Naša obec

Naša obec sa nachádza v údolí Štóskeho potoka, ľavostranného prítoku Bodvy, v južnej časti Volovských vrchov.

Potok, pretekajúci obcou, vytvára hranicu medzi severne ležiacim podcelkom Kojšovská hoľa a Južne situovanou Pipitkou.

Obcou vedie cesta II/548 (Jasov – Smolník), na ktorú sú napojené i miestne komunikácie.

Okresné a zároveň krajské mesto je vzdialené 45 km východným smerom, Rožňava leží 36 km západným a Gelnica 39 km severovýchodným

smerom.

Samosprávny kraj: Košický 

Okres: Košice Okolie 

Región: Rudohorie

Nadmorská výška: 516 m n. m.

Počet obyvateľov: 756

Rozloha: 3135 ha

Prvá písomná zmienka: v roku 1341