SlovenskýEnglish
Zmenšiť textZväčšiť text
Naturpack

Dychový orchester Štós

 22.06.2020

Dychový orchester založil v roku 1925 v Štóse syn majiteľa 
nožiarskej fabriky Gustáv Wlaslovits, ktorý bol dirigentom do roku 1945.
Od roku 1945 do roku 1965 bol kapelníkom výborný krídlovák Mikuláš Butkay.
V rokoch 1965 – 1975 viedol orchester Gerhard Roth.

 

Roku 1975 sa stal kapelníkom vtedy 22-ročný Peter Hartmann, ktorý sa zaslúžil o najväčšie úspechy orchestra. Svojou schopnosťou preniesť lásku k hudbe najmä na mladých muzikantov sa postaral o to, že orchester úspešne účinkuje dodnes. Vychoval vyše 100 hráčov 
a súčasné zloženie kapely pozostáva takmer výlučne z jeho odchovancov. 
Z radov súboru vyšlo aj niekoľko vynikajúcich muzikantov, ktorí sa uplatnili na profesionálnej dráhe. Peter Hartmann viedol dychový orchester do roku 2008.

                                                                  
Dychový orchester Štós absolvoval vo svojej bohatej histórii množstvo úspešných vystúpení. 
K najpamätnejším patria najmä tie v zahraničí: reprezentácia Slovenska na stretnutí karpatských Nemcov v Karlsruhe 1995, 1999, 2000, v Rakúsku 1990, vo Francúzsku 1998,

v Poľsku 2008 a početné vystúpenia v Maďarsku.
Z domácich úspechov treba spomenúť účasť na celoslovenskej súťažnej prehliadke dychových hudieb Pádivého Trenčín 1998 aj víťazné vystúpenia na krajských súťažiach
v Helcmanovciach a Bardejovských Kúpeľoch.

V novšom období sa orchester zapojil do viacerých pozoruhodných projektov na celoštátnej i medzinárodnej úrovni.
V spolupráci so skladateľom Markom Piačekom šlo o živé ozvučenie nemeckého expresionistického filmu Metropolis (v rámci projektu Kinobus)
a najmä o uvedenie súčasnej opery v mantáckom nárečí Kráľ duchov Štós, ktorá bola prezentovaná v Bratislave, Žiline a Košiciach, či už samostatne, alebo v rámci kultúrnych festivalov (Rozmanitosť, KioSK).
Zo spolupráce s nemeckým režisérom Maroldom Langerom-Phillippsenom vyplynulo účinkovanie na festivale Isarsprudel – Kunst im Fluss v nemeckom Mníchove (2015),
na Dobrom trhu v Bratislave (2015) či pri príležitosti 25. výročia založenia Goetheho inštitútu
v Bratislave (2018).
Dychový orchester Štós sa od roku 2015 pravidelne zúčastňuje Medzinárodného festivalu dychových orchestrov a mažoretiek v Novej Dubnici a Trenčianskych Tepliciach, ktorého hlavným organizátorom je bývalý hráč orchestra Pavol Šveda.

Dychový orchester je samozrejmou súčasťou života obce Štós, jej veselých i smutných chvíľ. Tradičnými každoročnými podujatiami v rodnej dedine sú napr. fašiangy, veľkonočná oblievačka, stavanie mája a sprievod obcou 1. mája, Deň obce, smútočný koncert na sviatok Všetkých svätých či vianočný koncert.Orchester účinkuje na rôznych kultúrno-spoločenských podujatiach:    

 • dni miest a obcí, festivaly, koncerty, zábavy,

 • slávnostné príležitosti (oslavy, svadby, výročia, jubileá, bohoslužby),


 • smútočné príležitosti (pohreby, kladenie vencov, spomienkové podujatia).


Repertoár orchestra tvorí najmä:


 • pochodová hudba, hymny, fanfáry, 


 • ľudovky, tanečná a populárna hudba, filmová hudba, hudba z muzikálov,  


 • smútočná hudba.    

Od roku 2011 funguje Dychový orchester Štós na báze občianskeho združenia.
Predsedom združenia a organizačným vedúcim je Gabriel Müller, umeleckým vedúcim Martin Müller, o propagáciu orchestra sa stará Rastislav Balog.

Udržiavanie a rozvíjanie tradície je pre súčasný dychový orchester poctou i výzvou zároveň.
Jeho členovia chcú aj naďalej rozdávať radosť a potešenie všetkým ľuďom, ktorí majú radi dychovú hudbu.


Kontakty:

Adresa: DO Štós, 044 26 Štós, Košice-okolie
Telefón: +421 905 986 266
e-mail: gabimullerstos@gmail.com
facebook: https://www.facebook.com/Dychov%C3%BD-orchester-%C5%A0t%C3%B3s-178893975480776/

 


ODVOZ ODPADU

 • Komunál
  25. APR 2024
  Štvrtok
 • Plasty
  20. APR 2024
  Sobota
 • Papier
  08. JÚN 2024
  Sobota
 • Sklo
  25. MÁJ 2024
  Sobota