Zmluvy


Source 2015

Výsledky vyhľadávania (počet dokumentov vyhovujúcich zadaným kritériám: 327)
Číslo Predmet Zmluvná strana Cena celkom (s DPH)
2022. Príprava a lektorovanie vzdelávania zamestnancov ZŠ Odb.: Obec Štós
Dod.: Edusteps
60 €
22/41/012/103 Aktivácia UoZ podľa §10 zákona o pomoci v hmotnej núdzi Odb.: Obec Štós
Dod.: Úrad práce sociálnych vecí a rodiny Košice
1 €
3/2022/HM Nájom hrobového miesta Odb.: Vlasta Kostovská
Dod.: Obec Štós
25 €
03/071/07 Zmena úverovej zmluvy Odb.: Obec Štós
Dod.: Prima banka Slovensko a.s.
1 €
108/008/22 Poskytnutie úveru bankou klientovi Odb.: Obec Štós
Dod.: Prima banka Slovensko a.s.
1 €
22/41/010/56 Aplikácia §10 zákona o pomoci v hmotnej núdzi Odb.: Obec Štós
Dod.: Úrad práce sociálnych vecí a rodiny Košice
1 €
22/41/010/55 Realizovanie činností podľa §10 zákona 417/2013 o pomoci v hmotnej núdzi Odb.: Obec Štós
Dod.: Úrad práce sociálnych vecí a rodiny Košice
1 €
RD 2022 Dodávky mrazených a chladených potravín Odb.: Obec Štós
Dod.: A.P.S. - FOOD s.r.o.
1 €
ZLP-VT-2021-0613 Prevod výpočtovej techniky Odb.: Obec Štós
Dod.: DataCentrum elektronizácie územnej samosprávy Slovenska (DEUS)
1 €
2022455 Dodávka vody Odb.: Obec Štós
Dod.: AQUA PRO EUROPE, a.s.
6.95 €
23.09. Audit účtovnej závierky za rok 2022 Odb.: Obec Štós
Dod.: GemerAudit , spol. s.r.o.
2 100 €
ZM-KO-OD-20-1925_ZOD 2020/OBEC. Nahradenie cenníka od 01.01.2023 Odb.: Obec Štós
Dod.: KOSIT a.s.
1 €
53/2022 Poskytovanie bezpečnostných služieb Odb.: Obec Štós
Dod.: TOP Security
882.60 €
1/25.07.22 Zámene pozemkov Odb.: TEIDE s.r.o.
Dod.: Obec Štós
0 €
2/2022 Prenájom nehnuteľnosti Odb.: Obecný podnik lesov služieb a remesiel s.r.o.
Dod.: Obec Štós
116 000 €
8006290522 Pripojenie odberného miesta Odb.: Obec Štós
Dod.: SPP Distribúcia a.s.
0 €
1/2022/HM Nájom hrobového miesta Odb.: Ján Špak
Dod.: Obec Štós
30 €
722 08 Poskytnutie dotácie z prostriedkov DPO SR Odb.: Obec Štós
Dod.: Dobrovoľná požiarna ochrana SR
7 000 €
ZM-KO-OD-20-1925_ZOD 2020/OBEC Zber, odvoz a zneškodnenie odpadu Odb.: Obec Štós
Dod.: KOSIT a.s.
16 361.14 €
2022 Zámena nehnuteľností Odb.: TEIDE s.r.o.
Dod.: Obec Štós
0 €
Generované portálom Uradne.sk