Komisie pri OZ

Členovia finančno-ekonomickej komisie

členovia Finančno-ekonomickej komisie, ktorých navrhla predsedníčka komisie Ing. M. Flachbartová.

Členovia: Ing. Ľubomíra Šimová

                Ing. Dana Nagyová

                Bc. Lucia Schürgerová

Členovia komisie boli uznesením jednohlasne schválení.

https://www.stos.sk/files/2022-12-28-153824-Z__pisnica__-_19.12.2022.pdf