SlovenskýEnglish
Zmenšiť textZväčšiť text
Naturpack

Školstvo

V júli 2002 sa uskutočnila delimitácia školstva zo štátnej správy na obce. To značí , že základná škola a materská škola prešla do správy obce. Chod ZŠ je finančne zabezpečovaný formou prideleného normatívu na žiaka z ministerstva školstva, chod MŠ sa financuje z rozpočtu obce.

V roku 2008 základnú školu navštevuje 49 žiakov, na škole sú 4 ročníky, nultý ročník a jedna špeciálna trieda. Školu navštevuje aj 13 detí z detského domova v Štóse. Žiaci ZŠ odchádzajú na druhý stupeň ZŠ v Medzeve dobre pripravení.
Vo viacerých obciach a mestách sa niektoré základné a materské školy zrušili, alebo sa zľučujú z dôvodu nedostatku finančných prostriedkov. V našej obci starosta a obecné zastupiteľstvo presadzujú politiku zachovania MŠ a ZŠ , čo občania väčšinou berú ako samozrejmosť, ale v skutočnosti to nie je také ľahké a jednoduché.

Budovu školy aj škôlky obec prevzala vo veľmi zlom stave so zlým materiálnym a technickým vybavením. Od r.2003 sa postupne vykonávali na budovách rôzne opravy. V MŠ boli vymaľované vnútorné priestory, okná ,natretá strecha, vymenené strešné odkvapy, opravená a vymaľovaná fasáda. V ZŠ sa vykonali ešte väčšie opravy. Boli zrekonštruované staré sociálne zariadenia, boli vymaľované všetky vnútorné priestory školy vrátane školskej jedálne a kuchyne.

Ďalej boli vymennené strešné odkvapy a zvody po celom obvode školy, celá strecha bola natretá kvalitným ochranným náterom a boli osadené doteraz chýbajúce lapače snehu, čo zvýšilo v zimných mesiacoch bezpečnosť pre chodcov priamo na chodníku pred budovou školy.V roku 2005 sa vykonala aj oprava celej fasády školy s penetračnými a vrchnými nátermi.  

ODVOZ ODPADU

 • Komunál
  23. MÁJ 2024
  Štvrtok
 • Plasty
  15. JÚN 2024
  Sobota
 • Papier
  08. JÚN 2024
  Sobota
 • Sklo
  25. MÁJ 2024
  Sobota