SlovenskýEnglish
Zmenšiť textZväčšiť text
Naturpack

Obecný úrad

Adresa:

Obec Štós
Štós 143
044 26 Štós

IČO: 00324795 

Obecný úrad: 

Tel.: +421 55 4667119

Podateľňa: obecstos@gmail.com

Obecný úrad je výkonným orgánom obecného zastupiteľstva a starostu. Zabezpečuje organizačné a administratívne veci obecného zastupiteľstva a starostu, ako aj orgánov zriadených obecným zastupiteľstvom.

Stavebný úrad pre obec Štós je zriadený na úrade v meste Medzev so sídlom Štóska 6, 044 25 Medzev.

Obecný úrad:

 • zabezpečuje písomnú agendu orgánov obce a orgánov obecného zastupiteľstva
 • je podateľnou a výpravňou písomností obce
 • zabezpečuje odborné podklady a iné písomnosti na rokovanie obecného zastupiteľstva, obecnej rady a komisií
 • vypracúva písomné vyhotovenia všetkých rozhodnutí starostu vydaných v správnom konaní
 • vykonáva nariadenia, uznesenia obecného zastupiteľstva a rozhodnutia starostu

Prácu obecného úradu organizuje starosta avšak v obciach s väčším počtom zamestnancov môže byť zriadená aj funkcia prednostu obecného úradu. Ak bola táto funkcia zriadená, v takomto prípade obecný úrad vedie a jeho prácu organizuje prednosta.

ODVOZ ODPADU

 • Komunál
  25. APR 2024
  Štvrtok
 • Plasty
  20. APR 2024
  Sobota
 • Papier
  08. JÚN 2024
  Sobota
 • Sklo
  25. MÁJ 2024
  Sobota