Táto internetová stránka používa technológiu cookies. Bližšie informácie o súboroch cookies nájdete v sekcii webstránky Cookies.

Viac
 

Zmluvy


Predmet Zmluvná strana Cena celkom (s DPH)
spracovanie osobných údajov Odb.: Obec Štós
Dod.: Branislav Rybička
0.00 €
BOZP + ochrana pred požiarmi Odb.: Obec Štós
Dod.: Branislav Rybička
50.00 €
dodávka pitnej vody z verejného vodovodu a odvádzanie odpadových vôd z verejnej kanalizácie Odb.: BURGER s.r.o.
Dod.: Obec Štós
0.00 €
hrobové miesto Odb.: Miroslav Prokopič
Dod.: Obec Štós
40.00 €
dodávka pitnej vody z verejného vodovodu a odvádzanie odpadových vôd z verejnej kanalizácie Odb.: Emil Kenda
Dod.: Obec Štós
0.00 €
prenájom nehnuteľnosti Odb.: Peter Fecko s.r.o.
Dod.: Obec Štós
50.00 €
prípojné miesto siete Internet Odb.: Obec Štós
Dod.: UNI3X s.r.o.
9.96 €
poskytovanie služieb v oblasti spracovania administratívnych podkladov Odb.: Obec Štós
Dod.: Regionálna rozvojová agentúra Borolo
950.00 €
hrobové miesto Odb.: Beata Hnatova
Dod.: Obec Štós
30.00 €
hrobové miesto Odb.: Mária Klučarovská
Dod.: Obec Štós
30.00 €
WINIBEU Odb.: Obec Štós
Dod.: IVES Košice
244.18 €
aktivácia a poskytovanie programu Služieb Odb.: Obec Štós
Dod.: Slovak Telekom, a.s.
369.00 €
dotácia z prostriedkov DPO SR Odb.: Obec Štós
Dod.: Dobrovoľná požiarna ochrana SR
7000.00 €
inštalácia meracieho zariadenia na meranie spotreby zemného plynu - MŠ Štós Odb.: Obec Štós
Dod.: Slovenský plynárenský priemysel a.s.
216.36 €
predaj a kúpa nehnuteľnosti Odb.: Martina Hidiová
Dod.: Obec Štós
325.00 €
prenájom nehnuteľnosti Odb.: Obec Štós
Dod.: ADOS - Antónyová, s.r.o.
50.00 €
dodanie tovaru, sortimentu určený podľa dohody Odb.: Obec Štós
Dod.: BURGER s.r.o.
0.00 €
Stavebné úpravy ZŠ Štós Odb.: Obec Štós
Dod.: T plus F s.r.o.
19610.44 €
sociálne kupóny Odb.: Obec Štós
Dod.: Up Slovensko s.r.o.
0.00 €
regionálny príspevok Odb.: Obec Štós
Dod.: Úrad podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu
30000.00 €
Rekonštrukcia časti 1 NP pre komunitnú a spolkovú činnosť Odb.: Obec Štós
Dod.: SCARABEUS Košice s.r.o.
46992.99 €
Dodatok č. 1 ku kúpnej zmluve Odb.: Lujza Ruštinecová
Dod.: Obec Štós
0.00 €
zriadenie depozitného účtu Odb.: Obec Štós
Dod.: Prima banka Slovensko a.s.
0.00 €
dodávka plynu Odb.: Obec Štós
Dod.: Slovenský plynárenský priemysel a.s.
0.00 €
právne služby Odb.: Obec Štós
Dod.: Advokátska kancelária JUDr. Lukáš Mojsej s.r.o.
1500.00 €
dodávka pitnej vody z verejného vodovodu a odvádzanie odpadových vôd z verejnej kanalizácie Odb.: Jozef Pukleja
Dod.: Obec Štós
0.00 €
Aktualizačný program Odb.: Obec Štós
Dod.: TOPSET Solutions s.r.o.
114.00 €
Predaj nehnuteľnosti Odb.: Martina Hidiová
Dod.: Obec Štós
325.00 €
dodávka pitnej vody z verejného vodovodu a odvádzanie odpadových vôd z verejnej kanalizácie Odb.: Ronald Žiga
Dod.: Obec Štós
0.00 €
pripojenie do distribučnej sústavy Odb.: Obec Štós
Dod.: Východoslovenská distribučná, a.s.
0.00 €
pripojovací plynovod Odb.: Obec Štós
Dod.: Slovenský plynárenský priemysel a.s.
