SlovenskýEnglish
Zmenšiť textZväčšiť text
Naturpack

Úradná tabuľa

Výsledky vyhľadávania (počet dokumentov vyhovujúcich zadaným kritériám: 40)
Názov Popis Dátum
Zápisnica OVK o priebehu a výsledku hlasovania vo voľbách prezidenta SR 2.kolo Zápisnica OVK o priebehu a výsledku hlasovania vo voľbách prezidenta SR 2.kolo 08.04.2024
Oznámenie o strategickom dokumente na zisťovacie konanie o posudzovaní vplyvov na ŽP Oznámenie o strategickom dokumente na zisťovacie konanie o posudzovaní vplyvov na ŽP 04.04.2024
Oznámenie o strategickom dokumente- PHRSR obce Štós na roky 2023-2027 Oznámenie o strategickom dokumente- PHRSR obce Štós na roky 2023-2027 04.04.2024
Zápisnica OVK o priebehu a výsledku hlasovania vo voľbách prezidenta Zápisnica OVK o priebehu a výsledku hlasovania vo voľbách prezidenta 23.03.2024
VZN č. 2_2024 obce Štós, ktorým sa zrušuje VZN 4_2009 o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na žiaka ZUŠ, poslucháča jazykovej šk. a dieťa MŠ a šk. zariadení so sídlom na území obce Štós VZN č. 2_2024 obce Štós, ktorým sa zrušuje VZN 4_2009 o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na žiaka ZUŠ, poslucháča jazykovej šk. a dieťa MŠ a šk. zariadení so sídlom na území obce Štós 23.03.2024
VZN č. 1_2024 o prevádzkovom poriadku pohrebiska zriadeného na území obce Štós VZN č. 1_2024 o prevádzkovom poriadku pohrebiska zriadeného na území obce Štós 23.03.2024
Pozvánka OZ 21.3.2024 - 15.03.2024
VSD - výzva na vykonanie výrubu/okliesnenia stromov a iných porastov pri realizácii výrubov v ochrannom pásme VN/VVN vedení formou verejnej vyhlášky VSD - výzva na vykonanie výrubu/okliesnenia stromov a iných porastov pri realizácii výrubov v ochrannom pásme VN/VVN vedení formou verejnej vyhlášky 07.03.2024
Voľby prezidenta SR 2024 - zoznam kandidátov Voľby prezidenta SR 2024 - zoznam kandidátov 26.02.2024
Nárh VZN obce Štós, ktorým sa zrušuje VZN 4_2009 o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na žiaka ZUŠ, poslucháča jazykovej šk. a dieťa MŠ a šk. zariadení so sídlom na území obce Štós Nárh VZN obce Štós, ktorým sa zrušuje VZN 4_2009 o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na žiaka ZUŠ, poslucháča jazykovej šk. a dieťa MŠ a šk. zariadení so sídlom na území obce Štós 26.02.2024
Generované portálom Uradne.sk

ODVOZ ODPADU

 • Komunál
  25. APR 2024
  Štvrtok
 • Plasty
  20. APR 2024
  Sobota
 • Papier
  08. JÚN 2024
  Sobota
 • Sklo
  25. MÁJ 2024
  Sobota