Základné dokumenty

Štatút obce

Komunitný plán

    Plán hospodárskeho rozvoja obce

      Rokovací poriadok