216.36 €
webstránka obce Štós Odb.: Obec Štós
Dod.: webex media s.r.o.
50.00 €
Predaj nehnuteľnosti Odb.: Lujza Ruštinecová
Dod.: Obec Štós
215.00 €
dodávka pitnej vody z verejného vodovodu a odvádzanie odpadových vôd z verejnej kanalizácie Odb.: Stanislav Malgot
Dod.: Obec Štós
0.00 €
dodávka pitnej vody z verejného vodovodu a odvádzanie odpadových vôd z verejnej kanalizácie Odb.: Milan Funty
Dod.: Obec Štós
0.00 €
audit individuálnej účtovnej závierky obce Odb.: Obec Štós
Dod.: GemerAudit , spol. s.r.o.
1992.00 €
dodávka pitnej vody z verejného vodovodu a odvádzanie odpadových vôd z verejnej kanalizácie Odb.: Daniel Brunovský
Dod.: Obec Štós
0.00 €
dodávka pitnej vody z verejného vodovodu a odvádzanie odpadových vôd z verejnej kanalizácie Odb.: Róbert Javorčík
Dod.: Obec Štós
0.00 €
Dodatok Odb.: Obec Štós
Dod.: Slovak Telekom, a.s.
40.00 €
výpožička 5 ks autonómny dýchací prístroj typu Saturn s maskou a 4 ks náhradná fľaša Odb.: Obec Malá Ida
Dod.: Obec Štós
0.00 €
dodávka pitnej vody z verejného vodovodu a odvádzanie odpadových vôd z verejnej kanalizácie Odb.: Marek Januch
Dod.: Obec Štós
0.00 €
dodávka pitnej vody z verejného vodovodu a odvádzanie odpadových vôd z verejnej kanalizácie Odb.: Vlasta Čiglinská
Dod.: Obec Štós
0.00 €
dodávka pitnej vody z verejného vodovodu a odvádzanie odpadových vôd z verejnej kanalizácie Odb.: Matúš Štofik
Dod.: Obec Štós
0.00 €
dodávka pitnej vody z verejného vodovodu a odvádzanie odpadových vôd z verejnej kanalizácie Odb.: Lukáš Bábik
Dod.: Obec Štós
0.00 €
dodávka oitnej vody z verejného vodovodu a odvádzanie odpadových vôd z verejnej kanalizácie Odb.: Július Mižík Ing.
Dod.: Obec Štós
0.00 €
kosenie trávnatých plôch v obci Štós Odb.: Obec Štós
Dod.: Marek Cipcer
0.17 €
zabezpečenie systému združeného nakladania s odpadmi Odb.: Obec Štós
Dod.: NATUR-PACK a.s.
4565.04 €
Dodatok Odb.: Obec Štós
Dod.: JES SK, s.r.o.
0.00 €
dotácia Odb.: Obec Štós
Dod.: Dobrovoľná požiarna ochrana SR
7000.00 €
Prenájom hrobového miesta Odb.: Helena Schickerleová
Dod.: Obec Štós
40.00 €
WinCITY Registratúra Odb.: Obec Štós
Dod.: TOPSET Solutions s.r.o.
144.00 €
lekárska posudková činnosť Odb.: Obec Štós
Dod.: MUDr. Katarína Kyselová
35.00 €
lekárska posudková činnosť Odb.: Obec Štós
Dod.: MUDr. Katarína Kyselová
35.00 €
dodávka pitnej vody a odvádzanie odpadových vôd Odb.: Dagmar Eibenová
Dod.: Obec Štós
0.00 €
stavebné úpravy na ćističke odpadových vôd Odb.: Obec Štós
Dod.: Ján Berník
5920.98 €
ročný rozpočet na rok 2019 Odb.: Obec Štós
Dod.: W-Control s.r.o.
2367.60 €
ročný rozpočet na rok 2019 Odb.: Obec Štós
Dod.: W-Control s.r.o.
1561.25 €
poskytovanie služieb Virtuálnej knižnice Odb.: Obec Štós
Dod.: Komensky, s.r.o.
9.00 €
prevádzkovanie verejnej kanalizácie Odb.: Obec Štós
Dod.: W-Control s.r.o.
2367.60 €
prevádzkovanie verejného vodovodu Odb.: Obec Štós
Dod.: W-Control s.r.o.
