Základná škola

Adresa: Štós 35, 04426

E-mail: skolastos@centrum.sk

Web: www.zsstos.sk

tel.: 055 / 4667117

riaditeľka školy Ing. Ľuboslava Pačaiová

triedna učiteľka Mgr. Slávka Müllerová

triedna učiteľka Ing. Renáta Balogová

učiteľ náboženskej výchovy Mgr. Pavel Bodnár