Sčítanie obyvateľov, domov a bytov 2021

 22.02.2023

Sčítanie domov a bytov

Sčítanie domov a bytov sa realizovalo od 1. júna 2020 do 12. februára 2021.

Zber údajov zabezpečovali obce SR (v hlavnom meste SR Bratislave a v Košiciach mestské časti), v spolupráci so Štatistickým úradom SR. Obyvateľ sa na sčítaní domov a bytov nepodieľal.

Predmetom sčítania domov a bytov boli všetky byty v domoch bez ohľadu na to, či sú obývané alebo neobývané a iné obydlia, ktoré sú obývané k rozhodujúcemu okamihu sčítania. Medzi iné obydlia, ktoré sú predmetom sčítania patria napríklad obývané chatrče, ktorým nemôže byť pridelené súpisné číslo a teda ani adresný bod v Registri adries, obývané garáže, obývané houseboaty, obývané neskolaudované rodinné domy a iné obývané objekty primárne neurčené na bývanie.

Sčítanie domov a bytov sa realizovalo prostredníctvom elektronického sčítacieho formulára, ktorý mal dve podoby – databázovú a dotazníkovú.

Sčítanie obyvateľov

Samosčítanie obyvateľov bolo realizované v dobe od 15. februára 2021 do 31. marca 2021.

Obyvateľ sa sčítal sám alebo s pomocou blízkej osoby prostredníctvom e-formulára dostupného na www.scitanie.sk alebo v mobilnej aplikácii SODB 2021. Z dôvodu nepriaznivej epidemickej situácie bolo potrebné pristúpiť k novelizácii zákona o sčítaní a asistované sčítanie posunúť.   

Asistované sčítanie sa uskutočnilo v termíne od 3. mája do 13. júna 2021. Asistované sčítanie bolo určené obyvateľom, ktorí sa nemohli sčítať sami ani s pomocou blízkej osoby, išlo najmä o digitálne vylúčených obyvateľov, starších obyvateľov. Obyvateľ mal možnosť sčítať sa na kontaktom mieste v obci s pomocou stacionárneho asistenta alebo telefonicky požiadať na obci/call centre o mobilného asistenta, ktorý obyvateľa navštívil v domácnosti.

https://www.scitanie.sk/moja-obec/SK0426522074


Zoznam aktualít:

1 2 >