Okrskové taktické cvičenie

 25.10.2019

Za účasti dobrovoľných hasičských zborov z Novačan, Jasova, Poproča, Vyšného Medzeva Lucia Baňa, Nižného Medzeva, Hasičského a záchranného zboru z Moldavy nad Bodvou a hostiteľského Štósu, uskutočnilo sa v ostatnú októbrovú nedeľu Okrskové taktické cvičenie. Zúčastnil sa ho aj riaditeľ Krajského riaditeľstva Hasičského a záchranneho Košice plk. Ing. Jozef Fedorčák. Počas simulovaného cvičenia sa zisťovala schopnosť zásahu a spolupráca  hasičov s dobrovoľným záchranárskym zborom požiarnej ochrany Košice okolie.  Jednou z úloh bola aj diaľková doprava vody od kúpaliska až po miesto zásahu v doline Peklisko. Viac vo fotoreportáži.