1561.25 €
Dodatok Odb.: Obec Štós
Dod.: Atila Dobos
38725.20 €
zber, preprava a spracovanie elektroodpadu Odb.: Obec Štós
Dod.: H+EKO, spol. s.r.o. Košice
0.00 €
doplnenie cenovej ponuky s prácami naviac Odb.: Obec Štós
Dod.: Mikuláš Fazekas-Fazy
2336.61 €
rekonštrukcia elektrických rozvodov v požiarnej zbrojnici Odb.: Obec Štós
Dod.: Mikuláš Fazekas-Fazy
824.95 €
prenájom nebytových priestorov Odb.: DOLMED, s.r.o.
Dod.: Obec Štós
0.00 €
ukončenie zmluvy Odb.: Obec Štós
Dod.: Aquaspiš spol. s.r.o.
0.00 €
ukončenie zmluvy Odb.: Obec Štós
Dod.: Aquaspiš spol. s.r.o.
0.00 €
predaj nehnuteľnosti Odb.: Ján Šimko
Dod.: Obec Štós
23800.00 €
dodávka pitnej vody a odvádzanie odpadových vôd Odb.: Herman Trebuna
Dod.: Obec Štós
0.00 €
rekonštrukcia elektrických rozvodov v MŠ Odb.: Obec Štós
Dod.: Mikuláš Fazekas-Fazy
2215.55 €
rekonštrukcia Materská škola Štós Odb.: Obec Štós
Dod.: Atila Dobos
20590.80 €
dodávka pitnej vody a odvádzanie odpadových vôd Odb.: Milena Dobošová
Dod.: Obec Štós
0.00 €
príležitostné spoločné verejné obstarávanie Odb.: Obec Štós
Dod.: Regionálne združenie miest a obcí Rudohorie
20.00 €
dodávka pitnej vody a odvádzanie odpadových vôd Odb.: Jolana Bugyiová
Dod.: Obec Štós
0.00 €
prenájom mobilného WC Odb.: Obec Štós
Dod.: Johnny Servis s.r.o.
96.00 €
zhotovenie diela Odb.: Obec Štós
Dod.: Atila Dobos
39692.62 €
spracovanie osobných údajov Odb.: Obec Štós
Dod.: TOPSET Solutions s.r.o.
0.00 €
dotácia na zabezpečenie materiálno-technického vybavenia DHZO Odb.: Obec Štós
Dod.: Dobrovoľná požiarna ochrana SR
7000.00 €
vydanie knižnej publikácie ŠTÓS Odb.: Obec Štós
Dod.: JES SK, s.r.o.
12350.00 €
kosenie trávnatých plôch Odb.: Obec Štós
Dod.: Marek Cipcer
0.10 €
zabezpečenie ochrany osobných údajov Odb.: Obec Štós
Dod.: Medison, s.r.o.
0.00 €
ochrana osobných údajov Odb.: Obec Štós
Dod.: osobnyudaj.sk, s.r.o.
30.00 €
dodávka pitnej vody a odvádzanie odpadových vôd Odb.: Tatiana Staňová
Dod.: Obec Štós
0.00 €
dodávka pitnej vody a odvádzanie odpadových vôd Odb.: Zlata Šimková
Dod.: Obec Štós
0.00 €
dodávka pitnej vody a odvádzanie odpadových vôd Odb.: Vladimír Nagy
Dod.: Obec Štós
0.00 €
Prenájom hrobového miesta Odb.: Ján Fischer
Dod.: Obec Štós
25.00 €
Prenájom hrobového miesta Odb.: Ján Fischer
Dod.: Obec Štós
25.00 €
Prenájom hrobového miesta Odb.: Ján Fischer
Dod.: Obec Štós
40.00 €
mobilný internet Odb.: Obec Štós
Dod.: Slovak Telekom, a.s.
0.00 €
mobilný internet Odb.: Obec Štós
Dod.: Slovak Telekom, a.s.
0.00 €
služba mobilný internet Odb.: Obec Štós
Dod.: Slovak Telekom, a.s.
0.00 €
predaj nehnuteľnosti Odb.: Obec Štós
Dod.: Impulz Real, s.r.o.
2500.00 €
služby IS DCOM Odb.: Obec Štós
Dod.: DataCentrum elektronizácie územnej samosprávy Slovenska (DEUS)
0.00 €
popis celého triedeného zberu Odb.: Obec Štós
Dod.: NATUR-PACK a.s.
