Táto internetová stránka používa technológiu cookies. Bližšie informácie o súboroch cookies nájdete v sekcii webstránky Cookies.

Viac
 

POZVÁNKA

 20.03.2020

                                                  Starosta Obce Štós Anton I M L I N G

POZVÁNKA

Podľa § 12 ods. 1 zák. SNR č.369/2002 Z.z. o obecnom zriadení v znení

následných zmien a predpisov

zvolávam

verejné zasadnutie Obecného zastupiteľstva Obce Štós,

ktoré sa uskutoční

dňa 27. marca 2020 (piatok) o 09:00 hod.

v zasadačke Obecného úradu Štós

Program:

  1. Otvorenie zasadnutia
  1. voľba návrhovej komisie a overovateľov zápisnice
  2. kontrola plnenia uznesenia
  1. Úprava rozpočtu obce Štós na rok 2020
  2. Plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra na 1. polrok 2020
  3. Schválenie uznesenia
  4. Záver

Zoznam článkov:

1 2 3 >