Kontakty

Toto webové sídlo www.stos.sk spravuje Obec Štós je spracované a naplnené v súlade s platnou legislatívou, podľa pravidiel prístupnosti webového sídla podľa prílohy č. 1 Výnosu o štandardoch pre IS VS (účinnosť 1.10.2008, vydaný vo Finančnom spravodajcovi MF SR č. 9/2008).

Správca obsahu

Obecný úrad Štós 

Adresa:
Obecný úrad Štós
Štós 143
044 26 Štós

IČO: 00324795 

Všeobecné informácie: stos1@post.sk
Podateľňa: stos1@post.sk
Starosta: stos1@post.sk
Informácie o napĺňaní webového sídla: stos1@post.sk

Obecný úrad: 
Tel.:
 +421 55 4667119

E-mailstos1@post.sk

Kompetencie:
Obec Štós je samostatný územný samosprávny a správny celok Slovenskej republiky, ktorý svoje samosprávne kompetencie vykonáva samostatne (zákon SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení).

Stavebný úrad pre obec Štós je zriadený na Miestnom úrade vMedzev 

Technický prevádzkovateľ:

webex.sk
Ostrovského 2
040 01 Košice

info@webex.sk