0.00 €
dodávka pitnej vody a odvádzanie odpadových vôd Odb.: Milan Uhliar
Dod.: Obec Štós
0.00 €
odborná asistencia a konzultácie pri výbere projektov Odb.: Obec Štós
Dod.: Centrum regionálneho rozvoja Košického kraja n.o.
1900.00 €
dodávka pitnej vody a odvádzanie odpadových vôd Odb.: Lenka Kuchtová
Dod.: Obec Štós
0.00 €
Zber, odvoz, likvidácia komunálneho, objemného, stavebného, kuchynského a nebezpečného odpadu Odb.: Obec Štós
Dod.: KOSIT a.s.
48223.08 €
dodávka pitnej vody a odvádzanie odpadových vôd Odb.: Mária Cipcerová
Dod.: Obec Štós
0.00 €
dodávka pitnej vody a odvádzanie odpadových vôd Odb.: Michal Komár
Dod.: Obec Štós
0.00 €
dodanie tovaru do ŠJ Odb.: Obec Štós
Dod.: Anakonda s.r.o.
0.00 €
Modernizácia 1NP budovy za účelom komunitného a spoločenského využitia Obce Štós Odb.: Obec Štós
Dod.: KISS stavebné práce, s.r.o.
144419.02 €
dodávka pitnej vody a odvádzanie odpadových vôd Odb.: Klaudia Kráľovská
Dod.: Obec Štós
0.00 €
dodávka pitnej vody a odvádzanie odpadových vôd Odb.: Adriana Dudyová
Dod.: Obec Štós
0.00 €
Rekonštrukcia strechy na Obecnom úrade v Obci Štós Odb.: Obec Štós
Dod.: EURO-PLECH, s.r.o.
16431.57 €
vyhotovenie diela Odb.: Obec Štós
Dod.: Premier Consulting, spol.s.r.o.
0.00 €
reklama Odb.: Obec Štós
Dod.: Profesionálny register
240.00 €
odber elektriny/zemného plynu Odb.: Obec Štós
Dod.: Slovakia Energy s.r.o.
0.00 €
cena za odobraný zemný plyn Odb.: Obec Štós
Dod.: Slovakia Energy s.r.o.
0.00 €
cena za silovú elektrinu Odb.: Obec Štós
Dod.: Slovakia Energy s.r.o.
0.00 €
cena za silovú elektrinu Odb.: Obec Štós
Dod.: Slovakia Energy s.r.o.
0.00 €
dodávka pitnej vody a odvádzanie odpadových vôd Odb.: Jozef Pukleja
Dod.: Obec Štós
0.00 €
zriadenie účtu Odb.: Obec Štós
Dod.: Prima banka Slovensko a.s.
0.00 €
predaj investičného majetku Odb.: Obecný podnik lesov služieb a remesiel s.r.o.
Dod.: Obec Štós
45447.00 €
predaj drevnej hmoty Odb.: Obecný podnik lesov služieb a remesiel s.r.o.
Dod.: Obec Štós
16369.43 €
dodávka pitnej vody a odvádzanie odpadových vôd Odb.: Obec Štós
Dod.: Ružena Košanová
0.00 €
Modernizácia miestneho rozhlasu prechodom na bezdrôtový rozhlas Odb.: Obec Štós
Dod.: EMPEMONT Slovakia s.r.o.
15379.00 €
poskytnutie dotácie z prostriedkov DPO SR Odb.: Obec Štós
Dod.: Dobrovoľná požiarna ochrana SR
7000.00 €
dodávka pitnej vody a odvádzanie odpadových vôd Odb.: Marcela Dudyová
Dod.: Obec Štós
0.00 €
dodávka pitnej vody a odvádzanie odpadových vôd Odb.: Ján Chromy
Dod.: Obec Štós
0.00 €
prevádzkovanie verejného vodovodu a kanalizácie Odb.: Obec Štós
Dod.: Aquaspiš spol. s.r.o.
180.00 €
prevádzkovanie verejného vodovodu a kanalizácie Odb.: Obec Štós
Dod.: Aquaspiš spol. s.r.o.
100.00 €
odborné poradenské a konzultačné služby "Zateplenie objektu - Materská škola Štós" Odb.: Obec Štós
Dod.: STUDNICA, n.o.
700.00 €
splatenie úveru zo dňa 06.05.2015 Odb.: Obecný podnik lesov služieb a remesiel s.r.o.
Dod.: Všeobecná úverová banka a.s.
0.00 €
odborná asistencia a konzultácie pri výbere projektov Odb.: Obec Štós
Dod.: Centrum regionálneho rozvoja Košického kraja n.o.
