Kaplnka Sv. Jána Nepomuckého z roku 1760

 25.10.2019

V roku 2005 sa opravila fasáda kaplnky sv. Jána Nepomuckého. Bola opravená opadaná omietka, vymaľovaná vonkajšia a vnútorná časť, bolo vyrobené nové drevené oplotenie a namaľovaná strecha. Po oprave sa kaplnka dôstojne vyníma na návrší, kde bola postavená v r. 1760 počas kňažskej služby farára Johanna Schnierera a okrem budovy rím. katolíckeho kostola patrí k najstarším objektom v obci. Financie na opravu poskytol obecný úrad.

Zoznam článkov: