Rímskokatolícka farnosť

Rímskokatolícky kostol, je pravdepodobne najstaršou stavbou v obci, bol postavený v druhej polovici 13. storočia. Pôvodne bol postavený v gotickom štýle. V roku 1542 bol kostol renovovaný a bola postavená východná loď kostola. Hlavný oltár s obrazom sv. Jána Nepomuckého, bol postavený v roku 1727. Posledná obnova, pri ktorej sa vykonala maľba stropu bola prevedená v roku 1937 za služby farára Jozefa Mikolaicsika za finančnej pomoci majiteľa nožiarskej továrne Wlaszlovitsa. Celková renovácia vonkajšej fasády kostola s kompletnou výmenou strešnej krytiny a vonkajšou maľbou celého kostola sa uskutočnila až po 60. rokoch totalitného režimu v 1996 až 1998.


Kontakt:

Mgr. Pavel Bodnár, dekan – farár

Rímskokatolícka cirkev, farnosť Štós

044 26  Štós 164

Telefón: +421 905 933 948

Email: stos@burv.sk

IČO: 31973141, DIČ: 2021461387

č.ú.: SK1409000000000660226953

Oznamy:

    Rímskokatolícka farnosť