130. výročie založenia DHZ v Štóse

 25.10.2019

Druhého septembra 2006 sa v areáli Slovenskej školy konala oslava 130. výročia založenia Dobrovoľného hasičského zboru v Štóse. O náladu sa tónmi ľudoviek postarala naša domáca dychovka. Otvorenie, ďakovné a hlboké myšlienky v príhovore starostu obce mali veľmi priaznivú odozvu nielen medzi občanmi, ale vysoko ich hodnotil čestný hosť predseda krajského a okresného výboru Dobrovoľnej požiarnej ochrany generálporučík Vendelín Fogaraš. V oficiálnej časti starosta obce odovzdal pamätné plakety, spomienkové poháre a ďakovné listy jednotlivým členom DHZ a pamätné listy In memoriam pre zosnulých členov. Deň pred oslavou si členovia DHZ uctili všetkých už zosnulých bývalích hasičov položením venca za tónov „posledného odtrúbenia“ na miestnom cintoríne.
Po oficiálnnej časti sa predstavili mladí hasiči s ukážkou požiarneho útoku. Veľmi efektným bol zásah požiarneho družstva s cisternou na oheň. Pri hasení penou sa v špeciálnom ochrannom odeve predstavil Michal Komár. Pekná a hodnotná bola aj výstavka starej hasiacej techniky, historických fotografií a protokolov až z roku 1929.
Akcia mala vydarený priebeh, našim hasičom ešte raz ďakujeme za ich záslužnú a obetavú činnosť a prajeme im, aby sa stretávali len na podobných podujatiach alebo cvičeniach.