 €
mobilné telefóny Odb.: Obec Štós
Dod.: Slovak Telekom, a.s.
129.95 €
mobilný internet Odb.: Obec Štós
Dod.: Slovak Telekom, a.s.
22.48 €
mobilné služby Odb.: Obec Štós
Dod.: Slovak Telekom, a.s.
12.08 €
prenájom zariadenia Odb.: Obec Štós
Dod.: Trixnet s.r.o.
124.00 €
prenájom zariadenia Odb.: Obec Štós
Dod.: Trixnet s.r.o.
124.00 €
odvoz komunálneho odpadu Odb.: Obec Štós
Dod.: KOSIT a.s.
776.51 €
Dni Obce Štós 2016 Odb.: Obec Štós
Dod.: ROLLO s.r.o.
4696.40 €
školská agenda ZŠ Odb.: Obec Štós
Dod.: ŠEVT a.s.
113.09 €
telefóny Odb.: Obec Štós
Dod.: Slovak Telekom, a.s.
80.84 €
mobilný telefón Odb.: Obec Štós
Dod.: Orange Slovensko a.s.
0.08 €
mobilný telefón Odb.: Obec Štós
Dod.: Orange Slovensko a.s.
9.95 €
vyúčtovanie elektriny Odb.: Obec Štós
Dod.: Slovakia Energy s.r.o.
-168.76 €
vyúčtovanie elektriny Odb.: Obec Štós
Dod.: Slovakia Energy s.r.o.
-40.02 €
vyúčtovanie elektriny Odb.: Obec Štós
Dod.: Slovakia Energy s.r.o.
-187.03 €
mobilné WC - Dni obce Odb.: Obec Štós
Dod.: Johnny sesrvis s.r.o.
93.60 €
elektrina Odb.: Obec Štós
Dod.: Východoslovenská energetika a.s.
75.00 €
chod Spoločného obecného úradu Odb.: Obec Štós
Dod.: Mesto Medzev
90.76 €
Multicar Odb.: Obec Štós
Dod.: Obecný podnik,lesov,služieb a remesiel, s.r.o.
914.88 €
OPP a BOZP Odb.: Obec Štós
Dod.: POLC - Ladislav Cehelník
50.00 €
členský príspevok na rok 2016 Odb.: Obec Štós
Dod.: Regionálne združenie miest a obcí Rudohorie
474.20 €
stravné lístky Odb.: Obec Štós
Dod.: Up Slovensko s.r.o.
928.06 €
zemný plyn Odb.: Obec Štós
Dod.: Slovenský plynárenský priemysel a.s.
36.00 €
prevádzkovanie verejného vodovodu a verejnej kanalizácie Odb.: Obec Štós
Dod.: Aquaspiš spol. s.r.o.
266.71 €
vodomery Odb.: Obec Štós
Dod.: HUMIN s.r.o.
310.92 €
jednorázový mimoriadny vklad na spolu financovanie činnosti MAS Rudohorie, o.z. Odb.: Obec Štós
Dod.: Miestna akčná skupina Rudohorie, o.z.
2800.00 €
oprava vodomeru Odb.: Obec Štós
Dod.: Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
354.34 €
odvoz komunálneho odpadu Odb.: Obec Štós
Dod.: KOSIT a.s.
776.51 €
Dni Obce Štós Odb.: Obec Štós
Dod.: Kultúrne centrum údolia Bodvy a Rudohoria
50.00 €
vyúčtovanie elektriky Odb.: Obec Štós
Dod.: Slovakia Energy s.r.o.
-52.27 €
mobilné služby Odb.: Obec Štós
Dod.: Slovak Telekom, a.s.
12.08 €
mobilné telefóny Odb.: Obec Štós
Dod.: Slovak Telekom, a.s.
130.99 €
mobilný internet Odb.: Obec Štós
Dod.: Slovak Telekom, a.s.
22.48 €
vyúčtovanie elektriny Odb.: Obec Štós
Dod.: Slovakia Energy s.r.o.
-280.94 €
vyúčtovanie elektriny Odb.: Obec Štós
Dod.: Slovakia Energy s.r.o.
-90.53 €
multicar Odb.: Obec Štós
Dod.: Obecný podnik,lesov,služieb a remesiel, s.r.o.
615.48 €
reklamné predmety Odb.: Obec Štós
Dod.: JES SK, s.r.o.
253.57 €
školské pomôcky pre ZŠ Odb.: Obec Štós
Dod.: Aitec, s.r.o.
523.20 €
školské pomôcky pre ZŠ Odb.: Obec Štós
Dod.: AITEC s.r.o.
211.40 €
potraviny školská jedáleň Odb.: Obec Štós
Dod.: Rozličný tovar - Mária Cipcerová
287.37 €
vzorky vody Odb.: Obec Štós
Dod.: EKOLAB s.r.o.
168.84 €
chod Spoločného obecného úradu Odb.: Obec Štós
Dod.: Mesto Medzev
90.76 €
telefóny Odb.: Obec Štós
Dod.: Slovak Telekom, a.s.
79.45 €
prevádzkovanie verejného vodovodu a verejnej kanalizácie Odb.: Obec Štós
Dod.: Aquaspiš spol. s.r.o.
266.71 €