1900.00 €
poskytovanie najnovšie aktualizácie k programom Odb.: Obec Štós
Dod.: TOPSET Solutions s.r.o.
114.00 €
dodávka pitnej vody a odvádzanie odpadových vôd Odb.: Gabriel Gobl
Dod.: Obec Štós
0.00 €
zriadenie účtu Odb.: Obec Štós
Dod.: Prima banka Slovensko a.s.
0.00 €
dodávka pitnej vody a odvádzanie odpadových vôd Odb.: Pavol Dudy
Dod.: Obec Štós
0.00 €
dodávka pitnej vody a odvádzanie odpadových vôd Odb.: René Bllík
Dod.: Obec Štós
0.00 €
informačný systém verejnej správy Odb.: Obec Štós
Dod.: DataCentrum elektronizácie územnej samosprávy Slovenska (DEUS)
86.00 €
reklamné firemné činnosti Odb.: Obec Štós
Dod.: Profesionálny register
240.00 €
Prenájom hrobového miesta Odb.: František Leitner
Dod.: Obec Štós
40.00 €
dodávka pitnej vody a odvádzanie odpadových vôd Odb.: Denisa Poláková
Dod.: Obec Štós
0.00 €
dodávka pitnej vody a odvádzanie odpadových vôd Odb.: Lenka Domonkošová
Dod.: Obec Štós
0.00 €
Modernizácia 1NP budovy za účelom komunitného a spoločenského využitia Obce Štós Odb.: Obec Štós
Dod.: INGEMA s.r.o.
118669.54 €
dodávka pitnej vody a odvádzanie odpadových vôd Odb.: Ján Kyseľ
Dod.: Obec Štós
0.00 €
dodávka pitnej vody a odvádzanie odpadových vôd Odb.: Igor Cirbus
Dod.: Obec Štós
0.00 €
dodávka pitnej vody a odvádzanie odpadových vôd Odb.: Ladislav Pukleja
Dod.: Obec Štós
0.00 €
dodávka pitnej vody a odvádzanie odpadových vôd Odb.: Martin Nagy
Dod.: Obec Štós
0.00 €
vytvorenie webstrábky Obce Štós Odb.: Obec Štós
Dod.: webex media s.r.o.
0.00 €
dodávka pitnej vody a odvádzanie odpadových vôd Odb.: Obec Štós
Dod.: OSBD Správa bytov
0.00 €
zabezpečenie systému združeného nakladania s odpadmi z obalov Odb.: Obec Štós
Dod.: NATUR-PACK a.s.
0.00 €
odber silovej enrgie Odb.: Obec Štós
Dod.: Slovakia Energy s.r.o.
0.00 €
odber zemného plynu Odb.: Obec Štós
Dod.: Slovakia Energy s.r.o.
0.00 €
Zabezbepečenie likvidácie odpadu č.20 02 01 - biologicky rozložiteľný odpad Odb.: Obec Štós
Dod.: KOSIT a.s.
0.00 €
zabezpečenie systému združeného nakladania s odpadmi z obalov a s odpadmi z neobalových výrobkov Odb.: Obec Štós
Dod.: NATUR-PACK a.s.
0.00 €
zálohová faktúra Odb.: Obec Štós
Dod.: ŠEVT a.s.
0.00 €
poskytnutie dotácie s prostriedkov DPO SR Odb.: Obec Štós
Dod.: Dobrovoľná požiarna ochrana SR
5000.00 €
verejný prenos diel prostredníctvom obecného rozhlasu Odb.: Obec Štós
Dod.: Slovgram
0.00 €
zabezpečenie systému združeného nakladania s odpadmi z obalov Odb.: Obec Štós
Dod.: NATUR-PACK a.s.
0.00 €
Dodatok Odb.: Obec Štós
Dod.: Slovak Telekom, a.s.
30.00 €
Dodatok č. 3 zmluvy z 25.07.2011 Odb.: Obec Štós
Dod.: GemerAudit , spol. s.r.o.
900.00 €
projektová dokumentácia Odb.: Obec Štós
Dod.: Ing.arch. Lukáš Vasiľ
3100.00 €
služby Odb.: Obec Štós
Dod.: Centrum regionálneho rozvoja Košického kraja n.o.
1900.00 €
poistenie majetku Odb.: Obec Štós
Dod.: Komunálna poisťovňa a.s.
1200.69 €
o bežnom účte Odb.: Obec Štós
Dod.: Prima banka Slovensko a.s.
