English
Zmenšiť textZväčšiť text
Naturpack

Evanjelická cirkev

Evanjelici si postavili vlastný kostol až na základe vydania tolerančného patentu kráľom Jozefom II. v r.1781. Podmienkou však bolo, že kostol nesmel mať zvonicu. Stavba kostola bola začatá v r.1786. Základný kameň bol položený 24. júna 1786. Murárske práce vykonávali Antonius a Johann Georg Kreutzerovci, obyvatelia Štósu.

Neskôr murársky majster zo Smolníka, Mattias Haberland. Tesárske práce zabezpečoval majster tesár Georg Heida zo Štósu. 28. septembra 1788 bol kostol vysvätený a hlavnú kázeň mal farár Zacharias Maior. 28. júna 1790 predstavitelia cirkevnej obce kúpili z katolíckeho kostola starý orgán. Dominantou kostola je oltár s olejomaľbou, na ktorej je vyobrazený Ježiš Kristus. Ako prvý kazateľ je spomenutý Andreas Demeter 1705 - 1717.

Posledná veľká investícia bola vykonaná v r.1994, kedy bola vymenená eternitová strešná krytina za medený plech. Zároveň boli, za medené, vymenené aj odkvapové žľaby.

Adresa: Štós 50, 04426 Štós

Oznamy

  Galéria

  ODVOZ ODPADU

  • Komunál
   20. JÚN 2024
   Štvrtok
  • Plasty
   20. JÚL 2024
   Sobota
  • Papier
   10. AUG 2024
   Sobota
  • Sklo
   24. AUG 2024
   Sobota