Zmluvy


Source 2015

Výsledky vyhľadávania (počet dokumentov vyhovujúcich zadaným kritériám: 312)
Číslo Predmet Zmluvná strana Cena celkom (s DPH)
8006290522 Pripojenie odberného miesta Odb.: Obec Štós
Dod.: SPP Distribúcia a.s.
0 €
1/2022/HM Nájom hrobového miesta Odb.: Ján Špak
Dod.: Obec Štós
30 €
722 08 Poskytnutie dotácie z prostriedkov DPO SR Odb.: Obec Štós
Dod.: Dobrovoľná požiarna ochrana SR
7 000 €
ZM-KO-OD-20-1925_ZOD 2020/OBEC Zber, odvoz a zneškodnenie odpadu Odb.: Obec Štós
Dod.: KOSIT a.s.
16 361.14 €
2022 Zámena nehnuteľností Odb.: TEIDE s.r.o.
Dod.: Obec Štós
0 €
2022 Združená dodávka elektriny Odb.: Obec Štós
Dod.: Východoslovenská energetika a.s.
1 €
2022 Spracovanie žiadosti o nenávratný finančný príspevok Odb.: Obec Štós
Dod.: PROGRANT, s.r.o.
290 €
2022 Zmena zmluvy o združenej dodávke elektriny Odb.: Obec Štós
Dod.: Východoslovenská energetika a.s.
80 €
2022 Odchyt, odvoz a umiestnenie túlavých psov Odb.: Obec Štós
Dod.: Pomoc psíkom na východnom Slovensku, o.z.
0 €
2020 - DEP. Poskytovanie bankových služieb Odb.: Obec Štós
Dod.: Prima banka Slovensko a.s.
0 €
9938 Združená dodávka plynu Odb.: Obec Štós
Dod.: Slovenský plynárenský priemysel a.s.
0 €
1086 Združená dodávka plynu Odb.: Obec Štós
Dod.: Slovenský plynárenský priemysel a.s.
0 €
3060 Združená dodávka plynu Odb.: Obec Štós
Dod.: Slovenský plynárenský priemysel a.s.
0 €
9353 Združená dodávka plynu Odb.: Obec Štós
Dod.: Slovenský plynárenský priemysel a.s.
0 €
1-796923512974 Poskytovanie telekomunikačných služieb Odb.: Obec Štós
Dod.: Slovak Telekom, a.s.
48 €
21/41/010/29 Vykonávanie aktivačnej činnosti Odb.: Obec Štós
Dod.: Úrad práce sociálnych vecí a rodiny Košice
0 €
21/41/012/41 Realizácia aktivačnej činnosti Odb.: Obec Štós
Dod.: Úrad práce sociálnych vecí a rodiny Košice
0 €
0161/VSE H/2021 Odplatný prevod vyradeného majetku Odb.: Obec Štós
Dod.: Východoslovenská energetika a.s.
1 €
SDA50099485 Dodávka zemného plynu Odb.: Obec Štós
Dod.: Slovakia Energy s.r.o.
0 €
Zmluva 7.9.2021 Peňažný dar Odb.: Obec Štós
Dod.: Nadácia Veolia Slovensko
500 €
Generované portálom Uradne.sk