Zdravotné stredisko

Všeobecná ambulancia pre dospelých

Mudr. Božena Ciberajová,

044 26 Štós 13

ORDINAČNÉ HODINY

Pondelok              15:00 – 18:00

Utorok                   NEORDINUJE

Streda                   7:00 – 10:00

Štvrtok                   NEORDINUJE

Piatok                    NEORDINUJE

ADOS Antónyová s.r.o.
Agentúra domácej ošetrovateľskej starostlivosti poskytuje tieto služby priamo v domácom prostredí pacienta na základe odporúčania ošetrujúceho lekára, lekára špecialistu, alebo vlastnú žiadosť pacienta:
- Odber biologického materiálu (krv, moč, stolica, výtery)
- Podávanie injekcii, infúzii
- Preväz a ošetrovanie rán (pooperačné, po amputácií, dekubity, ulcusy)
- Zavedenie a výmena permanentného katétra u žien
- Starostlivosť o stómie
- Meranie krvného tlaku, pulzu, glykémie, oxygenácie
- Ostatné podľa ordinácie vášho lekára
ADOS Antónyová s.r.o.
Adresa: 044 26 Štós 13
mobil: 0911 271 166
e-mail: marta.antonyova@gmail.com
Mgr. Marta Antónyová