Zmena úradných hodín obecného úradu Štós

 28.02.2023

      ROZHODNUTIE

Starostu obce č. 1/2023

O zmene úradných hodín na Obecnom úrade v Štóse

Starosta obce Štós Helmut Heinz, ako štatutárny zástupca obce Štós, v súlade s ust. § 13 ods. 5 zák. č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov vydáva toto

Rozhodnutie o zmene úradných hodín

Obecného úradu obce Štós s účinnosťou od 01.03.2023           ÚRADNÉ HODINY

Pondelok

07:30 - 14:30

Utorok

07:30 - 14:30

Streda

07:30 - 16:00

Štvrtok

Nestránkový deň

Piatok

07:30 - 13:00

Obedňajšia prestávka: 12:00 - 12:30                                                                                                          Helmut Heinz

     V Štóse, 24.02.2023                                                                     Starosta obce    Zoznam aktualít:

    1 2 >