ADOS Antónyová, s.r.o.

 02.05.2022

Milí spoluobčania,
Agentúra domácej ošetrovateľskej starostlivosti Antónyová s.r.o., poskytuje tieto služby priamo v domácom prostredí pacienta na základe odporúčania ošetrujúceho lekára, lekára špecialistu, alebo vlastnú žiadosť pacienta :


Zoznam článkov:

1 2 >