Zmluvy


Source 2015

Výsledky vyhľadávania (počet dokumentov vyhovujúcich zadaným kritériám: 342)
Číslo Predmet Zmluvná strana Cena celkom (s DPH)
2023/VSE dodávka elektriny Odb.: Obec Štós
Dod.: Východoslovenská energetika a.s.
1 €
ZML 2023/03 nájom hrobového miesta Odb.: Marcela Hiľovská-Olekšáková
Dod.: Obec Štós
50 €
ZML 2023/04 nájom hrobového miesta Odb.: Marcela Hiľovská-Olekšáková
Dod.: Obec Štós
50 €
ZML 2023/05 nájom hrobového miesta Odb.: Marcela Hiľovská-Olekšáková
Dod.: Obec Štós
50 €
ZML 2023/02 nájom hrobového miesta Odb.: Edita Krausová
Dod.: Obec Štós
40 €
Dodatok č. 6 Zabezpečenie systému združeného nakladania s odpadmi z obalov a s odpadmi z neobalových výrobkov Odb.: Obec Štós
Dod.: NATUR-PACK a.s.
1 €
ZML 2023/06 nájom hrobového miesta Odb.: Herbert Kovatsch
Dod.: Obec Štós
25 €
ZML 2023/01 nájom hrobového miesta Odb.: Zdeno Birnstein
Dod.: Obec Štós
25 €
017322 Poskytovanie poradenstva v oblasti organizačných a ekonomických činností, administratívnej a normotvornej právnej pomoci Odb.: Obec Štós
Dod.: MO&AD, s.r.o.
110 €
2023/PHRSR/KPSS Vypracovanie PHRSR,KPSS Odb.: Obec Štós
Dod.: PROROZVOJ, s.r.o.
1 250 €
9937189042 Poskytovanie verejných služieb-balík služieb Odb.: Obec Štós
Dod.: Slovak Telekom, a.s.
14 €
č. A/2343/06/2008 Aktualizácia programov Odb.: Obec Štós
Dod.: TOPSET Solutions s.r.o.
102 €
tz2019-11-18vs1 Dodatok č. 1 Aktualizácia programov, systémová podpora a licenčná zmluva Odb.: Obec Štós
Dod.: TOPSET Solutions s.r.o.
144 €
2023 Poskytnutie telekomunikačných služieb Odb.: Obec Štós
Dod.: Slovak Telekom, a.s.
120 €
2022 . Bankové služby Odb.: Obec Štós
Dod.: Prima banka Slovensko a.s.
1 €
2022. Príprava a lektorovanie vzdelávania zamestnancov ZŠ Odb.: Obec Štós
Dod.: Edusteps
60 €
22/41/012/103 Aktivácia UoZ podľa §10 zákona o pomoci v hmotnej núdzi Odb.: Obec Štós
Dod.: Úrad práce sociálnych vecí a rodiny Košice
1 €
3/2022/HM Nájom hrobového miesta Odb.: Vlasta Kostovská
Dod.: Obec Štós
25 €
03/071/07 Zmena úverovej zmluvy Odb.: Obec Štós
Dod.: Prima banka Slovensko a.s.
1 €
108/008/22 Poskytnutie úveru bankou klientovi Odb.: Obec Štós
Dod.: Prima banka Slovensko a.s.
1 €
Generované portálom Uradne.sk