SlovenskýEnglish
Zmenšiť textZväčšiť text
Naturpack

Úradná tabuľa

Výsledky vyhľadávania (počet dokumentov vyhovujúcich zadaným kritériám: 21)
Názov Popis Dátum
Návrh VZN obce Štós o určení výšky príspevku v materskej škole a v školskom zariadení zriadených obcou Štós Návrh VZN obce Štós o určení výšky príspevku v materskej škole a v školskom zariadení zriadených obcou Štós 28.11.2023
Návrh rozpočtu obce Štós na roky 2024 - 2026 Návrh rozpočtu obce Štós na roky 2024 - 2026 28.11.2023
Návrh VZN obce Štós o podrobnostiach o elektronickej komunikácii a o poskytovaní služieb obcou Štós Návrh VZN obce Štós o podrobnostiach o elektronickej komunikácii a o poskytovaní služieb obcou Štós 28.11.2023
Návrh VZN obce Štós o nakladaní s komunálnym odpadom a drobným stavebným odpadom na území obce Štós Návrh VZN obce Štós o nakladaní s komunálnym odpadom a drobným stavebným odpadom na území obce Štós 28.11.2023
Návrh VZN obce Štós o miestnom poplatku za komunálny odpad a drobný stavebný odpad na území obce Štós Návrh VZN obce Štós o miestnom poplatku za komunálny odpad a drobný stavebný odpad na území obce Štós 28.11.2023
Návrh VZN obce Štós o miestnych daniach na území obce Štós Návrh VZN obce Štós o miestnych daniach na území obce Štós 28.11.2023
Zápisnica z rokovania OZ obce Štós, konané dňa 27.9.2023 - 03.11.2023
Zásady hospodárenia a nakladania s majetkom obce Štós Zásady hospodárenia a nakladania s majetkom obce Štós 28.09.2023
Voľby NRSR 2023 - zverejnenie výsledkov volieb v obci Štós Voľby NRSR 2023 - zverejnenie výsledkov volieb v obci Štós 02.10.2023
VZN č. 4_2023 obce Štós o určení miesta a času zápisu dieťaťa na plnenie povinnej školskej dochádzky v základnej škole zriadenej obcou Štós VZN č. 4_2023 obce Štós o určení miesta a času zápisu dieťaťa na plnenie povinnej školskej dochádzky v základnej škole zriadenej obcou Štós 29.09.2023
Generované portálom Uradne.sk

ODVOZ ODPADU

 • Komunál
  07. DEC 2023
  Štvrtok
 • Plasty
  16. DEC 2023
  Sobota
 • Papier
  nenaplánované
 • Sklo
  nenaplánované