0.00 €
záväzok zhotoviteľa vyhotoviť dokument - štúdie Odb.: Obec Štós
Dod.: Premier Consulting, spol.s.r.o.
896.00 €
záväzok vyhotoviť žiadosť o nenávratný finančný príspevok Odb.: Obec Štós
Dod.: Premier Consulting, spol.s.r.o.
100.00 €
činnosť spoločnosti Odb.: Obec Štós
Dod.: Obecný podnik,lesov,služieb a remesiel, s.r.o.
0.00 €
príprava žiadosti o vykonanie Obstarávanie v mene a na účet Objednávateľa Odb.: Obec Štós
Dod.: STUDNICA, n.o.
2500.00 €
konzultačné a poradenské činnosti Odb.: Obec Štós
Dod.: STUDNICA, n.o.
700.00 €
Nakladanie s komnunálnym odpadom v obci Štós Odb.: Obec Štós
Dod.: KOSIT a.s.
8511.70 €
Vypracovanie svetelnotechnickej štúdie Odb.: Obec Štós
Dod.: MIX MAX - ENERGETIKA, s.r.o.
4224.00 €
prevod vlastníckeho práva k nehnuteľnostiam v K.ú. Štós Odb.: Obec Štós
Dod.: Lesy SR, š.p., OZ Košice
4054.00 €
vykonanie exekúcie Odb.: Obec Štós
Dod.: Exekútorský úrad Košice
100.00 €
vykonanie exekúcie Odb.: Obec Štós
Dod.: Exekútorský úrad Košice
100.00 €
1. Doplnenie osobitných dojednaní, 2 . zaradenie predmetu poistenia Odb.: Obec Štós
Dod.: Union poisťovňa a.s.
1016.18 €
Ručenie Odb.: Obecný podnik lesov služieb a remesiel s.r.o.
Dod.: Všeobecná úverová banka a.s.
0.00 €
Ručenie Odb.: Obecný podnik lesov služieb a remesiel s.r.o.
Dod.: Všeobecná úverová banka a.s.
0.00 €
Blankozmenka Odb.: Obecný podnik lesov služieb a remesiel s.r.o.
Dod.: Všeobecná úverová banka a.s.
0.00 €
poskytnutie peňažných prostriedkov Odb.: Obecný podnik lesov služieb a remesiel s.r.o.
Dod.: Všeobecná úverová banka a.s.
694346.00 €
Zabezpo Odb.: Obecný podnik lesov služieb a remesiel s.r.o.
Dod.: Všeobecná úverová banka a.s.
0.00 €
Ručenie Odb.: Obecný podnik lesov služieb a remesiel s.r.o.
Dod.: Všeobecná úverová banka a.s.
0.00 €
Blankozmenka Odb.: Obecný podnik lesov služieb a remesiel s.r.o.
Dod.: Všeobecná úverová banka a.s.
0.00 €
poskytnutie peňažných prostriedkov Odb.: Obecný podnik lesov služieb a remesiel s.r.o.
Dod.: Všeobecná úverová banka a.s.
138869.00 €
prevod vlastníckeho práva k nehnuteľnostiam v K.ú. Štós Odb.: Obec Štós
Dod.: Lesy SR, š.p., OZ Košice
1290.00 €
prevod vlastníckeho práva k nehnuteľnostiam v K.ú. Štós Odb.: Obec Štós
Dod.: Lesy SR, š.p., OZ Košice
3504.00 €
odplatný prevod kmeňových akcií emitenta Odb.: Obec Štós
Dod.: Prima banka Slovensko a.s.
6000.00 €
telefónna prípojka Odb.: Obec Štós
Dod.: Slovak Telekom, a.s.
14.00 €
záväzok Zhotoviteľa vyhotoviť pre Objednávateľa dielo Odb.: Obec Štós
Dod.: Premier Consulting, spol.s.r.o.
996.00 €
prevod vlastníckeho práva k nehnuteľnostiam v K.ú. Štós Odb.: Obec Štós
Dod.: Lesy SR, š.p., OZ Košice
1290.00 €
obnova lesných porastov a ozdravných opatrení v lesoch - Štós Odb.: Obecný podnik lesov služieb a remesiel s.r.o.
Dod.: Pôdohospodárska platobná agentúra
694345.78 €
ukončenie prenájmu Odb.: Obec Štós
Dod.: Lesy SR, š.p., OZ Košice
0.00 €
ukončenie prenájmu Odb.: Obec Štós
Dod.: Lesy SR, š.p., OZ Košice
0.00 €
poskytovanie služieb audítorom Odb.: Obec Štós
Dod.: GemerAudit , spol. s.r.o.
