ERROR: Disk full (/tmp/#sql_2663_0.MAI); waiting for someone to free some space... (errno: 28 "No space left on device")!
ERROR No: 1021
ERROR: Disk full (/tmp/#sql_2663_0.MAI); waiting for someone to free some space... (errno: 28 "No space left on device")!
ERROR No: 1021
ERROR: Disk full (/tmp/#sql_2663_0.MAI); waiting for someone to free some space... (errno: 28 "No space left on device")!
ERROR No: 1021
ERROR: Disk full (/tmp/#sql_2663_0.MAI); waiting for someone to free some space... (errno: 28 "No space left on device")!
ERROR No: 1021
ERROR: Disk full (/tmp/#sql_2663_0.MAI); waiting for someone to free some space... (errno: 28 "No space left on device")!
ERROR No: 1021
ERROR: Disk full (/tmp/#sql_2663_0.MAI); waiting for someone to free some space... (errno: 28 "No space left on device")!
ERROR No: 1021
ERROR: Disk full (/tmp/#sql_2663_0.MAI); waiting for someone to free some space... (errno: 28 "No space left on device")!
ERROR No: 1021
ERROR: Disk full (/tmp/#sql_2663_0.MAI); waiting for someone to free some space... (errno: 28 "No space left on device")!
ERROR No: 1021
Adaptačná stratégia na dôsledky klímy v Košickom kraji | Štós | Oficiálne stránky obce
 

Adaptačná stratégia na dôsledky klímy v Košickom kraji

 10.05.2023

Oznámenie o strategickom dokumente

„Adaptačná stratégia na dôsledky klímy v Košickom kraji“

je zverejnené aj na webovom sídle Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky na adrese: https://www.enviroportal.sk/sk/eia/detail/adaptacna-strategia-na-dosledky-zmeny-klimy-v-kosickom-kraji

Konzultácie podľa § 63 zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov je možné vykonať na Okresnom úrade Košice, odbor starostlivosti o životné prostredie, Komenského 52, 041 26 Košice, 10. posch., č. dverí 1005 počas celého procesu posudzovania v pracovných dňoch počas úradných hodín na základe vopred dohodnutého termínu.


Zoznam článkov: