Komunitný plán sociálnych služieb na roky 2023-2027

 27.02.2023

Dotazníkový prieskum k tvorbe Komunitného plánu sociálnych služieb obce Štós roky 2023 - 2027
Vážení spoluobčania,
obec Štós pripravuje na roky 2023 - 2027 dokument s názvom Komunitný plán sociálnych služieb, ktorého cieľom je zlepšenie stavu sociálnych služieb v obci a ich ďalší rozvoj, ktorý bude zodpovedať Vašim potrebám.
Tento dotazník Vám dáva možnosť vyjadriť sa k súčasnému stavu a ďalšiemu rozvoju sociálnych služieb v obci.
Dotazník je anonymný a Vaše odpovede výrazne pomôžu k stanoveniu ďalšieho rozvoja v sociálnej oblasti.
Ďakujeme Vám za spoluprácu.


    Zoznam aktualít:

    1 2 >