1200.00 €
služby pri soicálnom a hospodárskom rozvoji Odb.: Obec Štós
Dod.: Centrum regionálneho rozvoja Košického kraja n.o.
1900.00 €
realizácia pracovnej činnosti Odb.: Obec Štós
Dod.: Úrad práce sociálnych vecí a rodiny Košice
0.00 €
dodávka projektovej dokumentácie Odb.: Obec Štós
Dod.: SPK, s.r.o.
4900.00 €
prenájom nebytového priestoru Odb.: Lipový dom n.o.
Dod.: Obec Štós
1.00 €
zneškodnenie odpadu Odb.: Obec Štós
Dod.: AVE Košice s.r.o.
0.00 €
pripojenie odberného plynového zariadenia Odb.: Obec Štós
Dod.: Slovenský plynárenský priemysel a.s.
0.00 €
dodávka pitnej vody a odvádzanie odpadových vôd Odb.: Zoltán Pollák
Dod.: Obec Štós
0.00 €
verejné obstarávanie na nákup elektrickej enrgie Odb.: Obec Štós
Dod.: Regionálne združenie miest a obcí Rudohorie
100.00 €
predaj nehnuteľnosti Odb.: Ján Karaffa
Dod.: Obec Štós
335.00 €
dodávka pitnej vody a odvádzanie odpadových vôd Odb.: Zuzana Gallerová
Dod.: Obec Štós
0.00 €
dodávka pitnej vody a odvádzanie odpadových vôd Odb.: Jolana Kutlíková
Dod.: Obec Štós
0.00 €
poskytnutie služby zberu, odvozu a zneškodnenia tuhého komunálneho odpadu Odb.: Obec Štós
Dod.: AVE Košice s.r.o.
13670.75 €
Dodatok č. 3 Odb.: Obec Štós
Dod.: TOPSET Solutions s.r.o.
306.00 €
pripojenie odberného plynového zariadenia Odb.: Obec Štós
Dod.: Slovenský plynárenský priemysel a.s.
0.00 €
prenájom hrobového miesta Odb.: Ľudmila Schwartzová
Dod.: Obec Štós
50.00 €
dodávka pitnej vody a odvádzanie odpadových vôd do verejnej kanalizácie Odb.: Ing. Jolana Polónyová
Dod.: Obec Štós
0.00 €
dodávka pitnej vody a odvádzanie odpadových vôd Odb.: Obec Štós
Dod.: Bufet Damak
0.00 €
Projektová dokumentácia pkynovej prípojky v KSB Odb.: Obec Štós
Dod.: Anna Teresková
500.00 €
prenájom hrobového miesta Odb.: Gejza Dudy
Dod.: Obec Štós
25.00 €
prenájom hrobového miesta Odb.: Ewa Henryka Méderová
Dod.: Obec Štós
40.00 €
prenájom hrobového miesta Odb.: Mária Čonková
Dod.: Obec Štós
25.00 €
prenájom 9 kamier Ubiquity a 1 nahrávacieho zaroadenia UBIQUITY Odb.: Obec Štós
Dod.: Trixnet s.r.o.
124.00 €
cena za silovú energiu Odb.: Obec Štós
Dod.: Slovakia Energy s.r.o.
15.00 €
zemný plyn Odb.: Obec Štós
Dod.: Slovakia Energy s.r.o.
1.58 €
Dodávka, montáž a inštalácia zariadení pre stravovaciu časť rekonštruovaného kultúrneho domu Odb.: Obec Štós
Dod.: Gastma s.r.o.
30800.00 €
Dostavba kultútneho domu - Štós (I.etapa) Odb.: Obec Štós
Dod.: Šˇ& L stav s.r.o.
10893.92 €
Verejné obstarávanie Odb.: Obec Štós
Dod.: Obec Štós
0.00 €
dodávka pitnej vody a odvádzanie odpadových vôd Odb.: Dušan Dudy ml.
