•  
  •  
  •  

Kalendár zvozu odpadu

Cirkev

Rímskokatolícky kostol, je pravdepodobne najstaršou stavbou v obci, bol postavený v druhej polovici 13. storočia. Pôvodne bol postavený v gotickom štýle. V roku 1542 bol kostol renovovaný a bola postavená východná loď kostola. Hlavný oltár s obrazom sv. Jána Nepomuckého, bol postavený v roku 1727. Posledná obnova, pri ktorej sa vykonala maľba stropu bola prevedená v roku 1937 za služby farára Jozefa Mikolaicsika za finančnej pomoci majiteľa nožiarskej továrne Wlaszlovitsa. Celková renovácia vonkajšej fasády kostola s kompletnou výmenou strešnej krytiny a vonkajšou maľbou celého kostola sa uskutočnila až po 60. rokoch totalitného režimu v 1996 až 1998.

Rímskokatolícky kostol

Rímskokatolícky kostol
Rímskokatolícky kostol
Rímskokatolícky kostol
Rímskokatolícky kostol
Rímskokatolícky kostol
Rímskokatolícky kostol

Evanjelický kostol

Evanjelici si postavili vlastný kostol až na základe vydania tolerančného patentu kráľom Jozefom II. v r.1781. Podmienkou však bolo, že kostol nesmel mať zvonicu. Stavba kostola bola začatá v r.1786. Základný kameň bol položený 24. júna 1786. Murárske práce vykonávali Antonius a Johann Georg Kreutzerovci, obyvatelia Štósu.
Neskôr murársky majster zo Smolníka, Mattias Haberland. Tesárske práce zabezpečoval majster tesár Georg Heida zo Štósu. 28. septembra 1788 bol kostol vysvätený a hlavnú kázeň mal farár Zacharias Maior. 28. júna 1790 predstavitelia cirkevnej obce kúpili z katolíckeho kostola starý orgán. Dominantou kostola je oltár s olejomaľbou, na ktorej je vyobrazený Ježiš Kristus.
Ako prvý kazateľ je spomenutý Andreas Demeter 1705 - 1717.
Posledná veľká investícia bola vykonaná v r.1994, kedy bola vymenená eternitová strešná krytina za medený plech. Zároveň boli, za medené, vymenené aj odkvapové žľaby.

Evanjelický kostol

Evanjelický kostol
Evanjelický kostol
Evanjelický kostol
Evanjelický kostol

Kaplnka Sv. Jána Nepomuckého z roku 1760

V roku 2005 sa opravila fasáda kaplnky sv. Jána Nepomuckého. Bola opravená opadaná omietka, vymaľovaná vonkajšia a vnútorná časť, bolo vyrobené nové drevené oplotenie a namaľovaná strecha. Po oprave sa kaplnka dôstojne vyníma na návrší, kde bola postavená v r. 1760 počas kňažskej služby farára Johanna Schnierera a okrem budovy rím. katolíckeho kostola patrí k najstarším objektom v obci. Financie na opravu poskytol obecný úrad.

Kaplnka Sv. Jána Nepomuckého

Kaplnka Sv. Jána Nepomuckého

Úradné hodiny

Pondelok: 07:00 - 12:00 12:30 - 15:00
Utorok: 07:00 - 12:00 12:30 - 15:00
Streda: 07:00 - 12:00 12:30 - 16:30
Štvrtok: 07:00 - 12:00 12:30 - 15:00
Piatok: 07:00 - 12:00 12:30 - 13:30

Fotogaléria

Kalendár