Dod.: Obec Štós
0.00 €
dodávka pitnej vody a odvádzanie odpadových vôd Odb.: Ján Kurek
Dod.: Obec Štós
0.00 €
dodávka pitnej vody a odvádzanie odpadových vôd Odb.: Patrik Furín
Dod.: Obec Štós
0.00 €
dodávka pitnej vody a odvádzanie odpadových vôd Odb.: Rastislav Balog
Dod.: Obec Štós
0.00 €
predaj nehnuteľnosti Odb.: Anton Bernár
Dod.: Obec Štós
271.84 €
dodávke pitnej vody z verejného vodovodu Odb.: Maroš Čierny
Dod.: Obec Štós
0.00 €
prenájom hrobového miesta Odb.: Mária Goldová
Dod.: Obec Štós
55.00 €
prenájom hrobového miesta Odb.: Jolana Kutlíková
Dod.: Obec Štós
40.00 €
prenájom hrobového miesta Odb.: Ing. Ján Gajdoš
Dod.: Obec Štós
25.00 €
reklama za účelom prezentácie podnikateľskej činnosti Odb.: Obec Štós
Dod.: AVE Košice s.r.o.
100.00 €
výkon občasného stavebného dozoru ma prvú etapu dostavby Odb.: Obec Štós
Dod.: CMI Ing. arch. Miroslav Čech
2289.02 €
1 x kamera Ubiquity Odb.: Obec Štós
Dod.: UNI3X s.r.o.
141.00 €
reklama za účelom prezentácie podnikateľskej činnosti Odb.: Obec Štós
Dod.: TATRA TIMBER LOGISTIK PLUS, a.s.
1000.00 €
Dostavba kultúrneho domu - Štós Odb.: Obec Štós
Dod.: Šˇ& L stav s.r.o.
130801.78 €
o prenájme nebytových priestorov Odb.: Slovenská pošta a.s.
Dod.: Obec Štós
46.55 €
pre činnosť tanečného odboru a výtvarného odboru Odb.: Obec Štós
Dod.: Základná umelecká škola v Medzeve
0.00 €
odborná asitencia a konzultácia pri výbere projektov a vypracovanie žiadosti o dotácie Odb.: Obec Štós
Dod.: Centrum regionálneho rozvoja Košického kraja n.o.
1700.00 €
úprava práv a povinností Odb.: Obec Štós
Dod.: Úrad práce sociálnych vecí a rodiny Košice
0.00 €
úprava práv a povinností Odb.: Obec Štós
Dod.: Úrad práce sociálnych vecí a rodiny Košice
0.00 €
výkon strážnej služby Odb.: Obec Štós
Dod.: SEKOB s.r.o.
6.00 €
verzia aplikačného vybavenia Odb.: Obec Štós
Dod.: IVES Košice
184.43 €
jedálne kupóny Odb.: Obec Štós
Dod.: Up Slovensko s.r.o.
0.00 €
požičanie zásobníkov na používané odevy Odb.: Obec Štós
Dod.: Maroš Lesičko
0.00 €
o poskytovaní verejných služieb Odb.: Obec Štós
Dod.: Slovak Telekom, a.s.
0.00 €
osobitné dojednania Odb.: Obec Štós
Dod.: Slovenský plynárenský priemysel a.s.
0.00 €
zemný plyn Odb.: Obec Štós
Dod.: Slovenský plynárenský priemysel a.s.
0.00 €
Dodatok Odb.: Obec Štós
Dod.: Union poisťovňa a.s.
945.98 €
analýza pitnej vody Odb.: Obec Štós
Dod.: EKOLAB s.r.o.
0.00 €
hrobové miesto Odb.: Eva Martonová
Dod.: Obec Štós
80.00 €
za zabezpečenie procesu verejného obstarávania Odb.: Obec Štós
Dod.: TENDER-KONZULT s.r.o.
3720.00 €
Dodatok č.3 Odb.: Obec Štós
Dod.: TOPSET Solutions s.r.o.
0.00 €
Dodatok č.1 Odb.: Obec Štós
Dod.: TOPSET Solutions s.r.o.
0.00 €
Zmena cenových podmienok Odb.: Obec Štós
Dod.: AVE Košice s.r.o.
0.00 €
poskytovanie právnej, poradenskej a konzultačnej činnosti Odb.: Obec Štós
Dod.: IURISTICO s.r.o.
50.00 €
8 kamier a 1 stolový PC Odb.: Obec Štós
Dod.: UNI3X s.r.o.
110.00 €
riziko živel, voda, krádež, vandalizmus a zodpovednosť Odb.: Obec Štós
Dod.: Union poisťovňa a.s.
935.20 €
Priemyselná hala Štós - Pyrolýzna jednotka Odb.: Obec Štós
Dod.: STEEL MAXX, s.r.o.
0.00 €